نتایج جستجو

15531

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1554

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DE ROSA M. | ZARRILLI S. | DI SARNO A.

نشریه: 

ENDOCRINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  75-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4115
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4115

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

PANDE I. | FRANCIS R.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  415-427
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5091
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5091

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

CAMPION J.M. | MARICIC M.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  1521-1526
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4925
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4925

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: BREAST CANCER IN men IS RARE AND THE INCIDENCE OF THAT VARIES IN THE WORLDWIDE. INCIDENCE RATIO BETWEEN FEMALE TO MALE IN ALL OVER THE WORLD IS 122: 1....

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
عنوان: 
نویسنده: 

JANNESARI SHARAREH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: MANY PEOPLE ARE UNAWARE THAT men CAN DEVELOP BREAST CANCER BECAUSE THEY DO NOT THINK OF men AS HAVING BREASTS. IN FACT, BOTH men AND WOmen HAVE BREAST TISSUE. …

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

آتونی بهروز

نشریه: 

ادبیات فارسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  27
 • صفحات: 

  83-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  776
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

«عرفان اسطوره ای»، نخستین و بنیادی ترین عرفانی است که تا اکنون انسان آن را ورزیده است. «عرفان اسطوره ای»، عرفانی است از آن انسان های کهن و اسطوره ای، که در سپیده دمان تاریخ، به گونه ای یکسر طبیعی و ناآگاهانه، آن را می آزموده اند و به کار می بسته اند.گمانم بر آنست که، انسان های اسطوره ای و کهن، نخستین عارفان گیتی بوده اند، چرا که، جهان بینی آنان با عارفان امروزین، البته با نگاهی به فراخی و نه به ژرفی، همسانی هایی داشته است. این جستار، یک همسنجی (= تطبیق) فراخ نگرانه، بر پایه های «حکمت ذوقی»، «خاکساری»، «ریاضت کشی»، «زیباپرستی» و «دست افشانی رازورانه» (= سماع)، میان عارفان امروزین و انسان های اسطوره ای و کهن را به سامان می رساند، و نمونه هایی از اسطوره های «زنده» و «مرده» را برای اثبات این همسانی ها، فرادست می دهد.جدای از این همسنجی (= تطبیق)، عرفان انسان های کهن، نامزد به «عرفان اسطوره ای» به گستردگی، کاویده و بررسیده و آشکار می آید، و نظریه هایی نغز و نو، درباره دست افشانی رازورانه (= سماع) و دین بهی (= زردشتی)، دینی بر بنیاد «زیباپرستی»، نشان داده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 776

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEMIEUX I. | PASCOT A. | COUILLARD C. | LAMARCHE B. | TCHERNOF A.

نشریه: 

CIRCULATION JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  102
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  179-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  361
 • بازدید: 

  4628
 • دانلود: 

  12521
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4628

دانلود 12521 استناد 361 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  115
 • صفحات: 

  22-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  75
چکیده: 

Background Cognitive impairment is a common complication of Severe Traumatic Brain Injury (STBI). One of cognitive problems following STBI is impaired executive functions which involve high-level cognitive processes and their dysfunction can lead to reduced quality of life. Objective This study aims to investigate the cognitive impairment in men with STBI compared to healthy men. Materials and Methods This causal-comparative study was conducted from February 2017 to July 2019 on 20 male patients aged 30-55 years with a history of STBI in the past one year admitted to the intensive care units of Shohaday-e-Haftom-e-Tir and Baqiyatallah hospitals in Tehran, Iran and 64 healthy men who had met all inclusion criteria. Both groups were measured by the Wisconsin Cards Sorting Test (WCST). Results There were significant differences between the two groups in WCST parameters including the number of categories completed, perseverative errors, correct and wrong responses, response time, number of trials to successfully complete first category, and conceptual level responses (P<0. 01). Patients with STBI had a lower overall WCST score than the healthy subjects. Conclusion It is necessary to pay special attention to cognitive impairment in STBI patients in their clinical and legal evaluations and psychological interventions.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 75 استناد 0 مرجع 26
نویسندگان: 

WALTON J. | SULLIVAN N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  133-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6510
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6510

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1848
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

فیبرینوژن یکی از پروتیین های پلاسما است که توسط کبد ساخته می شود. افزایش فیبرینوژن پلاسما به عنوان یک عامل خطر مستقل در بیماری عروق کرونر محسوب می شود و باعث افزایش خطر تشکیل لخته می گردد. این مطالعه جهت بررسی میزان فیبرینوژن پلاسما در مردان معتاد به تریاک فرم استنشاقی و مقایسه آن با گروه غیر معتاد صورت گرفت. تعداد افراد هر گروه 60 مرد بود که هیچ کدام اعتیاد به سیگار نداشتند و مبتلا به دیابت، هیپرلیپیدمی و پرفشاری خون نبودند. میزان فیبرینوژن پلاسما در گروه معتاد به تریاک (319±58 mg%) نسبت به گروه شاهد (295.7±48 mg%) افزایش معنی دار داشت (P=0.018). سایر متغیرها از جمله شمارش گلبولی، هموگلوبین، هماتوکریت، قند خون ناشتا، کلسترول تام، تری گلیسرید و کراتینین پلاسما در دو گروه اختلاف معنی داری نداشت اما میزان اوره گروه شاهد نسبت به گروه معتاد افزایش داشت (P=0.008). نتایج نشان داد که میزان فیبرینوژن پلاسما در مردان معتاد به کشیدن تریاک نسبت به مردان غیر معتاد به میزان معنی داری بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1848

دانلود 175 استناد 2 مرجع 0
litScript