نتایج جستجو

10981

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1099

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  7-6
 • صفحات: 

  22-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  298
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

امروزه یکی از مباحث در حال توسعه، طرح های ساختمانی و مکانیکی نانومقیاس با استفاده از خصوصیات شناخته شده ماکرومولکول زیستی می باشد. تشکیل مجموعه ای از واحدهای ساختمانی در مقیاس مولکولی و ایجاد ساختمان هایی با خواص معین علم جدیدی به نام نانوتکنولوژی را ایجاد کرده است. از بین ماکرومولکول ها ویژگی های ساختمانی و شیمیایی منحصر به فرد مولکول dna آن را برای تشکیل سازه های نانومقیاس بسیار مناسب می سازد. در حال حاضر، دستاوردهای در چند زمینه از نانوتکنولوژی dna حاصل شده که می توان به استفاده از dna تک رشته ای برای تولید ارایه های تکرار شونده، طراحی موتورهای dna و سازه های نانو با استفاده از dna اشاره کرد. تولید مثلث هایی از dna و اتصال آنها به یکدیگر و ایجاد ساختمان های دو بعدی قدم های اولیه ای در زمینه تشکیل آرایه های تکرار شونده بوده است. نانوموتورهایی dna که توانایی کار مداوم با استفاده از تغییرات شیمیایی محیط را دارند و نیز تولید نانو الگوهای دقیق با ساختمان های طراحی شده dna به عنوان قالب هایی جهت تولید سازه های فلزی نانو از دیگر زمینه های نانوتکنولوژی dna محسوب می شود که آینده روشنی را برای این فناوری ترسیم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 298

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  24
کلیدواژه: 
چکیده: 

در چارچوب مدل بستگی قوی و یک روش تابع گرین تعمیم یافته، برخی از خواص رسانندگی مهم مولکول dna در ساختار Metal/dna/Metal (که باختصار M/D/M نامیده می شود) بعنوانیک سیم مولکولی را بصورت عددی بررسی می کنیم. با استفاده از مدل استخوان ماهی برای مولکول dna و کاربرد روش لانداور برای محاسبه رسانندگی سیستم، نتایج ما نشان میدهد که: 1- رسانندگی سیم مولکولی با افزایش طول مولکول dna بصورت نمایی کاهش مییابد. 2- افزایش قدرت پیوندگاه فلز - مولکول منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در رسانندگی از ساختار M/D/M میشود. 3- رسانندگی سیم مولکولی تابعی از اندازه افت ولتاژ (در رژیم خطی) در طول مولکول بوده و تا رسیدن ولتاژ به حد اشباع، به مقدار بیشینه خود نزدیک می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 24
نشریه: 

لیزر در پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  12-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

مقدمه: مولکول dna به علت داشتن خواص منحصر به فرد و بدیع می تواند در زمینه های تحقیقاتی مختلفی از جمله نانو الکترونیک نوری مورد استفاده قرار گیرد. امروزه، نانوساختارهای مبتنی بر dna با کیفیت تشخیص مولکولی توسعه فراوانی یافته است اما با این حال مفهوم نانوالکترونیک مولکولی مبتنی بر dna موضوعی است که هنوز با چالش هایی رو به رو است و مطالعات فراوانی بر روی آن در حال شکل گیری است. با این توصیف، هدف از مطالعه حاضر بررسی خواص الکتریکی مولکول dna است.روش بررسی: مطالعه رفتار الکتریکی ساختارهای بلوری دارای نقص در قالب نظریه جایگزیدگی اندرسون ممکن است. در مطالعه حاضر نیز با اساس قرار دادن این نظریه از روش ماتریس انتقال و طول جایگزیدگی به منظور بررسی رفتار الکتریکی dna بهره می گیریم.یافته ها: در پژوهش حاضر، طول جایگزیدگی توابع موج الکترونی به ازای مقادیر متفاوت انرژی و در حضور اختلال هایی با شدت های متفاوت محاسبه شد. مطالعه حاضر که بر مبنای تعمیم مدل دوزنجیره ای dna به مدل نزدیک به واقعیت سه زنجیره ای انجام گرفته است، نشان می دهد در حضور اختلال وارد شده، در گستره خاصی از انرژی می توانیم شاهد گذار عایق - رسانا در dna باشیم و در نتیجه مولکول dna همانند رساناها قابلیت انتقال الکترون را خواهد داشت.نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، مدل سه زنجیره ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد در مقایسه با مدل دوزنجیره ای، مدل سه زنجیره ای شرایط مناسب تری را برای گذار عایق - رسانا فراهم می کند. نتایج این مقاله می تواند راهگشای توسعه ساخت نانوابزارهای الکترونیک مولکولی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 56 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

در این مقاله ترابرد الکتریکی نانوساختارهای گرافن و سیلیسین متصل شده به دو الکترود نیمه بینهایت نانونوار گرافن و سیلیسین بررسی شده است. در این ساختارها نانوحفره ایجاد کرده ومولکول dna را از نانو حفره عبور دادیم. با استفاده از روش تابع گرین و تقریب تنگ بست، دو نوع سامانه با لبه های زیگزاگ در گرافن و سیلیسین مورد بررسی قرار گرفته است. با اتصال نانونوارها به الکترودهای فلزی جریان ایجاد شده از سمت چپ به راست از نانوحفره و dna عبور می کند. این عبور جریان الکتریکی باعث افزایش حساسیت سیستم به بازهای آلی dna می شود. ما یک طرح جدید برای تعیین توالی dna ارائه نمودیم.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  96-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  299
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

هدف: برای نگهداری dna میکروارگانیسم ها از روش های سنتی نگهداری در دمای پایین 4، 20- و 80- درجه سانتی گراد استفاده می شود. کارت DBC یک روش نوین نگهداری dna در دمای اتاق است. پ‍‍ژوهش حاضر به منظور بررسی پایداری dna باکتری و تعیین بهترین روش نگهداری dna روی کارت نگهداری dna طراحی شد.مواد و روش ها: از یک جفت آغازگر از قسمت حفاظت شده دومین16 srRNA  برای شناسایی اشریشیا کلی استفاده شد و چهار نوع مختلف نمونه باکتریایی شامل سوسپانسیون باکتری،dna خالص باکتری به روش فنل-کلروفرم، باکتری لیز شده با بافر لیز کننده و dna باکتری با روش جوشاندن تهیه و در روی کارت جداگانه ریخته و در دمای اتاق خشک شد. سپس در زمان های 3، 5 و 7 ماه پایداری dna باکتری اشریشیا کلی با دو روش مولکولی PCR مرسوم با تعداد 1، 2، 3 دیسک (به قطر 1 میلی متر) به عنوان منبعی از dna باکتری و Real-Time PCR بررسی شد.نتایج dna :باکتری پس از هفت ماه روی یک دیسک از کارت نگهداری dna پایداری خود را حفظ نمود و حتی یک پانچ از دیسک به عنوان منبع dna کافی بود. اما نتایج بررسی حاضر نشان داد که سوسپانسیون باکتری بهترین روش نگهداری طولانی مدت dna باکتری روی کارت نگهداری dna است.نتیجه گیری: در روش های سنتی نگهداری dna، پس از منجمد و ذوب شدن dna کیفیت آن کاهش می یابد اما در روش کارت نگهداری dna کیفیت dna برای زمان طولانی تر حفظ می شود و علاوه برآن این روش مزایایی مانند آسانی در کارکردن با نمونه، قیمت پایین، تخلیص سریع تر و در نهایت کاهش آلودگی فردی و محیطی را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 299

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  249-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله، با استفاده از مدل هامیلتونی بستگی قوی، یک روش تابع گرین تعمیم یافته و تکنیکهای تقسیم بندی لودین، بعضی از خواص اساسی رشته poly(dG)-poly(dC) مولکول dna در ساختار SWNT/dna/SWNT به صورت عددی بررسی می شود. مولکول dna در مدل استخوان ماهی به صورت یک مولکول تخت با M سلول و 3 جایگاه (یک جایگاه برای هر زوج پایه و دو جایگاه برای اسکلت) در نظر گرفته می شود. مولکول dna در این مدل بین دو نانولوله کربنی تک جداره نیمه- نامحدود به عنوان نانوالکترود قرار داده می شود. با اتکا به فرمولبندی لانداور، توجه خود را بر مطالعه گسیل الکترون و تعیین مشخصه های جریان- ولتاژ مولکول dna در ساختار فوق متمرکز می کنیم. علاوه بر این، با اعمال پتانسیل الکتریکی بین دو انتهای مولکول dna، نتایج ما نشان می دهد که افزایش ولتاژ خارجی و همچنین افزایش شعاع لوله الکترود منجر به افزایش قابل ملاحظه ای در رسانندگی سیستم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

خانواده پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  381-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1278
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

با توجه به اهمیت نسب در حفظ نظام خانواده و ثبات نسل ها، اهتمام شارع و قانون گذار همواره بر حفظ آن در سایه تقنین بوده است. از این رو در فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی برای اثبات نسب پدری که به دلیل پنهانی بودن منشا آن به مراتب دشوارتر از نسب مادری است، دلائل متعددی مانند قاعده فراش، اقرار، شهادت، استفاضه و ... را تعیین کرده است و حتی در فرض نبودن دلایل قوی تر به لحاظ کشف واقع، قائل به قابلیت استناد به ضعیف ترین ادله هم چون قرعه است.در این میان با توجه به عدم حصری بودن ادله اثبات نسب و نحوه عملکرد شارع در این حوزه، جایگاه روش های دقیق علمی چون dna Typing یا آزمایش dna که از اهم موارد کاربرد آن در علم ژنتیک، اثبات نسب و تعیین رابطه ابوت می باشد، قابل تامل است، لذا پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است، چرا که با توجه به نظرت فقها و حقوقدانان و استناد به ادله اصولی و فقهی از جمله حجیت قطع و علم عرفی، حجیت این آزمایش در اثبات نسب به لحاظ شرعی و قانونی قابل اثبات است.

آمار یکساله:  

بازدید 1278

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  400
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

هدف: امروزه نشانگرهای dna یکی از مهمترین شاخص ها در زمینه تخمین اندازه مولکولی نمونه های dna هستند که در تمام آزمایشگاه های پزشکی و تحقیقاتی از آن استفاده می شود. اما متاسفانه در کشور ما، تاکنون این ماده ساخته نشده است و تمام نمونه های نشانگر استفاده شده در کشور، از شرکت های خارجی تهیه می گردد. هدف از انجام این تحقیق، ایجاد فناوری مناسب برای ساخت این ماده ارزشمند در سطح آزمایشگاه بود.مواد و روش ها: در این راستا، برای تهیه نشانگرهای dna لامبدا از دو گونه مختلف لامبدا به نام های EMBL3A و CI857sam7 که هر دو جز فاژهای لیتیک بودند و از پلاسمیدهای pBR332 و pUC18 و پلاسمیدهای نوترکیب VZV، به عنوان منبع dna استفاده گردید.نتایج: در نهایت هفت نشانگر dna ساخته شد که چهار عدد از آنها (l/HindIII/EcoR1, l/HindIII/BamH1, Sam2, Sam1) در نوع خود تازه بودند و به عنوان الگوهای جدید معرفی می شوند، ولی سه تای دیگر (pBR332/MpsI, l/Pst I, l/Hind III) مشابه خارجی هم دارند، و تولید آنها برای اولین بار است که در ایران انجام می شود.نتیجه گیری: بعد از طراحی و ساخت این نشانگرها، تلاش برای یافتن بهترین شرایط نگهداری و پایدارسازی نشانگرها به صورت موفقیت آمیزی انجام گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 400

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  3
کلیدواژه: 
چکیده: 

اهداف: ارزیابی dna پلوئیدی با سیتومتری تصویری در کودکان مبتلا به تومور ویلمز و ارتباط آن با پیگیری بلند مدت . همچنین ارتباط یافته های بافت شناسی با سیتومتری تصویری dna در تومور ویلمز.بیماران و روشها: از سال 1987-1997، 41 کودک دچار تومور ویلمز در مرکز درمانی ما تحت عمل جراحی قرار گرفته و پیگیری کامل از آنها بین 12 تا 124 ماه بعمل آمد. (بطور متوسط 61 ماه) سن متوسط زمان مراجعه 3.5 سال بود (بین 6 ماه تا 9 سال). از این میان 26 نفر پسر و 15 نفر دختر بودند. بافت شناسی تومور در 21 مورد مطلوب و در 20 مورد نامطلوب گزارش شد. از نظر  Stagingتومور: Stage I (n=6) , Stage II (n=12) , Stage III (n=16), Stage IV(n=6) , Stage V (n=1)نتایج: عود تومور در 9 بیمار (21.9%) مشاهده شد. (یک مورد عود تومور در کودک با بافت شناسی مطلوب و 8 مورد در کودکان با بافت شناسی نامطلوب مشاهده شد. کلیه عودها در کودکان دارای آناپلوئیدی  dnaدیده شد.در پایان: ارتباط بین یافته های بافت شناسی (مطلوب و نامطلوب) و بقای بیماران و همچنین میزان عود تومور پس از کموتراپی مشخص شده است. تلفیق سیتومتری تصویری و یافته های بافت شناسی ممکن است در یافتن بیماران پر خطر و پیش بینی بقای بیماران و میزان عود تومور ویلمز کمک کننده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 3
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

مقدمه و هدف: بررسی میان کنش سالویژنین با dna به منظور شناسایی ساختار مولکولی آثار ضد سرطانی سالویژنین.مواد و روش ها: سالویژنین از Tanacetum canescens وdna از تیموس گوساله جدا و خالص سازی شد، سپس میان کنش سالویژنین با dna در بافر تریس M0.05،PH برابر 7.4 و دمای 25°C با روش های مختلف مطالعه شد.نتایج: طیف های جذبی dnaدر حضور غلظت های مختلف هریک از لیگاندهای بالا نشان داد که dnaبا سالویژنین میان کنش می کند و با تشکیل کمپلکس، جذب در طول موج 260nmافزایش می یابد. تغییرات جذب dna بر اثر لیگاند نشان دهنده تغییرات ساختاری در آن است، همچنین با کمک داده های به دست آمده از کاهش نشر کمپلکس dna با اتیدیوم برماید توسط لیگاند بالا و آنالیز اسکاچارد، مشخص شد که ساختار کاهش نشر از طریق مهار غیر رقابتی است، یعنی اتصال سالویژنین به dna با مکانیزم غیرفروروندگی و به احتمال از طریق اتصال به شیار کوچک صورت می گیرد.نتیجه گیری: نتیجه میگیریم که سالویژنین که بعنوان یک داروی ضد سرطان شناخته شده است یکی از مکانیسمهای عمل آن برهمکنش با dna است.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
litScript