نتایج جستجو

295

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

30

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  323-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53046
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

خربزه به عنوان یکی از گیاهان خانواده کوکوربیتاسه از جمله میوه هایی محسوب میگردد که باعث واکنش آلرژیک تیپ یک در برخی از افراد میشود. این واکنش معمولا به صورت سندرم دهانی بروز می کند. هدف این مطالعه، علاوه بر اثبات آلرژی زایی خربزه مشهد، شناسایی آلرژنهای پروتیینی آن میباشد. به این منظور از 35 فرد دارای علایم بالینی آلرژی به خربزه (براساس پرسشنامه)، تست پریک با سه قسمت: پوست، قسمت خوراکی و بخش رویی خربزه مشهد به عمل آمد. از تمام افراد دارای پریک مثبت (21 نفر) و 15 نفر فرد غیر آلرژیک نمونه خون گرفته شد و IgE اختصاصی و توتال تمامی سرمها اندازه گیری گردید. سرم 12 نفر از افرادی که از IgE اختصاصی بالایی علیه عصاره خربزه برخوردار بودند با روش وسترن بلات با عصاره خربزه مجاور گردید، تا اینکه باند پروتئین واکنش دهنده باIgE  سرم افراد حساس به خربزه مشخص گردد. درمطالعه واکنش متقاطع IgE ضدعصاره خربزه با عصاره های موز، کیوی و دو گرده سینودون داکتیلون و پوا پراتنیس از آزمون الیزا ممانعتی استفاده گردید. علایم بالینی افرادی که از حساسیت به خربزه رنج می بردند، عبارتند از: آلرژی دهانی شامل التهاب و خارش در ناحیه اطراف لب، حفره دهانی و حلق (9/61%)، آبریزش بینی (9/61%) و آبریزش چشمی (1/38%)، خارش پوست ((%19 و مشکلات گوارشی (8/4%) 21 نفر از 35 فرد مورد آزمون به بخش رویی گوشت خربزه واکنش پوستی مثبت نشان دادند و سرم این افراد در مقایسه با افراد غیر آلرژیک IgE اختصاصی علیه عصاره خربزه داشتند.علاوه بر این عصاره گرده های سیتودون و پوا بر خلاف عصاره موز و کیوی به خوبی IgE اختصاصی ضد عصاره خربزه را خنثی نمودند. نتایج تست وسترن بلات باند پروتیینی 4/14 واکش دهنده با IgE در 8 مورد از 12 مورد افراد دارای IgE بالا نشان داد. نتایج بالا نشان می دهد میوه خربزه بیشتر با علایم آلرژی دهانی در افراد آلرژیک ایجاد ناراحتی می نماید و این علایم وابسته به IgE است. از آن جایی که آلرژن واکنش دهنده وزن مولکولی 4/14 کیلودالتون داشته و علایم بالینی بیشتر از نوع آلرژی دهانی میباشد و عصاره گرده گیاهی واکنش دهی سرم افراد آلرژیک یا عصاره خربزه را خنثی نموده است. به نظر میرسد که آلرژن های عمده این میوه ماهیت پروفیلین داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 53046

دانلود 391 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  23031
 • دانلود: 

  14814
چکیده: 

Background: Allergy is a clinical disorder affecting humans worldwide. Allergenic extracts prepared from natural source materials remain heterogeneous in composition and content, but are regularly used for diagnosis and immunotherapy. Recombinant allergens are suitable candidates to use in place of natural allergens; however, the recombinant allergens should be assessed and compared with the natural ones. Cuc m 2 (profilin), one of the most important allergens of melon (Cucumis melo), has been cloned and was expressed in Escherichia coli (E. coli). We aimed to evaluate the validity of recombinant Cuc m 2 (rCuc m 2) in the diagnosis of melon allergy and investigate whether rCuc m 2 could be used as a replacement for natural Cuc m 2 (nCuc m 2).Methods: nCuc m 2 was purified by immuno-affinity chromatography and rCuc m 2 was purified by metal-affinity chromatography. SDS-PAGE and western blotting were carried out to evaluate the purification methods. Skin prick tests (SPT), and enzyme immunoassays to determine specific IgE, were performed with the natural and recombinant purified allergens on 53 patients with melon allergy.Results: rCuc m 2 elicited no significantly different responses in skin compared with nCuc m 2. All patients' sera showed similar ODs in ELISAs with natural and recombinant profilin. Conclusion: rCuc m 2 evoked strong immuno-reactivity equivalent to nCuc m 2, and has potential for diagnosis of melon allergy.

آمار یکساله:  

بازدید 23031

دانلود 14814 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  6 (پیاپی 98)
 • صفحات: 

  967-976
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  392
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

به منظور ارزیابی کشت مخلوط افزایشی گیاهان دارویی آویشن، رزماری، اسطوخودوس و نعناع فلفلی با دو رقم خربزه (خاتونی و خاقانی)، بر عملکرد و حشرات آفت با هدف کاهش استفاده از سموم شیمیایی پژوهشی در سال زراعی 1397-1396 در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در 3 تکرار اجرا شد. عوامل آزمایش شامل دو رقم خربزه خاتونی و خاقانی و کشت مخلوط 4 گونه دارویی آویشن (Thymus vulgaris L. )، رزماری (Rosmarinus officinalis L. )، اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill. ) و نعناع فلفلی (Mentha piperita L. ) بود که به صورت کشت مخلوط افزایشی در بین بوته های خربزه کشت گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر جمعیت سوسک های سرخرطومی، تعداد میوه سالم و آسیب دیده و وزن میوه، اثر کشت مخلوط بر جمعیت سرخرطومی، سفیدبالک و کنه، تعداد میوه سالم و آسیب دیده و وزن میوه و اثر متقابل دو عامل بر جمعیت سرخرطومی و کنه و تعداد میوه سالم و آسیب دیده در سطح احتمال 5% معنی دار بود. براساس نتایج آزمایش بیشترین تأثیر در کنترل جمعیت آفات در هر دو رقم تحت تأثیر کنترل شیمیایی بدست آمد. در بین تیمارهای کشت مخلوط، بیشترین تأثیر بر کاهش جمعیت سرخرطومی در کشت مخلوط هر دو رقم با نعناع فلفلی حاصل شد. همچنین کشت مخلوط رقم خاتونی با نعناع فلفلی و کشت مخلوط رقم خاقانی با نعناع فلفلی، اسطوخودوس و رزماری تأثیر مثبتی بر کاهش جمعیت کنه داشت. ولی کشت مخلوط هر دو رقم با هر 4 گونه گیاه دارویی تأثیری در کنترل جمعیت سفید بالک نداشت. براساس نتایج این پژوهش و با هدف ایجاد پایداری در بوم نظام های زراعی در صورت تکرار نتایج، کشت مخلوط تعدادی از گیاهان دارویی مانند نعناع فلفلی می تواند برای کاهش جمعیت برخی آفات مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 392

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  89-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  985
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 985

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  38-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16700
 • دانلود: 

  6559
کلیدواژه: 
چکیده: 

The inhibition effects seed and peel of melon on diphenolase activity of mashroom tyrosinase were investigated. The IC50 values and Ki values of seed and peel of melon were evaluated. increased the Km value and decreased the Vm value so it show mixed type inhibition on mushroom tyrosinase when L-DOPA was used as a substrate.

آمار یکساله:  

بازدید 16700

دانلود 6559 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  349-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  23454
 • دانلود: 

  13123
چکیده: 

Root rot and vine decline caused by Monosporascus cannonballus is a major challenge for melon production world-wide. In recent years, a disease suggested to be related to this pathogen was observed 1-2 weeks prior to harvest in many melon production areas across Iran. In this study, melon plants with symptoms of chlorosis, wilting, decline and/or sudden death were collected from melon growing areas. Pieces of the roots with rot symptoms or discoloration were surface-sterilized and placed on PDA culture medium.DNA was extracted from the rest of the sterilized roots and used in polymerase chain reaction (PCR) using specific primers designed from ribosomal DNA of M. cannonballus. The pathogenicity of the fungus for 24 of its isolates was examined on a muskmelon genotype, Zard-e-Garmsar. In addition, the presence of M. cannonballus was tested on the symptomless melon plants at early growing stages as well as those inoculated with this pathogen using the specific primers. The presence of M. cannonballus was confirmed in 95 melon samples (63% of total samples tested) based on the morphological criteria of the isolated fungus and molecular techniques, where a unique band specific to this pathogen was amplified in diagnostic PCR.M. cannonballus was also detected in the roots of symptomless and inoculated melon plants as early as 2 days post-inoculation. This study demonstrated that M. cannonballus is the major causal organism for melon collapse in all sampling regions and that the pathogen is detectable in melon plants suspected of infection using molecular tools at early growth stages.

آمار یکساله:  

بازدید 23454

دانلود 13123 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  161-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  358
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

به منظور تعیین توده های برتر خربزه بانک ژن گیاهی ملی ایران از نظر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی در دو شرایط نرمال (آبیاری پس از50 درصد تخلیه رطوبتی ظرفیت زراعی مزرعه) و تنش رطوبتی (آبیاری پس از 75 درصد تخلیه رطوبتی ظرفیت زراعی مزرعه) تعداد 34 توده خربزه به همراه دو شاهد سوسکی و سفیدک محلی در اسفند ماه 1394 در یک آزمایش در قالب طرح لاتیس ساده در ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک کشت و مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از تجزیه واریانس نشان داد که در توده های مورد بررسی از نظر صفات تعداد میوه، وزن میوه، طول میوه، عرض میوه، قطر حفره، ضخامت گوشت، میزان مواد جامد محلول، طول بوته، میزان کلروفیل، دمای کانوپی، میزان آب نسبی برگ، تعداد روز تا رسیدن و طول ریشه اختلاف آماری معنی-داری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. نتایج مقایسه میانگین به روش LSD نشان داد در شرایط نرمال و تنش رطوبتی توده شماره 23 با میانگین 6275 گرم و 5772 گرم بیشترین میانگین وزن میوه در پلات را تولید نمود و نتایج آنالیز فاکتور نشان داد 4 مولفه حدود 70 درصد تغییرات بین جمعیت های مورد بررسی را با توجه به صفات مورد بررسی نشان می دهند. بر اساس دو مولفه اول نمودار اسکری پلات نشان داد که وزن میوه با ضخامت گوشت، طول و عرض میوه ارتباط بسیار نزدیک و مثبت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 358

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  63-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

دیازینون به عنوان یک آفت کش شیمیایی به دلیل طیف اثر بخشی گسترده ای که دارد مورد توجه بسیاری از تولید کنندگان محصولات کشاورزی قرار گرفته است، اما در صورت عدم رعایت دوره ماندگاری آن، وجود بقایای سم درمحصولات سلامت مصرف کنندگان را به شدت به مخاطره می اندازد. در این پژوهش، جهت تعیین میزان بقایای سم دیازینون در گوجه فرنگی، خیار و خربزه، نمونه های گوجه فرنگی از 2 منطقه (شیروان و مشهد)، خربزه از 2 منطقه (شیروان و تربت جام) و خیار از 6 منطقه (دزفول، جیرفت، کرمان، شیروان، مشهد و رفسنجان) تهیه شد. اندازه گیری بقایای سم دیازینون در نمونه ها توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) انجام شد. تجزیه میزان سم در نمونه های خربزه مربوط به تربت جام و شیروان، نشان داد که باقیمانده سم دیازینون در خربزه تربت جام 4.98 برابر حد مجاز و در خربزه شیروان 4.11 برابر حد مجاز بود. باقیمانده دیازینون در خیار به جز در خیار مشهد، بیش از حد مجاز بود. بطوری که میزان این سم، در خیار دزفول 6.1 برابر، در خیار رفسنجان 4.4 برابر، در خیار جیرفت 4.2 برابر، در خیار کرمان 2.1 برابر و در خیار شیروان 1.8 برابر حد مجاز بود، اما میزان سم در گوجه فرنگی و خیار کشت شده در مشهد کمتر از حد مجاز تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 276 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

به منظور بررسی واکنش ارقام بومی خربزه ایرانی به تنش شوری آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. چهار سطح شوری به میزان صفر (شاهد)، 6/6، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر NaCl روی 14 رقم خربزه بومی ایرانی شامل: درگزی، خاتونی، عباس شوری، چاه پالیز، زرد ایوانکی، گرگاب، گنگی، صادراتی، دستگرد، سبز اصفهان، جلالی، قصری مشهدی، سوسکی و خاقانی به همراه دو هیبرید وارداتی آناناسی و دیاموند اعمال شد. با افزایش سطوح شوری به 6/6، 8 و 12 دسی زیمنس بر متر شاخص نشت الکترولیتی و غلظت یون های سدیم در تمام ژنوتیپ ها افزایش یافت ولی بیشترین میزان افزایش این دو شاخص (به ترتیب 45/35 و 64/48 درصد) در رقم گنگی نسبت به شاهد مشاهده شد. فلورسانس کلروفیل در اثر تنش شوری 21/95 درصد در رقم درگزی نسبت به شاهد افزایش نشان داد. شاخص سبزینگی، غلظت یون پتاسیم برگ، نسبت پتاسیم به سدیم، وزن تر اندام هوایی و وزن خشک ریشه به ترتیب 52/31، 49/74، 82/19، 75/45 و 76 درصد در گیاهان شوری دیده رقم گنگی نسبت به شاهد کاهش نشان داد. از طرفی محتوای نسبی آب برگ 62/41 درصد و وزن تر ریشه 60/36 درصد در رقم زرد ایوانکی تحت شرایط تنش شوری، نسبت به شاهد کاهش نشان داد. تجزیه خوشه ای، ارقام را در سه گروه طبقه بندی کرد. ارقام سبز اصفهان، آناناسی، سوسکی و دیاموند به عنوان ارقام متحمل به شوری انتخاب شدند و به نظر می رسد بتوان از آنها به عنوان رقم های حاوی ژن های متحمل به شوری برای ایجاد ارقام اصلاح شده جدید که تحمل به شوری بالایی دارند، استفاده کرد. در نقطه مقابل ارقام درگزی، زرد ایوانکی و گنگی به عنوان حساس ترین رقم ها در برابر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم تشخیص داده شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOLAMALIZADEH R. | VAHDAT A.

نشریه: 

ACTA VIROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5777
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5777

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript