نتایج جستجو

3706

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

371

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ABDIRAD I. | FAROKH ESLAMLOU H.R. | KHOUSH KALAM M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43312
 • دانلود: 

  22543
چکیده: 

Objective: Neural tube defects including anencephaly, encephalocele, and spina bifida are major congenital malformations with multifactorial etiology, and with a great variation in their prevalence in different populations. The study on the Prevalence of the malformations may be helpful in planning strategies for their prevention. The aim of this epidemiologic descriptive study was to determine the prevalence of neural tube defects and to describe their birth characteristics in Motahhari hospital, Urmia, West Azerbaijan.Materials and Methods: A cross-section observational study was carried on the hospital-based charts of consecutive 13997 live-births and 124 stillbirths during the period January 2001 through June 2005. The defects categorized based on the domains of anencephaly, spina bifida, and encephalocele according to standard definitions.Results: During this period, 117 cases were detected with neural tube defects, giving an overall prevalence of 8.29/1000. Of 117 cases, 81 (69.23%) cases were seen among stillbirths and 36 (30.77%) cases among live-births, that is, the prevalence of neural tube defects for stillbirths and live-births were 653.2/1000 and 2.57/1000 respectively. The yearly prevalence varies between 6.99/1000 and 9.82/1000 over the 4.5-year period. The major lesion was anencephaly with prevalence of 5.52/1000 (66.67% of all neural tube defects). Approximately, two-thirds (66.09%) of cases were found in females. Weights of 73.36% of anencephalic cases were less than 1000 grams.Conclusion: In this study, the prevalence of neural tube defects is among the highest reported rates. There was a significance difference in the prevalence of anencephaly, as the most prevalent NTD, between live-births and stillbirths. These findings may necessitate an intensive approach to periconceptional folic acid supplementation as a possible strategy to reduce the prevalence of these defects.

آمار یکساله:  

بازدید 43312

دانلود 22543 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  143
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1676-1687
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  3244
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3244

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

پوراسماعیلی علیرضا

نشریه: 

حقوق اسلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  157-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  850
 • دانلود: 

  364
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 850

دانلود 364 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (پی در پی 36)
 • صفحات: 

  70-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6999
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

زمینه و هدف: شکستگی های باز در 24 درصد موارد در ساق پا رخ می دهند و در بیشتر موارد با آسیب نسج نرم همراه بوده که زمینه ساز قطع عضو می باشد. یکی از راه های نجات اندام حمایت از استخوان و ترمیم و بازسازی نسج نرم از طریق عمل جراحی است. این مطالعه به منظور بررسی نتایج بازسازی نسج نرم در شکستگی های باز ساق پا انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 59 بیمار دچار شکستگی باز ساق پا که در بخش جراحی استخوان بیمارستان شهید کامیاب مشهد بستری بودند؛ طی سال های 86-1385 تحت عمل جراحی بازسازی نسج نرم قرارگرفتند. مشخصات فردی، نتایج اعمال جراحی و معاینات فیزیکی و رادیوگرافی در پرسشنامه جمع آوری و به وسیله آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون کای اسکوئر پردازش گردید.یافته ها: 8 بیمار به دلیل عدم مراجعه مجدد از مطالعه خارج شدند و مطالعه روی 51 بیمار صورت گرفت. میانگین سنی بیماران 32.2±27.8 سال تعیین گردید و  84.3درصد از بیماران مرد بودند. شکستگی باز ساق پا در  76.5درصد از نوع IIIB بود. نتایج عمل بازسازی نسج نرم در  76.5درصد با موفقیت همراه بود. جوش خوردگی تاخیری در  56.9درصد، عفونت عمقی و استئومیلیت در 43.3 درصد وجود داشت. بین نتایج جراحی به عمل آمده از نظر زمان بازسازی نسج نرم با ایجاد یونیون و عفونت عمقی و استئومیلیت رابطه آماری معنی داری یافت شد(P<0.05) . همچنین بین نتایج جراحی با ایجاد یونیون استئومیلیت رابطه آماری معنی داری یافت شد (P<0.05).نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که عفونت عمقی، استئومیلیت و جوش خوردگی تاخیری به دنبال شکستگی باز با کمبود نسج نرم، شیوع بالایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 6999

دانلود 355 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3-2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  21-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  790
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مقدمه: یکی از مسایل مهم در جراحی، ترمیم آسیب های بزرگ ایجاد شده در دوازدهه به علت ضربه در تصادفات و یا به هنگام جراحی است. جراحان روشهایی گوناگون را برای از میان بردن این آسیب ها به کار برده اند، مانند بستن اولیه، وصله های امنتومی، سروزی دئودنوژوژنوستومی و به تازگی، استفاده از وصله های مصنوعی پلی تترافلوئورواتیلن (Gore Tex) یاPTFE با توجه به این که پژوهش های کمی درباره استفاده از PTFE در ترمیم نقص های روده ای وجود دارد، تصمیم شد که این روش را با روش استفاده از وصله های سروزی، که یک روش شناخته شده است، در نمونه های حیوانی مقایسه گردد.روش کار: برای انجام این کار، 20 قلاده سگ بالغ از نژاد Cross Breed با میانگین وزنی 18 کیلوگرم انتخاب شده و نقصی در حدود 50 درصد قطر دوازدهه به ابعاد 3 3 سانتی متر در بخش دوم دوازدهه آنها ایجاد گردید. سپس، نقص دوازدهه 10 سگ، با استفاده از PTFE و 10 سگ دیگر، با استفاده از انواع سروزی ترمیم شد. در هر گروه، نیمی از سگ ها پس از سه هفته و از نیم دیگر، پس از شش هفته نمونه برداری شد. یافته ها: از نظر مرگ و میر، تفاوتی معنادار میان دو گروه دیده نشد. در ترمیم به روش PTFE پس از شش هفته، مخاط به گونه ای به نسبت کامل، ناحیه ترمیم را پوشانده و پرزهای روده ای تشکیل یافته بود. در همه سگ ها، پلی تترافلوئورواتیلن پس از شش هفته دفع شده بود. در سگ هایی که با انواع سروزی عمل شدند نیز، پس از شش هفته، لایه مخاطی، ناحیه ترمیم شده را پوشانده بود و پرزهای روده ای نیز، در حال تشکیل بودند، که از پرزهای بخش طبیعی کوتاه تر بودند. نتیجه: با توجه به یافته های یاد شده، از PTFE می توان در ترمیم آسیب های بزرگ دوازدهه، به گونه ای موثر بهره جست.

آمار یکساله:  

بازدید 790

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علامی عباس | درخشان فریبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  114-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 240 استناد 0 مرجع 9
strs
نویسندگان: 

امیری سعید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1644
 • دانلود: 

  116
چکیده: 

معایب و بر مبنای آنها خواص چوب ها در ارزشیابی گرده بینه ها از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. در این بررسی مشخصات مهمترین معایب مورد بحث قرار گرفته و برای مشخص شدن میزان معایب، اندازه گیری آنها در تنه های گونه های مختلف ده طرح جنگلداری جنگلهای شمال کشور انجام شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین قطر گره های زنده در سه متراول تنه ها بین حداقل 2.8 سانتی متر در افرا و حداکثر 7 سانتی متر در گونه ممرز متغیر بوده و تنه های بدون گره زنده در طول 10 متر حداقل %12.2 در ممرز و حداکثر %32.4 در ملج و در راش %20 بوده است. تعداد تنه های بدون پوسیدگی مغزی بین حداقل %56 در افرا و حداکثر %95 در ملج نوسان داشته است. این ویژگی در راش %84 بوده است. تنه های با خمیدگی 1-3 سانتی متر به ازا هر متر طول بین حداقل %7 در بلوط و نمدار و حداکثر %18 در افرا و در راش %10 بوده است. تعداد تنه هایی که کاهش قطر آنها به ازا هر متر طول کمتر از 2 سانتی متر بوده بین حداقل %65 در افرا و حداکثر %96 در بلوط نوسان داشته است. این خصوصیت در راش %75 بوده است. تنه های بدون پیچیدگی الیاف و یا با پیچیدگی الیاف کم حداقل %68 در توسکا و حداکثر %91 در بلوط بوده است. این ویژگی در راش %89 بوده است. تعداد تنه های بدون نامنظمی مقطع و یا با نامنظمی سطح مقطع کم حداقل در ممرز %82 بوده است و بیش از %94 تنه های سایر گونه ها فاقد این عیب بوده اند. برون مرکزی بیش از 1/5 قطر گرده بینه که در چوبهای بخش روزانه ای گونه های بلوط و ملج از اهمیت بیشتری برخوردار هستند بترتیب %16.1 و %24.3 بوده است.در این تحقیق در نهایت با پیروی از نتایج بدست آمده و بحث و تجزیه و تحلیل عوامل موثر در درجه بندی چوبها میزان مجاز معایب در درجات مختلف کیفی گرده بینه ها تعیین گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1644

دانلود 116 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1-5
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50202
 • دانلود: 

  18672
چکیده: 

Background: Neural tube defects (NTDs) including spina bifida and anencephaly are the second most common birth defects with 2.8 per 1000 births in northern Iran.Objectives: This study was conducted to determine the risk factors of neural tube defects in Gorgan, north of Iran.Patients and Methods: This hospital-based, case-control study was carried out on all NTD-affected pregnancies (n=59) during February 2007 - August 2010, and 160 healthy pregnancies were selected via convenient sampling method in three hospitals in Gorgan, north of Iran. Risk factors including maternal body mass index (BMI), season of birth, gender of the newborn, mother’s age, ethnicity, consanguineous marriage, folic acid consumption, nutrition, habitat, and education, were assessed through interviews with mothers. Univariate and multivariate logistic regression analyses were used to estimate the risks by odds ratios (ORs) and 95% confidence intervals.Results: The multivariate analysis showed that maternal BMI (normal/underweight OR: 0.23, overweight/underweight OR: 0.15, obese/underweight OR: 0.13) and maternal ethnicity (Fars/Sistani OR: 3.49) and maternal nutrition (good/poor OR: 0.46) were significantly correlated with NTDs in the newborns.Conclusions: This study showed that maternal ethnicity, insufficient nutrition, and BMI, were the main risk factors of NTDs in northern Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 50202

دانلود 18672 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FARHOUD D.D. | HADAVI V. | SADIGHI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1-4
 • صفحات: 

  83-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  27735
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Statistical data from 1966 till 1995 showed that Neural tube defects, in the American continent, Venezuela had the highest prevalence of 38.9 and some Latin American countries showed the low of 7.7. In Europe, Norway had the highest prevalence of 68, and Denmark the lowest, 5.8. In Asia, India had the highest of 181.8 and Japan the lowest of 10. In Africa, Nigeria had the highest of 70 and Negroes of South Africa had the lowest of 9.9. In Australia the figure was 20.05. According to the statistics available of the years 1967 till 1996, anencephaly in China had the highest prevalence of 87. In the American continent, state of Michigan in the USA had the highest of 10.5 and Jamaica, in Central America, had the lowest of 2.6. In Europe, Turkey with 16.4 and Italy with 2.73; in Asia, China with 87 and Iran with 0.8 had the highest and the lowest prevalence, respectively. In Africa, Nigeria with 3.5, and in Oceania, Newzeland with 7.8 in 10000, were reported. Data available on spina bifida, from the years 1968 till 1991 showed the highest prevalence in China with 36, and the lowest in the Alps Mountains with 0.55 in 10000 individuals. In the American continent, state of Arkansas with 7.8 and California with 3.87; in Europe, England with 23.1 and Rhein-Alp with 0.55 in 10000 had the highest and the lowest prevalence. Finally, in China this rate was 36, in Australia 10, in Newzeland 9.4, and in Nigeria 7/10000. In a study carried out in Tehran, from 1969 till 1978 by the authors, out of 13037 births, (17.6 in 10000) newborns had neural tube defects, with anencephaly 0.8 and spina bifida 3.8/10000. In a new study on 8585 deliveries (1991-1997) in Hamadan (a North West province of Iran), Prevalence of total NTDs was 50.1/10000, anencephaly 15.6 and spin bifida 6.98.

آمار یکساله:  

بازدید 27735

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

BALJOON M. | NATTO S. | ABANMY A. | BERGSTROM J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  173-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  7990
 • دانلود: 

  14239
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7990

دانلود 14239 استناد 375 مرجع 0
litScript