نتایج جستجو

99008

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9901

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DRTON M.C. | MARZBAN P.G. | SCHAEFER J.T.

نشریه: 

MONTHLY WEATHER REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  131
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  2941-2953
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8547
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8547

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CHEN M.H.M. | KAI J.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3704
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3704

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAROKH MOHAMMAD JAFAR | ESMAEILI GOOKEH MAHSA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17563
 • دانلود: 

  15128
چکیده: 

The present study attempts to establish a new framework to speculate customer lifetime value by a stochastic approach. In this research the customer lifetime value is considered as combination of customer’ s present and future value. At first step of our desired model, it is essential to define customer groups based on their behavior similarities, and in second step a mechanism to count current value, and at the end estimate the future value of customers. Having a structure in modeling customer churn is also important to have complete customer lifetime value computation. Clustering as one of data mining techniques is practiced to help us analyze the different groups of customers, and extract mathematical model to count the customers value. Thereafter by using markov chain model as stochastic approach, we predict future behavior of the customer and as a result, estimate future value of different customers. The proposed model is demonstrated by the customer demographic data and historical transaction data in a composite manufacturing company in Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 17563

دانلود 15128 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

عفیفی محمدابراهیم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  141-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  489
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

نقشه های کاربری پوشش زمین از مهمترین منابع اطلاعاتی در مدیریت منابع طبیعی محسوب میشوند. هدف این تحقیق بازبینی، مدل سازی و پیش بینی تغییرات کاربری اراضی در دوره 30 ساله توسط مدل LCM در شهر شیراز می باشد. در این تحقیق، تصاویر سنجندههای TM لندست 4، 5 و OLI لندست 8 به ترتیب برای سال های1985، 2000 و 2015 و همچنین نقشه های توپوگرافی و پوشش منطقه استفاده گردید. سپس صحت سنجی و آشکار سازی تغییرات انجام شد با بکارگیری مدل پیش بینی تغییرات کاربری LCM مارکوف و رویکرد مدلساز تغییر کاربری انجام شده است. تصاویر هر سه مقطع زمانی به چهار طبقه ی کاربری بایر، باغ، اراضی شهری، و اراضی زراعی طبقه بندی شدند. بنابر نتایج، کشاورزی آبی پویاترین کاربری موجود در منطقه بوده که وسعت این اراضی طی 1985 تا 2015 روندی صعودی را در پی داشته است، به طوری که مقدار( 4337 هکتار، 7/ 12 درصد) به این اراضی افزوده شده است. روند تغییرات کاربری بایر نیز طی 1985 تا 2015 روندی نزولی بوده که موجب کاهش 99 / 59160 هکتار از این طبقه شده است. نتایج آشکار سازی تغییرات در دوره 1985 با ضریب کاپا 88/0، در دوره 2000 باضریب کاپا 77/0 و در دوره ی 2015 با ضریب کاپا 92/0 نشان داد. نتایج حاصل از آشکارسازی تغییرات در سال 2030 به گونه ای است که در صورت ادامه روند موجود در منطقه 33 / 20 درصد به طبقه کاربری زراعی افزوده خواهد شد، به طوری که در سال 2030 کاربری کشاورزی آبی 95 / 60 درصد از مساحت منطقه را شامل می شود. در کاربری های بایر و باغ به ترتیب 12 / 21 و 21 / 0درصد از مساحت تشکیل دهنده هر کاربری کاسته شده است و به مساحت کاربری شهری افزوده شده است. نقشه پیش بینی حاصله از مدل زنجیره مارکوف برای ارائه دیدی کلی به منظور مدیریت بهتر منابع طبیعی بسیار حائز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 489

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  79-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2635
 • دانلود: 

  784
چکیده: 

رفتار قیمت سهام یکی از پیچیده ترین مکانیزم هایی می باشد که محققان در طی سالیان بر روی آن مطالعه کرده اند. بازار سهام را می توان به دو طریق تحلیل کرد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال. مورد اول علت محور و مورد دوم معلول محور می باشد. یکی از شاخه های رفتار قیمت سهام در روش های تکنیکال مدل های تصادفی می باشد که برخی از مهمترین روش های استفاده شده در تئوری بازار کارا می باشند. در این تحقیق از مدل مارکوف که یکی از مدل های تصادفی می باشد به منظور پیش بینی قیمت سهام استفاده شده است. بدین منظور 9 وضعیت تعریف شده است که از تعامل متغیر های درصد تغییر قیمت سهام و درصد حجم مبادلات سهام بدست آمده اند. برای هر یک از این متغیر ها سه حالت یا سطح مثبت، خنثی و منفی تعریف شده است. به منظور بررسی کارایی مدل یک مطالعه موردی از شاخص صنایع داوجونز بررسی شده است که عملکرد مدل پیشنهادی را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 2635

دانلود 784 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  163-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2385
 • دانلود: 

  594
چکیده: 

بیماری ایسکمیک قلبی، با سیر صعودی و افزایش میزان مرگ و میر ناشی از آن، به صورت یکی از موضوعات هزینه بر و قابل بحث در حیطه بهداشت و درمان کشور در آمده است. این مطالعه با هدف برآورد میزان بروز حمله قلبی حاد و عوارض متعاقب آن و میزان نیاز کشور در پاسخگویی به این بیماران صورت گرفته است.با استفاده از طراحی مدل زنجیره مارکوف (markov chain model) میزان بروز حمله حاد قلبی و پیامدهای احتمالی آن برای افراد بالای 40 سال برآورد شد. پارامترهای لازم از طریق مطالعه نظام مند (سیستماتیک) و مشاوره با متخصصان به دست آمد. مدل زنجیره مارکوف با استفاده از نرم افزار model Maker version 4 اجرا و برای تحلیل از مدل Deterministic استفاده شد. نتایج برای زمانی که مدل به ثبات می رسد، گزارش گردید.میزان مرگ و میر سالانه به علت بیماری های ایسکمیک قلبی در جمعیت بالای 40 سال کشور، 14 در هزار نفر و تعداد بیماران مذکور، که نیاز به مراقبت های سرپایی دارند، نزدیک به 2.935.000 نفر برآورد شد. تعداد تخت های لازم در اورژانس و بخش های مراقبت های ویژه قلبی برای ارایه خدمات به این بیماران در کشور به ترتیب 23520 و 14280 عدد به دست آمد. تخمین تعداد تخت های لازم، برای مراقبت از بیماران بعد از مداخلات جراحی 8240 تخت بود. تعداد پزشکان لازم برای ارایه خدمات درمان سرپایی به بیماران ایسکمیک قلبی در کل کشور حدود 2240 نفر تخمین زده شد. البته برای تعیین تعداد مورد نیاز کل متخصصان، باید بار کاری بیماران بستری را نیز محاسبه و به این تعداد اضافه کرد.مدل به کار گرفته شده می تواند در تنظیم واقع بینانه اهداف، تشخیص خلاهای نظام آموزشی ـ درمانی و پیش بینی دقیق برای آینده به مسوولان کمک کند؛ علاوه بر این، به سایر بیماری ها و موضوعات مرتبط در زمینه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور نیز، قابل تسری است.

آمار یکساله:  

بازدید 2385

دانلود 594 استناد 0 مرجع 11
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1208
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

مدیریت خشکسالی به منظور بهره برداری بهینه از منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار ضروری است. یکی از روش های مدیریت خشکسالی، پیش آگاهی آن با استفاده از روش های احتمالاتی است. در این مطالعه، از آمار بارندگی ماهانه مربوط به 33 ایستگاه سینوپتیک ایران طی دوره آماری 2005-1976 برای پایش و پیش بینی وضعیت خشکسالی در کشور استفاده شد، با توجه به وجود دوره های خشک بیش از شش ماه در برخی از ایستگاه های مناطق خشک کشور، پایش خشکسالی بر مبنای شاخص بارندگی استاندارد (SPI) در مقیاس زمانی 6 ماهه انجام شد. برای پیش بینی وضعیت خشکسالی تا سه ماه آینده، از مدل زنجیره مارکف مرتبه نخست استفاده شد. آزمون مدل بر مبنای سری زمانی شاخص بارندگی استاندارد در ایستگاه های تحت بررسی نشان داد که مدل مارکف توانایی شبیه سازی رفتار احتمالاتی خشکسالی را در گستره ایران دارد. نتایج حاصل از پیش بینی های یک، دو، و سه گام به جلو در گستره کشور نشان داد که با فرض هر وضعیتی از نظر بارندگی در کشور در ماه فعلی، بسیار محتمل است که در ماه های آتی، خشکسالی های شدید (9 درصد ایستگاه ها) یا وضعیت نرمال (87 درصد ایستگاه ها) در منطقه رخ دهد. همچنین، پایش خشکسالی بر مبنای سری متوسط منطقه ای بارندگی ماهانه در کشور نشان داد که روند تغییرات شدت خشکسالی های شدید در کشور رو به افزایش است.

آمار یکساله:  

بازدید 1208

دانلود 284 استناد 4 مرجع 4
نویسندگان: 

REZAEI SADEGH | TAHMASBI R.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  66-D
 • صفحات: 

  65-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9652
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

This paper presents a robust algorithm for Voice Activity Detector (VAD) based on GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) model, Variance Gamma Distribution (VGD) and binary markov model.GARCH models are new statistical methods that are used especially in economic time series. There is a consensus that speech signals exhibit variances that change through time. GARCH models are a popular choice to model these changing variances.Speech signal is assumed to have VGD because the VGD has heavier tails than the Gaussian Distribution (GD) and the distribution of noise signal is assumed to be Gaussian.In the proposed method, heteroscedasticity will be modeled by GARCH and then the parameters of the distributions will be estimated recursively. Finally, using a binary markov model and comparing it with an adaptive threshold, leads to the derivation of soft and hard detection. The simulation results show that the proposed VAD is able to operate down to -5 dB and in nonstationary environments.

آمار یکساله:  

بازدید 9652

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  61-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  137
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

هدف اصلی تمام بانک های تجاری جمع آوری پس- اندازهای افراد حقیقی و حقوقی و تخصیص آن ها به صورت تسهیلات به شرکت های صنعتی، خدماتی و تولیدی است . عدم بازپرداخت تسهیلات از جانب این مشتریان، بانک ها را دچار مشکلات عدیده ای از جمله ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی، بیشتر شدن مقدار تسهیلات از مقدار بازپرداختی های مشتریان و عدم توانایی اعطای تسهیلات می کند. با افزایش مطالبات معوق و تاخیر در بازپرداخت وام ها ضرورت تخصیص بهینه تسهیلات و بررسی رفتار پرتفوی اعتباری بانک ها، بیش از پیش نمایان می شود . از این رو در پژوهش حاضر به مدل سازی پیش بینی رفتار پرتفوی وام بانکی با استفاده از زنجیره های مارکوف با حالت (وضعیت) های محدود پرداخته شد. مدل مارکوف پیشنهادی، دارای سه حالت (وضعیت) مشخص برای وام هاست که عبارتند از (1) وام فعال یا زنده (2) وام با تاخیر یک تا سه ماهه در بازپرداخت (3) وام معوق. ماتریس انتقال بین حالت های مختلف، توسط اطلاعات تاریخی از پرتفوی وام مسکن بانک ملی به دست آمد و سپس پیش بینی از تعدادپرداخت های به موقع، تاخیر در بازپرداخت و عدم بازپرداخت برای پرتفوی مشخصی از تسهیلات اعطائی، انجام گردید . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مدل مارکوف پیشنهادی با دقت خوبی توانایی پیش بینی رفتار پرتفوی اعتباری بانک را داراست.

آمار یکساله:  

بازدید 137

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  117-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

هدف از این مقاله، ارائه یک مدل پیش بینی تقاضای انرژی برای بخش حمل و نقل در ایران است. مدل زنجیره مارکوف خاکستری برای پیش بینی تقاضای انرژی این بخش پیشنهاد شده است. نتایج پیش بینی با مدل گفته شده با نتایج پیش بینی با مدل خاکستری و مدل رگرسیون مقایسه شده است. همچنین تقاضای انرژی بخش حمل و نقل در ایران تا سال 1400 با استفاده از مدل زنجیره مارکوف خاکستری پیش بینی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
litScript