نتایج جستجو

18074

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1808

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KOUSHESH M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  125-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18250
 • دانلود: 

  18434
چکیده: 

For a given measure space (X, B, m) we construct all measure spaces (Y, C, l) in which (X, B, m) is embeddable. The construction is modeled on the ultrafilter construction of the Stone-Cech compactification of a completely regular topological space.Under certain conditions the construction simplifies. Examples are given when this simplification occurs.

آمار یکساله:  

بازدید 18250

دانلود 18434 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  405-416
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  892
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

در این مقاله، ما برای اولین بار اندازه فاصله ای با عنوان فاصله هاسدورف تعمیم یافته بین دو عدد فازی ذوزنقه ای تعمیم یافته که توسط چن معرفی شده است. تعریف می کنیم. سپس با استفاده از یک اندازه فاصله دیگر در ترکیب با فاصله هاسدورف تعمیم یافته، درجه شباهت تعریف می کنیم. خواص اساسی درجه شباهت ذکر شده بطور مفصل اثبات شده است. در نهایت اعداد فازی تعمیم یافته را با بکارگیری اندازه فاصله و درجه شباهت بین آنها رتبه بندی می کنیم.

آمار یکساله:  

بازدید 892

دانلود 20 استناد 455 مرجع 444
نویسندگان: 

نصراصفهانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  115-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1308
 • دانلود: 

  374
چکیده: 

به تازگی علاقه زیادی به موضوعات مربوط به فضایل و سیرت در میان دانشمندان علوم اجتماعی و روان شناسان مثبت نگر به وجود آمده است. با این حال، هنوز مطالعه در مورد سیرت به طور کلی و در مباحث سازمان و مدیریت به طور خاص، بسیار اندک می شود. گیون و همکارانش در مطالعه روی رهبران جهان دریافتند: آن دسته از رهبرانی که دنیای بهتری برای دیگران ایجاد کردند، دارای سیرت قوی بودند. در این پژوهش ضمن تبیین سیرت نیکو از دیدگاه گوناگون، سیرت نیکوی مدیران در سازمان تامین اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری نیز مورد سنجش قرارگرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که نمونه گیری آن بصورت تصادفی انجام شد. در نهایت 60 پرسشنامه توسط مدیران سازمان تامین اجتماعی استان چهار محال بختیاری تکمیل شد. سیرت نیکو در هفت مولفه مورد سنجش قرار گرفت. همچنین ارتباط سیرت نیکو با برخی از متغیرهای جمعیت شناسی بررسی شد. بر اساس نتایج پژوهش صداقت و شجاعت میانگین بالایی داشت. سیرت نیکو می تواند به بهبود ارتباطات کمک نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1308

دانلود 374 استناد 0 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8836
 • دانلود: 

  4404
چکیده: 

Background: There is no validated instrument for Persian-speaking students to apply the socialecological resilience theory (SERT), which emphasizes the ecological resources for developing resilience. The study aimed at developing the student social-ecological resilience measure (Student-SERM) in Iran’ s context. Methods: Three separate samples of undergraduates participated in this mixed-methods research from the University of Tehran, Iran. Phase-1 qualitatively explored the resilience features in the university setting, to devise the university-specific subscale (USS). Phase-2 piloted the construct validity and reliability of the Student-SERM in 242 undergraduates, who also completed Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21). Phase-3, as a cross-validation study, investigated 487 undergraduates, who completed the refined Student-SERM, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), and three indices screening academic performance, loneliness, and suicide acceptability. Exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA), Pearson’ s correlation, and Cronbach’ s alpha were performed. Results: Phase-1 yielded nine items for USS. In phase-2, EFA indicated the construct validity of the main 20-item measure (RMSEA=0. 06 and SRMR=0. 04) and the nine-item USS (RMSEA = 0. 07 and SRMR = 0. 04), and the reliability and convergent/divergent validity were confirmed. In phase-3, EFA (RMSEA = 0. 07 and SRMR = 0. 04) and CFA (RMSEA = 0. 07, CFI = 0. 89, TLI = 0. 87, and SRMR = 0. 07) in two separate subsamples and CFA (RMSEA = 0. 06, CFI = 0. 92, TLI = 0. 90, and SRMR = 0. 06) in the total sample indicated the construct validity of the refined Student-SERM, including family, peer, culture, growth, and USS subscales. The reliability and convergent/ divergent validity were also reconfirmed. Conclusion: The Student-SERM incorporates ecological resources, accounting for the students’ resilience. Since the resilience process involves a return to healthy functioning after adversity, further research can examine the application of Student-SERM in high-risk student populations.

آمار یکساله:  

بازدید 8836

دانلود 4404 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEKHLOV A. | URYASEV S. | ZABARANKIN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4189
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4189

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

فیضی ا. | پورعباس ع.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2-الف
 • صفحات: 

  153-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

فرض کنید G یک گروه فشرده موضعی و ω یک وزن روی آن باشد. در این مقاله نشان میدهیم که جبر اندازه وزن دار M (G, ω) میانگین پذیر است اگر و فقط اگر G یک گروه گسسته میانگین پذیر و sup {ω (g) ω (g-1): gÎG} < ¥ و ω (g) ³ 1 (g Î G) باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2-الف
 • صفحات: 

  157-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  660
 • دانلود: 

  127
کلیدواژه: 
چکیده: 

دو آماردان معیار تشابهی تعریف نموده اند که برای دو چگالی ƒ1 و ƒ2 چنین است Sim (ƒ1, f2)= <ƒ1<ƒ2> ⁄ Ö<ƒ1, ƒ1><ƒ2, ƒ2> که در آن <ƒ1, ƒ2> = ò+¥-¥ ƒ1(x, θ1)dF2(x, θ2) می باشد.Sim (ƒ1, ƒ2) بعنوان یک معیار مناسب جهت تشابه ƒ1 و ƒ2 دارای ویژگیهای خوبی است اما بدلیل اعمال محدودیت روی مقدار پارامترها و نوع چگالیها، گسسته یا پیوسته در حالت کلی نمی تواند به کار رود. در این مقاله شکل اصلاح شده ای از sim (ƒ1, ƒ2) و معیاری بر اساس اطلاع کالبگ ارایه گردیده که در مواردی بهتر از sim (ƒ1, ƒ2) می باشند. ویژگیهای این معیارها و مقایسه آنها با هم، بهمراه تعدادی مثال مورد بررسی قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 660

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  39-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1604
 • دانلود: 

  328
چکیده: 

مدل های تحلیل پوششی داده ها (DEA) می توانند به دو دسته مدل های شعاعی و غیر شعاعی طبقه بندی شوند. اندازه کارآیی حاصل از مدل های غیر شعاعی، اندازه گیری راسل نامیده شد. مشکل اصلی اندازه راسل تابع هدف آن می باشد که به صورت یک مساله برنامه ریزی غیرخطی فرمول بندی می شود. از این رو یک الگوریتم مبتنی بر برنامه ریزی خطی که برایDEA  به کار برده می شود قادر به حل اندازه راسل نیست. در این مطالعه راهبردهای محاسباتی اندازه گیری کارآیی تکنیکی راسل توسط دو مدل پیشنهادی ارایه می شود. با استفاده از مدل های پیشنهادی از بار محاسباتی متناظر با اندازه راسل کاسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1604

دانلود 328 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16204
 • دانلود: 

  12846
چکیده: 

Background: Although there are a number of acceptable means of measuring mindfulness for adults, this is not the case with the child and adolescent population. A requirement, therefore, is to establish and evaluate the child and adolescent mindfulness tools, such as the child and adolescent mindfulness measure (CAMM). Objectives: The purpose of this study was to examine the validity and reliability of a Persian version of the CAMM. Methods: This descriptive research involved a sample of 620 students aged 12 to 18 years in Kashan who were selected via cluster sampling in 2017. The participants completed the PersianCAMM, the eight-itemAvoidance and Fusion Questionnaire for Youth (AFQY8), the Mindfulness Attention Awareness Scale for Adolescents (MAAS-A), the Revised Children’ s Manifest Anxiety Scale, and the Children’ s Depression Inventory (CDI). The factor structure of the PersianCAMMwas evaluated using exploratory and confirmatory factor analyses by separate samples. Test-retest reliability (with four-week interval and 50 participants), internal consistency, and convergent and divergent validities were also determined. Results: The results of Confirmatory Factor Analysis (CFA) showed that the one-factor (original) model of the CAMM did not meet the goodness of fit indexes. The Exploratory Factor Analysis (EFA, n = 300) indicated that the Persian CAMM had a two-factor structure and the CFA verified the acceptable fit of the two-factor scale. The instrument also exhibited good reliability ( =0. 73). The correlation between CAMM and anxiety, depression, and psychological inflexibility was negative, whereas its correlation with the MAAS-A was positive (P < 0. 001). Conclusions: Based on the results of this study, the Persian CAMM is an appropriate tool with acceptable psychometric properties for measuring adolescent mindfulness. Mindfulness can be considered an important protective construct in the mental health of children and adolescents.

آمار یکساله:  

بازدید 16204

دانلود 12846 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER, THE DEFINITION M-CANONICAL FUZZY measure ON (0,1] IS INTRODUCTED.THE CHARACTERIZATION OF THE M-CANONICAL FUZZY measure IS GIVEN BY THE M-INVARIANCE PROPERTIES AGAINST TRANSLATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
litScript