نتایج جستجو

5984

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

599

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

RODRIGUES A.

نشریه: 

MILITARY REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  88
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  106-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3873
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3873

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

LESTER D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8207
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8207

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

خسروپناه عبدالحسین

نشریه: 

کلام اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  125-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  410
 • دانلود: 

  97
چکیده: 

چکیده فارسی:مدرنیته، ویژگی دنیای جدید است که از غرب آغاز و تا شرق دامن گستراند. پرسش مهم این است که گوهر مدرنیته چیست و آیا با اسلام قابل جمع است؟ گوهر مدرنیته از نظر دکارت، ابژکتیویته و از نظر کانت سوبژکتویته است. ابژکتیویته و سوبژکتیویته در فلسفه دکارت و کانت به معنای اصالت دادن به فاعل شناسای انسانی است، انسانی که هستی موجودات دیگر، حتی خدا و وحی توسط او تعیین می گردد. این گوهر، ممکن است به شناخت و اثبات خدا برسد یا نسبت بدان، شک ورزد و یا اینکه آن را انکار کند و در هر سه حال، فاعل شناسای الهی که به چیستی عالم و آدم بپردازد و از چگونگی تغییر آنها سخن بگوید، در پارادایم مدرنیته پذیرفته نیست. این مطلب نه تنها در مدرنیسم، بلکه در پست مدرنیسم نیز ساری و جاری است. همه دستاوردهای عصر مدرن، اعم از فلسفه، دانش، تکنولوژی و صنعت، سیاست، امنیت، معنویت، سلامت، هنر و معماری، رسانه و ارتباطات و...، جملگی از عقلانیت خودبنیاد و نفسانی انسانی سرچشمه گرفته است.اسلام با اینکه عقلانیت مستقل از وحی را می پذیرد، لکن با سوبژکتویته مخالف است و بر فاعل شناسای الهی تاکید می ورزد. این مخالفت به معنای مخالفت با همه دستاوردهای عصر مدرن نیست. عقلانیت اسلامی به متدینان کمک می کند تا با رویکرد انتقادی و گزینشی به دستاوردهای مدرن بپردازند.   چکیده عربی:تمثل الحداثة احدی خصائص عالمنا الراهن و التی انطلقت فی الجانب الغربی من الکرة الارضیة و اخذت بالتمدد نحو الشرق، و من هنا اقتضت الضرورة تسلیط الاضواء علی المراد من الحداثة و ما هی حقیقتها و هل فی الامکان الجمع بینها و بین الدین الاسلامی؟ فقد ذهب دیکارت الی ان جوهر الحداثة یتمثل فی objectivity و عند کانت انهsubjectivity  و یعنیان فی فلسفة کانت و دیکارت منح الاصالة للانسان هو الذی یضفی علی الاشیاء بما فیها الله تعالی و الوحی وجوداتها فقد یصل الانسان الی وجود الله و اثباته و قد یشک فیه أو ینکره و فی الحالات الثلاثة لا مجال للفاعل الالهی فی دائرة (بارادایم) الحداثة و لم تسلم بذلک. و لم ینحصر الامر فی الحداثة بل تعداه الی ما بعد الحداثة فکل معطیات عصر الحداثة الاعم من الفلسفة و العلم و التکنولوجیا و الصناعة و السیاسة و الامن و المعنویة و الصحة و الفن و العمران و الاتصالات و.... تنبع من عقلانیة النفس الانسانیة. الا الاسلام فی الوقت الذی یعترف باستقلالیة العقل عن الوحی لکنه فی الوقت نفسه یرفض ال subjectivity و یؤکد علی فاعلیة الله و لا یعنی ذلک رفض جمیع معطیات عصر الحداثة بل العقلانیة الاسلامیة تمنح المؤمنین خاصیة النظر الی الاشیاء نظرة نقدیة و انتقائیة لتلک المعطیات.

آمار یکساله:  

بازدید 410

دانلود 97 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

اعوانی شهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3 (39)
 • صفحات: 

  101-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

جریان شرق شناسی و اسلام شناسی در حوزه های دانشگاهی جهان، پیوسته با واکنش های مختلفی از سوی شرق مواجه بوده است. برخی، محققین در این رشته ها را همکاران سیاسی دولت متبوع می دانند و در فعالیت های انها به دنبال مقاصد استعماری و... هستند. عده ای شرق شناسان را معاند اسلام می دانند. در مقابل این اراء، بعضی شرق و غرب را از یکدیگر جدایی ناپذیر می دانند، انه ماری شیمل در زمره این دسته محسوب می شود. این مقاله سه نوع جریان شرق شناسی را برمی شمارد، رویکرد به شرق بر مبنای کتابهایی نظیر هزار و یک شب، مواجهه با شرق از طریق مطالعه الهیات و ادیان ابراهیمی، و شیفتگی و عشق به شرق، و شیمل را در دسته سوم جای می دهد و به تبیین علمی رویکرد شیمل به اسلام، ویژگی های اسلام شناسی وی و اهمیت جایگاه علمی و معنوی او به عنوان اسلام شناس در سطح جهان می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 35 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

صادقی هادی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  6481
 • دانلود: 

  1591
چکیده: 

مفهوم ایمان در فرهنگ اسلام، مفهومی اساسی و با اهمیت است. با وجود این اهمیت محوری، نه قرآن کریم و نه هیچ کتاب آسمانی دیگر، به تعریف صریح این مفهوم نپرداخته اند. چرا که از یک سو روش کتابهای آسمانی این نیست که یک مفهوم را به صورت لفظی تعریف کنند بلکه در عمل و با بیان ویژگی ها و آثار این حقیقت در مواضع و حالات مختلف، مخاطب را به فهمی متکامل از ایمان سوق می دهند. از سوی دیگر مفهوم ایمان نیز از امور عینی مادی نیست که بتوان مصداقی از آن را پیش چشم مخاطب آورد بلکه از مفاهیم انتزاعی و معنوی است که تعریف مصداقی آنها امکان پذیر نیست و بهترین راه برای تعریف این نوع مفاهیم انگاره سازی است.در این مقاله ضمن بحثی معناشناختی از منظر قرآن کریم، به تحلیل حقیقت ایمان  می پردازیم.

آمار یکساله:  

بازدید 6481

دانلود 1591 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

علیمردی محمدمهدی

نشریه: 

الهیات تطبیقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  57-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  182
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

خداوندی را سپاس که درگاهش باز، رحمتش دراز و عفوش خطا پوش است، یگانه و بی همتاست، با آنکه مفهوم امید بخش توحید در منظر برخی از ادیان ابراهیمی تفاوت دارد، در تقسیم بندی ادیان، گاهی آن ها را بر اساس پایه و بنیاد، ادیان توحیدی می خوانند. توحید و یگانه پرستی نیز در آیین سیک اصل و اساس این آیین را می سازد، و نه تنها از توحید تقریبا به مفهوم ناب آن، به گونه ای که در اسلام مطرح است یاد می کند، بلکه در برخی موارد صریحا با توحید تثلیثی هندویی و مسیحی مخالفت می ورزد (singh jagraj,2009: 13) حال چرا آیین سیک، که در شمار یکی از ادیان زنده جهان است و از بنیادی ترین ویژگی هایش توحیدگرایی است، در زمره ادیان توحیدی قرار نگرفته است؟ مطابق آموزه های این آیین، تصور درست از خداوند در وحدت مطلق او تحقق می یابد. حال می توان آن را در ردیف ادیان توحیدی قرار داد؟ در نوشتار حاضر توحید در آیین سیک با توحید در اسلام، و قلمرو هر یک مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 182

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  46
 • صفحات: 

  39-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

اهمیت بررسی اسلام معیار در این است که هرگونه ارزیابی از جریان های فکری و گروه بندی های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، در گرو شناخت دقیق اسلام ناب است. ضرورت تبیین ابعاد مختلف تراز اسلام ناب به مثابه مبنا و معیار، در راستای ارزیابی صحت و سقم دیدگاه های گروه های سیاسی و هرگونه پژوهش درباره جریان های فکری ایران معاصر است. لذا برای تحدید موضوع، در نوشتار حاضر صرفاً به بررسی اسلام تراز در ساحت ارزش سیاسی پرداخته می شود. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که شاخص های اسلام ناب در ساحت ارزش های سیاسی به منظور شناخت اسلام التقاطی در جمهوری اسلامی ایران کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش، مدعای پژوهش عبارت است از اینکه شاخص های اسلام ناب در سه ساحت مشروعیت، ساختار و حقوق و وظایف قابل طرح است.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 49 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

روزنتال فرانتس**

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  دفتر 67
 • صفحات: 

  207-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  762
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

گرچه روانشناسی کودک به مفهوم امروزی ، محصول فکری دوران تاریخی خاصی است و در قرون میانه نزد اهل تحقیق چه در میان مسلمان و چه پیروان سایر ادیان، به این مفهوم، ناشناخته محسوب می شود با اینهمه متون کلامی فلسفی، تاریخی و ادبی مسلمانان مشحون از اشارات به کودکی و ویژگیهای آن است. فرانتس روزنتال در این مقاله می کوشد رویکردهای گوناگون مسلمانان را به این مقوله در بستر مکاتب مهم کلامی ، آثار ، فلسفی ، کتابهای صوفیانه ، و نیز متون تاریخی و ادبی که به تصادف به این موضوع پرداخته اند، طرح و معرفی کند. منابع وی معتبر و اصیل است و این تحقیق حکایت از دقت نظر و بهره گیری زیرکانه او از منابع دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 762

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

لشگری محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  72-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2391
 • دانلود: 

  1295
کلیدواژه: 
چکیده: 

بی شک یکی از آثار سوء زندگی صنعتی در جهان معاصر نابسامانی روانی است که در حال گسترش است. بهداشت روانی در تمام دوره های زندگی؛ قبل از تولد تا مرگ، از محیط خانواده تا محل کار و جامعه حائز اهمیت است. انسان در کنار نیازهای فیزیولوژیک دارای نیازهای عاطفی، اخلاقی، آموزشی و هدایتی است و زندگی سالم در پرتو برآورده شدن این نیازها و ایجاد تعادل میان آنها به وجود می آید. برای ایجاد تعادل یاد شده، عزت نفس به عنوان یکی از اجزاء مهم بهداشت روانی مورد توجه قرار می گیرد و نقطه مقابل آن حس حقارت و خودکم بینی است که بیماری هایی چون خودپسندی، تشخیص طلبی، ستیزه جویی، جاه طلبی، دورویی، دروغ گویی، هوس بازی، عیب جویی، ترس، بخل، حرص و کینه توزی را در پی دارد. درمان این مشکلات با شناخت و رفع عیوب، ایمان به خدا، نماز، تفریح های سالم، شادمانی، خیرخواهی دیگران و سپاس گزاری از نعمت های الهی امکان پذیر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2391

دانلود 1295 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

امیرکاوه سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  9-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  944
 • دانلود: 

  521
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 944

دانلود 521 استناد 0 مرجع 0
litScript