نتایج جستجو

11670

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1167

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ONG Y.K. | CHEE G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  330-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6543
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6543

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  82
 • صفحات: 

  72-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1143
 • دانلود: 

  403
چکیده: 

هدف: عفونت های گوش خارجی، از جمله عفونت های قارچی، بیماری مزمن یا تحت حاد مجرای گوش است که علایم، تظاهرات و علت شناسی آن معمولا بستگی به محیط جغرافیایی دارد و در آب و هوای گرم و مرطوب بیشتر دیده می شود. این مطالعه، با هدف بررسی نوع قارچ عامل و عوامل مساعد کننده و علایم بیماری انجام گرفته است.روش ها: مطالعه ای است مقطعی- توصیفی که بر روی نمونه 174 نفری مبتلایان به عفونت قارچی گوش انجام شده است. روش نمونه گیری به طریقه تصادفی و آسان بوده که پس از ثبت اطلاعات مربوط به سن، جنس، شغل، سابقه دیابت، تروما، مصرف آنتی بیوتیک، سایر شکایات و علایم، از مجرای گوش آن ها نمونه برداری شده و برای کشت و لام مستقیم به آزمایشگاه ارسال گردید و پس از جمع آوری داده ها، نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده اند.نتایج: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 35.8 سال بود که %50.6 آن ها زن بودند، گروه سنی 30-39 سال (%30.6) بیشترین گروه سنی و بیشترین شغل، مربوط به زنان خانه دار بود. (% 39)، اکثر بیماران در فصل تابستان و پاییز مراجعه نموده اند، شایع ترین قارچ عامل ایجاد عفونت »اسپرژیلوس ولاووس« بوده است (%27.6) و سپس آسپرژیلوس نیجر- اسپرژیلوس فلاووس- کاندیدا البیکانس- اسپرژیلوس فومیکاتوس- اسپرژیلوس نیدوس، به ترتیب در درجات بعدی قرار داشتند و شایع ترین علت ایجاد، عفونت مجرا، تروما، دستکاری مجرای گوش، و شایع ترین علامت بیماری، خارش گوش بوده است (%88.5).نتیجه گیری. عفونت های »اسپرژیلوس« و »کاندیدیابی« در عفونتهای قارچی گوش خارجی معمولا باید مد نظر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1143

دانلود 403 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4-3 (پیاپی 30)
 • صفحات: 

  54-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1336
 • دانلود: 

  184
کلیدواژه: 
چکیده: 

کاهش شنوایی هدایتی مادرزادی از جمله بیماریهایی است که بسته به نوع و شدت آنومالی اصلاح آن با جراحی امکان پذیر است. با توجه به تاثیر سو کاهش شنوایی به ویژه در موارد دوطرفه و احتمال وجود سایر ناهنجاریهای همراه، ارزیابی و تشخیص این بیماران در سالهای اولیه زندگی حایز اهمیت است. در این مطالعه تعداد 64 مورد گوش مبتلا به ناهنجاری مادرزادی، گوش میانی و خارجی تحت عمل جراحی قرار گرفتند و اطلاعات مربوط به آنها آنالیز شد. براساس این اطلاعات در 80% بیماران ترمیم ناهنجاری و پایین بودن خطرات جراحی از جمله صدمه به عصب فاسیال، عمل جراحی در اغلب مبتلایان به کاهش شنوایی هدایتی مادرزادی پس از بررسیهای کامل تصویربرداری توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1336

دانلود 184 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پی در پی 51)
 • صفحات: 

  122-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2148
 • دانلود: 

  274
چکیده: 

زمینه و هدف: اتومایکوزیس یک عفونت قارچی شایع در مناطق حاره است که به صورت مزمن و حاد در کانال خارجی گوش دیده می شود. عفونت مزمن گوش میانی (اوتیت مدیا) با علایمی مثل کاهش شنوایی، سرگیجه، اختلال در تعادل، خروج ترشحات چرکی از گوش، درد و پاره شدن پرده گوش همراه است. این مطالعه به منظور تعیین فلور قارچی کانال خارجی گوش در مبتلایان به اوتیت مدیا مزمن انجام شد.روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی روی 63 فرد مبتلا به اوتیت مدیا مزمن و 63 فرد غیرمبتلا به التهاب گوش انجام شد. نمونه گیری با استفاده از سوآپ استریل از کانال خارجی گوش انجام و در محیط های CMA،SCC و S کشت داده شد. اسمیرهای لازم تهیه و تشخیص جنس و گونه نهایی با استفاده از روش های اختصاصی اسلایدکالچر و روش سرمی جرم تیوپ انجام شد.یافته ها: کشت قارچی مثبت کانال خارجی گوش در گروه های مورد و شاهد به ترتیب 77.78 درصد و 17.46 درصد تعیین شد (P<0.05) آلودگی کانال خارجی گوش از کل موارد کشت قارچی مثبت شامل ساپروفیت ها (57.33 درصد)، مخمرها (20.59 درصد) و درماتوفیت ها (17.32 درصد) به ترتیب با زیرگروه های آسپرژیلوس نیجر (41.66 درصد)، کاندیدا SPP (53.85 درصد) و ترایکوفایتون منتاگروفایتیس (36.37 درصد) بود.نتیجه گیری: میزان کشت قارچی مثبت کانال خارجی گوش افراد مبتلا به اوتیت مدیا مزمن به طور معنی داری از گروه شاهد بیشتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2148

دانلود 274 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  40-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  729
 • دانلود: 

  159
چکیده: 

هدف: اندازه گیری فرکانس و دامنه تشدید گوش خارجی کودکان 3 - 7 ساله و مقایسه این مقادیر با بزرگسالان مواد و روشها: در این پژوهش مقطعی 63 نفر از کودکان مهدهای کودک تابع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تمپانوگرام نرمال از لحاظ فرکانس و دامنه تشدید گوش خارجی بررسی شدند. 20 نفر بزرگسال نیز به منظور مقایسه با کودکان با شرایط لازم جهت آزمون انتخاب شدند.یافته ها: میانگین فرکانس تشدید در کودکان Hz 4200 و میانگین دامنه آن dB SPL 17.50 بود. فرکانس تشدید در کودکان با بزرگسالان اختلاف معنی داری داشت (P<0.05) ولی این ارتباط در دامنه تشدید وجود نداشت و به جز اختلاف جزیی در دامنه تشدید با هم اختلافی نداشته ارزیابی ها در دو مرحله آزمون - آزمون مجدد انجام شد.بحث: فرکانس و دامنه تشدید در فرآیند تجویز و تنظیم سمعک و بدست آوردن بهره الحاقی سمعک موثر است. از این رو، به نظر می رسد لازم است این مقادیر در تجویز و تنظیم سمعک کودکان مدنظر قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 729

دانلود 159 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 81

دانلود 23 استناد 0 مرجع 5
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پی در پی 13)
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1264
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

سابقه و هدف: عفونت قارچی گوش خارجی بیماری مزمن و شایعی می باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته و در صورت عدم درمان منجر به عوارض ناخواسته می گردد. این مطالعه به منظور بررسی انواع عفونت قارچی گوش در شهرستان بابل طی سال های 79-1370 انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه بر روی کلیه بیماران در سنین مختلف با تشخیص عفونت گوش خارجی صورت گرفت. نمونه برداری از محتویات توسط اتوسکوپ انجام و به آزمایشگاه تخصصی قارچ شناسی ارسال گردید. با رعایت شرایط استریل آزمایشات مستقیم و کشت بر روی نمونه ارسالی انجام و کلنی قارچهای مورد نظر جدا و شناسایی شدند.یافته ها: قارچهای شناسایی شده از 305 بیمار (216 نفر زن و 89 نفر مرد) همگی از قارچهای ساپروفیتی موجود در هوا بوده که بیشترین قارچ های شایع در منطقه (54.8%) از جنس آسپرژیلوسها و درصد بالایی (59.9%) از نوع آسپرژیلوس نیجر به خصوص در زنها بوده است. دیگر قارچهای جدا شده از درصد پایینی برخوردار بودند.نتیجه گیری: باتوجه به شیوع بالای اتومایکوزدر جامعه مورد مطالعه که نشان دهنده وفور عفونت قارچی است توصیه می گردد که در موارد عفونت گوش خارجی به دنبال عدم موفقیت در درمان اولیه یا بهبودی ناکامل، عفونت قارچی گوش مدنظر قرار گیرد. در نظر داشت. این بررسی نشان دهنده شیوع بالای عفونت قارچی گوش خارجی در منطقه است

آمار یکساله:  

بازدید 1264

دانلود 269 استناد 3 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  104-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  562
 • دانلود: 

  367
چکیده: 

افتالمومیازیس شیوع جهانی پایینی دارد و اغلب موارد آن از کشورهای در حال توسعه گزارش شده اند. در سال های اخیر شیوع افتالمومیازیس فقط در ایران کاهش یافته است. در بسیاری از موارد گزارش شده، عامل ایجاد بیماری لارو مگس OESTRUS OVIS می باشد.در بهار سال 1390، بیمار خانم 40 ساله ساکن روستا با سطح بهداشتی قابل قبول و بدون هیچ گونه بیماری چشمی زمینه ای و اختلال ایمنی با علائم کونژنکتیویت به درمانگاه چشم پزشکی بیمارستان آیت ا... روحانی بابل مراجعه نمود. پس از معاینه بیمار با تشخیص افتالمومیازیس اکسترنال تحت درمان قرار گرفت. همه تعداد 7 عدد لارو مگس از قسمت قرنیه و کول دو ساک خارج گردید، سپس آنتی بیوتیک و کورتیکوستروئید موضعی تجویز شد. در معاینه مجدد پس از 2 روز چشم بیمار بدون علامت و آرام بود.

آمار یکساله:  

بازدید 562

دانلود 367 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4 (77)
 • صفحات: 

  263-266
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10561
 • دانلود: 

  6643
چکیده: 

Introduction:First branchial cleft anomalies manifest with duplication of the external auditory canal.Case Report:This report features a rare case of microtia and congenital middle ear and canal cholesteatoma with first branchial fistula. external auditory canal stenosis was complicated by middle ear and external canal cholesteatoma, but branchial fistula, opening in the zygomatic root and a sinus in the helical root, may explain this feature. A canal wall down mastoidectomy with canaloplasty and wide meatoplasty was performed. The branchial cleft was excised through parotidectomy and facial nerve dissection.Conclusion:It should be considered that canal stenosis in such cases can induce cholesteatoma formation in the auditory canal and middle ear.

آمار یکساله:  

بازدید 10561

دانلود 6643 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABDOLLAHIFAKHIM SH. | NADERPOOR M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  12TH INTERNATIONAL CONGRESS OF IRANIAN SOCIETY
 • صفحات: 

  34-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21916
 • دانلود: 

  12462
چکیده: 

True branchial cleft anomalies are duplications of the membranous part of the external auditory canal, and they manifest clinically as cysts, sinuses, or fistulas. This fault may lead to external auditory canal stenosis and atresia. Because of misdiagnosis, management is often inadequate, recurrence is common and iatrogenic injuries of the facial nerve have been reported. This report features a case of microtia and congenital cholesteatoma with first branchial fistula. external auditory canal stenosis complicated by middle ear and external canal cholesteatoma but branchial fistula, opening in the zygomatic root and a sinus in the helical root may be the cause of this feature. Clinical features are described and the embryological relationship between the first branchial cleft anomaly and external canal atresia is discussed.

آمار یکساله:  

بازدید 21916

دانلود 12462 استناد 0 مرجع 0
litScript