نتایج جستجو

11889

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1189

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  21
 • صفحات: 

  63-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  434
 • بازدید: 

  1516
 • دانلود: 

  555
چکیده: 

اولویت بندی مناطق نمونه گردشگری بر اساس اصول علمی و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، جهت تعیین استعداد مناطق برای برنامه ریزی توسعه گردشگری، سرمایه گذاری و اجرای پروژه های عمرانی، از جمله رویکردهای ضروری در فرایند نیل به توسعه پایدار و متوازن و جلوگیری از هدر رفت وقت و سرمایه است. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است. یافته های حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داد که منطقه نمونه گردشگری دیلمان در رتبه اول جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفت. شهر لاهیجان در رتبه دوم و منطقه نمونه گردشگری زیاز و سجیران از توابع شهرستان رودسر در رتبه سوم جهت برنامه ریزی و توسعه گردشگری قرار گرفته است. همچنین یافته های حاصل از روش تحلیل خوشه ای حاکی از آن است که مکان های نمونه گردشگری دیلمان، شهر لاهیجان، زیاز و سجیران، تی تی، شوئیل و ابی نام در اولویت اول برنامه ریزی و به عنوان قطب توریستی مشخص شدند، هلودشت، له له رود، خرما، خصیل دشت، کلاچای، چاف و چمخاله، علیسرود، سفید آب، چابکسر و امیرکلایه در اولویت دوم برنامه ریزی و به عنوان مرکز توریستی و در نهایت، مناطق نمونه گردشگری جواهر دشت، کیا کلایه، میان لنگه و سرولات در اولویت سوم برنامه ریزی و به عنوان نقطه توریستی شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1516

دانلود 555 استناد 434 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2415
 • دانلود: 

  960
چکیده: 

باکتری ها از جمله مهم ترین عوامل ایجاد کننده عفونت ها و مسمومیت های غذایی محسوب می شوند، به طوری که آلودگی میکروبی مواد غذایی خود به عنوان یک مشکل مهم جهانی رو به افزایش است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان آلودگی میکروبی مواد غذایی منطقه شرق گیلان صورت گرفته است. در این مطالعه توصیفی مقطعی، 606 نمونه مواد غذایی مختلف از مناطق شرق استان گیلان به طور تصادفی به منظور تعیین تنوع کیفیت باکتریایی ماده غذایی، برحسب نوع و منبع آن، نمونه برداری و به آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ارسال و از نظر آلودگی باکتریایی مورد آزمایش قرار گرفتند. این مطالعه نشان داده باکتری های مزوفیل هوازی، اشرشیا کلی و کلیفرم ها به عنوان آلوده کننده ترین ماده غذایی شناخته شده می باشند (P<0.001)، به طوری که در مجموع 11.55 درصد آلودگی به اشرشیا کلی، 6.97 درصد به باکتری های مزوفیل هوازی و 6.8 درصد آلودگی مربوط به کلیفرم ها بوده است. از نظر شمارش کلی‎ باکتری ها و کلیفرم ها و آلودگی به باکتری های بیماری زا سالاد کاهو، شیرینی تر و آب میوه های دست ساز، شیر محلی و بستنی سنتی به عنوان آلوده ترین غذاها شناخته شدند. در میان مواد غذایی مورد آزمایش آلودگی به اشرشیا کلی برای شیرینی جات (17 درصد)، آب میوه ها (15 درصد)، محصولات لبنی (9.7 درصد)، فرآوردهای پروتئینی (12 درصد) و میوه و سبزیجات (6.3 درصد) بیشترین میزان را نشان داده است. با توجه به یافته های این مطالعه، به منظور جلوگیری از آلودگی میکروبی مواد غذایی آموزش افراد، رعایت اصول بهداشتی و نظارت در آماده سازی، حمل و نقل، ذخیره سازی و عرضه مواد غذایی ضروری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2415

دانلود 960 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  122-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2622
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

کانیهای رسی خاک به علت دارا بودن سطح ویژه بالا و بار منفی نقش تعیین کننده ای در جذب عناصر غذایی مورد نیاز گیاه دارند. شناسایی کمی و کیفی و ترکیب ساختمانی آنها اطلاعات ارزشمندی از وضعیت جذب ، تثبیت و رها سازی کاتیون ها در اختیار ما قرار می دهد. در این تحقیق کانی های رسی پنج خاک اراضی شالیکاری شهرستان لنگرود، در مناطق کوهستانی ، جلگه ای ، مردابی و ساحلی قدیم وجدید مورد مطالعه قرار گرفت . پس از حذف مواد آلی ، آهک و سزکویی اکسیدها اجزا مختلف رس، سیلت و شن بوسیله سانتریفیوژ جدا گردید. برای مطالعه نیمه کمی کانی های رسی ، پس از اشباع نمونه های رس با پتاسیم و منیزیم   7میلی گرم رس از هر نمونه روی لام رسوب داده و توسط XRD مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفت . همچنین تک ذره هایی از رس ریز به وسیله میکروسکوپ الکترونی SEM و اسپکترومتری اشعه ایکس EDXRA پس از مشاهده ، تجزیه گردید. در همه مناطق مورد مطالعه در بخش رس ریز و رس درشت کانی های اسمکتیت ، کائولینیت ، ایلیت ، ورمیکولیت وکوارتز مشاهده گردید. در خاکهای ساحلی جدید به علت جوان بودن و در خاک های مردابی به علت وجود شرایط احیای دائمی و عدم تکامل خاک ، کلریت شناسایی شد اما در خاک های مناطق کوهستانی ، جلگه ای و ساحلی قدیم به علت تکامل بیشتر خاک این کانی مشاهده نشد. نتایج نشان می دهد که شرایط آکوییک و آنترآکوییک بر نوع کانیهای بخش رس تاثیر مشخصی نداشته و مینرالوژی خاکها بیشتر متاثر از مواد مادری می باشد. اما شواهدی مبنی بر تاثیر شرایط آکوییک و آنترآکوییک بر کمیت و میزان نسبی کانی های فوق الذکر وجود دارد، به طوری که در خاک های با شرایط زهکشی ضعیف مقدار اسمکتیت بیشتر است . ترکیب ساختمانی کانیهای رس ریز عمدتا حاکی از وجود جایگزینی هم شکل در اکتاو تتراهیدرال است . نتایج حاصل از XRD بخش رس خاک ها، دلالت بر حضور اسمکتیت های با بار لایه ای زیاد است که می توانند رفتاری مشابه کانی ورمیکولیت در تثبیت برخی کاتیونها از قبیل پتاسیم از خود نشان دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 2622

دانلود 292 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

سرور جلیل الدین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  49
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  54
چکیده: 

لغزش، حرکت یکپارچه و ناگهانی حجمی از خاک و مواد سطح دامنه هاست که به پایین دست دامنه ها منتقل می شود. وقوع لغزش های متعدد در باغ های چای نواحی کوهستانی شرق گیلان باعث کاهش سطح کشت چای می شود که در نتیجه مقدار تولید چای پایین می آید و هر ساله بمنظور رفع کمبودها و نیازهای مصرفی چای، مقدار قابل توجهی ارز جهت واردات چای از کشور خارج می گردد. ضمن آنکه کاهش تولید چای خسارات مالی زیادی به چایکاران ناحیه وارد می سازد. بنابراین شناخت پدیده، معرفی اماکن لغزشی و عوامل و عناصر موثر بر لغزش ها در باغ های چای شرق گیلان می تواند بعنوان مطالعات پایه ای برای برنامه ریزان مفید باشد و نتایج حاصل از تحقیق به اقتصاد ناحیه و سطح ملی کمک نماید. این مقاله که خلاصه ای از گزارش نهایی تحقیقی است که در سال 1375 توسط نگارنده به انجام رسیده، با اهداف زیر ارائه می گردد: 1) معرفی عوامل و عناصر موثر در ایجاد لغزش ها و اولویت بندی آنها؛ 2) شناسایی و معرفی مکان های لغزشی یا مستعد به رویداد لغزش و اولویت بندی نواحی، به نسبت فراوانی لغزش ها.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

محب حسینی محدثه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  121-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  216
کلیدواژه: 
چکیده: 

انسان شناسی اشیا و فن آوری یکی از عرصه های جدید انسان شناسی است که از دهه های اخیر در اروپا و امریکا رواج یافته است که با تاکید بر بررسی تحولات عناصر مختلف فرهنگ مادی جامعه، در چارچوب فنون واشیا و آثار آن بر سازمان اجتماعی جوامع، تحولات اجتماعی ناشی از جهانی شدن را در مورد تحلیل و تبیین قرار می دهد. مقاله حاضر با ارائه یک مدل عملی از تغییرات فنی و اجتماعی در یکی از مناطق روستایی شمالی ایران در پی درک مناسبات اساسی بین «رویداد فنی» و «رویداد اجتماعی» است. طی سال های گذشته انتقال فنون و اشیای نوین به این منطقه منجر به ناپدیدی استقلال ساکنان درفرایندهای متفاوت فعالیت های کشاورزی، دامداری و ابریشم کاری شده و اقتصاد بومی و محلی را به اشیا و فنون صنعتی وارداتی وابسته کرده است. این دگرگونی ها به نوبه خود به تغییراتی بنیادی در جنبه های دیگر زندگی اجتماعی انجامیده است. در این پژوهش، محقق با اتخاذ یک دیدگاه بین رشته ای در حوزه های انسان شناسی، جامعه شناسی و فن شناسی از طریق یک ابزار روش شناختی نوین و تطبیقی، «زنجیره عمل فنی» در پی شناخت عوامل موثر بر تحولات فنون کشاورزی و دامداری جامعه قاسم آباد، به عبارت دیگر، نقش «فن» و «جامعه» در دگرگونی های اجتماعی است، بر این اساس وی این تحولات را از دهه دوم قرن بیستم تا دوره معاصر با توجه به عوامل اجتماعی – اقتصادی جامعه ایرانی که در تغییرات این جامعه روستایی دخیل بوده اند مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.مقاله با طرح نظرات اندیشمندان اجتماعی و فن آوری در خصوص نقش فن و جامعه در فرآیند تغییرات اجتماعی آغاز می شود. سپس فنون کشاورزی و دامداری به عنوان دو جنبه از فرهنگ مادی مبنا قرار گرفته و نگارنده با مشخص ساختن تحولات عناصر متفاوت این فنون (ابزارها، حرکات و عاملان) از طریق مدل زنجیره عمل فنی آن ها را در سه حوزه نوآوری، ناپدیدی و تحول طبقه بندی نموده و با تاکید بر نظرات آندره لوراگوران در مورد قرض گیری فنی به تحلیل راهکارهای تغییرات این جامعه روستایی می پردازد.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 216 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

الصفی بهزاد

نشریه: 

بندر و دریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  195
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 48

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

محمدی علی اکبر

نشریه: 

مسکویه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  147-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10435
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

کمتر کسی است که علاقمند به زادگاه خود نباشد. موقعیت خاص طبیعی گیلان یکی از دلایل این علاقمندی است. تعجبی ندارد برای مسافری که هرگز گیلان را ندیده و از تماشای حیرت آور آن، در سفرنامه خود، از این مناظر با تحسین یاد کند. تعدد منابع مکتوب در مورد مرکز گیلان قابل ملاحظه است. مراجعه به کتابخانه ایجاب می کرد که چنین مقاله ای پدید آید (با توجه به این که منابع دست اول در اختیار پژوهنده بود). خارجیانی که در قرون گذشته به ایران سفر کرده اند، چند طبقه بودند: اولا ایلچیان، ثانیا فرستاده های مختلف عیسوی، ثالثا جهانگردان. بنابراین اهمیتی که ما به مدارک معدود خارجی می دهیم بی جا نیست. مقادیر زیادی از نوشته های سیاحانی که به ایران آمده اند، مورد تاراج زمانه قرار گرفته و اکنون اثری از آن ها نیست. مثلا جهانگرد معروف ایتالیایی مارکوپولو دو بار گذرش به ایران افتاد و درباره جریان سفرش چیزی ننوشت و یا اگر هم نوشت کسی از آن نوشته ها اطلاعی ندارد. با مطالعه این سفرنامه هاست که می توان به ریشه اصلی این مسافرت ها پی برد و نهایتا نتیجه گرفت که بیشتر این مسافرت ها به کشور، مبتنی بر نیازهای اجتماعی و سیاسی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 10435

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ثواقب جهانبخش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  145-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1165
 • دانلود: 

  270
چکیده: 

گیلان از روزگاران گذشته تاکنون از ایالت های مهم ایران محسوب می شده و از جنبه های گوناگون حائز اهمیت بوده است؛ ازقبیل: موقعیت جغرافیایی و طبیعی خاص (استقرار در میانه سلسله جبال البرز و نیز قرار گرفتن در کرانه دریای خزر)، بروز تحولات متعدد سیاسی و حوادث تاریخی، ورود علویان به منطقه و برآمدن دولت های شیعی نظیر آل بویه و آل کیا در گیلان، وقوع جنبش های مختلف سیاسی- مذهبی، ظهور چهره های برجسته علمی و فرهنگی، شکل گیری حکومت های محلی متعدد، وجود مدارس علمی و امامزاده های بسیار، حاصلخیزی و استعداد کشاورزی، شیلات، جاذبه های طبیعی و سیاحتی و... .علاوه بر این ویژگی ها- که هر کدام مقوله ای قابل بررسی می باشد- گیلان به واسطه یکی از محصولات خود- که ابریشم باشد- در دوره های مختلف تاریخی از اهمیت و شهرت جهانی خاصی برخوردار گشت. ابریشم گیلان موجب کسب آوازه، هم برای ایران و هم برای این ایالت، در میان مردم دیگر کشورها گردید و غالب سیاحانی که به ایران مسافرت نموده، یا برای تجارت به این سرزمین وارد شده اند، از ابریشم گیلان سخن گفته اند.اهمیت این کالای مهم در جنبه اقتصادی و درآمدزایی، تجارت، عوارض، گمرگ و صادرات آن، مالیات، فرآورده های ابریشمی، و نیز در تحولات داخلی قابل بررسی است؛ که در این مقاله به اجمال در این باره بحث خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1165

دانلود 270 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پی در پی 31)
 • صفحات: 

  30-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  925
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

سابقه و هدف: هیپوتیروئیدی سندرمی بالینی است که دراثر کمبود تولید هورمون های تیروئیدی بوجود می آید و شیوع آن در مناطق باید کافی و کمبود ید به ترتیب 8- 1% و 20- 10% می باشد. از آنجایی که وضعیت مبتلایان به این بیماری در منطقه گیلان نامشخص است، این مطالعه در جهت ارزیابی اپیدمیولوژی آن طی ده سال در این منطقه انجام شد. مواد و روش ها : در این مطالعه گذشته نگر، اطلاعات دموگرافیک بیمارانی را که طی 10 سال گذشته با علایم و نشانه های هیپوتیروئیدی به کلینیک تخصصی غدد درون ریز مراجعه کرده بودند و تشخیص آنها به روش ELISA تایید شده بود، جمع آوری گردید و با نرم افزار SPSS آنالیز شد. یافته ها: از 407 بیمار هیپوتیروئیدی 84 درصد زن و 16 درصد مرد بودند (نسبت زن به مرد 5.4 به 1). میانگین سنی زنان و مردان به ترتیب 14.8±9.37 و 17±5.39 سال بود. بیماری هاشیموتو شایع ترین علت بیماری بود. شایع ترین علایم و نشانه های بیماری خستگی و ضعف بود و تقریبا اکثر بیماران مبتلا به گواتر درجه 1 تا 3 بودند. نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج این مطالعه نشان می دهد که هیپوتیروئیدی در دهه چهارم و پنجم زندگی در خانم ها شایعتر است. نشانه ها و علایم و عوارض بیماری باید برای جامعه توضیح داده شود و تست های تیروئیدی درگروه های در معرض خطر انجام گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 925

دانلود 177 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

مظفریان ولی اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  638
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

دو گونه جدید برای جهان گیاه شناسی شرح داده می شود، همچنین یک گزارش تازه و گونه ای جالب از جنگل های گیلان برای ایران تشخیص داده شده که تصاویر آن ها ارایه می گردد. گونه های جدید شامل: Lactuca birjandica وLactuca gilanica (Asteraceae) و گزارش های تازه به نام Cichorium glandulosum Boiss. & Huet. و. Lactuca muralis L گونه جالب توجه از جنگل های گیلان است. صفات تاکزونومیکی و تصاویر همه گونه ها ارائه شده است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 638

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
litScript