نتایج جستجو

3639

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

364

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

DONOVAN T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  359-364
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4648
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4648

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4 (پیاپی 89)
 • صفحات: 

  44-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1127
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

امروزه فرسایش خاک یکی از معضلات بزرگ حوزه های آبخیز و عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی می باشد که باعث تخریب اراضی و کاهش حاصلخیزی خاک ها می شود. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از روش شاخص فرسایش و در سیستم اطلاعات جغرافیایی، پتانسیل فرسایش خاک در حوزه آبخیز آسمان آباد تعیین گردد. در این روش بعد از گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، نقشه های شیب، لیتولوژی و کاربری اراضی حوزه تهیه گردید و هر کدام از این نقشه ها بر اساس میزان و شدت تاثیری که در فرسایش دارند، به هفت طبقه تقسیم شدند و با تلفیق این نقشه ها و شاخص فرسایش، نقشه اولویت بندی استعداد فرسایش تهیه شد. در نهایت با استفاده از مدل شماره منحنی، نقشه پتانسیل رواناب حوزه تهیه و با تلفیق این نقشه با نقشه اولویت بندی استعداد فرسایش، نقشه پتانسیل فرسایش حوزه تهیه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از 52 درصد حوزه به مساحت 6019 هکتار دارای پتانسیل فرسایش بالا بوده که این مناطق شامل نهشته های کواترنری، تراس ها و پادگانه های جوانی هستند که نسبت به فرسایش بسیار آسیب پذیرند و در نقطه خروجی حوزه واقع شده اند و در اولویت اول در اجرای طرح های حفاظتی جهت کنترل فرسایش قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1127

دانلود 364 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

RAHMAN M.

نشریه: 

ECOLOGICAL MODELING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  220
 • شماره: 

  9-10
 • صفحات: 

  1724-1734
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8145
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8145

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1 (پیاپی 67)
 • صفحات: 

  143-153
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1176
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

تخریب ناشی از کاویتاسیون در کشورهای زیادی و با روشهای متعددی مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی روشهای تستی که نسبت به سایر روشها از دایره کاربرد وسیعتری برخوردارند پرداخته شده و مزایا و معایب هر کدام از آنها نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن تفسیر نتایج حاصل از این آزمایشها ارایه شده است. عوامل بروز اختلاف بین نتایج تستها با موارد عملی معرفی شده اند که تلاش برای رفع این عوامل زمینه ای برای توسعه های آینده این تستها محسوب می شود. نتایج مطالعات انجام شده، جهت تست کاویتاسیون در پمپ های سانتریفوژ اعمال گردید. همچنین مدار تست طراحی و ساخت آن در دست اتمام است.

آمار یکساله:  

بازدید 1176

دانلود 332 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  675-685
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  140
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری مقدار فرسایش در مقیاس های زمانی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله انجام شد. سه شبکه ی میخ فرسایش در سه جهت شیب شمالی، شمال غربی و شرقی در زیرحوضه ی آبخیز شاهد در حوضه ی آبخیز معرف خامسان به منظور اندازه گیری فرسایش طی دوره ی زمانی مهر 1394 تا شهریور 1395 انتخاب شدند. به دلیل قرائت ماهانه میخ های فرسایش، از امکان تحلیل فرسایش در بازه های زمانی کمتر از یک سال (ماهانه، سه ماهه و شش ماهه) برای تعیین میزان مشارکت این بازه های زمانی در فرسایش سالانه ی خاک استفاده شد. بنابراین، با درنظرگرفتن قرائت میخ ها متوسط تغییرات ارتفاع خاک و در نهایت مقدار متوسط فرسایش خاک سالانه برابر با 22/17 تن در هکتار محاسبه شد. همچنین، مشارکت مقیاس های زمانی ماهانه، سه ماهه، شش ماهه در فرسایش سالانه نیز به ترتیب 81/5، 33/7 و 52/9 تن در هکتار برابر با 34، 43 و 55 درصد فرسایش سالانه محاسبه شد. به رغم وجود اختلاف درخور توجه در مقدار متوسط فرسایش در بازه های زمانی مختلف و مشارکت آنها در فرسایش سالانه، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد اثر مقیاس زمانی بر فرسایش خاک معنا دار نیست. دلیل اصلی نبود تفاوت معنا داری فرسایش خاک در مقیاس های زمانی مختلف، واریانس زیاد داده های حاصل از میخ های فرسایش ناشی از منابع متعدد خطا در روش یادشده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 140

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 14)
 • صفحات: 

  73-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  153
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

سایش لوله توپ فرآیند فیزیکی پیچیده ای است که به عنوان آسیب تصاعدی در سطح داخلی لوله توپ تعریف می شود. بروز چنین پدیده ای به علت تغییر ابعادی در قطر داخلی لوله توپ، سبب کاهش سرعت دهانه، برد و دقت می شود. به طور کلی سایش لوله توپ با سه مکانیسم حرارتی، شیمیایی و مکانیکی اتفاق می افتد که فهم و درک درست این مکانیسم ها، به یافتن روش هایی برای کنترل این پدیده منجر می شود. تاکنون روش های مختلفی از جمله مقاوم سازی فولاد، استفاده از پوشش ها و آستر ها در سطح داخلی لوله و به کاربردن افزودنی ها در فرمولاسیون پیشرانه های تفنگی برای کنترل سایش لوله پیشنهاد شده است. با این وجود، سایش لوله توپ همچنان یک مشکل اساسی است، که موضوع تحقیق بسیاری از پژوهشگران می باشد. در این مقاله در ابتدا، تئوری و مکانیسم های سایش لوله شرح داده شده و سپس روش های کنترل سایش لوله توپ مورد بررسی قرار می گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 153

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

JOHANSSON A.K. | LINGSTROM P. | IMFELD T. | BIRKHED D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  484-489
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4249
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4249

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

LUSSI A. | JAEGGI T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  5-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6265
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6265

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

KHOSHRAVAN HOMAYOUN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRODUCTION: NOWADAYS STABILIZING BEACH CONDITIONS AGAINST MARINE erosion FORCES IS THE FIRST PRIORITY IN COASTAL MANAGEMENT PLANNING AND COASTAL ENGINEERING FUNCTION [1]. USUALLY erosion VULNERABILITY DEGREE ASSESSMENT OF COASTAL ZONES IS DONE BY DAMAGE POTENTIAL EVALUATION AND STABILITY CAPACITY CALCULATION [1]…..

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ONCOTARGET

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1430
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1430

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript