نتایج جستجو

1579

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

158

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  30
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: در بسیاری از مطالعات دستگاه (Elevated plus maze) EPM به عنوان یکی از مدل هایی که برای تشخیص انتخابی اثرات اضطراب زا و یا ضد اضطرابی دارو ها استفاده می شود به کار برده شده است. به علاوه مورفین و مواد افیونی دارای اثرات ضد اضطرابی می باشند که احتمالا در نتیجه تداخل عمل آنها با سیستم های مختلف از جمله سیستم Serotonergic می باشد. Ventral hippocampus (VH) دارای میزان بالایی از رسپتورهای m-opioid بوده و نیز از سایت های مهمی می باشد که در تنظیم اضطراب موثر است.روشها: در این مطالعه تاثیر تزریق دو طرفه مورفین در VH بر اضطراب در تست EPM و در رت های نر بالغ از نژاد Wistar مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق حیوانات با وزن 220-280g در زمان جراحی استفاده شده اند. در هر گروه آزمایش شونده، هشت حیوان مورد استفاده قرار گرفته است. حیوانات توسط ابزار Stereotaxic به صورت دو طرفه مورد کانول گذاری قرار گرفته اند و یک هفته جهت بهبودی از جراحی فرصت داشته اند. تمامی مراحل تحقیقات مورد تایید دستور العمل های حمایت از حیوانات بوده است. نتایج: تزریق دو طرفه دوز های مختلف مورفین 7.5 mg/Rat) و 5 و 5/2) سبب افزایش درصد زمان سپری شده در بازوی باز (OAT%) و نیز درصد ورودی به بازوی باز (OAE%) در EPM گشته است که نشان دهنده اثر ضد اضطراب مورفین می باشد. هیچ تغییری در فعالیت حرکتی حیوانات مشاهده نشده است. یک توجیه برای این اثر مورفین می تواند این موضوع باشد که مورفین با مهار آزادسازی 5HT که در اثر مواجهه با دستگاه EPM ایجاد می شود اثر ضداضطرابی خود را نشان می دهد.نتیجه گیری: VH احتمالا در بروز رفتار ضد اضطرابی وابسته به مورفین دخالت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 30

دانلود 3
نویسندگان: 

LATHE R.

نشریه: 

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  169
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  205-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4278
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4278

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NELSON R.J.

نشریه: 

JOURNAL OF NEUROSCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  478-489
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2981
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2981

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

SCIENTIFIC REPORTS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3257
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3257

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

FATHOLLAHI YAGHOUB

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

MEDIAL TEMPORAL LOBE STRUCTURES, INCLUDING THE hippocampus ARE ESSENTIAL FABRICS FOR NORMAL MEMORY IN HUMANS AND ANIMALS. HEREIN, THE MEMORY SYSTEM FOR SOME DRUGS HAS BEEN DISCUSSED. THIS DOCTRINE OF HIPPOCAMPAL FUNCTION IN MEMORY WOULD EXPERIMENTALLY EXPLAIN THAT HOW THE HIPPOCAMPAL CIRCUITRY COULD OPERATE AS THE DRUG MEMORY SYSTEM. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Neuroimage

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  163
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  286-295
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1906
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1906

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GOULD T.J.

نشریه: 

MOLECULAR NEUROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9243
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9243

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

BANNERMAN D.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  273-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3649
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3649

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PLACZEK A.N. | ZHANG T.A. | DANI J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  752-760
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4165
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4165

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

TEMPORAL LOBE EPILEPSY (PERIODIC AND UNPREDICTABLE OCCURRENCE OF SEIZURES) IS A PARTICULARLY DEVASTATING FORM OF HUMAN EPILEPSY. ELUCIDATING THE MECHANISMS OF EPILEPTOGENESIS COULD PROVIDE NOVEL THERAPEUTIC APPROACHES AIMED AT THE PREVENTION OR MANAGEMENT OF THE DISEASE. …

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript