نتایج جستجو

6843

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

685

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

جهادی سیدامیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  61-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

بسیاری از آثار متقدم تفسیری تا کنون شناخته و بررسی نشده اند. از زمرة این آثار باید از تفسیر کهن بحر الموّاج و سراج الوهّاج اثر خامة مولانا شهاب الدین عمر دولت آبادی در نیمة اوّل سدة هشتم قمری یاد کرد که هنوز مورد تصحیح و بررسی قرار نگرفته است. مسئلة اصلی پژوهش در ناشناخته بودن این اثر از جهات مکتب تفسیری، ویژگیهای زبانی، ادبی و ساختاری است. مکتب تفسیری بحر الموّاج به روش تفاسیر اهل سنت و مأثور است. در جای جای متن، به قصص و روایات داستانیِ قرآنی استناد شده است. بارزترین خصوصیت این اثر، جنبة بررسی-های صرفی و نحوی کلام قرآن است که البته به قصد ایضاح بیشتر و رفع ابهام انجام گرفته است. مفسر ذیل هر آیه از ساختار خاصی سود جسته است که سبب شده مطالب در نظم خاصی عرضه شوند. زبان این اثر بسیار کهنه تر از زبان نثر سدة هشتم قمری است و بیشتر به به نثر مرسل غزنوی میماند. جملات کوتاه، تاثیر پذیری از نحو عربی در ترجمة آیات قرآن و گاه سره نویسی از دیگر ویژگیهای زبانی این تفسیر است. مفسر در ترجمة آیات قرآن از شیوة ترجمة تفسیری و آزاد سود جسته است. در ضمن نثر گهگاه اسجاع ساده و اشعار عربی و ابیات فارسی به کار رفته است. نویسنده در این مقاله کوشیده تا از منظر روش تحلیل و توصیف محتوا به شناساندن و بررسی مکتب تفسیری و ویژگیهای زبانی، ادبی و ساختاری بحرالموّاج بپردازد و حتی الامکان پردة زمان و خمول را از چهرة احوال و آثار شهاب الدین عمر دولت آبادی بزداید.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مروارید هاشم | حقی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  82/2
 • صفحات: 

  177-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

آیا هیوم واقعا تجربه گرایی شکاک بود؟ تصویر رایجی که تا چندی پیش از هیوم وجود داشت، او را تجربه گرایی ترسیم می کرد که بر خلاف تجربه گرایان پیش از خود توانست شکاکیت را، که نتیجه منطقی تجربه گرایی است، از آن استنتاج کند. طبق این تفسیر، کل پروژه هیوم نفی و رد معرفت متافیزیکی و نیز علمی بر اساس اصول تجربه گرایی است. اما در نیمه اول قرن بیستم، دیوید کمپ اسمیث تفسیر ایجابی تر جدیدی از هیوم ارایه داد. طبق تفسیر او کل هدف هیوم نفی و رد نیست، بلکه هدف اصلی او آن است که نشان دهد باورهای بنیادین انسان، که طبق اصول تجربه گرایی از تجربه و یا عقل غیر قابل کسب هستند، از طبیعت انسان ناشی می شوند، و به دیگر سخن، طبیعت آن ها را به ما تحمیل می کند. این تحلیل اسمیث، هیوم را از تجربه گرایی شکاک به فیلسوفی طبیعت گرا تبدیل می کند. این نوشتار در صدد انجام مقایسه ای اجمالی بین این دو تفسیر از هیوم است.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

E.ARDESTANI V.

نشریه: 

GEOSCIENCES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  47-48
 • صفحات: 

  123-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12688
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Euler's homogeneity equation for determining the coordinates of the source body especially to estimate the depth (EULDPH) is discussed at this paper. This method is applied to synthetic and high-resolution real data such as gradiometric or microgravity data. Low-quality gravity data especially in the areas with a complex geology structure has rarely been used. The Bouguer gravity anomalies are computed from absolute gravity data after the required corrections. Bouguer anomaly is transferred to residual gravity anomaly. The gravity gradients are estimated from residual anomaly values. Then by applying the gravity gradients, using EULDPH, the coordinates of the perturbing body will be determined. Two field examples one in the east of Tehran (Mard Abad) where we would like to determine the location of the anomaly (hydrocarbon) and another in the south-east of Iran close to the border with Afghanestan (Nosrat Abad) where we are exploring choromit are presented.

آمار یکساله:  

بازدید 12688

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

رضوی سیدابوالفضل

نشریه: 

مسکویه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  87-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1641
 • دانلود: 

  250
چکیده: 

ویگ ها، گروهی از اشرافیت انگلستان بودند که در زمان حاکمیت استوارت ها در قرن 17م ظهور کردند. آنها بر پادشاهی مشروطه تاکید می کردند و با حکومت مطلقه شاهان استوارت مخالفت می نمودند. تفسیر ویگ از تاریخ اصطلاحی است که نخستین بار از سوی «هربرت باترفیلد» انگلیسی به کار رفته است. از نظر باترفیلد، دیدگاه ویگها تفسیر خاصی از تاریخ را ارائه می دهد که اعتقاد به برداشتی کهن از مفهوم آزادی و حکومت مشروطه عصر توتن ها (مگنا کارتا) را در خود دارد. برای مورخین ویگ گذشته داستان موفقیت هاست و تاریخ انگلستان شرح پیروزی مشروطه گرایی و حکومت مشروطه پارلمانی است. در این مقاله ضمن مطالعه زمینه های تاریخی پیدایش ویگ ها، نگرش تاریخی آنها مورد مطالعه قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1641

دانلود 250 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قاسم پورراوندی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  75-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1654
 • دانلود: 

  1044
چکیده: 

غزالی از عالمان استثنایی در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی است. طی مراحل زندگی احوال گونه گون را از سر گذرانده، ولی سرانجام در تصوف توقف کرده است. آثاری که غزالی در قالب موضوعات عرفانی از خود به یادگار گذاشته هر یک جلوه هایی از سیر و سلوک باطنی انسان است که در تحلیل آن از آیات و احادیث فراوان استفاده کرده است. تبلور این بهره گیری در دو تفسیر مستقل او به نام های مشکوه الانوار درباره آیه «اله نور السماوات والارض» (نور/ 35) و جواهر القرآن و درره به خوبی آشکار است. او در سایر آثار خویش نیز، کم و بیش همین راه را طی کرده و در آن ها علاوه بر تفسیر ظاهری و متعارف، برای شناختن نصوص دینی از روش تفسیر تاویلی بهره گرفته است. غزالی در منشا صدور قرآن، به وحیانی بودن این کتاب آسمانی معتقد است و در مبانی دلالی نیز بر آن است که معرفت قرآنی مراتب و سطوح گونه گونی دارد. براین اساس، اسرار قرآن برای کسانی که اهلیت آن را داشته و مقدمات فهم این معرفت را در خود به هم رسانده باشند، دست یافتنی است. این افراد همان کسانی اند که توانسته اند بین عالم معقول و عالم محسوس توازنی برقرار کنند، ساز و کار این موازنه نیز تاویل کشفی است. به بیان دیگر، برآیند تاویل گرایی در نظر این متفکر، التزام به تاویل عرفانی مبتنی بر کشف و شهود است.

آمار یکساله:  

بازدید 1654

دانلود 1044 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

تربیت اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  195-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

با طرح موضوع «تفسیر تربیتی» در دهه های اخیر در عرصه علوم حوزوی و علوم تربیتی، آثار متعددی درباره انواع و طبقه بندی آن نگاشته شده است؛ ولی تاکنون هیچ یک از این آثار، به صورت اختصاصی به بررسی گونه شناسی ها و انواع تفسیر تربیتی به طور همه جانبه نپرداخته است. این پژوهش با هدف بررسی انواع مختلف تفسیر تربیتی و ارائه طبقه بندی مفهومی شمول گرایانه و جامع به منظور معرفی تفسیر تربیتی به عنوان یک رشته علمی انجام شد. تحقق این هدف، طی دو مرحله اصلی، پیگیری شد: در مرحله نخست، دیدگاه های موجود درباره انواع تفسیر تربیتی احصاء، شرح، نقد و بازنگری شدند؛ در مرحله دوم، پس از ارائه طبقه بندی های جدید، از طریق باهم نگری طبقه بندی های جدید و بازنگری طبقه بندی های موجود به ارائه گونه شناسی جامع و شمول گرایانه از تفسیر تربیتی براساس معیارهای متعدد اقدام شد. سرانجام، براساس سه شاخصه اساسی هر رشته علمی − غایت، موضوعات و مسائل، و روش− تفسیر تربیتی به مثابه یک رشته علمی مطرح می شود که براساس سه شاخص یادشده، گونه شناسی شمول گرایانه و جامع جدید و متمایز دیگری از تفسیر تربیتی ارائه شد. این پژوهش می تواند با نمایاندن افق ها و اضلاع و برداشت های جدید از تفسیر تربیتی، سمت و سوی جدیدی در حوزه های پژوهشی و آموزشی ایجاد کند.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 33 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ANTIKSON ROSEMARY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9820
 • دانلود: 

  5737
چکیده: 

In this paper I propose to do the following: I will discuss the notions of intentionality and self-understanding of Dasein as developed in Heidegger’s Basic Problems of Phenomenology. In doing so, I will try to show the interrelation of Dasein’s always being intentionally directed towards something and its self-interpretation. As we will see, the everyday world has, for Heidegger, a character of “equipmental contexture.” This means that Dasein returns to itself from out of things, equipment, tools, or-quite differently-the work of art. In a word, Dasein is mirrored back toward itself from the things made, from the products of techne.From this will follow the important distinction between authenticity and inauthenticity. There is a sense in which the following pairings could be discerned: tools or pieces of equipment link up with inauthenticity, while the work of art links up with authenticity. I will say more on the subject of tools a bit later in the essay.Both kinds of things are things insofar as they are entrenched in techne. The common root seems almost inexplicable in the light of the vast difference between tools and the artwork. Moreover, both Dasein and techne seem to have another equally enigmatic common root: that of temporality. Temporality is the essential bond between Dasein and the double sense of techne, which suggests the double-sidedness of temporality itself. It is precisely this double-sidedness that I would like to have as the backdrop to my discussion as a whole. Finally, I will turn to a few pages of Heidegger’s Being and Time and Bernard Stiegler’s book Technics and Time I in order to complicate this notion of the two senses of temporality, the owned and disowned, originary and every day, and its relation to work and techne. The overarching question here will be: Can the distinction between authenticity and inauthenticity be sustained?

آمار یکساله:  

بازدید 9820

دانلود 5737 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZEKAVAT H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (SUPPLEMENT)
 • صفحات: 

  28-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17744
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

Introduction & Background: There are two basic steps in the interpretation of mammograms: perception and analysis. In the absence of tumor shadow, the most important factors for analyzing calcification are, form, size, and density of each particle. The number and distribution of calcifications should also be taken into consideration. The analysis starts with an at-tempt to discover the pathological process that has produced the calcification; therefore, careful analysis of the form and size of each calcification can lead us to their pathoanatomichal location and can indirectly tell us the process that has produced them. Intra- and inter-particle density analysis brings us even more exact understanding of the underlying process. Most calcifications in breast are of the benign type. More than 80% of biopsies of calcification clusters riper-sent benign processes. Detailed analysis of the form, size, and density as well as the number and distribution of calcifications can lead to high level of diagnose-tic accuracy. Micro focus magnification mammography is extremely helpful in many cases since it pro-vides a more detailed image.

آمار یکساله:  

بازدید 17744

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

تجری محمدعلی | محمدی جواد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  49-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1127
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

شیخ مرتضی انصاری، فقیه و اصولی شیعه اگر چه اثر مستقلی در تفسیر قرآن از خود بر جای نگذاشته، ولی در لابه لای مباحث فقهی و اصولی خود به تفسیر آیات بسیاری پرداخته است که می توان روش تفسیری او را از میان آنها استخراج و عرضه کرد. نامبرده بیش تر به تفسیر آیات الاحکام دست یازیده و لذا روش تفسیر روایی را بیش از روش های دیگر به کار گرفته است. البته بنا بر اقتضای بحث، گاهی از سایر روش های تفسیری نیز بهره جسته است؛ نظیر روش تفسیر اجتهادی، روش تفسیر قرآن به قرآن و روش تفسیر عقلی. به دیگر سخن روش تفسیری شیخ انصاری، جامعی از روش های مختلف است.

آمار یکساله:  

بازدید 1127

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  102
 • صفحات: 

  263-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  941
 • دانلود: 

  402
چکیده: 

حقوق عمومی دارای ویژگی­ های منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخه های حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می­ انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است یا خیر. در پاسخ باید گفت که حتی اگر این چنین نباشد، بعضی از روش­ های تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزه­ هایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدی­ های مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمه­ دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی، ماهیت خاص قانون اساسی به عنوان سندی دارای ابهامات بسیار با واژگان عام و کلی، همچنین به عنوان مهم­ ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبه­ رو می­ کند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در اداره­ مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیش­ فرض­ های اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخ­ گو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 941

دانلود 402 استناد 0 مرجع 0
litScript