نتایج جستجو

29500

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2950

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

آینه میراث

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  105-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  65
چکیده: 

در باب وجوه گوناگون تاریخ اجتماعی ایران پژوهش های اندکی انجام شده است؛ شاید یکی از دلایل آن، کم بودن منابع است که موجب شده پژوهش در این حوزه خواستاران کمتری پیدا کند. هرچند منابع درباره موضوع تاریخ اجتماعی ایران بسیار کم است، اما این مانعی برای پژوهش نبوده است، زیرا پس از استخراج رخدادهای اجتماعی از خلال وقایع نامه های سیاسی، با بهره گیری از منابع مکمل هم عصر (مانند کتاب های لغت، و متون ادبی، فقهی و حتی متن هایی در باب کشاورزی و...) و نیز سفرنامه ها و اسناد، می توان پژوهشی مطلوب در حوزه تاریخ اجتماعی و فروع این حوزه انجام داد. این مقاله درصدد است تا با نگاهی تحلیلی به منابع تاریخی دوره صفوی، جامعه نگاری روستایی را در این آثار بررسی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

منطقه باستانی مکران در جنوب شرقی فلات ایران و در سواحل شمالی دریای مکران قرار دارد که مرزهای آن از پارس و کرمان در غرب تا سند در شرق کشیده شده بود. این ناحیه وسیع از شمال هم به خراسان و سیستان تاریخی محدود بود. این منطقه از تاریخی چند هزارساله، تمدنی ارزشمند و موقعیت جغرافیایی ویژه ای برخوردار است. دریای جنوبی ایران به اعتبار هم جواری با سرزمین مکران در طی سده های تاریخی به عنوان "دریای مکران" نامیده شده و نقش مهمی در حوادث منطقه جنوب و جنوب شرقی ایران داشته است و بندرهای آن از دیرباز، جایگاه تجاری ممتازی داشته اند. عبور کشتی ها و کاروان های تجاری که کالاهای هند، چین، یمن، دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقا را برای مبادله به نواحی شرقی می آوردند، این ناحیه را به یکی از پر رفت و آمدترین مناطق تجارت دریایی و زمینی تبدیل کرده بود. شهرهای مکران همچون بندر تیز، فهرج، بمپور، کیج و. . . از لنگرگاه ها و استراحتگاه های مهم این راه ها محسوب می شدند. در این مقاله تلاش بر آن است که با استفاده از منابع تاریخی و جغرافیایی پیشینه تاریخی دریای مکران موردبررسی قرارگرفته و علت تغییر نام تاریخی و ایرانی "مکران" پس از قرن ها به "عمان" همراه با نقش استعمار انگلیس در این تغییر اعلام تاریخی موردبررسی و کندوکاو قرار گیرد و معلوم گردد چرا از زمانی که پای دول استعماری به اقصی نقاط دنیا من جمله آسیای مرکزی باز شد، بسیاری از کشورها تجزیه و اسامی و اعلام تاریخی و جغرافیایی با دخالت مستقیم تغییر یافت و نام تاریخی «دریای مکران» در اسناد جدید تاریخی و جغرافیایی زدوده و به جای آن نام بی هویت و بی پیشینه «بحر عمان» قرار داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 33

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سلماسی زاده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  169-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  117
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

در سال های پیش از پیروزی جنبش مشروطیت برخی از نخبگان و مورخان ایرانی، پیشرفت ژاپن را مورد توجه قرار دادند و تلاش کردند علل آن را تبیین کنند.مساله پژوهش حاضر توصیف و تحلیل چگونگی پیشرفت و ترقی ژاپن از منظر این نویسندگان است.گردآوری داده های اطلاعاتی بر اساس روش کتابخانه ایی انجام یافته است.مهم ترین نتایج بدست آمده نشانگر آن است که آثار تاریخی مورد مطالعه با گذار از توصیفات صرف به تبیین های عقلانی از مقوله ترقی و مدل ژاپنی آن پرداخته اند.شکاکیت و دیدگاه انتقادی و انواع تبیین های عقلانی در این آثار مشاهده می شود.ایشان تلاش کرده اند با تبیین چرایی و چیستی جریان ترقی خواهی ژاپنی ها الگویی مناسب برای حرکت ترقی خواهانه ایرانیان ارایه کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 117

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

غفرانی علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  دفتر 70
 • صفحات: 

  263-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

حکومت خاندان کرد ایوبی در مصر و شام و یمن و جنگها و فتوحات آنان در برابر متجاوزان صلیبی و بر افتادن فاطمیان از مصر به دست این خاندان و نیز غلبه آنان بر اتابکان زنگی در سرزمین جزیره و شام، یکی از مقاطع با اهمیت تاریخ جهان اسلام است. پیش از آشنایی با دوران فرمانروایی این سلسله در مصر و شام و جزیره، و آگاهی از عادات و کنش ایشان، و نیز بناهای عمده ای که از روزگار آنان به یادگار مانده، لازم است به شیوه ای جامع و علمی، به منابع کار بپردازیم. در این گفتار، منابع موجود را به4دسته تقسیم کرده بخش نخست را که همانا منابع اصلی است، موردپژوهش قرار داده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

شیعه شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2 (پیاپی 66)
 • صفحات: 

  85-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

در دوره ایوبیان به سبب انقراض دولت شیعی مذهب فاطمیان و اعمال سیاست سرکوبگرانه و ضد شیعی دولت، بستر مناسبتری برای بروز گرایشهای فرقهای مورخان اهل سنت در مصر و شام فراهم گردید که میتوانست مواضع واقعی آنها را نسبت به شیعه و مظاهر آن نمایان سازد. رویکرد مورخان مزبور در برابر تشیع و انگارههای آن مساله جستار حاضر است که در دو موضوع مصداق حقیقی شیعه در نظر آنان و چگونگی مواجهه شان با بنمایههای اعتقادی شیعه نظیر عترت، افضلیت اهل بیت‰، واقعه کربلا، مهدویت و نظایر آن واکاوی شده است. بدین منظورآثار تاریخی شاخص تعدادی از مورخان سنی مذهب این دوره، در دو گروه کلی مورخان متعصب مانند عمادالدین اصفهانی، ابوشامه و ابنواصل و مورخان منصف نظیر ابنعدیم، ابنخلکان و سبطابنجوزی با روش توصیفی و تحلیلی مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفته است. دستامد این پژوهش نشان میدهدکه امامیه اثناعشری، مصداق شیعه رسمی در نگاه این مورخان بوده و باقی فرق، از انشعابهای منحرف آن محسوب میشوند. مواضع اغلب این مورخان درباره بنمایههای اعتقادی شیعه، با اختلافهایی، قرابت زیادی با دیدگاههای امامیه دارد، لذا لعن و تکفیر این مورخان که گاه درباره شیعه مشاهده میشود، متوجه اسماعیلیه و شعبههای آنها بوده و عمدتا شامل امامیه نمیگردد.

آمار یکساله:  

بازدید 109

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  59-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

ظهور مزدک در تاریخ عصر ساسانی، یکی از مهم ترین حوادث تاریخ ایران در عهد پادشاهی ساسانی است که به جهت وجود اختلافات فراوان در گزارشهای مورخان از این رویداد، همچنان موضوعی غامض و در خور توجه و بازکاوی است. یکی از روایات اصیل و در عین حال متفاوت در این باره، گزارش شاهنامه فردوسی است که محتوای آن با دیگر منابع تاریخی، از جمله تاریخ طبری و کامل ابن اثیر دارای اختلافات ساختاری است. فردوسی در نقل حوادث مربوط به دوران قباد ساسانی که ظهور مزدک از جمله مهمترین این حوادث است، با جابه جایی و آمیختن وقایع تاریخی مربوط به پیش و پس از ظهور مزدک، روایتی نسبتا متفاوت از این دوران به دست داده که مقایسه و سنجش آن با گزارش سایر تواریخ می تواند در جهت رفع ابهامات و پیچیدگی های مربوط به این حادثه منحصر به فرد در تاریخ ایران موثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

جعفرپورناصر ساناز

نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  37-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  93
چکیده: 

با پایتخت شدن تبریز در دوره ایلخانان (حک: 736-653 ه.ق.)، شهر به ناگاه با مهاجرت گسترده توده های مردمی مواجه شد. به نحوی که طی مدت کوتاهی در محدوده بیرونی هر یک از دروازه های باروی شهر، محلاتی متعدد برابر با وسعت شهر قدیم شکل گرفتند. این امر تبیین موقعیت اراضی در ناحیه ربض و شارستان را از لحاظ مالکیت هم ارز کرد، چنان که در اسناد و مدارک ثبتی مانند وقف نامه ها به وفور با اصطلاحاتی همچون محلات درونی و بیرونی، و یا داخل شهر و خارج شهر روبرو می شویم. از آنجا که محدوده باروی قدیم به عنوان معیاری جهت تفکیک موضع محلات و تعیین حدود شهر قدیم به کار رفته است، تدقیق در محدوده باروی قدیم تبریز (احداث: 435ه.ق.) عاملی تاثیرگذار در شناخت روند توسعه کالبدی شهر تاریخی قلمداد می شود. از این رو تحقیق حاضر سعی دارد با شناسایی حریم باروی قدیم، تعداد و محل دروازه های تاریخی آن، نظام ساختاری شهر تبریز طی قرون میانه اسلامی را مورد بازخوانی قرار دهد. از طرفی، با توجه به آنکه نقشه دارالسلطنه تبریز (ترسیم: 1297ه.ق.) نشانگر موضع دروازه های نه گانه باروی نجف قلی خانی است، این سوال مطرح می شود که محدوده باروی قدیم تبریز نسبت به باروی اخیر شهر که پس از زمین لرزه 1194ه.ق. برپا گشته در چه موقعیتی واقع بوده است؟ بر این اساس با بهره گیری از منابع تاریخی، نام و تعداد دروازه ها و محل استقرار هر یک به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت، سپس داده های به دست آمده با اطلاعات حاصله از نقشه دارالسلطنه به منظور تعیین موقعیت مکانی دروازه های باروی قدیم انطباق داده شد. جهت نیل به اهداف پژوهش، از روش تحلیل محتوای کیفی برای داده اندوزی استفاده شده است. منابع گردآوری داده ها نیز شامل اسناد و مدارک نوشتاری و تصویری همچون کتب مورخین، وقفنامه ها، و نقشه های تاریخی است. در نهایت نتایج حاصل به صورت نقشه ای شهری مربوط به اواخر قرن ششم هجری ترسیم شد که نشانگر هم پوشانی محدوده باروی قدیم شهر تبریز با محدوده باروی نجف قلی خانی است.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 93 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مرادی خلج محمدمهدی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  161-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در مورد سال و ماه و حکومت همزمان با وقوع قیام توابین، در منابع نخستین تاریخ اسلام، اقوال مختلف بلکه متضادی ذکر شده که مجموعاً شامل هفت قول است. و گاه در یک منبع، در ذکر زمان حوادث مربوط به توابین، تاریخ­ هایی بیان شده­ است که با یکدیگر ناسازگارند. نویسنده مقاله توانسته است با مقایسه زمان­ های بدست داده شده در منابع متقدم و استفاده از شواهد تاریخی و نیز بهره­ گیری از نقشه مسیر حرکت توابین و همچنین با محاسبه مسافت طی شده توسط توابین براساس منازلی که از کتاب­ های جغرافیای تاریخی به­ دست آمده­ است و مقایسه آن با مصاف­ های جنگی هم­ مسیر آنها نظیر جنگ صفین، در فاصله نزدیک به سی سال قبل از حادثه توابین، به این نتیجه برسد که حادثه نبرد توابین با سپاه شام، به سرکردگی عبیدالله­ بن زیاد، در جمادی­ الاولی سال 65 ه. ق. و در زمان حکومت مروان رخ داده­ است و دیگر تاریخ­ های ذکر شده بی اعتبار هستند. این پژوهش با استناد به منابع تاریخی و روش کتابخانه­ ای انجام گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دانشیار مرتضی | بیات علی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  83-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  37-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  90
چکیده: 

یکی از شهر هایی که جغرافیدانان و مورخان سده های اولیه و میانه ی اسلامی از آن یاد کرده اند و به توصیف آن پرداخته اند، شهر زیز است. زیز از شهر های کوره ی ارّجان بود که در بخش شمال شرقی آن واقع شده بود. بر اساس متون تاریخی این شهر بر مسیر ارتباطی ارجان به اصفهان واقع شده بود و منبر و جامع داشت. هدف پژوهشی که نتایج آن در نوشتار حاضر ارائه گردید، تعیین موقعیت جغرافیایی و شناسایی محل دقیق شهر زیز است. در این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی انجام یافت، تلاش بر آن بود تا با تحلیل مقایسه ای نتایج مطالعات میدانی و داده های اسنادی (منابع مکتوب) به این پرسش پاسخ گفته شود که کدام محوطه یا محوطه های باستانی بقایای شهر زیز را در خود جای داده است؟ نتایج به دست آمده از داده های میدانی و بررسی های باستان شناسی و واکاوی متون تاریخی، موقعیت جغرافیایی شهر زیز را در شهرستان کنونی بویراحمد، در ناحیه زیز با محوطه ی «زیزِ نسه» مطابقت می دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 90 استناد 0 مرجع 0
litScript