نتایج جستجو

1708

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

171

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

فاتح وحید | اقدامی انوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  162-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2022
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران نشان می دهند که میزان فعالیت کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در نارسایی مزمن و یا حاد عضلات افزایش می یابد و این در شرایطی است که امکان دارد عارضه قلبی قابل شناسایی رخ نداده باشد به این دلیل، محققان زیادی در جستجوی یک مارکر اختصاصی تر بوده اند. تروپونین قلبی، یک پروتئین تنظیمی است که فقط در بافت قلب وجود دارد و در تشخیص انفارکتوس قلبی در مقایسه با آنزیمهای کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز حساسیت بیشتری دارد. افزایش مقدار این پروتئین ساختمانی در خون نشان دهنده انفارکتوس قلبی است. تروپونین در بافتهای دیگر غیر از بافت های قلب سنتز نشده و بنابراین افزایش مقدار آن نشان دهنده آسیب قلبی است. در این پژوهش، نمونه خون از افراد کنترل بدون علایم انفارکتوس قلبی و افراد مورد مطالعه با علایم درد در ناحیه قفسه سینه، فشار خون بالا و علایم اکوکاردیوگرافی تهیه گردید. مقدار تروپونین به روش کروماتوگرافی و فعالیت آنزیم ها به روش بیوشیمیایی و کیت های آنزیمی اندازه گیری شد. یافته های این پژوهش نشان دادند که اندازه گیری مقدار تروپونین سرم برای تشخیص انفارکتوس قلبی در مقایسه با روش های قدیمی بررسی میزان فعالیت کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز سرم حساسیت مناسب (82%) و ارزش تشخیصی بالا (78%) دارد و روش تشخیصی خوبی برای این دسته از بیماران بشمار می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 2022

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مرادی کلارده بهارک

نشریه: 

طب توانبخشی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  253
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

مقدمه و اهداف: آسیب عضلانی حین و پس از مسابقات، عملکرد ورزشکاران را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره مسابقات رسمی شمشیربازی بر سطوح نشانگرهای آسیب عضلانی در زنان شمشیرباز بود. مواد و روش ها: در یک کارآزمایی نیمه تجربی 20 زن شمشیرباز با میانگین سن 03/4± 59/21 سال، شاخص توده بدن 13/3± 79/20 کیلوگرم بر متر مربع و حداکثر اکسیژن مصرفی 98/4± 01/41 میلی لیتر بر کیلوگرم در دقیقهبه صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند؛ گروه تجربی به صورت دوره ای و تک حذفی به رقابت شمشیربازی پرداختند. خون گیری قبل، بلافاصله بعد، 24 و 48 ساعت پس از مسابقات انجام شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که تفاوت سطوح کراتین کیناز قبل و بلافاصله بعد، قبل و 24 ساعت بعد، قبل و 48 ساعت بعد، بلافاصله بعد و 24 ساعت بعد و 24 ساعت و 48 ساعت پس از مسابقات (0/05p). تفاوت سطوح لاکتات دهیدروژناز قبل و بلافاصله بعد، بلافاصله بعد و 24 ساعت بعد و بلافاصله بعد و 48 ساعت پس از مسابقات معنادار بود (0/05

آمار یکساله:  

بازدید 253

دانلود 163 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1544
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

زمینه و اهداف: کراتین مونوهیدرات مهم ترین و متداول ترین مکمل مورد استفاده ورزشکاران است. با این حال، ابهامات زیادی در مورد مصرف کراتین مونوهیدرات و اثرات مثبت و منفی آن وجود دارد. در این راستا، مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر مکمل سازی بلندمدت کراتین مونوهیدرات بر تغییرات شاخص های آسیب سلولی سرم (کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز) مردان جوان غیرورزشکار انجام شد.مواد و روش ها: 18 دانشجوی مرد سالم غیرورزشکار (سن: 22.88±2.90 سال؛ وزن: 73.58±5.45 کیلوگرم؛ قد 173±6.79 سانتی متر)، در دو گروه ]تمرین - کراتین (نه نفر)، تمرین - دارونما (نه نفر)[ مورد مطالعه قرار گرفتند. هر دو گروه، دو ماه به تمرین های مقاومتی همراه با مصرف 250 میلی لیتر مکمل یا دارونما (0.07 گرم مکمل کراتین مونوهیدرات یا 0.07 گرم آرد گندم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) پرداختند. نمونه های خونی، قبل و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین جمع آوری شد.یافته ها: افزایش فعالیت کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز در گروه تمرین - کراتین (کراتین کیناز 83 درصد، PCK=0.006؛ لاکتات دهیدروژناز 90 درصد، PLDH=0.004)؛ و گروه تمرین - دارونما (کراتین کیناز 15 درصد،PCK=0.009 ؛ لاکتات دهیدروژناز 13 درصد، (PLDH=0.001؛ معنی دار بود. همچنین تفاوت معنی داری بین گروه ها در رابطه با میانگین فعالیت های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز (PCK=0.018؛ PLDH=0.001) و دامنه تغییرات (PCK=0.002؛ PLDH=0.005) بعد از انجام پروتکل وجود داشت.نتیجه گیری: در اثر مصرف طولانی مدت مکمل کراتین مونوهیدرات، احتمال افزایش نامطلوب آنزیم کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز، به عنوان شاخص آسیب سلولی وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1544

دانلود 297 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

طب مکمل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  1677-1689
تعامل: 
 • استنادات: 

  541
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 250 استناد 541 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  134-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  180
چکیده: 

مقدمه نانوذرات مغناطیسی متشکل از آهن و نیکل کابرد گستره ای در علوم زیستی و پزشکی دارند. افزایش تولید و مصرف این نانوذرات سبب افزایش نگرانی در رابطه با اثرات جانبی منفی آن ها بر سلامتی انسان شده است. مواد و روش ها در مطالعه حاضر اثرات سمیت نانوذره Fe2NiO4، بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد در موش های صحرایی بررسی شد. در این مطالعه تجربی 24 موش صحرایی نر به 3 گروه کنترل، دریافت کننده نانوذره Fe2NiO4 در غلظت ppm 100 و دریافت کننده نانوذره Fe2NiO4 در غلظت ppm 200 تقسیم شدند. چهارده روز پس از تزریقات، موش ها خونگیری شدند و سطوح فاکتورهای بیوشیمیایی کبد تعیین شد. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج در طول دوره مواجهه سطح آلبومین سرم تفاوت معنی داری بین گروه های آزمایشی نداشت. سطح ترانسفرین سرم در گروه های دریافت کننده نانوذره در روز هفتم افزایش و در روز چهاردهم کاهش معنی داری داشت (P<0. 05). مواجهه موش ها توسط نانوذره در دوزهای 100 و 200 سبب کاهش معنی دار لاکتات دهیدروژناز در مقایسه با گروه کنترل شد (P<0. 05). سطح آلکالین فسفاتاز در گروه های مواجهه شده با نانوذرات تفاوت معنی داری با کنترل نداشت. بحث و نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر حاکی از آسیب کبدی به دنبال مواجه با نانوذراتFe2NiO4 بود.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 180 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GONZALES J.C. | FINK L.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  370
 • بازدید: 

  9214
 • دانلود: 

  13642
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9214

دانلود 13642 استناد 370 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  2132
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2132

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

زمینه و هدف: افزایش در تعداد سلول های سفید خون را لکوسیتوز می نامند که معمولاً پس از فعالیت ورزشی مشاهده می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز بر لکوسیتوز مردان جوان پس از یک جلسه فعالیت تناوبی با شدت بالا در صبح و عصر می باشد. روش بررسی: در این مطالعه ی نیمه تجربی 11 دانشجوی پسر علوم ورزشی با میانگین سنی 0/98± 19/81 شرکت کردند. آزمودنی ها در دو جلسه مجزا به فاصله سه روز فعالیت تناوبی با شدت بالا (بر اساس ضربان قلب بیشینه) را در صبح و عصر اجرا کردند. در هر جلسه نمونه های خونی قبل و بلافاصله پس از اجرای پروتکل تمرینی گرفته شد. از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و همچنین آزمون تی وابسته برای مقایسه تغییرات سطوح متغیرها استفاده شد. ارتباط متغیرها توسط ضریب همبستگی پیرسون ارزیابی و سطح معنی داری 0/05>P در نظر گرفته شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که غلظت کراتین کیناز پس از فعالیت در صبح (0/25=P)، لاکتات دهیدروژناز تنها در عصر (0/01=P)، تعداد تام لکوسیت ها، نوتروفیل ها و لنفوسیت ها در هر دو نوبت صبح و عصر (0/05>P) به طور معنی داری افزایش یافت. تفاوت معنی داری در پیش آزمون و پس آزمون در تعداد لکوسیت ها و نوتروفیل ها (0/05>P) و عدم تفاوت در مقادیر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز بین صبح و عصر مشاهده شد (0/05P). نتیجه گیری: نتایج نشان داد، آسیب عضلانی که در اثر فعالیت تناوبی با شدت بالا در عصر ایجاد شده است با تغییرات لکوسیت ها ارتباط دارد و به نظر می رسد لکوسیتوز ناشی از فعالیت ورزشی، بخشی می تواند به دلیل افزایش نشانگرهای غیرمستقیم آسیب عضلانی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  381-395
تعامل: 
 • استنادات: 

  1074
 • بازدید: 

  1171
 • دانلود: 

  260
چکیده: 

مقدمه: نیکل و ترکیبات نیکل به طور گسترده ای در صنعت، نانوپزشکی و رادیوتراپی استفاده می شود. با این حال، سمیت نانوذره نیکل و ترکیبات نیکل هنوز به طور کامل مشخص نیست. در این مطالعه، سمیت نانوذره اکسید نیکل و اکسید نیکل با استفاده از روش های تشخیصی پزشکی همانند تست های بیوشیمیایی و تغییرات هیستوپاتولوژیک کبد در موش مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 49 موش صحرایی نر به صورت تصادفی به هفت گروه شامل یک گروه کنترل و شش گروه تیمار (سه گروه با نانوذره اکسید نیکل و سه گروه با اکسید نیکل) در غلظت های10، 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند. تزریق به صورت درون صفاقی به مدت هشت روز متوالی انجام شد. پس از پایان یافتن دوره تزریق خون گیری از قلب موش ها انجام شد و فعالیت آنزیم های کبدی خون اندازه گیری شد. پس از کالبدشکافی موش ها، بافت کبد جهت بررسی هیستوپاتولوژی با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 به روش آنالیز واریانس یک طرفه (آنوا) و تست تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد که میزان فعالیت آنزیم های لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالن فسفاتاز در گروه تیمار در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است (P<0.05). مطالعه آسیب شناسی طیفی از تغییرات هیستوپاتولوژیک از جمله اینفیلتریشن سلول های آماسی، پرخونی و سیروز را در بافت کبد نشان داد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض دوزهای مختلف اکسید نیکل و نانوذرات اکسید نیکل می تواند درجات مختلفی از آسیب های کبدی را در مسیر وابسته به دوز القاء کند. بنابراین، افزایش غلظت آنزیم های کبدی و تغییرات هیستوپاتولوژی کبد سمیت نانوذره اکسیدنیکل و نانوذرات اکسید نیکل را تائید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1171

دانلود 260 استناد 1074 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  28-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2485
 • دانلود: 

  997
چکیده: 

Background and objectives: As a chronic inflammatory airway disease, asthma can increase level of markers of inflammation and muscle damage. In this study, we aimed to evaluate the effects of short-term continuous aerobic exercise combined with vitamin D supplementation on high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP), lactate dehydrogenase (LDH) and creatine kinase (CK) levels in asthmatic women. Methods: In this study, 30 overweight (body mass index=26. 97± 1. 24 kg/m2) women with mild to moderate asthma were purposefully selected. . The subjects received a vitamin D tablet with a daily dose of 1000 IU for six weeks. The training protocol consisted of two sessions of Balke treadmill test (one session before and one session after the vitamin D supplementation). Blood samples were taken before and immediately after the exercise and before and after vitamin D supplementation. Repeated measures ANOVA was used to evaluate changes in the levels of hs-CRP, CK and LDH. Results: The variables were not significantly affected by the exercise and vitamin D supplementation (P>0. 05). Conclusion: It seems that a single session of short-term aerobic exercise and six weeks of vitamin D supplementation do not significantly affect hs-CRP, CK and LDH levels in asthmatic women.

آمار یکساله:  

بازدید 2485

دانلود 997 استناد 0 مرجع 135
litScript