نتایج جستجو

24747

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2475

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  1182
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1182

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
نویسندگان: 

CASADEMONT J. | MIRO O.

نشریه: 

heart failure REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  396
 • بازدید: 

  6467
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6467

دانلود 17315 استناد 396 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  74
 • صفحات: 

  144-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1389
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

یون کلسیم یک نقش اساسی در تحریک و انقباض فیبرهای عضلانی قلب دارد. علیرغم اهمیت کلسیم با کمال تعجب علائم کلینیکی نارسایی قلبی ناشی از کمبود کلسیم شایع نیست و در بررسی از میدلاین در 10 سال گذشته تعداد معدودی از بیماران هیپوکلسمی با نارسایی قلبی گزارش شده است.گزارش مورد: دختر 16 ساله در بخش اورژانس بدلیل علائم نارسائی احتقانی قلب بستری شد. در سابقه گذشته بیمار، تشنج و عمل کاتاراکت در 2 سال قبل به چشم می خورد. بیمار هیچگونه شواهدی از بیماری زمینه ای قلبی در گذشته را نداشت. در تست های آزمایشگاهی کلسیم 6 میلی گرم در دسی لیتر (نرمال 10.5- 8.5)، PTH فسفر 4.2 میلی گرم در 14.7 پیکوگرم در میلی لیتر (نرمال دسی لیتر (نرمال 5- 2.5) و 65- 15 پیکوگرم در دسی لیتر) گزارش شد.بیمار ضمن بستری تحت درمان با کلسیم - لوکالترول، دیگوکسین، هیدروکلروتیازید، کاپتوپریل قرار گرفت و با حال عمومی خوب مرخص گردید. در اکوکاردیوگرافی های سریال انجام شده، کسر جهشی بیمار از 30 درصد به 58 درصد افزایش پیدا کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1389

دانلود 116 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  310
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

ما در این مقاله با استفاده از معادلة تصادفی پخش-پرش که برای بازتولید فرایندهای تصادفی ناپیوسته به کار می-رود و تعمیمی برای معادلة لانژوین است، به بررسی سری زمانی الکتروکاردیوگرام مربوط به فعالیت الکتریکی ضربان قلب سه گروه شامل افراد سالم، افراد با فیبریلاسیون دهلیزی و افراد با کژآهنگی بطنی می پردازیم. ابتدا نشان می-دهیم که سری زمانی الکتروکاردیوگرام یک فرایند ناپیوسته بوده و معادلة پخش-پرش رهیافت مناسبی برای مدل-سازی این سری زمانی است. سپس، با محاسبة ضرایب کرامرز-مویال مربوط به این معادله برای این افراد، نشان می دهیم که تفاوت قابل توجهی میان دینامیک یک قلب سالم و یک قلب دارای نارسایی وجود دارد. در آخر معیاری را معرفی می کنیم که می توان از آن برای تشخیص نارسایی قلبی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 310

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WU J.R.

نشریه: 

JOURNAL OF FAMILY NURSING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  116-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  20727
 • دانلود: 

  17401
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20727

دانلود 17401 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55589
 • دانلود: 

  24766
چکیده: 

Background: Depression is common in chronic medical illnesses including HF. It has been established that depression has different rates in different races and the reported depression rates among hospitalized patients range from 13% to 77%; nevertheless, there is remarkably little information on the prevalence of depression and the  impact of demographic and health status in the north of IRAN. The goal of this study was to determine the prevalence of depression in hospitalized heart failure (HF) patients, as well as the impact of age, gender, and functional status on this group of patients.Methods: In this study, carried out in one heart center, a total of 196 hospitalized HF patients with New York heart Association (NYHA) functional classes 2-3 and 4 and an ejection fraction (EF) <40% were given questionnaires to assess depression. Depression was evaluated with the Beck Depression Inventory (BDI) questionnaire. Depression was defined as a score on the BDI of ³17.  Results: A total of 23.5% of the patients scored as depressed.  Men were more likely (33%) to be depressed than women and had a higher mean BDI score (p=0.004). Patients classified as NYHA functional class 3 were more likely to score as depressed than class 2 patients (p= 0.001), and patients with a higher BDI score had a lower EF (r=0.25, p=0.001). Conclusion: Depression is common in patients with HF. Men and patients with lower health status are more likely to be depressed. Pharmacologic or non- pharmacologic treatment of depression in HF patients should be considered.

آمار یکساله:  

بازدید 55589

دانلود 24766 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2-1(مسلسل 65-64)
 • صفحات: 

  54-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  801
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

استفاده از دستگاه های کمکی قلب از روش های تهاجمی بسیار موثر می باشد که به منظور حمایت موقت یا دایم بطن چپ، بطن راست و یا هر دو بطن برای رسیدن به یک ثبات وضعیت همودینامیک در بیمار استفاده می شود. جهت استفاده صحیح از این دستگاه ها، پزشکان، پرستاران متخصص بخش های مراقبت های ویژه و پرفیوژینست های متخصص دستگاه های کمکی قلب باید قادر به شناخت عملکرد انواع این دستگاه ها، موارد استفاده موارد منع استفاده و نحوه مراقبت از بیمار، عوارض و نحوه جداسازی بیمار از دستگاه و آموزش های مورد نیاز به بیمار باشند. بدلیل استفاده روزافزون از این وسیله این مقاله به توضیح بسیار خلاصه شده موارد فوق می پردازد و هدف از آن آشنایی هر چه بیشتر پرسنل بخش های جراحی قلب با این وسیله می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 801

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

SEMINAR IN NEPHROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  118-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3770
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3770

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MARCY T.R. | RIPLEY T.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  63
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2831
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2831

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  87
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  179-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  372
 • بازدید: 

  7218
 • دانلود: 

  13879
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7218

دانلود 13879 استناد 372 مرجع 0
litScript