نتایج جستجو

23277

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2328

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  485-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1179
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

این پژوهش به منظور مطالعه امکان شبیه سازی محیط شکمبه و ابداع شکمبه آزمایشگاهی برای اندازه گیری تجزیه پذیری ماده خشک مواد خوراکی صورت گرفت. مطالعات قابلیت هضم و تجزیه پذیری با استفاده از حیوان زنده (in vivo)، روش درون شیشه ای (in vitro) و کیسه های نایلونی (in situ) برای مقایسه با روش شکمبه آزمایشگاهی انجام شد. برای این منظور دستگاهی شامل یک ظرف تخمیر با گنجایش یک لیتر دارای PH متر، دماسنج، لوله خروجی گاز و ورودی محلول بافر در یک حمام آب گرم لرزان ساخته شد. برای تعیین تجزیه پذیری ماده خشک، هر دفعه از 800 میلی لیتر مایع شکمبه صاف نشده که قبل از تغذیه از شکمبه حیوان مجهز به فیستوله جمع آوری شده بود، استفاده می شد. مواد خوراکی شامل یونجه، کاه گندم و مخلوطی از کاه و یونجه با نسبت های مختلف دو دفعه در کیسه های نایلونی به مدت صفر، 24، 48 و 72 ساعت با دو تکرار برای هر دفعه در هر زمان در شکمبه 4 راس گوسفند نژاد ورامینی و شکمبه آزمایشگاهی )شکمبه شبیه سازی شده( انکوباسیون شدند. نتایج حاصل از آزمایشات تجزیه پذیری روش کیسه های نایلونی و روش شکمبه آزمایشگاهی آنالیز شدند و فراسنجه های مختلف تجزیه پذیری و تجزیه پذیری موثر ماده خشک در سرعت عبود 2 درصد در ساعت )حیوانات در سطح نگهداری تغذیه شدند( محاسبه گردید. نتایج قابلیت هضم ماده خشک حاصل از روش شکمبه آزمایشگاهی با نتایج روش استفاده از حیوان زنده، کیسه های نایلونی و درون شیشه ای مقایسه گردید. تفاوت بین نتایج حاصل از دو روش کیسه های نایلونی و درون شیشه ای با روش شکمبه آزمایشگاهی معنی دار بود (P<0.05). نتایج روش شکمبه آزمایشگاهی در مقایسه با روش دورن شیشه ای به نتایج روش استفاده از حیوان زنده و کیسه های نایلونی نزدیک تر بود r2= 0.94 در مقایسه با (r2= 0.91. نتایج این مطالعه نشان داد که می توان با شکمبه آزمایشگاهی، تجزیه پذیری ماده خشک مواد خوراکی را تعیین کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1179

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  87-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  838
 • دانلود: 

  157
چکیده: 

برای بررسی روند تغییرات ماده خشک و عملکرد سیب زمینی در شرایط تداخل با سلمه تره و تاج خروس، این آزمایش در بهار سال 1383 و 1384 به صورت کرت های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کاملا تصادفی با 4 تکرار در منطقه فیروز کوه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (در کرت های اصلی)، سه تراکم 2، 4 و 8 بوته علف هرز در هر متر ردیف کاشت (در کرت های فرعی) و سه زمان نسبی سبز شدن 4 و 8 روز قبل از کاشت سیب زمینی و همزمان با سبز شدن سیب زمینی در سال 1383 و همزمان با سیب زمینی، 2 و 4 هفته پس از سیب زمینی (در کرت های فرعی فرعی) در سال 1384 بودند. نتایج نشان داد که درصد ماده خشک تجمعی سیب زمینی در میانگین سه تراکم در تیمار سلمه تره و تاج خروس در سال دوم آزمایش به ترتیب 27.5 و 25.1 درصد کم تر از سال اول آزمایش بود. به طور میانگین تاج خروس در سال اول و دوم آزمایش در مقایسه با سلمه تره 33.8 و 38.1 درصد کاهش بیش تری در ماده خشک تجمعی سیب زمینی ایجاد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 838

دانلود 157 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  19
 • صفحات: 

  337-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 21 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

VETERINARY RESEARCH FORUM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  275-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16260
 • دانلود: 

  8776
چکیده: 

Lipids in liver wet and dry matter, liver moist and dry matter and their relationships were investigated based on species, sex and age in cows, buffaloes, sheep and goats. Mean percentage of lipids in liver wet and dry matter and liver dry matter in cows were 3.60%, 1.10%, 29.70%, and for buffaloes were 5.30%, 1.55%, 29.20%, sheep 3.00%, 0.83%, 27.90%, and goats 2.910%, 1.55% and 28.40%, respectively. The highest and lowest percentage of lipids in liver wet and dry matter was observed in buffaloes and sheep, and for the liver dry matter was recorded in cows and sheep, respectively. Analyses showed significant differences in liver parameters among ruminants (p<0.01). Gender, except for goats, did not affect the animals' liver parameters. In overall 15.00% of buffaloes and 3.50% of cows showed over 10.00% lipids in liver, while none of small ruminants appeared to have over 6.00% lipids in liver. There was no correlation between liver lipid and liver dry matter. In conclusion mean percentage of lipid in liver dry matter in small ruminants was less than large ruminants. Liver dry matter was high in cows and low in sheep. Mean differences in liver parameters was significant, while the age and sex of the animals were not. Liver lipidosis in buffaloes seems greater than in cows, and in small ruminants it was negligible. No correlation was expected between liver parameters. Finally, on the basis of liver dry matter, the liver in ruminants ranked from cows to buffaloes, goats and sheep.

آمار یکساله:  

بازدید 16260

دانلود 8776 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ارجی عیسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  35-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  95
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 95

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  16
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  329
 • دانلود: 

  200
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 329

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حسینی علی | دری محمدعلی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  ویژه نامه (منابع طبیعی)
 • صفحات: 

  31-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به پراکنش گیاه گل راعی در سطح استان گلستان ، طرح تحقیقاتی با هدف بررسی اثر سطوح آبیاری بر عملکرد ارقام وارداتی و بومی گل راعی (.Hypericum perforatum L) برای معرفی رقم مناسب از این گیاه در شرایط زراعی در ایستگاه چالکی گرگان اجرا گردید. این طرح به صورت اسپلیت پلات با تیمار آبیاری به عنوان تیمار اصلی شامل: بدون آبیاری، آبیاری بر اساس فشار اسمزی -0.3، -5 و -15 مگاپاسکال خاک که با دستگاه TDR اندازه گیری شد، و ارقام به عنوان تیمار فرعی شامل دو رقم وارداتی NCL و TOPAZ و همچنین دو رقم بومی استان: برگ ریز و برگ درشت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. اختلاف عملکرد ماده خشک سرشاخه گلدار بین ارقام و اثر سطوح آبیاری در سطح یک درصد معنی دار و اثر متقابل ارقام و آبیاری در سطح پنج درصد معنی دار گردید. اختلاف میزان ماده هیپریسین تحت تاثیر سطوح آبیاری، در سطح پنج درصد معنی دار شد. رقم Topaz، و رقم های برگ ریز و برگ درشت بومی نسبت به رقم NCL به ترتیب 64.6، 49.4 و 37.1 درصد عملکرد ماده خشک بیشتری داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 87 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  268-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6430
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6430

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

REZAEI F. | Bayat Kuhsar j.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10998
 • دانلود: 

  5168
چکیده: 

Two experiments were conducted to evaluate the effects of microwaving, autoclaving (moist heating), and roasting (dry heating) on gas production parameters and in situ rumen degradability of soybean meal (SBM). SBM was treated by roasting at 140℃ for 30 and 60 min, and at 160℃ for 30 and 60 min, autoclaving at 121℃ for 20 min, and microwaving for 2, 4, and 6 min. A gas production trial was performed using rumen fluid collected from fistulated sheep. Cumulative gas production was recorded at 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48, 72, and 96 h after incubation. The organic matter digestibility (OMD), metabolizable energy (ME), net energy (NE), and short-chain fatty acid (SCFA) in gas production trial were calculated after 24 h incubation. For in situ technique, three fistulated sheep of the Dalaq breed (with an average weight of 45 ± 1 kg) were housed in individual cages and fed at the level of maintenance. Samples of the processed and unprocessed SBM were ground to pass through a 3 mm screen, and 5 g of each sample were transferred into nylon bags. The results showed that treatments had a significant effect on gas production potential (P<0. 05). With increasing the heating duration, gas production potential increased in roasted treatments. Processing methods significantly reduced gas production (P<0. 05). The lowest volume of gas production was recorded for the autoclave treatment. Processing with Micro-6 and moist heating (autoclave) resulted in a significant decrease in organic matter digestibility (OMD) compared to dry heating (roasting). Micro-6 treatment significantly (P<0. 05) decreased the concentration of SCFA compared to other treatments. The results of in situ experiments showed that processing of SBM significantly reduced the rate of dry matter and protein degradation (P<0. 05). Processed SBM had a lower rapid degradable fraction (a) and higher slowly degradable fraction (b) compared to the control treatment. In conclusion, the methods of heating (autoclaving, dry heating, and microwaving) of SBM decreased the gas production and gas production rate and ruminal protein degradability.

آمار یکساله:  

بازدید 10998

دانلود 5168 استناد 0 مرجع 0
litScript