نتایج جستجو

1043

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

105

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  61-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  822
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

روش فروشویی تپه ای سنگ معدن اورانیوم دار به سبب داشتن هزینه های کمتر و مزایای دیگر مورد توجه تعدادی از کشورهای جهان قرار گرفته و در بسیاری از موارد جایگزین روش فروشویی متداول شده است . برای طراحی و برپایی تپه های از سنگ معدن و اجرای فرایند با شرایط مطلوب، پارامترهای موثری از جمله نوع و غلظت محلول شوینده، قابلیت نفوذ و دبی محلول ، مدت عملیات فروشویی ، اندازه سنگ معدن ، نسبت محلول به جامد (L/S) در فرایند مورد نیازند. این پارامترها ابتدا در مقیاس کوچکتر، طی آزمایشهایی با عنوان فروشویی ستونی بدست آمده اند. در این طرح، سه نوع نمونه (از هر یک دو ستون ) برای انجام آزمایش فروشویی ستونی در نظر گرفته شده است:1- مخلوطی از توده معدنی اصلی در کانسار 22- نمونه های معرف از کانسارهای 1 و 2 در طی پیشرفت عملیات اکتشافی 3- نمونه سطحی کانسار 1 که به روش “ تابش سنجی دسته بندی” با عیارهای آستانه ای 100 و 300ppm  تغلیظ شده بود.در این آزمایشها پارامترهای زمان ، مقدار اسید  (l/t) L/S , (Kg/t)، مقدار اکسیدان EMF,PH ,(kg/t) بررسی شدند. نتیجه آزمایشها قابلیت نفوذ خوب همه نمونه ها را نشان می دهد. مقایسه سه نمونه متفاوت از کانسار 2 مشخص نمود که اورانیوم هر سه نمونه به سهولت، و با شرایط مطلوب، کاملا قابل بازیابی است ، به طوریکه بازده استحصال اورانیوم در مدت کمتر ازسه هفته، بیش از 90%  و مصرف اسید برای هر تن نمونه 55 کیلوگرم می باشد (در مقایسه با مقدار 100کیلوگرم اسید مورد نیاز در روش متداول) و در صورت ادامه عملیات، به 98%  هم می رسد. نمونه معرف کانسار 1 نیز به آسانی فروشویی شده است اما نتایج حاصل مصرف مقدار بیشتری اسید (مشابه آزمایشهای فروشویی متداول ) نشان داده اند . بازدهی استحصال اورانیوم از نمونه سطحی کانسار 1 که با روش تابش سنجی تغلیظ شده بود، بیشتر از 80% بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 822

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

IRANNEZHAD M. | SHAHVERDI A. | SALARI RAD A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Cheezeh copper oxide deposit is located in 90 Km from Ghazvin, North West of Iran. A pre-feasibility study was carried out to select process route for the deposit. According to the mineralogical studies, malachite is the main mineral of copper containing about 3% Cu. Vat and agitation processes were chosen as leaching method. Using Taguchi method for experimental design, effects of acid concentration, particle size, and time on copper leaching were studied.By obtaining the optimum amounts of experimental parameters, the four alternatives for leaching of the copper oxide suggested.Considering the four alternatives for leaching and two alternatives for copper recovery from PLS, in total eight alternatives were verified from economical point of view. After estimating capital and operating costs, economical estimations were made by “process ranking method”. Agitation leaching in 3.75 hours on the particle size of finer than 350 µ in an acid concentration of 185 gr/lit with a recovery of 94-95% was the best alternative.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نشریه: 

پژوهش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مقاله نحوه بدست آوردن یک مدل ریاضی که می تواند جریان یا حرکت آب در هنگام آبشویی را با استفاده از روش آبشویی افقی بررسی و شبیه سازی نماید، ارایه شده است. این روش جدید آبشویی به کمک آزمایشهای صحرایی انجام شده در ترکیه و جاماییکا بوجود آمده است. مدل مورد نظر، از اطلاعاتی که در هنگام آزمایش روش آبشویی افقی در جاماییکا بدست آمده اند، استفاده می کند. نتایج حاصل از بکارگیری این اطلاعات در این مدل نشان می دهند که در لایه های بالای خاک رس ساختمان بهم ریخته که دارای نفوذپذیری بالایی هستند، آبشویی با راندمان بالایی صورت می گیرد، اما راندمان آبشویی لایه های عمیقتر همان خاک که دارای نفوذپذیری کمتری هستند، نسبتا پایین تر است. علاوه بر آن نتایج حاصله نشان می دهند که مدیریت آب در حوضچه آبیاری با کنترل حجم آب ورودی به این حوضچه قابل دستیابی است. افزایش فاصله بین زهکشهای نصب شده، ضمن کاهش میزان جریان عبوری به طرف زهکش باعث کاهش میزان خروج نمک از خاک خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 87 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Kucuk Vedat Arda | Kocakerim Mehmet Muhtar

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  245-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13194
 • دانلود: 

  38136
چکیده: 

An experimental study was conducted to determine the effects of the leaching parameters on impurity ion concentrations of the liquid phase in ulexite leaching. Powdered ulexite ore was leached in an aqueous medium with sulfur dioxide. The Taguchi experimental design approach and statistical methods were used to evaluate the effects of the leaching parameters (solid/liquid ratio, temperature, pH, particle size, time) on impurity ion concentrations (concentrations of magnesium, calcium, iron ions) in the liquid phase. The average B2O3 leaching ratio of ulexite ore was found as 98. 56 % (± 0. 95). Statistically effective leaching parameters on impurity concentrations (and delta values for concentrations) were found as pH (770 ppm) for magnesium, solid/liquid ratio (372 ppm) for calcium ion concentrations. The examined parameters were not found effective for iron ion concentrations.

آمار یکساله:  

بازدید 13194

دانلود 38136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12513
 • دانلود: 

  4109
چکیده: 

The reclamation of saline‐ sodic soils is an important issue in agriculture and agronomy programs. In arid and semiarid areas, rainfall is not sufficient for leaching of salts from root zone and excess of soluble salts in the soil root zone can reduce water uptake of the plant. This is due to the decrease in the osmotic potential of soil solution and also degradation of soil structure because of sodium which could be toxic to the plant. In this field study reclamation of saline‐sodic soils at four stations in Minab, south of Iran was investigated. The experimental design of the study was double‐ring. The leaching was investigated up to 100 cm depth of soil. As the leaching process continued, soluble salts were washed away from soils profile of the agronomy programs and the salinity of the soil surface layer were reduced to a level suitable for cultivation of salt tolerant and semitolerant plants.

آمار یکساله:  

بازدید 12513

دانلود 4109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 الف
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 32 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

LACIN ORAL | DONMEZ BUNYAMIN | ETI FERIDE EBRU

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  205-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16401
 • دانلود: 

  15532
چکیده: 

The leaching kinetics of smithsonite ore in acetic acid solutions, an environmental friend, and natural reagent was investigated. The influence of parameters such as reaction temperature, particle size, solid-liquid ratio and acid concentration was studied in order to reveal the leaching kinetics of smithsonite ore. In this study, experimental and statistical methods were carried out in order to analyze the kinetics data to investigate a kinetics model which describes the dissolution. The results indicate that the unreacted shrinking core model for fluid-solid heterogeneous reactions was favorable for the leaching process. The apparent activation energy of the leaching process was found as 74 kJ/ mol. It was determined that the leaching rate of smithsonite was controlled by the chemical reaction below: (1-x)1/3=3.7×105e-74/RTt.

آمار یکساله:  

بازدید 16401

دانلود 15532 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

This study investigated the effect of mechanical preparation of chalcopyrite concentrate on copper leaching efficiency through the use of a high energy ball mill for the mechanical preparation of chalcopyrite, using a ferric chloride solution for the leaching. Mechanical Preparation of concentrate improved the leaching efficiency. Increase of time between milling and leaching stages caused to decrease of leaching rate. In this research, relation between milling effect coefficient and milling time was calculated. The milling effect coefficient had considerable values in initial milling times and exponentially decreased with increase of milling time.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

DODANGEH A. | HALALI M. | HAKIM M. | BAKHSHANDEH M.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  325-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13842
 • دانلود: 

  20385
چکیده: 

The leaching kinetics of stibnite in basic solution has been investigated. Spherical pellets of antimony sulphide were dissolved in 1 molar sodium hydroxide solutions at different temperatures. It was found that the shrinking core with ash layer model could satisfactorily explain the dissolution process. Using this model, it was found that initially the rate controlling step was a chemical reaction with activation energy of 10.2 kJ/mol. As the ash layer built up, diffusion through the ash layer became the rate controlling step. The activation energy for this step was found to be 33.4 kJ/mol. It was also observed that smaller particle size, larger solid to liquid ratio, and higher NaOH solution concentrations resulted in higher concentrations of stibnite in the leach solution.

آمار یکساله:  

بازدید 13842

دانلود 20385 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOULA D. | SAYAD AMIN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  B3
 • صفحات: 

  253-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19328
 • دانلود: 

  16374
چکیده: 

In this study a mathematical method called PSPD (profile side-pore diffusion) based on the work of Bouffard and Dixon [10] is proposed for simulation of solute transport through the pores of a heap, considering the reaction terms. The obtained governing equations are converted into dimensionless forms and are solved by writing a computer program based on an implicit finite difference method. The solution of the model results in the outlet acid concentration profile. In order to check the accuracy of the proposed model and also for determination of effective diffusivity of sulfuric acid in copper oxide ore particles, two experimental setups are constructed, one for measurement of the effective diffusivity and the other for measuring the rate of leaching. The effective diffusivity is obtained by two different methods which reconfirm each other. The copper oxide ore of Sarcheshmeh copper complex, situated in Kerman province in Iran, was used for experimentation. The effects of different factors such as particle size, acid solution flow rate and initial acid concentration are examined on the rate of leaching in two columns of different heights.Comparison of the calculated data with experimental data under the same operating conditions shows a good agreement between them and hence validity of the proposed model was confirmed. The results show that the extraction time of copper is influenced mostly by increasing the acid solution flow rate and decreasing the column height due to decreasing the advection time.

آمار یکساله:  

بازدید 19328

دانلود 16374 استناد 0 مرجع 0
litScript