نتایج جستجو

3101

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

311

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

قراچه مریم | رنجبر فهیمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  114
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  300
 • دانلود: 

  188
کلیدواژه: 
چکیده: 

ابتلا به hiv/AIDS یک معضل جهانی است که سه دهه از ظهور آن می گذرد(1) اما هنوز در بین دانشمندان علوم ذیربط مسأله ای پیچیده و منحصربه فرد محسوب می شود. در حالی که hiv/AIDS از نظر پزشکی یک بیماری مزمن و کشنده تعریف می شود، از لحاظ اجتماعی به عنوان یک انگ اجتماعی تلقی شده که شأن افراد مبتلا را مورد آماج خود قرار می دهد. به این معنی که فرد مبتلا به hiv در کنار تحمل بار درد و استرس ناشی از بیماری و ترس از مرگ ناچار است احساسات منفی دیگری نظیر طرد، پیش داوری، تحقیر و انواع تبعیض ها را از سوی جامعه تحمل نماید. به طوری که به نظر می رسد پیامدها و مشکلات ناشی از انگ اجتماعی مرتبط با hiv از خود بیماری دردناک تر باشد(2). از آنجا که بیماری hiv با رفتارهای قابل اجتنابی همچون رابطه جنسی غیرایمن و سوء مصرف مواد مخدر در ارتباط است، افراد مبتلا غالباً مسئول بیماری خود شناخته می شوند(3) و خصوصاً عدم اطلاع رسانی صحیح رسانه ها موجب شده که این افراد به عنوان مجرم در جامعه شناخته شوند(4).

آمار یکساله:  

بازدید 300

دانلود 188 استناد 0 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  430-438
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

زمینه و هدف: تضعیف سیستم ایمنی شرایط استقرار انگل آکانتامبا در بدن انسان را مهیا می‫ نماید. در این مطالعه مورد-شاهدی به بررسی میزان آلودگی ترشحات بینی و دهان افراد hiv مثبت و منفی با انگل آکانتامبا پرداخته شد. روش کار: ترشحات بینی و دهان 53 بیمار hiv+ و 53 فرد hiv-در این مطالعه مورد-شاهدی بررسی شد. ترشحات بینی و دهان هر بیمار توسط سوآب‫ های استریل تهیه و به آزمایشگاه منتقل شد. همه نمونه ها کشت داده شد ولی فقط نمونه های مثبت برای آزمایش مولکولی استفاده گردید. یافته ها: در روش کشت، از 53 بیمار hiv+ جمعاً 11 نمونه شامل 5 نمونه بینی و 6 نمونه دهانی آلوده به آکانتامبا بود. از 53 فرد hiv-، 3 نمونه ترشحات بینی آلوده به این انگل بودند. روش مولکولی، وجود انگل مذکور در 10 نمونه شامل 5 نمونه دهانی و 5 نمونه بینی افراد hiv+ را تایید نمود. تجزیه و تحلیل آماری تفاوت معنی دار در میزان آلودگی افراد hiv+ به انگل آکانتامبا در مقایسه با افراد hiv-نشان داد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه کنونی نشان داد که میزان آلودگی افراد hiv+ به انگل آکانتامبا بیش از افراد hiv-است. همچنین با توجه به این که در گروه شاهد (افراد hiv-) فقط نمونه ترشحات بینی، آلوده به انگل مذکور بود به نظر می‫ رسد در گروه مورد (افراد hiv+) آلودگی ترشحات دهان به این انگل در پی ورود کیست‫ های آن به بینی و انتقال به دهان فرد انجام می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  66-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 28 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

HESAMI ARWIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: MARKS ET AL RESEARCH(2006) SHOWN TRANSMISSION OF hiv IS OVER THREE TIMES HIGHER FOR PEOPLE UNAWARE OF THEIR hiv INFECTION COMPARED TO INDIVIDUALS AWARE OF THEIR hiv INFECTION. THIS FACT SUGGESTS THE NEED TO IMPROVE ACCESS TO AND EASE OF hiv TESTING …

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4275
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

یکی از اختلالات خونی وابسته به بیماری ایدز کاهش سطح پلاکتها می باشد که این میزان با افزایش Load ویروسی و کاهش سطح CD4 همراه است. بررسی شیوع ترومبوسیتوپنی در بیماران hiv مثبت استان کرمانشاه از خرداد ماه 79 لغایت خرداد 80 و ارتباط آن با سطح CD4 بیماران برآوردی منطقی از تاثیر تشدید عفونت زایی hiv با افت سطح پلاکت خواهد بود. در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی بیماران hiv مثبتی که تشخیص آنها بر اساس ELISA I , II و سپس Western blot تایید شده بود و تحت پوشش مرکز مشاوره و مراقبت hiv/AIDS بودند تحت نمونه گیری خون جهت بررسی سطح پلاکت قرار گرفتند. از تمامی بیماران فلوسیتومتری جهت تعیین CD4 بعمل آمد و اطلاعات حاصله و محتویات پرونده های مراقبتی بیماران مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. 170 نفر از بیماران آلوده به 161مورد مرد (94.7%) و 9 مورد زن، که تمامی مردان و دو مورد از زنان، معتادان تزریقی بودند. از این تعداد 34 مورد دارای PLT<100000 و سه مورد PLT<20000 بودند. بنابراین شیوع ترومبوسیتوپنی در بیماران hiv مثبت 20% می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده شیوع ترومبوسیتوپنی در فاز آلودگی به عفونت  hiv(18.5%) و فاز پیش از ایدز (18.5%) یکسان است و در مرحله ایدز اندکی (22.5%) بالاتر می باشد. هر چند که میزان ترومبوسیتوپنی در مراحل مختلف بیماری از شیوع یکسانی برخوردار بوده، اما شدت ترومبوسیتوپنی با تشدید سرکوب سیستم ایمنی و میزان CD4 افزایش یافت. بطوریکه در ترومبوسیتوپنی خفیف میانگین 62.61± CD4= 266.97و در ترومبوسیتوپنی شدید میانگین 22.25± CD4=115بود. از این تعداد تمامی موارد مراجعه کننده مرد بودند و مورد زن مشاهد نشد. 24 مورد در گروه سنی 40 ـ 20 سال و بقیه در گروه سنی بالای 40 سال بودند. سایر فاکتورهای ایجاد کننده ترومبوسیتوپنی همچون عفونتهای توام اسپلنومگالی در بیماران مورد مطالعه مشاهده نشدند. تنها یک مورد از ازبیماران دچار عوارض بالینی خونریزی شد که پس ازاسپلنکتومی بهبودی کامل یافت. ترومبوسیتوپنی در بیماران hiv مثبت مراجعه کننده به مرکز مشاوره و مراقبت hiv/AIDS استان کرمانشاه شیوع بالایی داشته و با سرکوب سیستم ایمنی و افت میزان CD4 همراه است. هر چند که شیوع آن در هر مرحله از آلودگی تقریبا مشابه بوده اما شدت ترومبوسیتوپنی با تشدید سرکوب سیستم ایمنی و کاهش میزان CD4 افزایش می یابد. بنابراین ارزیابی میزان پلاکت در بیماران hiv مثبت یکی از اقدامات مهم در امر مراقبت از این گروه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 4275

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

داوودی علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  37
تعامل: 
 • بازدید: 

  32
 • دانلود: 

  25
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 32

دانلود 25
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  100-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  443
 • دانلود: 

  317
کلیدواژه: 
چکیده: 

اهداف یادگیری این مقاله مروری جهت استفاده متخصصین عفونی، زنان، اطفال، روانپزشکی و پزشکان عمومی ارایه گردیده به طوری که در پایان قادر باشند: اهمیت موضوع را برای این گروه از بیماران تشخیص دهند. میزان انتقال بیماری به جنین را، بدون درمان بدانند. با راه های کاهش انتقال عفونت به همسر آشنا شوند. با راه های کاهش انتقال عفونت به جنین آشنا شوند. در صورت درخواست والدین برای بچه دارشدن آمادگی راهنمایی آنها را داشته باشند. کاندیدهای خوب بچه دارشدن در افراد hiv مثبت را تشخیص دهند. با افزایش موارد عفونت hiv سوالات زیادی در مورد بچه دارشدن زوج هایی که یک یا هر دوی آنها hiv مثبت هستند مطرح می شود که در این مقاله به این سوالات تا حدودی پاسخ داده شده است ...   

آمار یکساله:  

بازدید 443

دانلود 317 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  100-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  407
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

تظاهرات دهانی بیماری ایدز در نقاط مختلف دنیا متفاوت و بستگی به موارد مختلف از جمله دسترسی به داروهای ضد hiv و رعایت بهداشت دهان دارد. در اکثر مطالعات انجام شده سه تابلوی بالینی بارزتر است که عبارتند از: کاندیدیازیس دهانی. بزرگی غدد پاروتید و بزرگی غدد لنفاوی خشکی دهان نیز در این بیماران شایع است که علل مختلف دارد، از جمله اختلال کار پاروتیدها و یا گرفتاری غدد به علل مختلف و یا به علت عارضه داروهای مصرفی بین میزان تضعیف سیستم ایمنی و بروز ضایعات دهانی رابطه وجود دارد به همین علت با بروز این ضایعات می توان حدس زد که سیستم ایمنی کودک در حال مختل شدن می باشد. بررسی نشانگرهای ایمونولوژیک و ویرولوژیک برای تعیین وضعیت بیماران به کار می رود و با ادامه بررسی ها می توان علایم بالینی از جمله وجود ضایعات دهانی را نیز به آن اضافه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 407

دانلود 38 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  125-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1002
 • دانلود: 

  340
چکیده: 

زمینه و اهداف: محققین بر این باورند که بین شخصیت و رفتارهای پر خطر تعامل وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی صفات شخصیتی افراد hiv (Human Imunodificiency Virus) مثبت و مقایسه با گروههای کنترل معتاد و سالم است.روش بررسی: برای این منظور سه گروه از آزمودنیها (یک گروه hiv مثبت، یک گروه معتاد و یک گروه سالم) انتخاب شدند. گروه معتاد و گروه سالم از نظر ویژگیهای جمعیت شناختی با گروه hiv مثبت همتاسازی شدند. گروه hiv مثبت از مراکز هلال احمر شهرهای تبریز، اردبیل و ارومیه، انتخاب و اطلاعات از طریق آزمون مربوط به ویژگیهای دموگرافیک و پرسش نامه شخصیتی آیزنک جمع آوری شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که افراد hiv مثبت عموما وضعیت اجتماعی- اقتصادی پایین تری داشته و در بعد برونگرایی این گروه با دو گروه کنترل تفاوت معنی دار نداشت. در ابعاد روان رنجورگرایی و روان پریش گرایی هم گروه hiv مثبت و هم گروه معتاد با گروه کنترل سالم تفاوت معنی دار داشتند.نتیجه گیری: می توان بر اساس نتایج پژوهش گفت که ساختار شخصیتی ویژه ای وجود دارد که افراد را به مشکلاتی همچون آلودگی به hiv و نیز اعتیاد آسیب پذیر کرده و در این میان نوع شدت یافته این خصایص در hiv مثبت ها دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1002

دانلود 340 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

تنفس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1286
 • دانلود: 

  131
چکیده: 

سابقه و هدف: ویروس hiv عمده ترین علت فعال شدن سل نهفته می باشد و با افزایش احتمال تبدیل این عفونت به بیماری در ارتباط است. تظاهرات رادیولوژیک سل در افراد hiv+ و -hiv متغیر می باشد، اگر چه در گروه اول این تنوع بیشتر است. در این مطالعه تظاهرات رادیولوژیک در بیماران TB/hiv توصیف و تجزیه و تحلیل شده است.مواد و روش ها اطلاعات دموگرافیک، کلینیکی و آزمایشگاهی بیماران TB/hiv در بیمارستان مسیح دانشوری در طی سال های 1382-1381 ثبت شد. معیارهای ورود شامل اثبات hiv با تست سرولوژی استاندارد (دو تست الیزای مثبت و یک تست وسترن بلات مثبت) و تشخیص سل بر مبنای معیارهای بالینی و مایکوباکتریولوژیک یا پاتولوژیک بود. گرافی سینه توسط رادیولوژیست متخصص در ریه تفسیر شد و تظاهرات به 2 گروه تیپیکال (انفیلتراسیون فیبروکاویتاری در سگمان اپیکال خلفی لوب فوقانی) و آتیپیکال (کدورت در لوب تحتانی و میانی، آدنوپاتی مدیاستینال یا ناف ریه، افوزیون پلور، درگیری ندولار منتشر و گرافی نرمال) تقسیم شد. یافته ها با SPSS Version 10.5 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها 15 بیمار شامل 13 مرد (86.7%) و 2 زن وارد مطالعه شدند. میانگین CD4 45/199± 15/229 بود. 3/53% بیماران آدنوپاتی داشتند. 26.7% پلورزی داشتند و تنها یک بیمار ضایعه کاویتاری داشت. تطاهرات بیماری در یک مورد (6.7%) تیپیکال بود و در 93.3% غیر تیپیک بود. با توجه به شدت تظاهرات رادیولوژیک، 40% بیماران تظاهرات خفیف داشتند. 26.7% و 33.3% به ترتیب تظاهرات متوسط و شدید داشتند. ارتباطی بین شدت تظاهرات رادیولوژیک و مرگ (p= 0.8) و شدت تظاهرات رادیولوژیک ریه و تعداد CD4 (p=0.53) وجود نداشت. نتیجه گیری و پیشنهادات در این مطالعه نشان داده شد که علیرغم نتایج مطالعات دیگر، تظاهرات رادیولوژیک ارتباط مستقیم با تعداد CD4 ندارد. لذا در بیماران hiv+ صرفنظر از تعداد CD4 در حضور هر گونه تظاهرات آتیپیکال، سل را باید مد نظر داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1286

دانلود 131 استناد 0 مرجع 10059
litScript