نتایج جستجو

8435

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

844

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

خسروی علیرضا

نشریه: 

مطالعات ملی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (46)
 • صفحات: 

  3-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1692
 • دانلود: 

  472
چکیده: 

تجربه های تاریخی، تعلق به گفتمان بازگشت به خویشتن و مهم تر از همه، فهم خاص امام خمینی (ره) از اسلام، از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر نگرش ایشان به هویت می باشند. این عوامل موجب شدند تا امام خمینی در اولویت گذاری مولفه های هویت ساز، بیش از همه بر اسلام و فرهنگ دینی تاکید کرده و در بازسازی هویت ملی پس از انقلاب اسلامی، از زاویه دین به این مهم بنگرد. این اولویت هستی شناسانه، به هویت جنبه ای شمول محور و نه دفع گرا می بخشد. از سویی دیگر، برداشت و نگرش خاص امام (ره) به دین موجب می شود تا هویت دینی مترادف با هویت سیاسی شود. در نگاه امام (ره)، هویت سیاسی در طول هویت دینی و از جنس دین است و لذا هویت سیاسی به معنای سیاسی کردن هویت نیست. نحوه تاثیرگذاری عوامل اشاره شده بر نگرش امام (ره) به هویت، چگونگی بازسازی هویت توسط امام (ره) پس از انقلاب، چگونگی پیوند میان هویت دینی با هویت سیاسی و پیامدهای آن مهم ترین مسایلی هستند که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1692

دانلود 472 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHWARTZ S.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  293-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8775
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8775

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LANNEGRAND WILLEMS L. | BOSMA H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  85-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8639
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8639

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BERZONSKY M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8847
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8847

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

COTE J.E. | SCHWARTZ S.J.

نشریه: 

JOURNAL OF ADOLESCENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  571-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8253
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8253

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

BASSIOUNEY R.

نشریه: 

DISCOURSE AND SOCIETY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6503
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6503

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

DESROCHERS STEPHAN | JEANINE ANDREASSI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  11942
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11942

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

اندیشه دینی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  21-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

جاودانگی و زندگی فردی پس از مرگ، مبتنی بر برخی از مسایل فلسفی مانند مساله اثبات اینهمانی و حفظ هویت شخصی در همه مراتب وجودی است. اهمیت مساله اینهمانی شخصی تا بدان جا است که عدم اثبات آن به نوعی زندگی فردی پس از مرگ را دچار ابهاماتی خواهد ساخت. در این نوشتار سعی شده است، با طرح ارکان اصلی مساله اینهمانی، به شبهات منکران اینهمانی پاسخ داده شود. علاوه بر این، معیارهای متفاوتی که به تبیین مساله اینهمانی پرداخته اند، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. دیدگاه ملاک بدنی، ملاک محفوظات، ملاک نفس و ملاک تشخص وجودی از جمله دیدگاه هایی هستند که در این نوشتار بدان ها پرداخته شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 236 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

BERZONSKY M.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8340
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8340

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  59-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1029
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

مفهوم هویت با پرسش "من چه کسی هستم" از نخستین دوره های حیات انسانی همواره مطرح بوده است. هویت در هر دوره ای متاثر از شرایط و ویژگی های بافتی جوامع و اعصار، مفهوم ویژه ای به خود گرفته است . تلاش نگارندگان بر این است که در نگاه اول مفهوم هویت را در یک فضای پدیدارشناسانه مورد تامل قرار داده و عمده ترین فرایندهای هویتی را استخراج نمایند. سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه فرایندهای بنیادی مفهوم هویت که وضعیت های هویتی در آن معنا می یابد، شامل چه عناصری می شوند؟ این پژوهش از اشکال پژوهش های فلسفی و با روش پدیدارشناسی انجام شده است . نتایج نشان می دهد که ماهیت کلی مفهوم هویت شامل سه فرایند بنیادین خروج از بی نامی یا بی تعینی، اعلام حضور و استقرار هویتی یا تعین یابی شامل مفهوم ابتلا، استغراق و معرفت، است. پروسه هویت یابی با خروج از بی تعینی و وارد شدن در عرصه حضور به واسطه یک تقابل و درگیری با زمینه مبنایی هویتی آغاز می شود. این مواجه، تصویری اولیه از خود را به صورت کلی برای فرد ایجاد می کند. در فرایند دوم، فرد علائمی از موقعیت هایی که درگیر آن است، به نمایش می گذارد. فرایند پایانی هویت یابی، فرایندی اساسی است. در این مرحله است که جریان هویتی در فرد استقرار پیدا می کند، فرد خود را غرق در آن زمینه یافته و نسبت به آن معرفت می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1029

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
litScript