نتایج جستجو

24722

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2473

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  65-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8786
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: gibberellic acid (GBA) is a naturally occurring and commercially produced plant growth regulator which may cause a variety of effects including the stimulation of seed germination in some cases. Histochemical changes in testicular tissue including carbohydrates, lipids and alkaline phosphatase enzyme changes were evaluated.Materials and Methods: Twenty seven mature male rats after one week acclimatization period were randomly divided into three groups. Group 1 served as control group and received no treatment; group 2 was controlsham group and received 1% methanol (which was career of gibberellic acid) and finally group 3 received 10 mg/kg gibberellic acid. All administrations were with oral gavages (every other day). After sacrificing the rats on days 15, 30 and 45 of treatment period (3 rats per day per group) stained testicular slides were prepared. These stainings include Periodic acid Shift (PAS) for carbohydrates, Sudan Black-B staining for lipids and Alkaline Phosphatase staining to evaluate alkaline phosphatase enzyme in testicular tissue.Results: In present study revealed that level of carbohydrates in three first spermatogenesis decreased in GBA group in comparison with other groups otherwise level of lipids increased. Furthermore, level of cytoplasmic alkaline phosphatase enzyme in GBA group increased in spermatogenesis cells (especially spermatocyte I cells).Conclusion: According to obtained results, acid gibberellic agent may have metabolic negative effects in spermatogenesis cells.

آمار یکساله:  

بازدید 8786

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  57-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10187
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: Little is known about Giberellic acid, a plant growth regulator used in many countries, on sperm parameters; so this study was conducted to evaluate its effects on sperm parameters.Materials and Methods: A number of twenty seven adult rats were divided into three groups (n=9): control group (C), control-sham group (C-Sh) and treatment group (Tr). The C-Shgroupand the Tr group were respectively injected 1% methanol and 2mg/kg BW Giberellic acid (dissolved in 1% methanol) intraperitoneally, every other day. On days 15, 30 and 45 three rats from each group were evaluated for sperm parameters including total sperm count, viability (Eosin Negrosin staining), maturity (Aniline Blue staining) and chromatin integrity (using Acridine Orange staining).Results: There was no significant (p<0.05) difference between C and C-Sh groups in any of the parameters. Also no significant (p<0.05) difference between Tr and the other two groups in sperm chromatin integrity and sperm viability but there was a significant decrease in total sperm count of Tr group on day 45 and a significant increase in sperm maturity of this group on days 30 and 45 compared to the other two groups.Conclusion: The longer gibberellic acid is used, the more its detrimental effects on sperm parameters couldtake place.

آمار یکساله:  

بازدید 10187

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  13-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

سیکاس گیاهی با قدمت طولانی بوده و با داشتن برگ های شانه ای زیبا، امروزه از گیاهان زینتی پر طرفدار در علم باغبانی و طراحی محیط به شمار می رود، از آن جا که تنها شیوه تکثیر تجاری این گیاه از طریق بذر بوده و بذرهای آن به دلیل داشتن چندین ساز وکار خفتگی نظیر پوسته سخت و مواد بازدارنده، جوانه زنی کند و نا منظمی دارند. بنابراین تعیین ترکیب تیماری مناسب جهت تسریع دوره پس رسی و یا کاهش مدت زمان جوانه زنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا به این منظور آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی طی سال های 84-83 انجام گرفت. بذرهای تازه برداشت شده سیکاس از رامسر تهیه و بعد از تست شناورسازی و اطمینان از قوه نامیه آن ها در معرض دو تیمار دمایی 5 و 22 درجه سانتی گراد به مدت 24 هفته قرار گرفتند. بعد از اتمام تیمارهای دما، بذرها تحت تیمارهای جیبرلیک اسید 200 و 100 میلی گرم در لیتردر مدت زمان 0،24، 48 و 72 ساعت به همراه تیمار اسید سولفوریک 15 مولار با مدت زمان 0، 15، 30 و 45 دقیقه قرار گرفتند. بعد از اعمال تیمارها، بذرها در عمق 1.5 سانتی متری از ماسه شسته شده کشت شدند و در دمای 28.20 درجه سانتی گراد (شب / روز) در زیر مه افشان قرار داده شدند و میزان قوه نامیه بذرها و جوانه زنی آن ها از روز دوم تا روز نودم ثبت شد. نتایج نشان داد که92 درصد از بذرهایی که در دمای 5 درجه سانتی گراد نگهداری شده بودند قوه نامیه خود را حفظ نمودند، در صورتی که بذرهای تحت دمای 22 درجه سانتی گراد تنها 42 درصد زیوایی داشتند. تیمارجیبرلیک اسید و سولفوریک اسید تاثیر قابل توجهی بر جوانه زنی بذرها نشان دادند، به طوری که با افزایش غلظت این دو ماده و مدت زمان تیمار، میزان جوانه زنی و سرعت جوانه زنی افزایش یافت و بالاترین میزان جوانه زنی را تیمار جیبرلیک اسید با 200 میلی گرم در لیتر و مدت 48 ساعت نشان داد و در تیمار سولفوریک اسید بالاترین درصد جوانه زنی در مدت زمان 30 دقیقه مشاهده شد. درکل بالاترین درصد جوانه زنی، در بذور انبار شده در دمای 5 درجه سانتی گراد که در معرض تیمار جیبرلیک اسید 200 میلی گرم در لیتر به مدت 48 و تیمار سولفوریک اسید به مدت 30 دقیقه قرار گرفته بودند، مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 39 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

THOMAS T.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  465-471
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5986
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5986

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3160
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3160

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  281
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

گل مریم یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در ایران و جهان است و در طول سال به دلیل داشتن گل های زیبا و خوشبو استفاده فراوانی در گل آرایی دارد. این تحقیق بر روی گل مریم رقم پرپر با هدف تولید گل هایی با کیفیت بالا به صورت آزمایش فاکتوریل چهار×چهار بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه گروه باغبانی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت در سال 1385 انجام شد. اسانس گل ها با استفاده از حلال هگزان استخراج شد. جیبرلیک اسید و بنزیل آدنین هر کدام با چهار سطح غلظت بر روی پیازها استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایش اختلاف معنی داری را بین تیمارها روی شاخص های اندازه گیری شده نشان داد. جیبرلین در غلظت های 500 پی پی ام موجب افزایش طول ساقه گل دهنده، طول خوشه گل آذین و نیز موجب تسریع ظهور ساقه گل دهنده گردید. بنزیل آدنین در غلظت های 500 پی پی ام باعث افزایش ماندگاری، افزایش قطر ساقه گل دهنده، زیاد شدن تعداد گلچه ها و نیز سبب تسریع گل دهی شد. هر دو تنظیم کننده رشد میزان تولید اتیلن را کاهش، اما میزان جذب آب و قطر دومین گلچه را افزایش دادند. کاربرد هر دو تنظیم کننده رشد موجب کاهش میزان تولید اسانس گل ها شد، هر چند در غلظت 1000 پی پی ام بنزیل آدنین مقدار اسانس گل ها بیشتر از آن در سایر غلظت ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 281

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MACKAY W.A. | SANKHLA N. | DAVIS T.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  104-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3139
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3139

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAH S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  97-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4140
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4140

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  962
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

به تاخیر انداختن زمان گلدهی در درختان زرد آلو در مناطقی که احتمال خطر سرمازدگی بهاره وجود دارد ، بسیار مهم و با اهمیت می باشد. کاربرد تنظیم کننده های رشد در پائیز با بهار بلافاصله قبل از توسعه جوانه گل جهت کنترل زمان گلدهی پیشنهاد شده است. بدین منظور استفاده از اتفون و جیبرلیک اسید به غلظت های 0، 50، 100، 200، 300 میلی گرم در لیتر در طرح آزمایشی فاکتوریل و بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در اواخر ماه های مرداد، و شهریور و مهر به منظور تاخیر در زمان باز شدن  گل در سال های 1378 تا 1380 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که اتفون به غلظت 100 میلی گرم در لیتر در اواخر مهرماه با سه و هفت روز تاخیر و جیبرلیک اسید به غلظت 300 میلی گرم در لیتر در اواخر مرداد با پنج و در اواخر شهریور با 10 روز تاخیر به ترتیب در سال های 1378 و 1379 در مقایسه با شاهد منجر به تاخیر در گلدهی گردیدند. در دو سال آزمایش با افزایش غلظت اتفون و جیبرلیک اسید، درصد گل های باز شده و درصد تشکیل میوه کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 962

دانلود 215 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  35-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

زوال بذر یکی از عوامل مهم کاهش دهنده بنیه و محدود کننده جوانه زنی در بذر می باشد. جهت بررسی اثر هورمون جیبرلیک اسید بر پیشگیری از زوال و بهبود ویژگی های کیفی در بذور پنبه رقم ورامین آزمایشی به صورت کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: دو سطح زوال (48 و 96 ساعت) به همراه شاهد، محلول اسید جیبرلیک با دو غلظت 500 و 1000 پی پی ام به همراه شاهد و زمان اعمال تیمار هورمون به سه صورت (قبل از زوال، بعد از زوال و قبل و بعد از زوال) بودند. نتایج نشان داد که در ترکیب های تیماری بدون زوال، صفات میزان پراکسیداز، کارتنوئید در غلظت 500 پی پی ام، بالاترین مقدار را داشته و صفات کاتالاز و کلروفیل a و b در غلظت 1000 پی پی ام، بیش ترین مقدار را داشتند. در اعمال پرایم قبل از زوال، صفت هدایت الکتریکی در غلظت 500 پی پی ام، کم ترین مقدار را داشت و میزان کاتالاز، پراکسیداز، کلروفیل a و b و کارتنوئیدها در غلظت 1000 پی پی ام در بالاترین مقدار بودند. در اعمال پرایم بعد از زوال، هدایت الکتریکی در غلظت 500 پی پی ام، کم ترین مقدار را دارا بود و کاتالاز، پراکسیداز، کلروفیل a و b و کارتنوئیدها در غلظت 1000 پی پی ام بیش ترین میزان را داشتند. در آزمایش اعمال پرایم در قبل و بعد از زوال، هدایت الکتریکی در غلظت 500 پی پی ام پایین ترین مقدار را داشته و میزان کاتالاز، پراکسیداز، کلروفیل a و b و کارتئوئیدها در غلظت 1000 پی پی ام، بالاترین مقدار را داشتند. به طور کلی در ازمایش های انجام شده مصرف اسید جیبرلیک باعث بازیابی و بهبود بذور زوال یافته شد.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
litScript