نتایج جستجو

14410

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1441

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1387-1395
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

مقدمه: هدف مطالعه حاضر، تعیین اثر تجویز ژل تتراسایکلین موضعی به همراه درمان غیرجراحی پریودنتال بر روی سطح HbA1c و lipid profile در بیماران دیابتی نوع 2 می باشد.روش بررسی: 30 بیمار مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه جرم گیری و تسطیح سطح ریشه و گروه دیگر جرم گیری و تسطیح سطح ریشه به همراه ژل تتراسیکلین موضعی دریافت کردند. فاکتورهای بالینی شامل ایندکس لثه ای (GI)، ایندکس پلاک (PI)، عمق پاکت پریودنتال (PDD) و فاکتورهای بیوشیمیایی شامل HbA1c و lipid profile در ابتدای مطالعه و 3 ماه بعد در این بیماران ارزیابی شد.نتایج: در مقایسه فاکتورهای بالینی بین دوگروه مطالعه، عمق پاکت پریودنتال به صورت معنی دار در گروه دریافت کننده ژل تتراسیکلین کاهش یافت. در بین فاکتورهای بیوشیمیایی هم میزان تری گلیسرید (TG) در گروه دریافت کننده ژل به صورت معنی دار کاهش یافت. تفاوت سایر فاکتورهای بالینی و بیوشیمیایی بین دو گروه معنی دار نبود.نتیجه گیری: در هر دو گروه بعد از انجام درمان بهبود فاکتورهای بالینی و بیوشیمیایی دیده شد. با این وجود به نظر می رسد تجویز ژل تتراسیکلین موضعی به همراه درمان غیرجراحی پریودنتال در بهبود برخی فاکتورهای بالینی و بیوشیمیایی شامل PPD و TG، موثر بوده است، اگر چه سایر فاکتورها بر درمان غیرجراحی پریودنتال به تنهایی برتری نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 185 استناد 0 مرجع 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  111-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  345
 • دانلود: 

  63
چکیده: 

سابقه و هدف: پسوریازیس یکی از بیماری های پاپولواسکواموس مزمن پوستی است که از شیوع نسبتا بالایی برخوردار است. گزارش شده است که بیماری های عروق کرونری قلب در این افراد شایع تر است. یکی از عواملی که در بالا بودن میزان بیماری های عروق کرونری در این افراد متحمل می نمود، مساله افزایش لیپیدهای خون در مبتلایان به پسوریازیس بود که در مطالعات پیشین تناقضات زیادی در این ارتباط گزارش شده است. این مطالعه به منظور تعیین رابطه بیماری پسوریازیس با افزایش سطح لیپیدهای خون بر روی مبتلایان به این بیماری و گروه شاهد آنها در بیمارستان بوعلی و لقمان حکیم در سال 1380 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش مورد- شاهدی انجام شد. از بین مبتلایان به پسوریازیس افرادی وارد مطالعه شدند که فاقد بیماری هایپرلیپیدمی فامیلی، هایپوتیروییدی، سندرم نفروتیک، نارسایی مزمن کلیه و بیماری بافت همبند بودند و از داروهای کاهنده چربی خون و نیز استرویید خوراکی، سیکلوسپورین، بتا بلاکر و تیازید استفاده نمی کردند. افراد گروه شاهد از نظر سن، جنس،Body Mass Index ، فشار خون، میزان فعالیت روزانه و مصرف سیگار کاملا با گروه مورد همسان شده بودند. از هر کدام از این افراد پس از 14 ساعت ناشتا بودن خون وریدی گرفته شد و میزان تری گلیسیرید، کلسترول و HDL توسط کیت های آزمایشگاهی رایج سنجیده شد و LDL و VLDL نیز محاسبه گردید. نتایج با نرم افزار SPSS و آزمون t مورد قضاوت قرار گرفت. یافته ها: تحقیق بر روی 67 بیمار مبتلا به پسوریازیس و نیز 67 فرد سالم به عنوان شاهد انجام شد. 55% نمونه ها مرد و 45% زن بود. میانگین سنی شرکت کنندگان در طرح 37±17 سال بود، سطح TG، Chol، LDL، HDL و VLDL به ترتیب در گروه مورد 177±188، 201±44، 126±33، 43±11، 31±21 میلی گرم در دسی لیتر و در گروه شاهد 99±29، 183±42، 103±41، 61±11، 20±6 میلی گرم در دسی لیتر بود. در تمامی موارد اختلاف ها از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05).نتیجه گیری و توصیه ها: مطالعه نشان داد که سطح سرمی TG، Chol، LDL و VLDL در مبتلایان به پسوریازیس بیشتر و سطح سرمی HDL کمتر است.این موضوع ممکن است یکی از دلایل بالا بودن شیوع بیماری های عروق کرونر در این افراد باشد. بنابراین توصیه می شود که به این افراد هشدارهای لازم جهت کاهش سایر عوامل خطر بیماری های قلب و عروق داده شود و سطح چربی های خون آنها به طور متناوب اندازه گیری شود.

آمار یکساله:  

بازدید 345

دانلود 63 استناد 2 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14809
 • دانلود: 

  5188
چکیده: 

Background: Changes in the lipid profile have been suggested as a risk factor for developing ischemic stroke.Their role in intra-cerebral hemorrhage, however, is not clear. The present study was designed to evaluate the lipid profile levels of patients who had experienced an acute stroke during the first 24-hour and to compare these levels in different patients suffering from the stroke, either hemorrhagic or ischemic, and healthy individuals.

آمار یکساله:  

بازدید 14809

دانلود 5188 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MISHRA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14222
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14222

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PELLICANO R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1199-1200
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5534
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5534

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17437
 • دانلود: 

  5542
چکیده: 

Background: lipids play an important role in the functional activity of sperm cells.Objectives: The main goal of this study was to assess the correlation between the levels of cholesterol, phospholipids and triacylglycerols found in serum, with the lipid levels of semen in infertile men.Patients and Methods: Cholesterol, phospholipids and triacylglycerols in sperm cells, seminal plasma and serum were assayed in 60 infertile men.Results: There were no significant relationships between the concentration of sperm and seminal plasma cholesterol with serum cholesterol (r=0.003, P=0.9 and r=0.055, P=0.67, respectively), between the concentration of sperm and seminal plasma triglycerides with serum triglycerides (r=0.16, P=0.2 and r=- 0.039, P=0.77, respectively), or between the concentration of sperm and seminal plasma phospholipids with serum phospholipids (r=0.18, P=0.16 and r=0.053, P=0.69, respectively).Conclusions: These results suggest that serum cholesterol, phospholipids and triacylglycerols have no effect on the levels of cholesterol, phospholipids and triacylglycerols of spermatozoa and seminal plasma. Our findings suggest that sperm lipid content is regulated locally within the male reproductive tract.

آمار یکساله:  

بازدید 17437

دانلود 5542 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  820
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

اکنون بخوبی مشخص گردیده که کاهش چربیهای خون عوارض بالینی و مرگ و میر در بیماران مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی (CHD) را کاهش می دهد. بنابراین تصمیم بر آن شد تا مطالعه ای با هدف تعیین تاثیر بازتوانی قلبی بر روی چربیهای سرم در بیماران قلبی انجام گیرد.این مطالعه یک مطالعه بالینی است که بر روی تعداد 120 بیمار از بیماران قلبی مراجعه کننده به واحد بازتوانی که شامل افراد مبتلا به سکته قلبی، افرادیکه جراحی قلب بازداشته و یا تحت عمل آنژیوپلاستی قرار گرفته اند، می باشد. در ابتدا چربیهای سرم افراد شامل کلسترول تام (T.Cho)، تری گلیسرید (TG)، -LDL کلسترول (LDL-C) و –HDL کلسترول (HDL-C) بیماران در شرایط ناشتا (14 ساعت) تعیین گردید. 60 نفر از این افراد (گروه مورد مداخله) در یک دوره بازتوانی که شامل مشاوره تغذیه، مشاوره روانی و همچنین 24 جلسه ورزش که هر جلسه 45 تا 60 دقیقه و سه جلسه در هفته بوده که هر جلسه 10-5 دقیقه گرم کردن، 40-30 دقیقه حرکات هوازی و 10-5 دقیقه سردکردن می باشد. 60 نفر از بیماران (گروه شاهد) افرادی بودند که به علل دوری راه منزل یا نداشتن حوصله در برنامه بازتوانی شرکت نکرده اند و از نظر سن، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، سابقه بیماری و سطح چربیهای سرم با گروه اول یکسان هستند.پس از مطالعه T.Cho، TG و LDL-C به ترتیب در 70، 62 و 76 درصد افراد مورد مداخله بازتوانی کاهش یافته که این میزانها به ترتیب در 35، 30 و 68 درصد آنها به سطح طبیعی رسیده است. همچنین HDL-C در 68 درصد این گروه افزایش داشته که در 65 درصد آنها طبیعی گردیده است. میانگین T.Cho، TG و LDL-C در گروه بازتوانی پس از مطالعه به ترتیب 20، 56 و 19 میلی گرم بر دسی لیتر و LDL-C/HDL-C به میزان 0.8 کمتر از گروه کنترل و 5HDL-C میلی گرم بر دسی لیتر بیشتر بوده است که این تغییرات معنی دار بوده است. بر اساس این نتایج، تاثیر مفید برنامه بازتوانی در بیماران قلبی مشخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 820

دانلود 194 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

المپیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  ویژه نامه 2 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  3-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  87
کلیدواژه: 
چکیده: 

اکنون بخوبی مشخص گردیده که کاهش چربی های خون، عوارض کلینیکی و مرگ و میر در بیماران مبتلا به بیماری های قلبی – عروقی (CHD) را کاهش می دهد؛ بنابراین این مطالعه به منظور تعیین تاثیر بازتوانی قلبی بر روی چربی های سرم در بیماران قلبی انجام گرفت. این مطالعه بالینی بر روی تعداد 120 نفر از بیماران قلبی مراجعه کننده به واحد بازتوانی، شامل افراد مبتلا به سکته قلبی، افرادی که جراحی قلب باز داشته و یا تحت عمل آنژیوپلاستی قرار گرفته اند، انجام شد. در ابتدا چربی های سرم بیماران، شامل کلسترول توتال (T.Cho)، تری گلیسرید (TG)، -LDL کلسترول (LDL-C) و –HDL کلسترول (HDL-C) در شرایط ناشتا (14 ساعت) تعیین گردید. 60 نفر از این افراد (گروه مورد مداخله) در یک دوره بازتوانی که شامل مشاوره تغذیه، مشاوره روانی و همچنین 24 جلسه ورزش بود، شرکت کردند. زمان هر جلسه ورزش 45 تا 60 دقیقه و شامل 10-5 دقیقه گرم کردن، 40-30 دقیقه حرکات هوازی و 10-5 دقیقه سردکردن بود که سه بار در هفته انجام می شد. 60 نفر از بیماران (گروه کنترل)، افرادی بودند که به علل دوری راه منزل یا نداشتن حوصله در برنامه بازتوانی شرکت نکردند و از نظر سن، وضعیت اقتصادی – اجتماعی، سابقه بیماری و سطح چربی های سرم با گروه اول یکسان بودند. پس از مطالعه، T.Cho، TG و LDL-C به ترتیب در 70، 62 و 76 درصد از افراد مورد مداخله بازتوانی کاهش یافت که این میزان ها به ترتیب در 35، 30 و 68 درصد آنها به سطح طبیعی رسید. همچنین HDL-C در 68 درصد این گروه افزایش داشت که در 65 درصد آنها به حد طبیعی رسید. میانگین T.Cho، TG و LDL-C گروه بازتوانی پس از مطالعه، به ترتیب 20، 56 و 19 میلی گرم بر دسی لیتر بیشتر از گروه کنترل، 5HDL-C میلی گرم بر دسی لیتر بیشتر از گروه کنترل و LDL-C/HDL-C به میزان 0.8 کمتر از گروه کنترل بوده و تمامی این تغییرات معنی دار بود. بر اساس این نتایج، تاثیر مفید برنامه بازتوانی در بیماران قلبی مشخص گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18866
 • دانلود: 

  12330
چکیده: 

Background: Many risk factors have been reported to be higher among hypertensive than normotensive subjects. This study was an effort to determine the prevalence and types of dyslipidemia among the hypertensive population.Methods: This case-control study was performed on 1500 participants over 30 years of age between 1998 and 2001. The case group consisted of uncomplicated non-diabetic hypertensive patients, and the control group was composed of normotensive individuals. First a questionnaire containing demographic details, drug intake and smoking status was completed.Then physical examination, including systolic and diastolic blood pressure (SBP, DBP) and body mass index (BMI), was performed. Fasting blood sample was drawn for sugar (FBS), total cholesterol (TC), triglyceride (TG) and low and high density lipoprotein cholesterol (LDL-C and HDL-C). Data were analysed in SPSS V11/Win by using t-test and Chi-square test.Results: Mean age in the case and control groups was 51.03±18.7 and 50.84±19.3, respectively. TC and LDL-C levels were higher in the hypertensive population, and this just reached statistical significance. There were no significant differences in HDL-C and TG levels. LDL-C was also significantly higher in the female hypertensives as compared to the males and also in comparison with the controls. TG and HDL-C levels were not significantly different in either sex in the two groups. The overall prevalence of dyslipidemia was more than 75 percent in the case and nearly 70 percent in the control group. Hypercholesterolemia and high LDL-C were more prevalent in the case compared to the control group. Conclusion: These results indicate that hypercholesterolemia and high LDL-C are the more common variety of dyslipidemia in uncomplicated hypertension and that we must consider primary and secondary prevention with life style modification and drug therapy in hypertensive patients.

آمار یکساله:  

بازدید 18866

دانلود 12330 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  114-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 40 استناد 1 مرجع 0
litScript