نتایج جستجو

24748

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2475

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

WHITEHEAD L.

نشریه: 

JOURNAL OF FAMILY NURSING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  138-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  15342
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15342

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  ab0019
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Introduction: heart failure (HF) related hospitalization constitutes a significant proportion of healthcare cost. Unchanging rates of readmission during recent years, shows the importance of addressing this problem. Methods: Patients admitted with heart failure diagnosis in our institution during April 2018 to August 2018 were selected. Clinical, para-clinical and imaging data were recorded. All included patients were followed up for 6 months. The primary endpoints of the study were prevalence of early readmission and the predictors of that. Secondary end points were inhospital and 6-month post-discharge mortality rate and late readmission rate. Results: After excluding 94 patients due to missing data, 428 patients were selected. Mean age of patients was 58. 5 years ( ±,17. 4) and 61% of patients were male. During follow-up, 99 patients (24%) were readmitted. Early re-admission (30-day) occurred in 27 of the patients (6. 6%). The predictors of readmission were older age (P = 0. 006), lower LVEF (P < 0. 0001), higher body weight (P = 0. 01), ICD/CRT implantation (P = 0. 001), Lower sodium (P = 0. 01), higher Pro-BNP (P = 0. 01), Higher WBC count (P = 0. 01) and higher BUN level (P = 0. 02). Independent predictors of early readmission were history of device implantation (P = 0. 007), lower LVEF (P = 0. 016), QRS duration more than 120 ms (P = 0. 037), higher levels of BUN (P = 0. 008), higher levels of Pro-BNP (P = 0. 037) and higher levels of uric acid (P = 0. 035). Secondary end points including in-hospital and 6-month post-discharge mortality occurred in 11% and 14. 4% of patients respectively. Conclusion: Lower age of our heart failure patients and high prevalence of ischemic cardiomyopathy, necessitate focusing on more preventable factors related to heart failure.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شجاعی فاطمه

نشریه: 

حیات

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  10
 • بازدید: 

  2273
 • دانلود: 

  698
چکیده: 

زمینه و هدف: در حال حاضر بررسی کیفیت زندگی به عنوان یک موضوع مهم در مطالعات بیماری های مزمن مطرح است. نارسایی قلبی در تمام موارد بر کیفیت زندگی بیماران به درجات مختلف تاثیر می گذارد. این پژوهش با هدف بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در بیماران مبتلا به نارسایی قلب انجام گرفته است.روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی در مورد تعداد 250 نفر از بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران و ایران انجام گرفت. نمونه گیری با استفاده از روش آسان انجام یافت. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شاخص کیفیت زندگی بیماران قلبی Ferrans و Powers استفاده شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS v.10 و آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که 76.4% بیماران مورد مطالعه کیفیت زندگی نامطلوب یا نسبتا مطلوب دارند. ارتباط آماری معناداری بین کیفیت زندگی و مشخصات فردی (سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تاهل) درصد کسر تخلیه ای قلب، طول مدت ابتلا به بیماری قلبی، دفعات بستری، ابتلا به بیماری های مزمن دیگر وجود داشت.نتیجه‏گیری: نتایج تحقیق نشان داد که بیماری نارسایی قلبی تاثیر منفی بر کیفیت زندگی بیماران دارد. لذا بهتر است بررسی و ارتقای کیفیت زندگی این بیماران به عنوان یکی از وظایف پرستاران در نظر گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2273

دانلود 698 استناد 10 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BASURAY I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  139-145
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  12446
 • دانلود: 

  18089
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12446

دانلود 18089 استناد 401 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

BMJ Open Respir Res

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  4346
 • دانلود: 

  14421
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4346

دانلود 14421 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

KATO N. | KINUGAWA K. | ITO N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  76-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  11867
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11867

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
strs
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2-1(مسلسل 65-64)
 • صفحات: 

  54-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

استفاده از دستگاه های کمکی قلب از روش های تهاجمی بسیار موثر می باشد که به منظور حمایت موقت یا دایم بطن چپ، بطن راست و یا هر دو بطن برای رسیدن به یک ثبات وضعیت همودینامیک در بیمار استفاده می شود. جهت استفاده صحیح از این دستگاه ها، پزشکان، پرستاران متخصص بخش های مراقبت های ویژه و پرفیوژینست های متخصص دستگاه های کمکی قلب باید قادر به شناخت عملکرد انواع این دستگاه ها، موارد استفاده موارد منع استفاده و نحوه مراقبت از بیمار، عوارض و نحوه جداسازی بیمار از دستگاه و آموزش های مورد نیاز به بیمار باشند. بدلیل استفاده روزافزون از این وسیله این مقاله به توضیح بسیار خلاصه شده موارد فوق می پردازد و هدف از آن آشنایی هر چه بیشتر پرسنل بخش های جراحی قلب با این وسیله می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Int J Cardiol heart Vasc

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  3532
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3532

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  102
 • بازدید: 

  474
 • دانلود: 

  7545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 474

دانلود 7545 استناد 102 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  13-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1789
 • دانلود: 

  441
چکیده: 

زمینه و هدف: نارسایی قلبی در افراد سالمند نسبت به جمعیت جامعه شیوع بیشتری دارد. از میان درمان های غیردارویی، آسان ترین و قابل فهم ترین آنها برای بیماران اجرای مستقیم برنامه های ورزشی است. با توجه به بالا بودن هزینه های مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی و عوارض متعدد بستری، این پژوهش با هدف بررسی اثرات برنامه پیاده روی به عنوان یک نوع توانبخشی بسیار ارزان و در دسترس، بر کلاس نارسایی قلب در بیماران مبتلا به نارسایی قلب طراحی شده است.روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی دوسوکور است، که در سال 1393 روی 50 نفر از سالمندان مبتلا به نارسایی قلبی که کسر تخلیه کمتر از 50 درصد داشتند انجام شده است. شرکت کنندگان به نسبت یک به یک و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله برنامه ورزشی را در تمام ایام هفته به جزء روز جمعه انجام می دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مشتمل بر مشخصات دموگرافیک اطلاعات بیماری بود، که برای هر دو گروه قبل از شروع مداخله و در پایان دوره پژوهش تکمیل شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS16 و با آزمون های آماری فیشر، کای دو و فریدمن تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد سطح عملکرد قلبی در گروه مداخله بین دو مقطع زمانی قبل و بعد از پیاده روی، تفاوت معناداری وجود دارد (P<0.001). اما درگروه کنترل در دو مقطع زمانی تفاوت معناداری آماری وجود نداشت (P>0.05).نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، برنامه ورزشی پیاده روی خانگی می تواند به عنوان یک روش پیشگیری و مکمل درمان بطور ایمن در مبتلایان به نارسایی قلبی کلاس II و III به کار گرفته شده و باعث کاهش وخامت آن گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1789

دانلود 441 استناد 0 مرجع 0
litScript