نتایج جستجو

47213

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4722

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

متان یکی از منابع اصلی انرژی و از اجزای اصلی گاز طبیعی است. تبدیل متان به عنوان یک گاز گلخانه ای به synthesis-gas (H2CO) و هیدروکربن های با ارزش بالاتر متان را تبدیل به یک محصول ارزشمند و بدون اثر گلخانه ای می کند. همچنین syngas تولید شده می تواند به سوخت های مایع و ترکیبات شیمیایی با ارزش توسط فرایند Fischer-Tropsch تبدیل شود. بهینه سازی متان با اکسیژن به syngas یکی از روش های این تبدیل است. در بین روشهای موجود یکی از روش های مطلوب، تبدیل پلاسمایی متان است که در آن دما بر خلاف روش های کاتالیستی بالا نیست. در این مطالعه، یک راکتور پلاسمایی به جای روش های کاتالیستی رایج برای تولید syngas طراحی و آزمایش می شود. راکتور پلاسمایی شامل منبع پلاسمای مایکروویو، لوله گازی، سرد کننده و قسمت نمونه گیری برای تولید موثر syngas از متان، اکسیژن و آرگون می باشد. آزمایش ها توسط یک سیستم غیر کاتالیستی و تحت فشار اتمسفر انجام می شود. توان منبع پلاسمای مایکروویو در گستره 100 تا 300 وات ثابت نگه داشته می شود. پس از آن که گاز تولید شده از قسمت سرد کننده عبور می کند، مخلوط گاز سنتز شده توسط سرنگ گازی، GC “gas Cromatography” و یک سل گازی برای آنالیز FT-IR”Fourier Transform infrared Spectroscopy” جمع آوری می گردد. بهینه کردن شرایط انجام واکنش به کمک تغییر فشار جزیی گازهای ورودی، زمان انجام واکنش گازها و تغییر توان منبع مایکروویو مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 239
نویسندگان: 

NAJAFPOUR GH.D. | YOUNESI H. | MOHAMED A.R.

نشریه: 

PETROLEUM AND COAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  154-158
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4191
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4191

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  151-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  318
چکیده: 

بهره وری به عنوان یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه ازمنابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. شرکت های بهره برداری نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است که سهم قابل ملاحظه ای در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. از این رو برآورد بهره وری و تخمین عوامل تولید نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون که بزرگترین شرکت بهره برداری نفت و گاز کشور است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وری و عوامل تولید آن طی دوره 1387-1365 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعی انگل - گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب - داگلاس است و متوسط رشد بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 8.3 درصد می باشد. کشش نیروی کار 0.64، کشش سرمایه 0.15 و کشش انرژی 0.55 می باشد. نتیجه آزمون والد نشان می دهد که بازده نسبت به مقیاس فزاینده و برابر 1.34 می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 318 استناد 0 مرجع 3
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  3045
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Single cell protein (SCP) was produced by aerobic fermentation of natural gas by Methylomonas. A continuous system was developed on a bubble column bioreactor, and batch systems were arisen as inoculums in sealed flasks. The experiments were conducted under controlled pH (7) and temperature (32oC) conditions. The Tughochi method was used for the system optimization with 4 variables in 3 levels. According to the optimum condition result the maximum protein content of biomass was 69.25%.

آمار یکساله:  

بازدید 3045

دانلود 0
نویسنده: 

AHMADI GOODARZ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THIS PAPER PROVIDES AN OVERVIEW OF COMPUTATIONAL MODELING OF HYDRATE DISSOCIATION. A SIMPLIFIED AXISYMMETRIC MODEL FOR NATURAL gas production FROM THE DISSOCIATION OF METHANE HYDRATE IN A CONFINED RESERVOIR BY A DEPRESSURIZING WELL WAS FIRST DESCRIBED. DURING THE HYDRATE DISSOCIATION, THE HEAT AND MASS TRANSFER IN THE RESERVOIR WERE ANALYZED, ASSUMING A SHARP DISSOCIATION FRONT. THE SYSTEM OF GOVERNING EQUATIONS WAS SOLVED BY A FINITE DIFFERENCE SCHEME, AND THE DISTRIBUTIONS OF TEMPERATURE AND PRESSURE IN THE RESERVOIR, AS WELL AS THE NATURAL gas production FROM THE WELL WERE EVALUATED. THE NUMERICAL RESULTS WERE COMPARED WITH THOSE OBTAINED BY THE LINEARIZATION METHOD.HYDRATE DISSOCIATION IN A POROUS SANDSTONE CORE WAS THEN STUDIED USING A KINETIC MODEL. THE ANSYS-FLUENT CODE WAS USED FOR ANALYZING HYDRATE DISSOCIATION IN AN AXISYMMETRIC CORE. WHEN THE CORE WAS OPENED EXPOSING THE CORE TO LOW PRESSURE, THE HYDRATE IN THE CORE DISSOCIATES AND THE METHANE gas AND LIQUID WATER BEGIN TO FLOW IN THE PORES. A USERS' DEFINED FUNCTION (UDF) FOR ANALYZING HYDRATE DISSOCIATION WAS DEVELOPED AND INCLUDED IN THE FLUENT CODE. THE NEW UDF USED THE KIM-BISHNOI KINETIC MODEL FOR HYDRATE DISSOCIATION. VARIATIONS OF RELATIVE PERMEABILITY OF THE CORE WERE INCLUDED IN THE MODEL. SAMPLE SIMULATION RESULTS WERE PRESENTED AND DISCUSSED.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  64
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1774
 • دانلود: 

  536
چکیده: 

در این مقاله تحقیقی، دو فرایند ریفرمینگ ترکیبی و خشک گاز طبیعی برای انجام مقایسه فنی و اقتصادی شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.گازسنتز به دست آمده از فرایندهای مذکور دارای نسبت یکسانی از هیدروژن و مونواکسیدکربن است که برای تولید 2- اتیل هگزانول در پتروشیمی اراک به کار می رود. برای تولید گاز سنتز با ترکیب مذکور در دمای 900oC (دمای راکتور) و فشار کل 15 bar، نسبت اجزای خوراک ورودی به راکتور ریفرمینگ برای کل کربن ورودی و همچنین گاز دی اکسیدکربن و بخار آب (CH4+ equivalent carbon in other hydrocarbons: CO2: H2O) به ترتیب برای ریفرمینگ ترکیبی و خشک برابر است با (1: 2.5: 2.15) و (1: 1: 0.33). نتایج به دست آمده از شبیه سازی های مذکور، درصد کاهش مصرف سوخت، انرژی، آب و دی اکسیدکربن در فرایند ریفرمینگ خشک نسبت به ریفرمینگ ترکیبی را مشخص ساخت. شرایط و هزینه های مربوط به جریان های انرژی و مواد در این کار مطابق واحد تولید گازسنتز مجتمع پتروشیمی اراک در نظر گرفته شده است. شرایط عملیاتی هر دو شبیه سازی ریفرمینگ گاز طبیعی نیز، برگرفته از همین واحد می باشد. مقایسه این دو شبیه سازی نشان داد که در صورت تبدیل واحد فعلی در پتروشیمی اراک به ریفرمینگ خشک، هزینه کل عملیاتی آن به میزانی کمتر از نصف رقم فعلی تقلیل خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1774

دانلود 536 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

production ANALYSIS MODELS ARE HELPFUL ELEMENTS IN THE ESTIMATION OF RESERVOIR PARAMETERS AND ALSO production FORECAST USING USUAL AND INEXPENSIVE production DATA. SIMPLIFYING ASSUMPTIONS IN DERIVATION OF THESE MODELS LIMITS RANGE OF THEIR APPLICATION. IN THIS STUDY, APPLICABILITY OF THREE PREVALENT METHODS IS EVALUATED FOR production ANALYSIS OF MULTI-LAYER gas RESERVOIRS. MOREOVER, THE EFFECT OF CROSS-FLOW ON THE ACCURACY OF RESULTS PROVIDED BY THESE METHODS IS CONSIDERED. THE production DATA OF 1 HOMOGENOUS SYNTHETIC gas RESERVOIR MODEL AND 6 DIFFERENT SYNTHETIC MULTI-LAYER MODELS ARE ANALYZED BY ARPS EMPIRICAL METHOD, BLASINGAME TYPE CURVE METHOD, AND DYNAMIC MATERIAL BALANCE (DMB) METHOD. THE ANALYSIS RESULTS ARE COMPARED WITH TRUE VALUES FROM THE NUMERICAL SIMULATION MODELS AND ERROR ANALYSES ARE PERFORMED. THE RESULTS SHOW THAT DMB METHOD PROVIDES MORE RELIABLE ESTIMATIONS THAN THOSE DETERMINED BY BLASINGAME TYPE CURVE METHOD AND ARPS METHOD. ALSO, THE RESULTS SHOW THAT AS THE INTENSITY OF CROSS-FLOW BETWEEN LAYERS INCREASES, THE ACCURACY OF ALL METHODS INCREASES.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  23-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1865
 • دانلود: 

  1342
چکیده: 

با توجه به نام گذاری قرن حاضر به عنوان قرن گاز و جایگاه ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان و لزوم بهره برداری بهینه از این موهبت الهی، به منظور افزایش توان صادرات گاز کشور در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای قرار گرفتن در مقام سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم 10 درصد از تجارت جهانی گاز، در این پژوهش، اجرای پروژه تولید گاز طبیعی مایع شده (LNG) به عنوان یکی از مناسب ترین راه های صادرات گاز طبیعی برای ایران، بررسی شده است.بنابر نتایج به دست آمده از ارزیابی اقتصادی طرح، که از طریق روش تحلیل هزینه - فایده و با استفاده از نرم افزار اکسل انجام گرفته است، اجرای این طرح کاملا اقتصادی بوده و علاوه بر این از سودآوری مطلوب و نرخ بازده داخلی بالایی نیز برخوردار است. با انجام تحلیل حساسیت، مشخص شد که حساس ترین پارامتر در این پروژه، قیمت فروش LNG با رابطه مستقیم است و پس از آن هزینه سرمایه ای البته با رابطه معکوس بیش ترین تاثیر را بر IRR پروژه دارد. قیمت گاز خوراک نیز به صورت معکوس تاثیر قابل توجه ای بر نرخ بازده داخلی پروژه داراست.

آمار یکساله:  

بازدید 1865

دانلود 1342 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1397
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

در این پژوهش، تعادل فازی سامانه سه جزیی نفتالین- تولوئن- کربن دی اکسید به وسیله دستگاه تعادلی جامد-مایع-گاز ساخته شده مورد بررسی قرار گرفت. داده های تعادلی این سامانه در دماهای 298.15 K و 308.15 K در بازه فشاری 9.6 تا 75.6 bar اندازه گیری شد. داده های به دست آمده نشان می دهد که با افزایش فشار، حلالیت کربن دی اکسیددر فاز مایع افزایش یافته و حلالیت نفتالین در آن کاهش می یابد. همچنین با افزایش فشار، جزء مولی حلال آلی در فاز مایع کم می شود. داده های حلالیت با استفاده از معادله حالت سواو- ردلیش- کوانگ و با قوانین اختلاط واندروالس 1 و 2 مدل سازی شده و مولفه تنظیم شونده این مدل به همراه خطای آن به دست آمد. مشخص شد که مدل SRK-vdW2 با خطای متوسط 11.75 خطای کمتری نسبت به مدل SRK-vdW1 با خطای متوسط 14.41 دارد. همچنین با رسم نمودار داده های تعادلی و مقایسه آن با نتیجه های به دست آمده از مدل سازی بازه فشاری مناسب جهت رسوب بیش از %90 ماده جامد حل شونده در محلول آلی پیشنهاد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1397

دانلود 297 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

تولید نفت و گاز در میادین نفتی و گازی همراه با تولید آب ((Produced Water می باشد. اکثر مخازن در ابتدای تولید، حاوی آب تولیدی شیرین بوده که با گذر زمان و افزایش برداشت و افت فشار، شوری آب تولیدی افزایش یافته است. تولید آب شور باعث ایجاد خوردگی و گرفتگی در تاسیسات سرچاهی و در نتیجه کاهش تولید گاز می گردد. منشایابی این پدیده به منظور ارائه راهکار مناسب جهت کم کردن شوری امری ضروری است. میدان گازی خانگیران واقع در شمال شرق ایران دارای دو سازند گازی مجزای مزدوران در پایین و شوریجه در قسمت بالاتر می باشد. نمونه آب تولیدی سرچاهی از چاههای شور و شیرین در مخزن مزدوران و 2 نمونه درون چاهی از آبران زیر مخزن (عمق حدود 3 کیلومتری) جهت مقایسه و آنالیزهای مختلف گرفته شد. مخزن مزدوران دارای دو مشکل عمده شوری بالای آب تولیدی و همچنین حجم آب تولیدی زیاد بوده که در برخی از چاهها باعث مرگ آنها شده است. نتایج نشان داد که دو نمونه عمقی آبران رفتار متفاوتی نشان می دهند. بطوریکه نمونه عمقی شماره 17 که در ارتفاع بالاتری از نمونه شماره 13 گرفته شده است، منشا انحلال نمک را نشان داده است، در حالیکه نمونه 13، منشا آب دریای قدیمی تبخیر شده را نشان می دهد. بنابراین در مخزن خانگیران، آبرانهای مختلفی وجود دارد که می توانند هر کدام منشا احتمالی آبهای تولیدی سرچاهی باشند. نمونه های آب تولیدی سرچاهی شور رفتاری مشابه با آبران شماره 13 را نشان دادند. منشا آب تولیدی شیرین نیز حاصل میعان بخارات آب موجود در مخزن در طی تولید است. بنابراین آبهای تولیدی شور سرچاهی حاصل اختلاط آب شورابه با ترکیب مشابه آبران شماره 13 با آب شیرین مانند بخار آب مایع شده موجود در مخزن می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
litScript