نتایج جستجو

33106

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3311

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نعمتی بهروز | شفیعی هما

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1 (مسلسل 1)
 • صفحات: 

  88-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  877
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

یکی از مسائل مهمی که در طراحی سدهای خاکی به آن توجه می شود مساله تراوش است. بطور کلی همه خاک ها کم و بیش آب را از خود عبور می دهند و نفوذ پذیرند بدین لحاظ در اکثر موارد جریان آب به داخل سدهای خاکی و پی آنها اجتناب ناپذیر است. چنانچه جریان آب در سدهای مذکور کنترل و محدود نگردد سبب بروز مشکلات و اثرات نامطلوبی می شود که بعضا تخریب و شکست سد را به دنبال خواهد داشت. در این تحقیق به بررسی جامع مدل سازی عددی تراوش دو بعدی پرداخته شده است. بعد از این به معرفی سد مورد مطالعه تحقیق پرداخته شده است و سد آبشینه همدان مورد بررسی کامل قرار گرفته است. سپس با استفاده از روش اجزای محدود، تحلیل تراوش دو بعدی و سه بعدی، در مورد این سد، انجام گرفته و نتایج آن با نتایج حاصل از تحلیل های دو بعدی مقایسه میشود، پس از این مرحله آنالیز حساسیت صورت پذیرفته و با انجام آنالیزهای دوبعدی و سه بعدی مختلف، تاثیر پارامترهای مختلف بر مقدار تراوش مورد بحث قرار گرفته است، درانتها راهکارهای مناسب جهت مقابله با این پدیده در مورد سد آبشینه همدان پیشنهاد گردیده است.با توجه به این که هندسه مسائلی از این قبیل، میتواند بسیار متغییر باشد، و از آنجائیکه ساخت مدل سه بعدی کار بسیار حجیم و زمانبری میباشد، لذا در این تحقیق فقط از مشخصات و پارامترهای یک سد خاص (به صورت مطالعه موردی) استفاده شده است.تمام تحلیل های انجام گرفته در این پایان نامه Isothermal بوده و همچنین از اثرات اندرکنشی حرارتی و تنش- تغییر شکل بر روی تراوش صرف نظر شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 877

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7263
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The computer program CA2 (Continuum Analysis, 2-dimensional), which can solve two-dimensional large strain plasticity problems, is used to model pile driving. The strength of the soil is characterized by a Mohr-Coulomb elastic-perfectly plastic model, and a distinct element approach is used to model pile-hammer interaction. Several numerical tests are performed to demonstrate the importance of different parameters involved in pile driving.

آمار یکساله:  

بازدید 7263

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHJCER JACOBSEN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13833
 • دانلود: 

  5496
چکیده: 

Representation and modeling of economic uncertainty is addressed by different modeling methods, namely stochastic variables and probabilities, interval analysis, and fuzzy numbers, in particular triple estimates. Focusing on discounted cash flow analysis numerical results are presented, comparisons are made between alternative modeling methods, and characteristics of the methods are discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 13833

دانلود 5496 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

حفاری تونل به وسیله ماشین (Tunnel Boring Machine) TBM در مقایسه با سایر روش های حفر و انفجار یک روش سریع و پرقدرت و همراه با نگهداری است. هر زمان که همگرایی (Convergence) تونل به اندازه قابل توجهی نسبت به سینه کار برسد باعث بروز مشکلاتی می شود و در مدت زمان کوتاهی باعث ایجاد فشار و تراکم (Jamming) روی TBM می شود. برآورد (Estimation) فشار نگهداری لازم برای پایداری جبهه کار حفاری (Front Excavation)یکی از مهم ترین عوامل بر راندمان ماشین حفاری در زمین های خاکی است. در این پژوهش فشار (Pressure) موردنیاز برای پایداری سینه کار با استفاده از روش های تحلیلی (Analytical)و تجربی (Empirical)و عددی (numerical) بررسی شده است و همچنین نتایج این روش ها با هم مقایسه شد. به منظور مدل سازی عددی از نرم افزار اجزاء محدود سه بعدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد که فشار لازم برای پایداری جبهه کار تونل در روش لکا و دورمیکس (Leca and Dormiux) تا حدی به مدل سازی عددی (numerical modeling) نزدیک تر است. با استفاده از این روش ها به منظور بررسی تأثیر پارامتر-های مختلف روی فشار سینه کار، آنالیز حساسیت (Sensitivity Analysis)روی این پارامترها صورت گرفته است و مشخص شد که چسبندگی بیش ترین تأثیر را در فشار نگهداری جبهه کار دارد و پارامتر های نسبت روباره به قطر(C/D)، تأثیر کمتری روی فشار نگهداری جبهه کار تونل دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 82 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  413-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  215
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

امروزه، مدلهای عددی در هر شاخه از علم اهمیت فراوانی دارند بخصوص برای حل معادلات دیفرانسیل غیرخطی، معادلات دیفرانسیل جزئی، واکنش های بیوشیمایی و غیره. کل زمان تکامل غلظت های واکنش دهنده بر پایه ی واکنش لایه-آنزیم، توسط رانگ-کوتا از مرتبه ی 4 (RK4) و روش تفاضل متناهی غیراستاندارد (NSFD) شبیه سازی شده است. مدل ANSFD برای مسأله ی واکنش بیوشیمیایی ساخته شده و آزمایش های عددی برای مقادیر مختلف پارامتر گسسته سازی "h"، انجام شده است. نتایج به دست آمده، با طرح عددی معروف یعنی RK4 مقایسه شده اند. برخلاف RK4 که برای مراحل بلندمدت شکست می خورد، طرح پیشرفته ی NSFD نتایجی ارائه داد که به حالات پایدار واقعی برای هر گام زمانی استفاده شده، همگرا می شوند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 215

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER DESCRIBES THE numerical modeling DETAILS OF AN EXAMPLE FULL-SCALE PHYSICAL STEEL REINFORCED SOILWALL TAKEN FROM A SERIES OF STRUCTURES CONSTRUCTED AT THE FHWA REINFORCED SOIL PROJECT SITE AT ALGONQUIN, ILLINOIS. IN THIS RESEARCH, numerical ANALYSES WERE PERFORMED WITH THE FINITE DIFFERENCE BASED COMPUTERPROGRAM FLAC (FAST LAGRANGIAN ANALYSIS OF CONTINUA). DETAILS OF THE numerical MODEL AND CONSTITUTIVEmodeling OF THE COMPONENT MATERIALS ARE DESCRIBED. THE modeling RESULTS ARE PRESENTED AND COMPARED TOTHE FIELD MEASUREMENTS FROM CASE HISTORIES TO ASSESS THE ACCURACY OF THE numerical APPROACH. EXAMPLEPARAMETRIC ANALYSES ARE CARRIED OUT USING THE VERIFIED numerical CODE TO INVESTIGATE THE INFLUENCE OFINTERNAL STABILITY DESIGN FACTORS ON EARTH PRESSURE COEFFICIENT OF A THEORETICAL WALL OF 7.6 M HEIGHT. THELESSONS LEARNED HERE ARE OF VALUE TO MODELERS WHO WISH TO: (A) EXPLORE THE MECHANICAL BEHAVIOR OF THESESYSTEMS, (B) GENERATE DATA TO FILL IN THE GAPS IN PERFORMANCE DATA FROM THE LIMITED NUMBER OF MONITOREDSTRUCTURES REPORTED IN THE LITERATURE, AND (OR), (C) CARRY OUT PARAMETRIC ANALYSES.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
strs
نویسنده: 

DORRI MOHAMMAD REZA | HEJAZI KOUROSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: PROGRESSIVE WATER WAVES CAN BE SEVERELY DAMPED OVER MUDDY BEDS. THIS DAMPING IS ASSIGNED TO THE BOTTOM PRESSURE OF THE WAVE DEFORMING THE VISCOUS MUD, CREATING A WAVE ON THE INTERFACE BETWEEN THE WATER AND THE MUD, DEFINED AS THE LUTOCLINE. THE MOVEMENT OF LUTOCLINE CAN CAUSE MUD MIGRATION THROUGH STOKES DRIFT [1]. FOR PREDICTION OF DAMPING MECHANISM, SEVERAL THEORETICAL, EXPERIMENTAL AND numerical STUDIES HAVE BEEN CARRIED OUT. IN THIS RESEARCH, ALES-VOF METHOD HAS BEEN IMPLEMENTED IN THE WISE 2DV NON-HYDROSTATIC numerical MODEL [2] FOR SIMULATION OF WAVE-MUD INTERACTION. FOR A MORE ACCURATE SIMULATION OF WATER FREE SURFACE AND INTERFACE OF MUD AND WATER, ADVANTAGES OF ALES AND VOF METHODS ARE INTEGRATED...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15) (سیالات و آیرودینامیک)
 • صفحات: 

  1-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1484
 • دانلود: 

  457
چکیده: 

در مقاله حاضر، میدان جریان دوبعدی، غیردایمی و لزج در اطراف دسته سیلندرهای استوانه ای به منظور بررسی رفتار و مشخصه های جریان شبیه سازی شده است. روش مورد استفاده مبتنی بر روش حجم محدود در شبکه کارتزین جابجا شده بوده و برای تشخیص سیلندرهای جاسازی شده در میدان از تکنیک مقدار بزرگ جمله چشمه و روش سلول شبح استفاده شده است. دقت و صحت روش با شبیه سازی جریان در داخل مجاری و همچنین اطراف تک سیلندر استوانه ای مورد اعتبارسنجی قرار گرفته است. نتایج حاصله در تطابق کامل با نتایج آزمایشگاهی موجود است. نهایتا، جریان در اطراف دسته سیلندر استوانه ای در چیدمان مربعی و همچنین کلی جابجا شده شبیه سازی و مورد تحلیل قرار گرفته است. برای دسته سیلندرهای مذکور، ضرایب لیفت و درگ، سرعت شکاف، توزیع فشار، توزیع چرخش و خطوط جریان به طور عددی محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج دو الگوی کاملا متفاوت جریان را در دو چیدمان مورد مطالعه قرار می دهد. به طور کلی، روش مورد استفاده در کار حاضر برای اولین بار جهت حل میدان جریان در دسته سیلندر استوانه ای مورد استفاده قرار گرفته و نتایج و تحلیل های ارایه شده در چیدمان مورد بررسی توسط دیگر محققی ارایه نشده است. بطور کلی، نتایج نشان می دهد که نیروهای لیفت و درگ در ردیف اول چندین برابر ردیف های بعدی است. همچنین، در دسته سیلندر محصور، نیروهای لیفت و درگ چندین برابر حالت غیرمحصور بدست می آیند.

آمار یکساله:  

بازدید 1484

دانلود 457 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (مسلسل 79)
 • صفحات: 

  134-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

زمینه و هدف: علی رغم آنکه برای افزایش حجم پروتز در بیماران دارای دنچر از modeling plastic(MP) در کنار ماده بهسازی بافتی استفاده می شود، اما در رابطه با ترکیب و واکنش متقابل (MP) و ماده بهسازی بافتی تحقیقهای گسترده ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو جزء از ترکیبات ماده بهسازی بافتی روی ساختار و ترکیب شیمیایی (MP) می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی مدل های کامپاند به ابعاد 25 و ارتفاع دو میلی متر تهیه گردیدند. پس از آن نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شده و هر کدام از آنها به وسیله ترازوی دیجیتال وزن می گردید. سپس نمونه ها در سه محلول اتانول، DBP: Di Butyl Phthalate و سه مخلوط دو ترکیب ذکر شده 50% اتانول و DBP%50 قرار داده شد و در زمانهای دو، چهار، شش و 24 ساعت مجددا وزن می شد برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 استفاده گردید و از آزمون نان پارامتریک Kruskal-Wallis استفاده شد.یافته ها: یافته های به دست آمده بیانگر این بود که اتانول نقش زیادی در حلالیت (MP) ندارد، در حالی که DBP تاثیر زیادی در حلالیت آن دارد و همچنین ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع بیشترین تاثیر را در حلالیت (MP) دارد. (P=0.03)نتیجه گیری: DBP تاثیر زیادی در حلالیت(MP) ، دارد، ضمن آنکه ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع دارای بیشترین تاثیر در حلالیت (MP) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SCARMOZZINO R. | GOPINATH A. | PREGLA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  150-162
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6344
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6344

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript