نتایج جستجو

23187

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2319

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بینا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (پی در پی 82)
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  794
 • دانلود: 

  189
کلیدواژه: 
چکیده: 

هدف: گزارش یک مورد کاهش دید ناشی از ادم ماکولا به دنبال استفاده از داروی فینگولیمود در بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس.گزارش مورد: خانم 34 ساله مورد شناخته شده multiple sclerosis (MS) از 13 سال پیش، به دنبال کاهش دید چشم چپ از یک هفته قبل به درمانگاه شبکیه مراجعه نمود. وی به علت ابتلا به MS، از چهار ماه پیش تحت درمان با فینگولیمود با میزان روزانه 0.5 میلی گرم بود. قبل از شروع مصرف دارو در مرکز دیگری، معاینات چشم پزشکی برای وی انجام گردید که نتایج معاینات طبیعی بود. بهترین حدت بینایی اصلاح شده در آن زمان 20.25 در هر یک از چشم ها بود. وی سابقه ای از ابتلا به دیابت یا یووییت نداشت اما یک بار ابتلا به نوریت اپتیک رتروبولبار در هر یک از چشم ها را ذکر کرد. حدت بینایی اصلاح شده بیمار در بدو مراجعه، 20.25 در چشم راست و 20.70 در چشم چپ بود. مردمک مارکوس گان منفی بود. در معاینه اتاق و ویتره قدامی، سلول التهابی مشاهده نگردید. در معاینه فوندوسکوپی چشم چپ ادم ماکولا مشهود و سایر معاینات طبیعی بود. یافته های Spectral Domain Optical Coherence Tomography (SD-OCT)، بیانگر ادم ماکولا و ضخامت مرکزی آن، 605 میکرون بود. پس از مشاوره با متخصص مغز و اعصاب، فینگولیمود قطع و قطره سینارولاک سه بار در روز برای وی تجویز شد. شش هفته بعد، بینایی اصلاح شده چشم چپ 20.30 بود. در SD-OCT کاهش واضح ادم ماکولا مشهود بود و ضخامت مرکزی ماکولا 277 میکرون گزارش گردید.نتیجه گیری: ادم ماکولا ناشی از فینگولیمود عارضه خوش خیم در درمان مولتیپل اسکلروزیس می باشد که به دنبال قطع دارو و استفاده از قطره موضعی سینارولاک بهبود می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 794

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 101

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1 (اولین گردهمایی بین المللی چالش های بالینی بیماری های مغز و اعصاب)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  77
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 77 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  526
 • صفحات: 

  508-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

مقدمه: با توجه به شیوع بالای مشکلات جنسی در زنان مبتلا به multiple sclerosis (MS)، خودکارامدی جنسی به عنوان یک متغیر تاثیرگذار، نقش مهمی در سلامت جنسی و کیفیت زندگی جنسی این زنان ایفا می کند. پژوهش حاضر با هدف تعیین پیشگویی کننده های خودکارامدی جنسی در زنان مبتلا به MS انجام شد. روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بود که در آن 200 زن مبتلا به بیماری MS با نمره ی شدت ناتوانی کمتر از 7 بر اساس معیار وضعیت ناتوانی گسترده (Expanded Disability Status Scale یا EDSS) در سال 1397 شرکت نمودند. نمونه های مورد نظر از انجمن MS ایران در تهران به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و سنجش پیشگویی کننده های خودکارامدی جنسی در زنان مبتلا به MS، از پرسش نامه های استاندارد مرتبط استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های Independent t، ANOVA، همبستگی Pearson و multiple linear regression در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 22/5 ± 33/36 سال و میانگین نمره ی خودکارامدی جنسی آن ها 27/7 ± 54/16 بود. با وارد کردن متغیرهای معنی دار حاصل از سنجش ارتباط هر یک از متغیرها به صورت تکی با نمره ی خودکارامدی جنسی در مدل multiple linear regression جهت کنترل مخدوش کننده ها و سنجش اثر هم زمان آن ها، مشخص گردید که متغیرهای اختلال عملکرد جنسی (001/0 = P)، اضطراب (024/0 = P)، استرس (006/0 = P) و تعداد دفعات برقراری رابطه ی جنسی (013/0 = P)، پیشگویی کننده های نهایی خودکارامدی جنسی در زنان مبتلا به MS بود. نتیجه گیری: اختلال عملکرد جنسی، اضطراب، استرس و تعداد دفعات برقراری رابطه ی جنسی، پیشگویی کننده های خودکارامدی جنسی در زنان مبتلا به MS می باشد. بنابراین، در نظر گرفتن متغیرهای مذکور در روند درمان این بیماران، می تواند به ارتقای خودکارامدی جنسی و توانمندسازی آنان در زندگی جنسی کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  396
 • صفحات: 

  1013-1018
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  552
 • دانلود: 

  210
چکیده: 

مقدمه: ریز RNAها، RNAهای غیر کد کننده می باشند که انواع مختلف فرایندهای سلولی مانند تمایز و مرگ سلولی را تنظیم می کنند. چندین مطالعه با هدف تعیین پروفایل بیانی ریز RNAها در بیماران مبتلا به multiple sclerosis (MS) انجام شده اند تا نشانگرهای زیستی مناسب حاصل شود. در مطالعات گذشته، مشخص شد که Micro RNA-145 (miR-145) افزایش بیان نشان می دهد. این افزایش در بیمارانی که مصرف دارو را شروع نکرده بودند، رخ داد. از این رو، مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر مصرف داروی اینترفرون بتا بر بیان این ریز RNA در بیماران مبتلا به multiple sclerosis انجام شد.روش ها: الگوی بیان miR-145 در 15 بیمار که مصرف اینترفرون بتا را شروع نکرده بودند و به اصطلاح Treatment naive بودند و 15 بیمار که تحت درمان بودند و همچنین، 15 فرد سالم، با استفاده از تکنیک Real-time polymerase chain reaction بررسی گردید.یافته ها: سطح بیان miR-145 در بیماران Treatment naive، 3.9 برابر افراد سالم بودند (P=0.005). در حالی که سطح بیان این ریز RNA در بین افراد سالم و بیماران تحت درمان، تفاوت معنی داری نداشت.نتیجه گیری: کاهش بیان miR-145 در بیماران تحت درمان به میزانی که به حد افراد سالم برسد، نشان دهنده ی این است که احتمال می رود بتوان از این ریز RNA به عنوان نشانگر زیستی پیش بینی کننده استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 552

دانلود 210 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  531
 • صفحات: 

  680-686
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  237
 • دانلود: 

  117
چکیده: 

مقدمه: multiple sclerosis (MS)، شایع ترین بیماری التهابی است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند و اختلالات شناختی، شکایت رایج این بیماران است. هایپوکامپوس، بخشی از مغز است که نقش مهمی در شناخت دارد و بسیار حساس به تغییرات التهابی ناشی از MS می باشد. هدف از انجام این مطالعه، ارزیابی زاویه ی هایپوکامپ در تشخیص اختلالات شناختی بیماران MS به عنوان اولین مطالعه در این زمینه بود. روش ها: این مطالعه، یک مطالعه ی مقطعی آینده نگر بود که بر روی 39 بیمار مبتلا به MS که در سال های 95-1394 به بیمارستان های دانشگاهی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، انجام شد. بیماران بر اساس پاسخ گویی به پرسش نامه ی عصب شناختی MS به دو گروه با و بدون اختلالات شناختی تقسیم شدند. سن، جنس و میزان گستره ی معلولیت (Expanded disability status scale یا EDSS) بیماران مورد بررسی قرار گرفت. سپس، تمام بیماران تحت Magnetic resonance imaging (MRI) قرار گرفتند و زاویه ی هایپوکامپال، قطر شاخ بیفرونتال (Bifrontal diameter یا BFD) و عرض بطن سوم (Third ventricle width یا 3VW) بر اساس تصویربرداری آن ها اندازه گیری شد. یافته ها: اختلال شناختی، به شکل معنی داری با سن بیماران (130/0 = P و 164/0 = B) و EDSS (005/0 = P و 1/23 = B) مرتبط بود. هیچ ارتباطی بین اختلالات شناختی و زاویه ی هایپوکامپال یافت نشد (270/0 =P) و EDSS به طور معنی داری با زاویه ی هایپوکامپ همبستگی نداشت (500/0 = P و 317/0 = r). BFD و 3VW از نظر آماری با اختلال شناختی مرتبط نیستند (050/0 < P). نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، ارتباطی بین زاویه ی هایپوکامپال و عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به MS وجود نداشت. همچنین، این زاویه تحت تاثیر سن و جنس بیماران نبود. انجام مطالعات بیشتر با جمعیت نمونه ی بزرگ تر و در نظر گرفتن رژیم دارویی و مدت زمان بیماری توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 237

دانلود 117 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  386
 • صفحات: 

  677-682
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  525
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

مقدمه: multiple sclerosis (MS) و هیپوتیروئیدی (Hypothyroidism)، دو بیماری شایع در جامعه می باشد که برخی مطالعات همراهی بین این دو بیماری را مورد بررسی قرار داده و به این فرضیه دست یافته اند که شاید بین این دو بیماری ارتباطی وجود دارد، اما پژوهش های انجام گرفته در این زمینه کافی نیست. هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین میزان شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به MS بود.روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی - تحلیلی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد. جامعه مورد مطالعه را بیماران مبتلا به MS که به کلینیک MS بیمارستان مذکور مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. نمونه ها تحت آزمایش های تیروئیدی قرار گرفتند و شیوع هیپوتیروئیدی در آنان تعیین گردید.یافته ها: طی یک سال مطالعه، 726 بیمار مبتلا به MS مورد بررسی قرار گرفتند که دو نفر آن ها به علت اختلال به هیپرتیروئیدی، از مطالعه خارج شدند. از مجموع 724 بیمار، 586 نفر (80.9 درصد) زن و 138 نفر (19.1 درصد) مرد بودند. تعداد بیماران مبتلا به هیپوتیروئیدی، 50 نفر بود و بدین ترتیب، شیوع هیپوتیروئیدی 6.9 درصد برآورد گردید.نتیجه گیری: شیوع هیپوتیروئیدی در بیماران مبتلا به MS (6.9 درصد) نسبت به جامعه سالم (2.0 درصد) بیشتر است. بنابراین، لازم است بیماران مبتلا به MS از نظر ابتلا به اختلالات تیروئیدی مورد بررسی و درمان قرار گیرند و شاید درمان هیپوتیروئیدی، در نتیجه گیری درمان MS آنان نیز موثر باشد. ضمن این که توصیه می گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود.

آمار یکساله:  

بازدید 525

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  390
 • صفحات: 

  791-796
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  501
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، تعیین توزیع فراوانی آلودگی به انگل Cryptosporidium در بیماران مبتلا به (MS) multiple sclerosis و مقایسه ی آن با افراد سالم بود.روش ها: طی یک مطالعه ی مورد- شاهدی که در سال 1394 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت، 50 بیمار مبتلا به MS (گروه مورد) و 50 فرد سالم (گروه شاهد) انتخاب شدند و شیوع انگل Cryptosporidium در آن ها با استفاده از روش های مستقیم و تغلیظ، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.یافته ها: از 100 نمونه ی تحت آزمایش، تنها 3 نمونه (3 درصد) از نظر وجود Cryptosporidium مثبت بودند که 1 نمونه (2 درصد) از گروه شاهد و 2 نمونه (4 درصد)، از گروه مورد بودند، اما شیوع Cryptosporidium در دو گروه مورد و شاهد اختلاف معنی داری نداشت (P=0.560). شیوع Cryptosporidium، همچنین بر حسب سن و جنس و شغل، اختلاف معنی داری نداشت، اما بر حسب محل سکونت و نگهداری دام در منزل اختلاف معنی داری داشت؛ به طوری که هر 3 مورد مثبت انگل Cryptosporidium، در بیمارانی مشاهده شد که در روستا سکونت داشتند و در منزل، حیوان نگهداری می کردند (P<0.001).نتیجه گیری: در این مطالعه، شیوع انگل Cryptosporidium بر حسب محل سکونت و تماس با دام اختلاف معنی داری داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 501

دانلود 172 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  403-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

  لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید. 

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  10-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
litScript