نتایج جستجو

24957

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2496

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1225-1233
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  7161
 • دانلود: 

  29533
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7161

دانلود 29533 استناد 463 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  577-580
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14665
 • دانلود: 

  7252
چکیده: 

Although cardiac involvement is an infrequent presentation in human hydatidosis, early diagnosis and prompt surgical intervention of cardiac hydatid cyst are of utmost importance for the prevention of potential complications. We report a young female patient who presented with a huge cardiac hydatid cyst and severe heart failure symptoms undergoing successful surgical cyst removal with late follow-up.

آمار یکساله:  

بازدید 14665

دانلود 7252 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JACC: heart failure

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  99
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  16636
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 16636 استناد 99 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  20-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97842
 • دانلود: 

  27423
چکیده: 

Background: Evidence suggests that the serum myeloperoxidase level has a diagnostic and predictive role in patients with chronic heart failure (CHF). We evaluated the association between the serum myeloperoxidase level and the severity and prognosis of CHF.Patients and Methods: In a prospective observational study, patients with CHF were evaluated. The myeloperoxidase serum level was measured at baseline by enzyme-linked immunosorbent assay. Transthoracic echocardiography was done at baseline and then after 6 months. History and duration of admission and also mortality were recorded during follow-up.Results: Fifty patients at a mean age of 64.7±1.8 years (70% male) were evaluated. The mean serum myeloperoxidase level was 51.0±6.5mg/dL. Accordingly, the patients were classified into two groups of A and B with a serum myeloperoxidase level of less and more than 51mg/dl, respectively. No differences were found between the two groups in New York heart Association functional class (NYHA III 20.5% vs.27.3%; p value=0.456), left ventricular ejection fraction (30.3±10.0 vs.29.8±10.1%; p value=0.873), systolic dysfunction (48.7% vs.54.5%; p value=0.500), or diastolic dysfunction (38.5% vs.63.6%; p value=0.127) neither at baseline, nor at 6 months’ follow-up. The serum myeloperoxidase level was not associated with admission history or mortality.Conclusion: We found no significant association between the serum myeloperoxidase level and echocardiography parameters, admission history, or mortality in patients with CHF. Further studies with larger samples of patients are required in this regard.

آمار یکساله:  

بازدید 97842

دانلود 27423 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  86-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91896
 • دانلود: 

  47191
چکیده: 

Hyperthyroidism has been associated with cardiomyopathy and heart failure (HF). This study aims to evaluate clinical, laboratory and echocardiographic para-meters, at admission and 12 months fol-lowing euthyroidism restoration, in patients with hyperthyroidism-associated HF. Mechanisms un-derlying hyperthyroidism-associated HF and the outcomes of echocardiographic parameters along the study period are both discussed.Materials & Methods: Patients with newly di-agnosed overt hyperthyroidism and HF (Group 1), age and sex-matched euthyroid HF subjects (Group 2), and a control group was enrolled. Results: In the 38-month study period, 56 pa-tients were admitted for hyperthyroidism-associated HF, of whom 71% had a pre-existing, mainly hypertensive, cardiomyopathy vs 68% of Group 2 subjects. Mean heart rate was signifi-cantly higher in Group 1 than Group 2 (127±38 vs 110±17bpm; P<0.02); 30 Group 1 (54%) and 16 (29%) Group 2 patients presented with atrial fi-brillation. At admission, left ventricular ejection fraction (LVEF), end diastolic (LVEDD) and end systolic (LVESD) diameters were lower, whilst LV mass (LVM), interventricular septum thick-ness (IVST) and LV posterior wall thickness (LVPWT) were increased in both Groups com-pared to controls. At the end of the study, de-spite achievement of euthyroidism in all hyper-thyroid patients, mean LVEF was not significant-ly different in Group 2 but was significantly lower in Group 1 patients compared to controls; LVM, IVST and LVPWT did not change in both study groups.Conclusion: In our series, newly diagnosed hyperthyroidism-associated HF had 2.4% preva-lence. At the end of the study, LVEF significant-ly improved in euthyroid, but not in hyperthy-roidism-associated HF patients compared to con-trols.

آمار یکساله:  

بازدید 91896

دانلود 47191 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  232-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  344
چکیده: 

مقدمه: پیشرفت های به وجود آمده در فناوری های مخابراتی فرصت های جدیدی برای ارائه مراقبت پزشکی از راه دور به عنوان کمکی به منظور مدیریت بیماران مبتلا به نارسائی قلبی ایجاد کرده است. یکی از راهکارهای پیشنهادی برای کمک به بیماران نارسائی قلبی جهت مدیریت بهتر بیماری شان استفاده از گوشی های موبایل است که در سراسر جهان با سرعت فراوانی در حال رشد هستند، با این وجود، کارائی و اثربخشی چنین سیستمی هنوز نامشخص است. هدف این بررسی سیستماتیک تعیین اثرات استفاده از موبایل در مدیریت بیماران نارسائی قلبی می باشد.روش: در این مطالعه مروری، مطالعات انجام شده از سال 2009 تا ژانویه 2015 موجود در پایگاه داده های الکترونیک PubMed، ScienceDirect، Proquest، Scopus جستجو شد و از 1021 مطالعه مرتبط، 69 مقاله مرتبط بر اساس عنوان شناسایی شد، پس از اعمال معیار ورود و خروج، درنهایت 11 مطالعه برای بررسی انتخاب شد.نتایج: در کل مطالعات بررسی شده 32 پیامد توسط محققین مورد بررسی قرار گرفته بود که بررسی ها نشان داد در 14 مورد از پیامدها، مداخله انجام شده اثر مثبت و معنی دار و در 11 مورد اثر مثبت و غیرمعنی داری برجای گذاشته است، در 5 مورد نیز مداخله انجام شده تاثیری بر نتایج نداشته است، همچنین در 2 مورد نیز مداخله استفاده شده اثر منفی بر روی نتایج گذاشته است.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که استفاده از موبایل می تواند در مدیریت بیماران نارسائی قلبی و ارائه خدمات بهداشتی به این گونه بیماران سودمند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 344 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DEL MONTE F. | HARDING S. | DEC W. | GWATHMEY J.K. | HAJJAR R.J.

نشریه: 

CIRCULATION JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  105
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  904-907
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  26132
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26132

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  98
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  459-466
تعامل: 
 • استنادات: 

  930
 • بازدید: 

  17561
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17561

دانلود 30016 استناد 930 مرجع 0
نویسندگان: 

FELKER G.M. | O CONNOR C.M.

نشریه: 

AMERICAN heart JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  142
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  393-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  24873
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24873

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  109-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46408
 • دانلود: 

  20163
چکیده: 

Background: The role of micronutrients such as selenium is linked to the different types of cardiomyopathies. Given the paradoxes and limitations of previous studies, we designed a descriptive-analytic study with a greater sample size and more variables in Iran. Methods: Fifty-five patients suffering from heart failure (HF) with glomerular filtration rates of 60 mL/min or higher were selected. At the onset of admission, the serum levels of selenium, proBNP, magnesium, calcium, potassium, and iron, as well as the variable of estimating prognosis (ie, 5 years’ survival based on the Seattle heart failure Model calculator), and also a history of diabetes mellitus, hypertension, cerebrovascular accidents, cigarette use, atrial fibrillation, and previous admissions for HF, were registered. Three months later, the New York heart Association (NYHA) functional class, the left ventricular ejection fraction, and the proBNP level were rechecked. Results: Selenium deficiency (≤ 45μ g/L) was detected in 25. 4% of the patients. The mean serum level of selenium was 62 ± 24. 9 μ g/L, and it had no significant relationship with etiology; prognosis; the left ventricular ejection fraction; the proBNP level; the NYHA functional class; the dose of furosemide before admission; the consumption of angiotensin-converting-enzyme inhibitors/angiotensin II receptor blockers, beta-blockers, statins, and allopurinol; laboratory variables; age; sex; diabetes mellitus; hypertension; cerebrovascular accidents; atrial fibrillation; and cigarette use. Nonetheless, the mean serum level of selenium had significant reversed relationships with previous admissions for HF and potassium-sparing diuretic use (P = 0. 012 and P = 0. 026, respectively) (confidence interval = 95%). Conclusions: The prevalence of selenium deficiency in our patients with HF was considerable. The mean serum level of selenium was similar in both ischemic and nonischemic groups; nevertheless, the level had no significant relationship with the majority of clinical and paraclinical variables of HF severity and prognosis. Future studies should investigate the relationship between the serum level of selenium and the precise cumulative dose of diuretics at the end of the admission process and the interaction between selenium and mineralocorticoid receptors.

آمار یکساله:  

بازدید 46408

دانلود 20163 استناد 0 مرجع 0
litScript