نتایج جستجو

18037

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1804

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Mousavi Seyyed Keyvan | GHAFFARI ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (35)
 • صفحات: 

  197-207
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10440
 • دانلود: 

  9780
چکیده: 

Network coverage is one of the most important challenges in wireless sensor networks (WSNs). In a WSN, each sensor node has a sensing area coverage based on its sensing range. In most applications, sensor nodes are randomly deployed in the environment which causes the density of nodes become high in some areas and low in some other. In this case, some areas are not covered by none of sensor nodes which these areas are called coverage holes. Also, creating areas with high density leads to redundant overlapping and as a result the network lifetime decreases. In this paper, a cluster-based scheme for the coverage problem of WSNs using learning automata is proposed. In the proposed scheme, each node creates the action and probability vectors of learning automata for itself and its neighbors, then determines the status of itself and all its neighbors and finally sends them to the cluster head (CH). Afterward, each CH starts to reward or penalize the vectors and sends the results to the sender for updating purposes. Thereafter, among the sent vectors, the CH node selects the best action vector and broadcasts it in the form of a message inside the cluster. Finally, each member changes its status in accordance with the vector included in the received message from the corresponding CH and the active sensor nodes perform environment monitoring operations. The simulation results show that the proposed scheme improves the network coverage and the energy consumption.

آمار یکساله:  

بازدید 10440

دانلود 9780 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  158-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1718
 • دانلود: 

  483
چکیده: 

حسگرهای موجود در شبکه های حسگر بی سیم معمولا با انرژی باتری و با عمر محدود کار می کنند، به همین دلیل کاهش مصرف انرژی در آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، الگوریتم مسیریابی جدیدی جهت کاهش مصرف انرژی در این شبکه ها معرفی می شود که از اتوماتای یادگیر به منظور یافتن مسیر مناسب جهت ارسال بسته های داده بهره می گیرد. رویکرد اصلی این الگوریتم به این صورت است که مصرف انرژی در مسیرهای مختلف را با در نظر گرفتن سطح انرژی و تاخیر گره ها متوازن نگه می دارد و بدین منظور از شیوه جریمه دهی در اتوماتای یادگیر بهره می گیرد. برای ارزیابی کارایی الگوریتم پیشنهادی، این پروتکل مسیریابی با نرم افزار OMNET++ شبیه سازی و نتایج به دست آمده با دو پروتکل LABER و BEAR مقایسه شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که در شبکه با ساختار استاتیک، در مصرف انرژی و ارسال بسته های کنترلی و در نتیجه طول عمر شبکه در پروتکل پیشنهادی نسبت به پروتکل های مقایسه شده بهبود حاصل شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1718

دانلود 483 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34452
 • دانلود: 

  16337
چکیده: 

Task scheduling is one of the main and important challenges in the cloud environment. The dynamic nature and changing conditions of the cloud generally leads to problems for the task scheduling. Hence resource management and scheduling are among the important cases to improve throughput of cloud computing. This paper presents an online, a non-preemptive scheduling solution using two learning automata for the task scheduling problem on virtual machines in the cloud environment that is called LABTS. This algorithm consists three phases: in the first one, the priority of tasks sent by a learning automaton is predicted. In the second phase, the existing virtual machines are classified according to the predictions in the previous phase. Finally, using another learning automaton, tasks are assigned to the virtual machines in the third phase. The simulation results show that the proposed algorithm in the cloud environment reduces the value of two parameters makespan and degree of imbalance.

آمار یکساله:  

بازدید 34452

دانلود 16337 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FARSI HASAN | NASIRIPOUR REZA | MOHAMMADZADEH SAJJAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  41-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40771
 • دانلود: 

  29290
چکیده: 

In the last decade, eye gaze detection system has been known as one of the most important area activities in image processing and computer vision. The performance of eye gaze detection system is related to iris detection and recognition (IR). Iris recognition plays very important role for person identification. The aim of this paper is to achieve higher recognition rate compared to learning automata based methods. Usually, iris retrieval based systems consist of several parts including: pre-processing, iris detection, normalization, feature extraction and classification that are captured from eye region. In this paper, a new method without normalization step is proposed. Meanwhile, Speeded up Robust Features (SURF) descriptor is used to extract features of iris images. The descriptor of each iris image creates a vector with 64 dimensions. For classification step, learning automata classifier is applied. The proposed method is tested on three known iris databases; UBIRIS, MMU and UPOL database. The proposed method results in recognition rate of 100% for UBIRIS and UPOL databases and 99.86% for MMU iris database. Also, EER rate of the proposed method for UBIRIS, UPOL and MMU iris database are 0.00%, 0.00% and 0.008%, respectively. Experimental results show that the proposed learning automata classifier results in minimum classification error, and improves precision and computation time.

آمار یکساله:  

بازدید 40771

دانلود 29290 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  73-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  814
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

در سالهای اخیر رویکرد جدیدی به منظور حل مشکلات الگوریتمهای تکاملی به ویژه الگوریتمهای ژنتیکی مورد توجه محققین قرار گرفته است. این رویکرد مبتنی برایجاد مدلهای احتمالاتی از ژنومها و اجزای سازنده آنها میباشد. تاکنون الگوریتمهای متنوعی بر این اساس ارائه شدهاند که اگر چه برخی از سادگی الگوریتمهای ژنتیکی برخوردار نیستند، اما در حل مسائل با موفقیت بیشتری روبرو بوده‎اند. در این مقاله رهیافت دیگری از این الگوریتمها را بر اساس اتوماتای یادگیر معرفی و مورد بررسی قرار می‎دهیم. در این رهیافت مدل احتمالاتی اجزای سازنده مسئله به وسیله اتوماتای یادگیر و بر اساس ژنومهای نسل تولید شده تخمین زده می‎شود. الگوریتم پیشنهادی بسیار ساده و برای مسائل مورد بررسی در این مقاله دارای کارایی خوبی می‎باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 814

دانلود 246 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  183-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  697
 • دانلود: 

  327
چکیده: 

الگوریتم ممتیک یکی از انواع الگوریتم های تکاملی است که با استفاده از جستجوی عمومی و جستجوی محلی فضای حل مسأله را به صورت بهینه جستجو می نماید. تعادل بین جستجوی عمومی و محلی، همواره یکی از مسایل مهم در این دسته از الگوریتم ها است. در این مقاله یک مدل جدید ممتیکی با نام 2GALA ارائه شده است. این مدل از ترکیب الگوریتم ژنتیک و اتوماتای مهاجرت اشیا که نوع خاصی از اتوماتای یادگیر ساختار ثابت می باشد، تشکیل شده است. در مدل ارائه شده جستجوی عمومی توسط الگوریتم ژنتیک و یادگیری محلی به وسیله اتوماتای یادگیر انجام می شود. در این مدل جهت افزایش سرعت همگرایی و فرار از همگرایی زودرس، به طور هم زمان از دو مدل یادگیری لامارکی و بالدوینی استفاده شده است. در این مدل تکاملی، جهت استفاده توأم از اثرات مثبت تکامل و یادگیری محلی، کروموزم ها به وسیله اتوماتای مهاجرت اشیا بازنمایی شده اند. جهت نمایش برتری مدل ارائه شده نسبت به سایر روش های موجود، از این مدل برای حل مسأله تناظر گراف استفاده گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 697

دانلود 327 استناد 0 مرجع 7
strs
نویسندگان: 

MEYBODI M.R. target="_blank">MOLLAKHALILI MEYBODI M.R. | MEYBODI M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  395
 • بازدید: 

  17894
 • دانلود: 

  17143
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17894

دانلود 17143 استناد 395 مرجع 0
نویسندگان: 

KHEZRI SHIRIN | OSMANI AMJAD | ESLAMNOUR BEHDIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (21)
 • صفحات: 

  107-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72291
 • دانلود: 

  40901
چکیده: 

Coverage improvement is one of the main problems in wireless sensor networks. Given a finite number of sensors, improvement of the sensor deployment will provide sufficient sensor coverage and save cost of sensors for locating in grid points. For achieving good coverage, the sensors should be placed in adequate places. This paper uses the genetic and learning automata as intelligent methods for solving the blanket sensor placement. In this paper an NP-complete problem for arbitrary sensor fields is described which is one of the most important issues in the research fields, so the proposed algorithm is going to solve this problem by considering two factors: first, the complete coverage and second, the minimum used sensors. The proposed method is examined in different areas using MATLAB. The results confirm the successes of using this new method in sensor placement; also they show that the new method is more efficient than other methods like FAPBIL and MDPSO in large areas

آمار یکساله:  

بازدید 72291

دانلود 40901 استناد 0 مرجع 10540
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (الف)
 • صفحات: 

  53-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1133
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مساله درخت اشتاینر در گراف عبارت است از پیدا کردن کم هزینه ترین درختی که شامل تعداد گره خاص به نام ترمینال باشد. این مساله از جمله مسایل NP-hard است و به همین دلیل الگوریتم های تقریبی متعددی برای حل آن پیشنهاد شده است. اغلب این الگوریتم ها درخت های اشتاینر نزدیک به بهینه تولید می کنند اما از سرعت همگرایی مناسبی برخوردار نیستند. در این مقاله یک الگوریتم تکرار شونده مبتنی بر اتوماتاهای یادگیر برای حل مساله اشتاینر ایستا و پویا پیشنهاد می شود. نتایج شبیه سازی های انجام گرفته کارایی الگوریتم پیشنهادی را هم از لحاظ کیفیت جواب های تولید شده و هم از لحاظ سرعت همگرایی به جواب در مقایسه با الگوریتم های گزارش شده نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1133

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1273
 • دانلود: 

  275
چکیده: 

بازی های غیر قطعی (تصادفی) به عنوان توسعه ای از فرآیندهای تصادفی مارکوف با چندین عامل در سیستم های چندعامله و مدل سازی آنها حایز اهمیت بوده و به عنوان چارچوبی مناسب در تحقیقات یادگیری تقویتی چندعامله به کار رفته اند. در حال حاضر اتوماتاهای یادگیر به عنوان ابزاری ارزشمند در طراحی الگوریتم های یادگیری چندعامله به کار رفته اند. در این مقاله مدلی مبتنی بر اتوماتای یادگیر و مفهوم آنتروپی برای حل بازی های غیر قطعی و پیداکردن سیاست بهینه در این بازی ها ارایه شده است. در مدل پیشنهادی به ازای هر عامل در هر حالت از محیط بازی یک اتوماتای یادگیر با ساختار متغیر از نوع S قرار داده شده است که اعمال بهینه را در هر حالت یاد می گیرند. تعداد اعمال هر اتوماتا با توجه به همسایگان مجاور هر حالت تعیین شده و ترکیب اعمال اتوماتاها حالت بعدی محیط را انتخاب می کند. در مدل پیشنهادی از آنتروپی بردار احتمالات اتوماتای یادگیر حالت جدید برای کمک به پاداش دهی اتوماتاها و بهبود یادگیری استفاده شده است. برای بررسی و تحلیل رفتار الگوریتم یادگیری پارامتری به نام آنتروپی کلی تعریف گردیده که میزان همگرایی را در الگوریتم یادگیری بیان می کند. در نهایت الگوریتمی اصلاح یافته با ایجاد تعادل بین جستجو و استناد بر تجربیات پیشنهاد شده است. نتایج آزمایش ها نشان می دهد الگوریتم ارایه شده از کارایی مناسبی از هر دو جنبه هزینه و سرعت رسیدن به راه حل بهینه برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1273

دانلود 275 استناد 0 مرجع 0
litScript