نتایج جستجو

23546

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2355

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

مهدوی نژاد محمدجواد

نشریه: 

هویت شهر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  59-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1741
 • دانلود: 

  1969
چکیده: 

نقد و انتقاد علمی را می توان زیربنای رشد صحیح و شکوفایی معماری معاصر ایران تلقی کرد. پیش فرض های پژوهش نشان می دهد که معماری فاخر حاصل موفقیت معماری معاصر در ارتباط مناسب با بستر طرح است. از سوی دیگر اگر معماری فاخر بتواند به میراثی برای آینده تبدیل شود، آنگاه می توان آن را یک معماری سرآمد نامید. بر اساس چارچوب نظری پژوهش، نقد آثار معماری معاصر بر اساس مدل های نظری متفاوتی صورت می پذیرد که یکی از آنها روش تحلیل انتقادی گفتمان است. اساس این روش بر پایه نقد و داوری رابطه معماری و بستر، به مثابه رابطه «متن»با «زمینه» است. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که بازترسیم نقد معماری به مثابه یک گفتمان انتقادی، پنج راهبرد را برای نقد علمی در اختیار قرار می دهد: 1) تعامل با زمینه، 2) فرایندمبنا، 3) اقبال عمومی، 4) نقد نقد و 5) بازآفرینی گفتمان نوین.

آمار یکساله:  

بازدید 1741

دانلود 1969 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WESSON A.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  149-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7099
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7099

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

گرجی مهلبانی یوسف

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-234
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  4728
 • دانلود: 

  1724
چکیده: 

امروزه نگرانی درباره آینده آموزش معماری، در حال گسترش است. به نظر می رسد مدل های امروزی آموزش و تمرین معماری ممکن است مناسب چالش های آینده نباشند. در مدارس معماری، بیشتر به آموزش تاریخ معماری پرداخته می شود و یا به شرایط حال توجه می گردد و آینده کمتر به عنوان یک موضوع قابل بررسی مورد توجه قرار می گیرد. در حالی که اندیشیدن به آینده به خصوص برای دانش آموزان امروز که زندگی و حرفه شان در آینده می باشد، بسیار ضروری است. این مقاله به بحث هایی راجع به ضرورت اندیشیدن به آینده، از طریق برنامه آموزشی معماری می پردازد. بدین منظور توجه به آینده از نهضت مدرن تا به امروز مختصرا مورد بررسی قرار می گیرد تا نگاه صحیح به مسایل گذشته، امروز و آینده، به ویژه نوع نگاه نقادانه به مسایل امروز، به دست آید، تا بتواند زمینه ساز ورود به آینده شود. نگرانی های معماری امروز و چاره جویی های آن نیز باید مورد ملاحظه قرار گیرند تا موضوعات اساسی معماری آینده آشکار گردند. در واقع در این حالت نه تاریخ گذشته معماری بلکه آینده معماری آموزش داده می شود. این پژوهش بر پایه یک تحقیق توسعه ای شکل گرفته است. تحقیقات توسعه ای در واقع شبیه به تحقیقات کاربردی هستند و برخی آنها را از انواع پژوهش های کاربردی می دانند. هدف این پژوهش، تدوین و تهیه برنامه و طرح، برای حل مساله کیفیت آموزش معماری در آینده می باشد، لذا در این مقاله ابتدا موقعیت، شرایط و وضع موجود آموزش معماری بررسی و سپس، بر اساس یافته های پژوهش توسعه ای، برنامه یا طرح ویژه برای رفع معضل موجود تولید و تدوین می گردد. این تحقیق بیشتر به دنبال آن است که مشخص کند چگونه وضع موجود بهبود می یابد، و یا مدل ها و روش های جدید بهبود وضع موجود کدامند. به طور کلی هدف این تحقیق در راستای توسعه و بهبود شرایط، روش ها، ابزار، یا ساختارهای آینده آموزش معماری در ایران است. جهت جمع آوری اطلاعات در این مقاله، از شیوه ترکیبی شامل: میدانی (پرسش نامه)، مطالعات اسنادی و کتابخانه‎ای استفاده شده است. در این روش با مقایسه و تطبیق پدیده های نظری مطروحه پیرامون هر مساله و تجزیه و تحلیل کمی اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسش نامه به دو شیوه توصیفی و استنباطی، جمع بندی و نتیجه گیری لازم ارایه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 4728

دانلود 1724 استناد 2 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 19
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  39
 • صفحات: 

  4118-439
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

امروزه محیط زیست و معضلاتی که آن را تهدید می کند، یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در جوامع مختلف است. بنابراین، این مسئله ابعاد مختلف طرح های و ایده های نو در جامعه را تحت شعاع قرار می دهد. معماری به عنوان یکی از ساختارهایی که ارتباط نزدیکی با زمین و چهره طبیعیت دارد، می تواند نقش مهمی در مسائل زیست محیطی داشته باشد. جزیره کیش یکی از مناطق مهم و استراتژیک در جغرافیای کنونی ایران است که مورد توجه بخش گردشگری و فرهنگی است. لذا بررسی معماری ساحلی در آن و چالش های زیست محیطی که با آن مواجهه است، مسئله مهم و قابل ارزیابی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت جزء پژوهش های توصیفی-تحلیلی می باشد. در این پژوهش ضمن شناخت مقدماتی از گردشگری ساحلی به بررسی نقش گردشگران و تأثیرات زیست محیطی پروژه های مرتبط با آن در تخریب محیط زیست و معماری ساحلی جزیره کیش پرداخته شده است. در این پژوهش اطلاعات جمع آوری شده به کمک مدل تحلیلی SWOT مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد براساس ماتریس ارزیابی عوامل داخلی نشان می دهد که عوامل داخلی در امر گردشگری و معماری ساحلی واکنش مناسبی نداشته است و از قوت ها در مقابل ضعف ها به طور مناسبی استفاده نشده است. همچنین بررسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی نشان می دهد ارگان ها و گردشگران در امر معماری و گردشگری ساحلی نسبت به عوامل خارجی واکنش نسبتاً مناسبی داشته اند و علی رغم ضعف درونی، می توان با استراتژی های تعاملی، مبتنی بر ماتریس تعیین راهبرد بهینه، از فرصت های موجود در جهت رفع موانع استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نقش جهان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  343
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

اهداف: هدف این پژوهش، بررسی راهکارهایی برای حفظ منابع انرژی برای نسل های آینده، ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و توزیع عادلانه انرژی، مدیریت تولید، انتقال و توزیع و صرفه جویی در هزینه ها، کاهش آلاینده های زیست محیطی، افزایش ثروت ملی در نتیجه کاهش یارانه های مستقیم سوخت است. روش ها: این پژوهش بر مبنای روش تحقیق کاربردی است و داده ها در طول سفر پژوهشی به شهر تاریخی یزد در اردیبهشت 1395 جمع آوری شده است. این داده ها شامل مشاهدات عینی، تحقیق در کتابخانه های محلی و مصاحبه با دانشگاهیان محلی و گفت وگو با اساتید مربوطه، برای بررسی چگونگی بهینه سازی مصرف انرژی در مسکن و چگونگی تامین آسایش و رضایتمندی ساکنان از طریق معماری پایدار بود. با توجه به تحلیل شرایط شهر یزد تعداد سه نمونه انتخابی شدند: خانه رسولیان، خانه لاری ها، خانه گلشن. موارد مطالعاتی با استفاده از فناوری های نوین و با بهره گیری از روش توصیفی تدوین شده است. یافته ها: مهم ترین آموزه های قابل یادگیری از معماری سنتی یزد عبارتند از اصول: جهت گیری، بافت متراکم، معابر ارگانیک و سرپوشیده، بادگیر، قنات، فرم بنا، فرورفتن در دل خاک، درون گرایی، حیاط مرکزی و غیره. نتیجه گیری: براساس پژوهش انجام شده می توان به صراحت تاکید کرد که معماری سنتی یکی از آثار ارزشمند و بسیار فاخر در توجه به ارزش های اقلیمی در طراحی ساختمان است، از این رو شامل آموزه هایی است که می توانند در معماری معاصر به کار گرفته شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 343

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  99
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 99

دانلود 27
نویسندگان: 

نشریه: 

DIABETES CARE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  324
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 324 استناد 8 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE PURPOSE OF STUDY IS TO ASSESSMENT OF RELATIONSHIP BETWEEN ZERO ENERGY WITH architecture ESPECIALLY WITH SUSTAINABLE APPROACH. RESEARCH METHODOLOGY IN THIS RESEARCH WITH REGARD TO THE TOPIC OF DISCUSSION IS DESCRIPTIVE AND AREA STUDY. WITH INCREASING IN USE OF NON-RENEWABLE RESOURCE ON WORLD, IT CAN BE FELT THAT IN THE CLOSE TIME WE WILL ENCOUNTER WITH A DISASTER IN WHICH INFLUENCE OUR LIFE RAPIDLY. ONE OF THE FIELD RELATED TO ENERGY IS architecture THAT CAN HANDLE CONSUMPTION OF RESOURCE IN ALL PHASE OF BUILDING (PRE-BUILDING PHASE: MANUFACTURE, BUILDING PHASE: USE, POST-BUILDING PHASE: DISPOSAL). NEVERTHELESS, BUILDING PHASE IS THE MOST USE OF ENERGY IN BUILDING DUE TO TAKE A LOT OF TIME. THE CONCEPT OF ZERO ENERGY BUILDING (ZEB) HAS GAINED WIDE INTERNATIONAL ATTENTION DURING LAST FEW YEARS AND IS NOW SEEN AS THE future TARGET FOR THE DESIGN OF BUILDINGS. IN ZERO ENERGY BUILDINGS WITH INTELLIGENT USE OF RENEWABLE TECHNOLOGIES, THE BALANCE BETWEEN PRODUCTION AND CONSUMPTION OF ENERGY IS ESTABLISHED. A ZERO ENERGY BUILDING IS A BUILDING WITH GREATLY REDUCED ENERGY NEEDS THROUGH EFFICIENCY GAINS SUCH THAT THE BALANCE OF ENERGY NEEDS CAN BE SUPPLIED WITH RENEWABLE TECHNOLOGIES. THE RESULT THAT COMES FROM THIS INVESTIGATION OFFER THAT ANY BUILDING WITH ZERO ENERGY SYSTEM OBTAIN YOUR ENERGY FROM NON-RENEWABLE SOURCE ALSO EMPHASIZE ENERGY EFFICIENCY AND GREENHOUSE GAS REDUCTION, THEREFORE, WE WILL BE CAPABLE TO REACH SUSTAINABLE architecture.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
نویسندگان: 

YAZDANI SEYED AMIR | MAHMOUDINEJAD HADI

نشریه: 

URBAN MANAGEMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  43
 • صفحات: 

  337-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17479
 • دانلود: 

  9966
چکیده: 

Green architecture, or green design, is an approach to building that minimizes harmful effects on human health and the environment. The “green” architect or designer attempts to safeguard air, water, and earth by choosing eco-friendly building materials and construction practices. So, green architecture is Building and structure design philosophy that aims at minimal use of non-renewable and/or polluting materials and resources in construction and use of a facility. Today, architecture finds itself at a crossroads. Building materials and new construction, along with the operation and maintenance of buildings, account for a significant sum of the world’s greenhouse gas emissions. Faced with this fact, how are architects to responsibly pursue the act (and art) of building without further deteriorating the planet’s environmental make-up or depleting its resources? What forms of high and low technology can be developed to curtail the injurious side of building? Can good or even great architecture be sustainable? In this paper discuss the problem such as: The future Is Green: architecture + Sustainability and have been surveyed Green architecture and impacts of it on urban planing and urban design.

آمار یکساله:  

بازدید 17479

دانلود 9966 استناد 0 مرجع 0
litScript