نتایج جستجو

79

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

8

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SIRIKCI A. | BAYRAM M.

نشریه: 

EUROPEAN RADIOLOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4038
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4038

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  481-484
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18911
 • دانلود: 

  34929
چکیده: 

Genitourinary tuberculosis is a common extrapulmonary manifestation of tuberculosis. Taking into consideration that genitourinary tuberculosis may be associated with a diversity of presentations, its diagnoses may be difficult. A young woman with an initial presumptive diagnosis of a uterine leiomyoma presented with abdominal pain and a pelvic mass that after further investigations, she was diagnosed with genital tuberculosis.

آمار یکساله:  

بازدید 18911

دانلود 34929 استناد 0 مرجع 1776
نویسندگان: 

MANI R. | NAYAK S. | KAGAL A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  161-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3028
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3028

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  250-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  36771
 • دانلود: 

  58912
چکیده: 

Chronic endometritis (CE) is a poorly investigated pathology which has been related to adverse reproductive outcomes, such as implantation failure and recurrent miscarriage. In this paper, we aim to provide an overview of diagnosis, etiology, pathophysiology and treatment of CE, its impact on endometrial microenvironment and its association with infertility. We present a narrative review of the current literatures, synthesizing the findings retrieved from searches of computerized databases. CE is more prevalent in infertile patients. Effective antibiotic treatment of CE seems to improve the pregnancy and live birth rate in patients with unexplained recurrent pregnancy loss (RPL), and increase ongoing pregnancy rate in patients with recurrent implantation failure. In order to increase the diagnostic accuracy, immunohistochemistry is recommended besides the conventional histology. In addition, hysteroscopy could be considered as gold standard tool for diagnosis, considering its high correlation with histological findings. CE, as the chronic inflammation of endometrium, is usually asymptomatic and probably underestimated. Interaction of bacteria with endometrial microenvironment promotes changes in leukocyte population, cytokine production and growth factors which support its negative impact on endometrial receptivity. Nevertheless, standardization of the criteria for histopathological diagnosis and immunohistochemistry technique needs to be defined.

آمار یکساله:  

بازدید 36771

دانلود 58912 استناد 0 مرجع 3552
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9525
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9525

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  30-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1619
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

مقدمه: آندومتریت یکی از عوارض مهم سزارین است که در %7-20 موارد دیده می شود. مطالعه زیر جهت بررسی اثر مترونیدازول واژینال در پیشگیری از عفونت بعد از سزارین انجام شد.روش ها: در یک مطالعه مورد - شاهدی دو سو کور روی 292 زن حامله ترم که کاندید عمل سزارین انتخابی (الکتیو) بودند، بیماران به  طور تصادفی 5 گرم ژل مترونیدازول واژینال (146 نفر) یا پلاسبوی مشابه (146 نفر) دریافت کردند. بیماران مبتلا به کوریوآمنیونیت، افرادی که حساسیت به مترونیدازول داشتند، یا بیمارانی  که پارگی زودرس کیسه آب داشتند از مطالعه حذف شدند. افراد مورد مطالعه آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک دیگری دریافت نکردند. عوارض تب، آندومتریت، و عفونت زخم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار SPSS آنالیز شد و P کمتر از 0.05 معنی دار تلقی شد.یافته ها: 146 نفر در گروه مترونیدازول، 5 نفر (%3.4) و از گروه پلاسبو، 16 نفر (%11) دچار تب و آندومتریت شدند (P=0.001). همچنین ترشح زخم در 11 نفر (%7.5) از گروه مترونیدازول و 19 نفر (%13) از گروه پلاسبو دیده شد (P=0.001).نتیجه گیری: استفاده از مترونیدازول واژینال قبل از عمل سزارین می تواند باعث کاهش عارضه آندومتریت بعد از سزارین گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1619

دانلود 200 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CHAIM W. | BASHIRI A. | BAR DAVID J. | SHOHAM VARDI I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  77-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5451
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5451

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Infection and immunity

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  85
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  883-887
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  900
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 900

دانلود 181 استناد 0 مرجع 13
نویسندگان: 

LENZ M. | DRILLICH M. | HEUWIESER W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  120
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  237-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8090
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8090

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript