نتایج جستجو

68043

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6805

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 29 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  99-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  770
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

مقدمه: سلامت انسان ها و در نتیجه سلامت جامعه، نقش موثری در توسعه و توانمندی جامعه دارد. سلامت، محور توسعه است و سطح سلامتی جامعه نیز از توسعه یافتگی آن تاثیر می پذیرد.هدف: هدف این پژوهش، بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان گچساران در سال تحصیلی 1388 می باشد.مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد. در این مطالعه تعداد 1000 دانش آموز پسر 14-12 ساله که در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان گچساران مشغول به تحصیل بودند، به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه و برگه ثبت مشاهدات بود. جمع آوری داده ها از طریق مراجعه به مدارس و بررسی برخی از شاخص های سلامت جسمی دانش آموزان، تکمیل پرسش نامه توسط دانش آموزان و تکمیل برگه ثبت مشاهدات توسط پژوهشگر بر اساس مشاهده انجام شد، که جهت معاینه از ابزارهایی مانند: متر، ترازو، چارت اسنلن، دیاپازون، آبسلانگ، چراغ قوه و دستکش یک بار مصرف استفاده گردید.نتایج: نتایج حاصل نشان داد که میانه وزن و قد پسران در تمام گروه های سنی، از میانه استاندارد رشد پایین تر بود. به طور کلی وزن 4.6 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 29.2 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 54.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند و به طور کلی قد 3.2 درصد از دانش آموزان پایین تر از صدک سوم، 32.6 درصد بین صدک سوم تا پنجاهم، 52.3 درصد بین صدک پنجاهم تا نود و هفتم و 11.9 درصد آن ها بالاتر از صدک نود و هفتم قرار گرفته اند. از نظر وضعیت بینایی، 25.8 درصد از آزمودنی ها، حداقل یک چشم دارای حدت بینایی کمتر از 0.9 داشتند. در رابطه با وضعیت شنوایی، 8.4 درصد دانش آموزان دچار کاهش شنوایی بودند. از نظر دندانی، 72 درصد دارای پوسیدگی بودند. هم چنین اسکولیوزیس، کیفوزیس و لوردوزیس به ترتیب در 6.8 درصد، 2.4 درصد و 3.9 درصد از دانش آموزان دیده شدند و تنها بین میزان تحصیلات پدر و میانگین تعداد فرزندان خانواده با دی ام اف تی، رابطه همبستگی وجود داشت.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش، لزوم توجه بیشتر به بهداشت دهان و دندان، بهداشت تغذیه و ورزش، سلامت بینایی، شنوایی و دستگاه اسکلتی در نزد دانش آموزان را نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 770

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  79
 • صفحات: 

  298-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  464
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

مقدمه: آموزش مبتنی بر وب در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، مطالعات درباره تأثیر این روش بر یادگیری دانشجویان اتفاق نظر ندارند. این مطالعه مروری با هدف بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر وب بر یادگیری دانشجویان علوم پزشکی انجام شد. روش ها: در این مطالعه مروری پایگاه های SID، Iran MEDEX، Science Direct، PubMed، ERIC و Google Scholar جستجو شد. مقالات از سال 2011 تا 2016 با استفاده از کلیدواژه های web-based education، online learning، online education، medical students، nursing students، آموزش مبتنی بر وب، آموزش آنلاین، یادگیری آنلاین، دانشجویان علوم پزشکی، دانشجویان پزشکی، دانشجویان پرستاری، جستجو شد. در نهایت 14 مقاله دارای معیارهای ورود، مرور شد. نتایج: از 14 مطالعه، پنج مطالعه در اروپا، 8 مطالعه در آسیا، و یک مطالعه در امریکا انجام شده بود. مطالعات طراحی های متنوعی داشتند. در 11 مطالعه، نمرات آزمون های معلم ساخته به عنوان معیار یادگیری استفاده شده بود؛ همچنین در دو مطالعه نمرات خود-ارزیابی دانشجویان و در یک مطالعه نظرات دانشجویان درباره مهارت خودشان، به عنوان معیار یادگیری استفاده شده بود. از 11 مطالعه کمّی، تنها در شش مطالعه گزارش شده بود که آموزش مبتنی بر وب بر یادگیری دانشجویان تأثیر مثبت داشته است ولی پنج مطالعه نتوانسته بود چنین تأثیری را تأیید کنند. دو مطالعه نیز میزان مشارکت دانشجویان در آموزش مبتنی بر وب را بررسی و در حد مطلوب گزارش کرده بود. در چهار مطالعه رضایت دانشجویان از برنامه مبتنی بر وب، نیز بررسی و گزارش شده بود که بیش تر دانشجویان از این روش راضی بودند. نتیجه گیری: بخش عمده ای از مطالعات، اثر آموزش مبتنی بر وب را بر یادگیری مثبت گزارش داده بودند، با وجود این، نیمی از مطالعات تفاوتی را بین یادگیری دانشجویان در آموزش مبتنی بر وب و آموزش سنتی نشان ندادند.

آمار یکساله:  

بازدید 464

دانلود 193 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ALEM A.

نشریه: 

ETHIOPIAN medical JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  159-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5358
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5358

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اسلامی تبار شهریار

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  101-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  114
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

خلاصه آنچه در شماره های قبل گذشت:علوم نوین پزشکی در طی سالیان اخیر با پیشرفت های جدید موجب گردیده که بشر وسعت دانایی و توانایی های مبتنی بر تجربه شناخت انواع بیماریها علت و نحوه درمان آنها را توسعه و افزایش دهد. اما در مواردی در صورت بروز پدیده خاص از بیماریهای با ماهیت و علت ناشناخته در جامعه امکان بهره گیری از دانش نوین در پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به آن بیماری بدلایلی غیر ممکن می گردد در حالیکه این امر از رسالت و اهداف علم طب است از جمله آن دلایل وضعیت قوانین و تطبیق مصادیق با احکام قانونی است بطوریکه جدیدترین متن قانونی در امور دارویی و پزشکی خود قدمت چهل سال دارد و اکثر متون قانونی توان پاسخگویی به انبوه سوالات و مسایل پزشکی را نداشته و بسیاری از نیازهای امور پزشکی و مسایل آن در قوانین به سکوت برگزار گردیده است.بنابراین با توجه به ضرورتهای موجود بر متولیان امور پزشکی و دست اندرکاران حقوق پزشک و بیمار فرض لازم است تا قوانین و اهرمهای نظارتی را با مقتضیات زمان منطبق و بازنگری در قوانین و اصلاح آنها را بعنوان یک واقعیت غیر قابل اغماض وجهه همت خود قرار دهند، زیرا بسیاری از قوانین از بدو تاریخ قانونگذاری کشور 1290) هـ ش( که تاکنون وضع و به تصویب رسیده اند در طول سالها با الحاقات و اضافات برای تامین اغراض خاص به نیت اصلاح وصله پینه کردن که جز به نسخ آن چاره ای نمانده است در حالیکه مشکل لاینحل باقی و نیازهای زمان هم مزید آن مشکلات شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 114

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

Background: Transition from student role to professional role is an important step during the medical course. The discourses of professionalism education are ambiguous in different countries. This study aimed to explain the formation of professionalism in medical students. Methods: The present study was a qualitative study using Jø, rgensen discourse analysis. Participants included 18 medical interns of Iranian universities of medical sciences. The average duration of each interview was 60 to 90 minutes. Data collection tools were in-depth semi-structured interviews and purposive sampling methods. Data collection continued until data saturation. The data analysis method was open coding. Results: The mean age of participants in this study was 25. 65 ±,9. 12. The results included seven concepts,management of professional stress, professional competence, moral competence, human nature of profession, personal development, proper care, and professional identity as well as the nodal point in this discourse analysis was the hidden curriculum. Conclusions: If during the internship, certain professional beliefs and behaviors are not institutionalized in today's students, it can reduce the sensitivity of students' professionalism and makes professional decisions difficult for future physicians. Therefore, the role of formal education in professionalism is important in this regard, considering the role of the hidden curriculum.

آمار یکساله:  

بازدید 13

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BARIKANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  41-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97436
 • دانلود: 

  42722
چکیده: 

Background and purpose: Beginning medicine for the first time as a academic program is a very stressful for medical students. This study is an attempt to determine stress in medical students of Qazvin University of medical Sciences and Health Services.Methods: A survey of randomly selected medical students of all years in Quazvin medical university were conducted based on a questionnaire including demographic data and items examining possible sources of anxiety based on our experience with medical students and a scale to measure the anxiety experienced by the students as well as an item asking students how satisfied they are with studying medicine were given to all subjects. On the questionnaire space were provided for respondent to express their comments on each factor they identify as source of stress. To measure the anxiety the students were asked to mark the level of anxiety they experienced on a six point scale. Analyses of data was conducted with SPSS version 12. Relation between variables was assessed with chi-square test with a significance level of <0/05.Results: Of the 200 students who received questionnaires 155 completed and returned them (response rate=77.7%). Of all respondent, 123 (79.4%) were female, 140 (90.3%) were unmarried. Nearl half the students (45%) experienced intermediate or higher levels of stress. More frequently expressed factors leading to stress were “initial adaptation to the program” (84.5%), apprehension of exam (41.3%) and economic issues (32.4%).Conclusion: Our findings suggests that many stressors are present in the path to become a doctor. A more detailed investigation of these factor throughout universities of medicine and based on that introducing procedures centrally and university-based will undoubtedly help tackle many of these problems.

آمار یکساله:  

بازدید 97436

دانلود 42722 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  141-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2652
 • دانلود: 

  1551
چکیده: 

مقدمه: آگاهی از نوع سبک یادگیری دانشجویان می تواند روش های آموزشی را متناسب با سبک یادگیری دانشجویان تغییر داده و موجب بازده آموزشی بالاتر شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سبک های یادگیری دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 بود.روش ها: این مطالعه توصیفی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 88-1387 انجام شد. نود نفر از دانشجویان پزشکی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده این پژوهش، پرسشنامه سبک های یادگیری VARK بود. برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید.نتایج: دانشجویان رشته های پزشکی از سبک های یادگیری مختلفی استفاده می کنند بطوری که سبک یادگیری ترجیحی اکثر دانشجویان پزشکی با نمره 6.87±39.26 سبک دیداری بود. دانشجویان دختر و پسر سبک های یادگیری متفاوتی داشتند.نتیجه گیری: ارتقای کیفیت آموزش، در طراحی و ارایه آموزش ایجاب می کند که به سبک یادگیری فراگیران توجه شود. به اساتید و طراحان آموزش پیشنهاد می گردد از رسانه ها و فناوری های گوناگون استفاده کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 2652

دانلود 1551 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  101-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  1214
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

مقدمه و هدف: ورود به دانشگاه منجر به تغییرات عمده ای در زندگی فرد می شود و مقطع بسیار حساسی به شمار می رود. قرار گرفتن در چنین شرایطی غالباً با فشار و نگرانی توام بوده و می تواند عملکرد و سلامت روانی افراد را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت بالای سلامت روانی در اقشار مختلف جامعه و نقش محوری دانشجویان رشته های پزشکی و ارتقاء آن وجود سلامت روانی آنان می توانند در جهت ارتقاء سلامت روانی اقشار جامعه موثر باشد. از این رو سلامت روانی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی به صورت ویژه باید مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در پژوهش حاضر وضعیت سلامت روانی دانشجویان کار آموز پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورد بررسی قرار گرفته است.مواد و روش ها: این پژوهش به روش مشاهده ای- تحلیلی بر روی کلیه دانشجویان کارآموز رشته های پزشکی و پیراپزشکی در نیم سال دوم سال تحصیلی 79-78 انجام گرفته است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های مشخصات فردی و تست GHQ بوده است. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های به دست آمده از این پژوهش نشان می دهند در بررسی و مقایسه میزان سلامت روانی و همچنین ابعاد چهارگانه آزمون GHQ، در بعد مشکلات جسمانی، اختلال خواب، اضطراب و عدم کارکرد اجتماعی هیچ گونه تفاوت بین دو گروه دانشجویان وجود نداشت. ولی در بعد افسردگی شیوع آن در دانشجویان پزشکی بیشتر از پیراپزشکی بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05)نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش و افزایش مشکلات روانی و میزان موارد مشکوک به اختلالات روانی در دانشجویان نسبت به یافته های پژوهش های قبلی توجه بیشتر مسئولین به مشکلات بهداشت روانی دانشجویان و فعال سازی مرکز مشاوره دانشجویی ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 1214

دانلود 328 استناد 7 مرجع 8
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  46
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
litScript