نتایج جستجو

3423

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

343

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

JIFU LIU | YIDA FAN | PIEJUN SHI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8988
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8988

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

السان مصطفی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  234
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

تمرکز بر امداد و نجات به عنوان اقدامات اولیه پس از زلزله و اسکان و بازسازی به عنوان اقدامات ثانویه، موجب شده که به موضوع جرایم پس از زلزله کمتر توجه شود. در حالی که به ویژه اگر زمین لرزه در شهری بزرگ واقع شده و تلفات جانی و مالی زیادی داشته باشد، جرایمی که پس از زلزله واقع می شود، بسیار زیاد و متنوع و داشتن برنامه قبلی برای پیشگیری و مدیریت آنها ضروری خواهد بود. جرایمی که پس از رویداد زلزله امکان ارتکاب آنها وجود دارد به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و محیطی (جغرافیایی) است. این جرایم را می توان به جرایم زلزله زدگان و جرایم فرصت طلبان دسته بندی کرد. جرایمی که قربانیان زلزله مرتکب می شوند، اغلب مبتنی بر نیاز فوری یا مشکلات روحی-روانی است. حال آنکه فرصت طلبان از فرصت به وجود آمده بر اثر زلزله برای پیشبرد اهداف غیرقانونی و غیراخلاقی خود بهره می گیرند. این مقاله پس از بررسی علل ارتکاب و افزایش بزهکاری در فضای زلزله، به معرفی نهادهای مرتبط با پیشگیری از جرم در زلزله می پردازد و سرانجام درباره جنبه های چندرشته ای طراحی نظام پیشگیری از جرم پیش و پس از رویداد زلزله بحث می کند. با وجود تحقیقات متعدد در زمینه جرم شناسی حوادث و بحران های طبیعی، پژوهش مستقلی که به موضوع پیشگیری از جرم پس از رخداد زلزله بپردازد انجام نگرفته است. این مقاله، ضمن تبیین ضرورت اجرای راهبرد مدیریت بحران، پیش از زلزله و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه برای کاستن از آثار زیانبار و به ویژه بزهکاری ناشی از فضای بعد از زلزله، در پایان با تقسیم جغرافیایی کانون بحران و حوزه مدیریت آن، راهکارهای عملی و اجرایی ارایه می کند. مقاله حاضر از این نظر دارای نوآوری است و می تواند مبنایی برای پژوهش های بیشتر و چندرشته ای قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 234

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  635-658
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

از مهم ترین اثرات ناشی از زلزله 31 خرداد 1369 منجیل (7/7M=) وقوع زمین لغزش های متعدد در مناطق تحت تأثیر این زلزله بوده است. بررسی و تحلیل مشخصات این زمین لغزش ها و نحوه ی توزیع آن ها در شناخت مناطق مستعد زمین لغزش در زلزله های آینده اهمیت به سزایی دارد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر و پهنه بندی زمین لغزش های ناشی از زلزله در چهارگوش های چلکاسر و چهارمحل (منطقه ای در نزدیکی رومرکز زلزله منجیل) به مساحت 30/309 کیلومترمربع، با استفاده از مدل AHP (دو روش استفاده از دانش کارشناسی و استفاده از دانش داده ای و کارشناسی به صورت توأم) است. به این منظور، ابتدا با توجه به موقعیت زمین لغزش های به وقوع پیوسته، بررسی های تطبیقی و نتایج سایر محققان، 7 عامل شامل؛ شدت آریاس، زاویه ی اصطکاک داخلی، چسبندگی، شیب، جهت شیب، ارتفاع و انحنای دامنه شناسایی شد. سپس با استفاده از مدل AHP معیارهای بررسی شده تعیین وزن شده و لایه های رستری عوامل مذکور در محیط نرم افزار Arc GIS تهیه شده، نهایتاً پهنه بندی خطر زمین لغزش با دو روش مذکور صورت گرفت. نتایج نشان می دهد معیارهای شدت آریاس و انحنای دامنه با وزن های 317/0و022/0 به ترتیب بیش ترین و کم ترین تأثیر را بین معیارهای انتخابی دارند. هم چنین برای ارزیابی و انتخاب مدل مناسب از دو شاخص مجموع کیفیت (QS) و دقت روش (P) استفاده شد. طبق نتایج به دست آمده از این دو شاخص روشی که در آن، قضاوت ها بر اساس استفاده از دانش داده ای و کارشناسی به صورت توأم صورت گرفته است، کارایی بهتری نسبت به مدل دیگر دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  118
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1504-1514
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  414
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 414

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسنده: 

ABBASIAN MARYAM | REZAPOUR MEHDI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  2100
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE SOURCE CHARACTERISTICS AND earthquake FOCAL MECHANISMS OF THE 18TH AUGUST 2014 MURMURI earthquake, WESTERN IRAN, WITH MW 6.2 HAS BEEN ESTIMATED USING THE WAVEFORM DATA FROM BROADBAND SEISMOLOGICAL NETWORKS OF IRSC, IIEES, AND IRAQI SEISMOLOGICAL NETWORK AS WELL.THE REGION IS LOCATED ON THE ZAGROS FOLD-THRUST BELT BASIN, WHERE IS SIGNIFICANT TO SEISMOLOGISTS IN TERMS OF STRUCTURAL AND SEISMOTECTONICS FEATURES. THE METHOD APPLIED IN THIS STUDY IS BASED ON MT INVERSION USING ISOLA PACKAGE, A PACKAGE TO DETERMINE SEISMIC SOURCE PARAMETERS WHICH HAS BEEN USING SINCE 2006. THE RECORDS FROM EIGHT STATIONS WERE USED IN THE MT INVERSION, PROVIDING FAIRLY GOOD COVERAGE OF THE EVENTS. FOR THE FIRST STEP, THE EVENT WAS RELOCATED TO IMPROVE THE ACCURACY OF THE RESULTS. THEN, VARIOUS TESTS WERE CARRIED OUT TO FIND THE APPROPRIATE CRUSTAL MODEL AND FREQUENCY BAND TO ACHIEVE A PERMISSIBLE WAVEFORM MATCH. THE CRUSTAL MODEL IS USED IN THIS PAPER IS THE ONE INTRODUCED BY THE IRANIAN SEISMOLOGICAL CENTER NAMED IRSC.

آمار یکساله:  

بازدید 2100

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  157-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  152
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

تخمین میزان تخریب ناشی از زلزله و دیگر بلایای طبیعی در روزهای اول پس از وقوع این حوادث می تواند امکان برآورد سریع میزان خسارات وارده را فراهم کرده و کمک شایانی به مدیریت بحران نماید. برای بررسی میزان تخریب ناشی از زلزله چندین روش از جمله استفاده از تصاویر اپتیک سنجش از دور، روش های مختلف فتوگرامتری (پهپاد و لیدار)، تداخل سنجی راداری (InSAR) و بازدیدهای میدانی وجود دارد. داده های راداری در تمام ساعات شبانه روز و در تمام شرایط آب و هوایی، غالباً به صورت رایگان و ارزان در اختیار کاربران قرار می گیرد. امروزه فناوری تداخل سنجی راداری با قابلیت ها و محصولات متعدد در حیطه فاز و دامنه به ابزاری قدرتمند در پایش تغییر شکل و تغییرات پوسته زمین تبدیل شده است. یکی از محصولات تداخل سنجی راداری تصویر همدوسی (Coherence image) می باشد. عدم همدوسی در تصاویر راداری می تواند ناشی از عوامل متعدد از قبیل وجود پوشش گیاهی، تغییرات ضریب دی الکتریک در تصاویر اصلی (Master image) و فرعی (Slave image)، شیب زیاد مناطق، فرسایش خاک، تخریب عوارض و تغییر وضعیت زمین (مثلاً ساخت و ساز ) باشد. در این مقاله سعی شده است محدوده عدم همدوسی ناشی از تخریب با تمرکز بر تکنیک تداخل سنجی راداری تفاضلی (D-InSAR) و حذف سلول هایی که به دلیل پوشش گیاهی، تغییرات ضریب دی الکتریک و مناطق پر شیب کوهستانی همدوسی خود را از دست داده اند، برآورد شود. در این راستا، زوج تصاویر ماهواره انویست (Envisat)قبل و بعد از زلزله 1382 بم به عنوان تصاویر منطقه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفت. همدوسی سلول های با مقدار متوسط 2/0 در محدوده ارگ بم با میزان تخریب بالای آن موید قابلیت استفاده از این معیار در میزان تخریب می باشد. نتایج بررسی زلزله بم نشان می دهد که 5/23% از مساحت 14290 هکتاری منطقه مطالعاتی دچار تخریب کامل (فرو ریزش) و 31% دچار تخریب بالا شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 152

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ALAIN P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  494
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4663
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4663

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

گلابچی محمود

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  119-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بررسی رفتار ساختمان های جدیدالاحداث در زلزله منطقه قائنات نشان دهنده آن است که عامل اصلی فرو ریختن ساختمان های ساخته شده توسط مردم و یا نهادهای مردمی در هنگام وقوع زلزله عدم یکپارچگی بین دیوار و سقف و در نتیجه عدم تشکیل یک سیستم مقاوم سه بعدی بوده است. عدم اجرای کلافهای افقی و قائم، علت اصلی این عدم یکپارچگی می باشد.براساس نتایج این تحقیق، عوامل اصلی عدم مقاومت ساختمانهای جدیدالاحداثی که توسط سازمان های اجرایی و نهادهای مسئول ساخته شده اند و حتی دارای تیرهای کلاف کننده بصورت افقی و قائم بوده اند (و به عنوان ساختمان های مقاوم در برابر زلزله طراحی و اجرا شده بودند) اتصالات سازه ای غیر مقاوم در برابر نیروهای افقی، اجرای کلاف بندها با یک عدد میلگرد، استفاده از مصالح غیر مقاوم در برابر نیروهای جانبی، مهار نشدن میلگردهای قائم در سقف و عدم رعایت توصیه های آیین نامه ها بوده است.این تحقیق نشان می دهد استفاده از مصالح با وزن کمتر و مقاومت خمشی بیشتر، نظارت و کنترل دقیق بر روش های اجرا و ساخت ساختمان، دقت در اجرای جزئیات و اتصالات سازه ای ساختمان، توجه به نقاط تمرکز تنش در ساختمان می تواند در کاهش خسارات و صدمات ناشی از زلزله خصوصا در ساختمان های روستائی موثر واقع گردد.نتایج این تحقیق بر اساس مطالعه رفتار گونه های مختلف ساختمان های جدیدالاحداث در منطقه قائنات نشان دهنده آنست که بمنظور احتراز از وارد شدن مجدد زیانهای عظیم انسانی و مالی بر جامعه خصوصا جمعیت روستایی کشور ضروری است ضوابط آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زلزله (از جمله توصیه های آئین نامه 2800 در مورد ساختمان های با مصالح بنایی) دقیقا رعایت گردد و بر محدودیت استفاده از سیستم های ترکیبی در سازه ساختمان ها تاکید گردد. در این زمینه تهیه دستورالعمل های اجرایی لازم توسط سازمانهای مسئول در امر ساخت ساختمان های مسکونی و بازسازی مناطق زلزله زده براساس نتایج این تحقیق و تحقیقاتی از این گونه ضروری بشمار می رود.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 87 استناد 2 مرجع 3
عنوان: 
نویسنده: 

TAVANA HOMAYOON

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  19
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CONSIDERING, THE BEHAVIOR OF HIGH VOLTAGE (H.V) SUBSTATIONS IN WORLD RECENT earthquakeS AND, ENORMOUS STUDIES ON DYNAMIC CHARACTERISTICS OF H.V. EQUIPMENT HAS MADE A CONSENSUS AMONG THE CONCERNING PARTIES ABOUT THE NEED FOR NEW SPECIFICATION FOR SEISMIC DESIGN OF THESE IMPORTANT LIFE LINES. NUMEROUS PUBLICATIONS HAVE BEEN PUBLISHED IN JAPAN & CALIFORNIA ABOUT THIS MATTER SO THE WRITER AND FARASAKHT CO. ARE GOING TO SHARE SOME OF THESE PUBLICATIONS & EXPERIENCES WITH OTHER COLLEAGUES. TILL NOW, THE CONNECTION BETWEEN HIGH VOLTAGE EQUIPMENT (E.G. CABLES, BUS BARS )HAVE BEEN IGNORED, DYNAMIC BEHAVIOR OF PORCELAIN PARTS IS NEGLECTED, SEISMIC BEHAVIOR OF RELAYS HAVE BEEN FORGET,… SO THERE IS A LOT OF UNPREDICTED BEHAVIOR AND FAILURES IN H.V SUBSTATIONS DURING earthquakeS, THE BAM & MANJIL earthquakeS ARE TWO WITNESSES FOR ABOVE MENTIONED REALITIES. SO BAM earthquake TRIGGERED US TO PUBLISH SOME OF THESE FACTS IN THIS ARTICLE FOR HAVING A REVIEW IN earthquake DESIGN SPECIFICATIONS & HELP TO PREVENT PROBABLE FUTURE LOSSES.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  809
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

مقدمه: آسیب پذیری و مصدومیت درروند همه مراحل بلایا وجود دارند، شواهد نشان می دهد که افراد سالمند در طول تاریخ یکی از چندین گروه جمعیت با آسیب پذیری بالا در حوادث و بلایا می باشند. این پژوهش باهدف بررسی تاثیر اقدامات مداخل هایی کاهش خطر بر آمادگی های ارتباطی، حین پاسخ به بحران زلزله و ریکاوری بعد از وقوع زلزله برای زلزله احتمالی در بین سالمندآن هادیشهر جلفا طراحی و اجرا گردید.روش کار: این پژوهش از نوع مطالعات نیمه تجربی بود که در سال 1393 بر روی 50 سالمند (25 نفر مداخله و 25 نفر شاهد) که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترسی و تصادفی ساده از میان دو مرکز بهداشتی و درمانی فعال در هادیشهر انتخاب شده بودند انجام گردید. در این مطالعه از پرسشنامه محقق ساخته مقیاس آمادگی استفاده شد که دارای 34 سوال بوده و اعتبار آن از طریق محاسبه ضریب نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا و پایایی آن از طریق همسانی درونی موردبررسی قرار گرفت. سپس مداخله آموزشی (به روش آموزش کارگاهی و پخش فیلم) برای گروه مداخله اجرا و یک ماه بعد از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو، آنالیزکواریانس، تی مستقل و زوجی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که بعد از انجام برنامه مداخله ای در گروه مداخله میانگین نمره آمادگی ارتباطی (p=0.001) آمادگی حین پاسخ به بحران (p=0.004) و ریکاوری بعد از بحران (p=0.017) به طور معنی داری نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است که نشانگر موثر بودن برنامه مداخله ای می باشد.نتیجه گیری: برنامه آموزشی مداخله ای تدوین شده بر زیر مقیاس های آمادگی در برابر زلزله تاثیر مثبت داشت، بنابراین آمادگی این گروه آسیب پذیر را می توان با استفاده از ترکیبی از شیوه های آموزش مداخله ای برای آمادگی مقابله با بحران ارتقاء داد.

آمار یکساله:  

بازدید 809

دانلود 312 استناد 0 مرجع 0
litScript