نتایج جستجو

16616

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1662

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Naga Santoshi P. | RAMANA REDDY G.V. | Padma P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  531-542
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17937
 • دانلود: 

  21635
چکیده: 

This study presents the computational analysis of three dimensional Casson and Carreau nanofluid flow concerning the convective conditions. To do so, the flow equations are modified to nonlinear system of ODEs after using appropriate self-similarity functions. The solution for the modified system is evaluated by numerical techniques. The results show the impacts of involving variables on flow characteristics and the outcomes of the friction factors are evaluated as well. In this study, the outcomes to local Nusselt number and Sherwood numbers are evaluated. Favourable comparison is performed with previously available outcomes. The achieved results are similar to solutions obtained by other researchers. The results are presented for flow characteristics in the case of Casson and Carreau fluids. Velocities are reduced for the growing values of permeability and velocity slip parameters in case of Casson and Carreau nanofluids. Temperature field enhances with the hike in the estimations of thermophoresis parameter and the thermal Biot number in case of Casson and Carreau nanofluids. Enhancing values of velocity slip parameter results in decrease in the skin friction coefficients and the rate of heat transfer, and rise in the rate of mass transfer in case of Casson and Carreau nanofluids.

آمار یکساله:  

بازدید 17937

دانلود 21635 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اصلانی هدی | مقیمان محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  284-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Firoozzadeh m. | Shiravi a.h. | Shafiee m.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  287-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12758
 • دانلود: 

  7465
چکیده: 

Nowadays, Because of the sharp decline in fossil resources, producing power by renewable energy is growing rapidly. Photovoltaic (PV) technology is one of the most popular ways for generating electricity. In hot days of year, which the maximum irradiation of sun is available, because of high cell temperature, the efficiency of PV cells is falls down. In this paper, in order to decrease the temperature of PV cells, the use of carbon nano fluid for cooling the PV panel is investigated. The results show that after 4. 5 hours of beginning the test, the temperature of PV panel with carbon nano fluid cooling is fixed at 32° C, while the temperature of conventional panel is about 83° C. This temperature difference improved average efficiency around 5. 75%. Moreover, in this study, calculation of output power of a 10-KW PV power plant, with and without cooling is performed.

آمار یکساله:  

بازدید 12758

دانلود 7465 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15367
 • دانلود: 

  7284
چکیده: 

force convection heat transfer of turbulent nano fluid flow in 90 and 60 degree elbow is simulated by using FLUENT. Single phase model has been implemented to study such a flow field and standard k-e model is employed. The considered nanofluids are mixtures of Al2O3 nanoparticles and water as the base fluid. Simulation effect of Reynolds number and nano concentration on Nusselt number and friction coefficient have been presented and discussed. The computed results are compared with previously published data for a base fluid (0% nano concentration) and good agreement between the results is observed. It is seen that by increasing Reynolds number and nano concentration, heat transfer increase and friction coefficient decrease. Heat transfer in 90 and 60 degree elbow is compared and result shows by increasing the angle, heat transfer will decrease.

آمار یکساله:  

بازدید 15367

دانلود 7284 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NADEEM S. | HUSSAIN S.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  729-739
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16295
 • دانلود: 

  15185
چکیده: 

In the present article Williamson nano fluid flow over a continuously moving surface is discussed when the surface is heated due to the presence of hot fluid under it. Governing equations have been developed and simplified using the suitable transformations. Mathematical analysis of various physical parameters is presented and the percentage heat transfer enhancement is discussed due to variation of these parameters. We employed Optimal homotopy analysis method to obtain the solution. It is presented that initial guess optimization will provide us one more degree of freedom to obtain the convergent and better solutions.

آمار یکساله:  

بازدید 16295

دانلود 15185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  383-396
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3
 • دانلود: 

  1
چکیده: 

زمینه و هدف: این تحقیق به بررسی نحوه پراکنش آلاینده های ناشی از سناریو اشتعال انبار نفت با استفاده از نرم افزار انسیس فلوینت پرداخته است و برای اولین بار در کشور سناریوهای خطرناک و غیرمنتظره انفجار و اشتعال در سایت های نفتی را با استفاده ازاین نرم افزار مورد بررسی قرار داده و هدفش حفظ دارایی ها جانی و مالی مناطق اطراف انبار نفت است. مواد و روش ها: به منظور تعیین میزان آلاینده های حاصل از سوختن مخازن، از نرم افزار Ansys Fluent 15 استفاده شد. این نرم افزار پارامترهای موثر سرعت، جهت باد، دمای محیط، میزان انتشار آلاینده ها و پایداری جو را درنظرگرفته و می تواند غلظت آلاینده های گوناگون را در فواصل مختلف از انبارها پیش بینی نماید. نتایج خروجی این نرم افزار وارد محیط مشینگ شد و درنهایت نقشه پراکندگی آلودگی در محدوده ای به وسعت چهار کیلومتر تا ارتفاع 200 متر به دست آمد. یافته ها: در این پژوهش، تاثیر اشتعال و انفجار انبار نفت بر روی محیط زیست و محیط مسکونی اطراف محوطه انبار مورد تحلیل عددی قرار گرفت. با توجه به جمع بندی نتایج در شرایط بحرانی که سرعت وزش باد بالا باشد، جهت وزش باد تاثیر بسزایی در مناطق تحت تاثیر خواهد داشت، بطوری که افزایش دمای تا حدود 60 درجه سلسیوس و بالاتر و نیز غلظت آلاینده های CO, CO2, NOX, SO2 همگی در فواصلی حدود 800 متر تا یک کیلومتر در مناطق انبار غله کرج، شهرک بنفشه، رزکان نو، محوطه راه آهن کرج، سرحدآباد و شهرک وحدت با توجه به جهت وزش باد به میزان 30 تا 40 درصد بالاتر از استاندارد، مورد انتظار است. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد اگر آتش سوزی در مخازن رخ دهد. مناطق مسکونی و صنعتی مختلفی در مسیر پخش و پراکنش آلودگی بسیار بالاتر از حد استاندارد می باشند. با توجه به شدت آلودگی تولیدشده و وسعت مناطق درگیر بیماری های تنفسی، خسارت های جانی و مالی قابل پیش بینی است.

آمار یکساله:  

بازدید 3

دانلود 1 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

HEAT TRANSFER IN ANTICIPATION OF THE HEAT TRANSFER BETWEEN TWO OBJECTS BECAUSE OF THE TEMPERATURE DIFFERENCE ARISES DEALS. nano fluidS ARE A CLASS OF HEAT TRANSFER fluidS WHICH ARE CREATED BY DISPERSING SOLID nanoPARTICLES IN TRADITIONAL HEAT TRANSFER fluidS. THIS WORK DESCRIBE AN EMPIRICAL DESIGN AND A NUMERICAL METHOD TO ILLUSTRATE THE FORCED CONVECTIVE HEAT TRANSFER USING TRADITIONAL fluid AND ZINC OXIDE/WATER nano fluid IN DOUBLE-PIPE HEAT EXCHANGER UTILIZING COMMERCIALLY AVAILABLE EQUIPMENT. THE TEST RESULTS ARE SHOWN THAT THE HEAT TRANSFER RATE AND HEAT TRANSFER COEFFICIENTS OF THE nano fluid IS HIGHER THAN THAT OF THE BASE LIQUID (I.E., WATER). INCREASING IN THE OVERALL HEAT TRANSFER COEFFICIENT IS MORE FORCIBLE AT HIGH COLD FLOW RATE FOR A GIVEN HOT fluid FLOW RATE. THE HEAT TRANSFER RATE AND HEAT TRANSFER COEFFICIENTS, FINALLY INCREASE WITH INCREASE IN MASS FLOW RATES OF HOT AND COLD STREAMS.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  3360
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BASIC TYPES OF GAS IN THE DRILLING fluid, OIL-BASED AND WATER-BASED THERE. IN THIS STUDY, THE EFFECTS OF nanoPARTICLES TO IMPROVE THE RHEOLOGICAL PROPERTIES AND CONTROL THE SAFAB IN THE BASE fluid AQUEOUS MIXTURE OF BIOPOLYMER AND SURFACTANTS, BY PERFORMING VARIOUS TESTS BY DEVICES VISCOMETER, FILTER PRESS AND STANDARD FILTER PRESS AT HIGH TEMPERATURES AND PRESSURES VIEW HAS BEEN CHECKED. AS WELL AS TO COMPARE THE RESULTS OBTAINED FROM THE USE OF nanoPARTICLES AND UNDERSTAND THE IMPACT OF THEIR PRESENCE, THE TESTING OF A STANDARD PLUG SAFAB CONTROLLER WAS USED AS A CONTROL. AFTER REVIEWING THE DATA FROM THE EXPERIMENTS, IT WAS FOUND THAT THE MIXTURE OF BIOPOLYMER AND SURFACTANTS, THE RHEOLOGICAL PROPERTIES AND CONTROL PROPERTIES OF LOSS AND SAFAB OF fluid JUST BASED ON POLYMER OR ONLY ON THE BASIS OF A SURFACTANT, AND BETTER PERFORMANCE. IT WAS ALSO OBSERVED THAT nanoPARTICLES PLAY AN IMPORTANT ROLE IN REDUCING THE AMOUNT OF fluid LOSS CONTROL PLAY SAFAB.

آمار یکساله:  

بازدید 3360

دانلود 0
نویسندگان: 

CHERAGHIAN GOSHTASP

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-186
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17855
 • دانلود: 

  18450
چکیده: 

Drilling fluids are an essential component of the rotary drilling process used to drill for oil and gas on land and offshore environments. The injection of this nano particle into drilling fluid increases the viscosity levels fluids. In these experiments, the rheological properties of the fluid including apparent viscosity (AV), plastic viscosity (PV), yielding point (YP), mud cake thickness and fluid loss (FL) were studied before and after the addition of the nanoclay with different concentrations. In this study, nano particles of clay were used in order to enhance the rheological properties of drilling fluids. The results showed nanoclay controls the fluid loss and is resistant to high temperatures and also fluid loss. We also found that nanoparticles varying in concentration (0.1 to 1 Wt %) and also size 1, 50 and 500 nm are shown to be effective at improving fluid rheology.

آمار یکساله:  

بازدید 17855

دانلود 18450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THE PRESENT STUDY, LAMINAR FORCED CONVECTION OF nano-fluid (TIO2) THROUGH A HORIZONTAL CHANNEL WITH BLOCKS ATTACHED TO BOTTOM WALL IS INVESTIGATED. THE BOTTOM WALL IS KEPT AT CONSTANT TEMPERATURE AND THE TOP WALL IS INSULATED. THE GOVERNING EQUATIONS ARE NUMERICALLY SOLVED BY THE CONTROL VOLUME APPROACH BASED ON THE SIMPLE TECHNIQUE. THE INFLUENCES OF THE PARAMETERS SUCH AS RE, nanoPARTICLES VOLUME FRACTION AND NUMBER OF BLOCKS ON THE FLOW AND HEAT TRANSFER ARE ASSESSED. IT IS FOUND THAT APPLYING FIN AND USING nano-fluid CAN ENHANCE THE CHANNEL PERFORMANCE.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
litScript