نتایج جستجو

5331

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

534

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

سالمند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  96-113
تعامل: 
 • استنادات: 

  1241
 • بازدید: 

  534
 • دانلود: 

  357
چکیده: 

اهداف: سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت در انسان است که ارتباط هماهنگی بین نیروهای داخلی فرد و درنهایت سلامت کلی او فراهم می کند. چالش های زیادی درباره این مفهوم وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل مفهوم سلامت معنوی در سالمندان صورت گرفته است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر با رویکرد واکر آوانت در هشت مرحله با جست وجو و تحلیل مطالعات، از پایگاه های معتبر داده ها با استفاده از کلید واژه های elderly people، elderly person، Spirituality، Spiritual health، Spiritual well-being، elderly، older adult، geriatric، سلامت معنوی و سالمندان انجام شد. معیارهای ورود شامل مقالات مرتبط فارسی و انگلیسی بین سال های 1996 تا سال 2016 بود. درنهایت 32 مقاله مرتبط با مفهوم، تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: سلامت معنوی مفهومی پویاست و از دیدگاه سالمندان مفهومی چندبعدی است. برخی از ویژگی های سلامت معنوی در سالمندان، عشق به قدرت مافوق، متعادل از نظر روانی، توجه به زندگی پس از مرگ، مقدمات شامل داشتن توانایی ها، ایمان، توکل و التزام به اخلاق و همچنین پیامدهای آن، قرب الهی، آرامش، کیفیت زندگی بیشتر و ارائه کردن حمایت های اجتماعی به دیگران است. نتیجه گیری: تعریف مفهومی به دست آمده از سلامت معنوی در سالمندان، می تواند به تیم سلامتی، در شناخت بیشتر این مفهوم و انجام بررسی ها، مداخلات و ارزشیابی اقداماتشان برای ارتقای سلامت سالمندان کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 534

دانلود 357 استناد 1241 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  397-405
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2194
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

افراد با سن بیش از 65 سال، سالمند شناخته می شوند. تعداد مراجعین سالمند به مطب ها، درمانگاه ها و بیمارستان های عمومی و تخصصی روز به روز در حال افزایش است. یکی از علل مهم ویزیت بیماران در این مراکز، بیماری های عفونی است و شایع ترین عفونت ها، عفونت های ادراری، بیماری های عفونی سیستم تنفسی، پوست و بافت نرم هستند. آگاهی و هوشیاری پزشکان در زمینه عفونت های شایع این سنین کمک بزرگی به تشخیص و درمان زودرس و پیش گیری از مرگ و میر می نمایند. امروزه پیش گیری از بروز بیماری های عفونی یا کم کردن عوارض آن ها به عنوان یک اصل در طب سالمندان مورد نظر است.

آمار یکساله:  

بازدید 2194

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

ASHJAZADEH NAHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

EPILEPSY IS THE THIRD MOST COMMON TYPE OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM (CNS) DISEASE IN OLD AGE AFTER STROKE AND ALZHEIMER DISEASE. SYMPTOMATIC FOCAL, IS THE MOST COMMON TYPE OF EPILEPSY IN elderly AND USUALLY HAS ATYPICAL MANIFESTATION SUCH AS TRANSIENT CONFUSION OR ELEMENTARY MOTOR SIGNS WITH A FEW MINUTES UNRESPONSIVENESS , IN THIS AGE GROUPS. ALSO STATUS EPILEPTICUS IS COMMON...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

مجابی میرعبدالعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2 (پیاپی 43)
 • صفحات: 

  71-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2556
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

سرگیجه احساس ناخوشایندی است که بیش تر هنگام راه رفتن و حفظ تعادل بروز می کند. شیوع آن در افراد بالای 65 سال %13 تا %38 گزارش شده است. تشخیص سرگیجه مشکل است، زیرا علل متفاوتی دارد که باید از هم افتراق داده شوند. گیجی به طور معمول با علل متابولیک و قلبی- عروقی ارتباط دارد، در حالی که سرگیجه حقیقی مشکل گوشی یا عصبی دارد. مدت سرگیجه به طور معمول طولانی نیست ولی در 1.4 بیماران مسن ممکن است بیش از یک سال طول بکشد. سرگیجه های شدید و مداوم میزان سقوط و زمین خوردن را افزایش می دهند و سبب کاهش کیفیت زندگی می گردند.

آمار یکساله:  

بازدید 2556

دانلود 305 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4307
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4307

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

سیام شهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40-39
 • صفحات: 

  119-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1738
 • دانلود: 

  651
چکیده: 

سالخوردگی تجربه ای است که هر شخصی در زندگی با آن روبرو خواهد شد. پدیده تنهایی و انزوای اجتماعی سهم به سزایی در دشوار کردن دوران پیری دارد. لذا در این تحقیق سعی نموده ایم وضعیت سالمندان ساکن در آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان بررسی نماییم. مطالعه به روش توصیفی، مقطعی صورت گرفت و 170 نفر از سالمندان واجد شرایط آن آسایشگاه برای بررسی انتخاب شدند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از پرسشنامه توام با مصاحبه و مراجعه به پرونده سالمندان بدست آمده است. خلاصه یافته ها و نتایج این بررسی نشان داد که:بیش از پیرزنان با سایر سالمندان سازگار بودند. در مورد رابطه بین سالمندان ساکن در آسایشگاه سالمندان با بستگان و دوستان خود نتایج بررسی نشان داد که این ارتباطات بسیار معدود و اندک بوده است. وسیله تفریح و سرگرمی مورد استفاده سالمندان مورد بررسی در آسایشگاه بطور کلی معدود بود. تفریح عمده آنان صحبت با یکدیگر و قدم زدن در حیاط آسایشگاه بود. ابتلا به انواع بیماریهای ریوی، گوارشی، اختلال شنوایی و بینایی، بیماری استخوانی و انواع معلولیتها در مردان مورد بررسی بیشتر بود درحالی که ابتلا به بیماریهای قلبی و ناراحتی های روانی در زنان بیشتر به چشم می خورد. 44.71 درصد افراد مورد بررسی کاملا از زندگی کردن در آسایشگاه معلولان و سالمندان گیلان اظهار رضایت نمودند، البته میزان رضایت زنان بیشتر از مردان سالمند بود. سالمندان مورد بررسی مهمترین دلیل خود را برای زندگی کردن در آسایشگاه نداشتن فرزند بیان نموده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1738

دانلود 651 استناد 1 مرجع 1
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PLEASE CLICK ON PDF TO VIEW THE ABSTRACT.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

PIRLICH M. | LOCHS H.

نشریه: 

GASTROENTEROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  869-884
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9217
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9217

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HTWE T.H. | MUSHTAQ A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  711-743
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6504
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6504

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BRODIE M.L. | KWAN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  331
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1317-1322
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5038
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5038

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript