نتایج جستجو

3736

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

374

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CHANDNA P. | CHANDRA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  27-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316781
 • دانلود: 

  201444
چکیده: 

Crankshafts are the most important loaded components in the case of an automobile. In order to achieve required mechanical properties most of crankshafts for automobile are forged with micro alloyed steel. Usually, the shapes of crankshafts are complex, and many defects are induced during the process of crankshaft forging such as under-filling, laps and folds etc. In this work the forging analysis of six cylinder crankshaft produced by hot forging having engine bore of ninety-seven mm popularly known as 697 crankshaft manufactured by TATA Motors, Jamshedpur INDIA (previously known as TELCO) used in trucks and buses is being made.Forging analysis is being made to explain that how the defects appear and how to prevent them.This analysis can be easily done with the help of various quality tools used for quality improvement process. With the help of Pareto diagrams, which are mostly used to identify critical areas, the forging defects of the crankshaft have been prioritized by arranging them in decreasing order of importance. Then cause and effect diagram is being applied to explore possible causes of defects through brain storming session and to determine the causes which has the greatest effect. Corrective measures are being suggested to overcome the forging defects of the 697 integral counter weight crankshafts. Finally, few remedial measures and suggestions have been provided for the existing crankshaft production line in the forging shop. It is also concluded that the proper implementation of the proposed corrective plan may reduce the present rejection rate from 2.43% to 0.21% and rework from 6.63% to 2.15%.

آمار یکساله:  

بازدید 316781

دانلود 201444 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (مسلسل 27)
 • صفحات: 

  25-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

هدف: هدف از این مطالعه بررسی ترمیم خود به خودی آسیب هایی به اندازه 4 در 5 میلیمتر در غضروف شیار پاتلار خرگوش نر بالغ است.روش بررسی: در یک مطالعه تجربی و مداخله ای 21 خرگوش نر بالغ سفید از نژاد Dutch (وزن 2±0.2 کیلوگرم، 4 ماهه) برای این مطالعه انتخاب شدند. خرگوش ها به گونه تصادفی، به 3 گروه (4، 8 و 16 هفته) تقسیم شدند. در هر گروه بین 8-6 خرگوش قرار داده شد. پای مقابل به عنوان کنترل انتخاب شد. در گروه آزمایشی، در شرایط استریل و بیهوشی جراحی ناحیه زانو انجام شد و نقصی به قطر 5 و عمق 4 میلیمتر در شیار پاتلار استخوان ران توسط دریل ایجاد شد. پای مقابل بدون جراحی جهت مقایسه استفاده شد. پس از گذشت چند هفته خرگوش های هر گروه کشته شده و هر دو زانوی آنها جدا شد و به وسیله آزمایش های بیومکانیکی با روش ایندنتاسیون (indentation) مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضخامت غضروف و مادول الاستیک آنی و تعادلی پس از 900 ثانیه اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری در میانگین مقدار مادول الاستیک آنی و تعادلی بین هفته های (4، 8 و 16) در هر دو پا وجود ندارد (P>0.05). از سوی دیگر در مقایسه بین دو پا مشخص شد که مادول الاستیک آنی در 16 هفته بین دو پا دارای اختلاف معنی داری است، به گونه ای که میانگین مقدار این متغیر در پای آسیب دیده بیشتر از پای سالم بود (P>0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که آسیب های غضروفی– استخوانی با اندازه 5×4 میلیمتر، در شیار پاتلار خرگوش نر بالغ به گونه خود به خود ترمیم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  2303-2312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  183
 • دانلود: 

  163
چکیده: 

از تجزیه و تحلیل تصاویر حرارتی می توان جهت شناسایی و تشخیص عیوب جدایش در فصل مشترک ورق های چندلایه استفاده نمود. نمونه های ساخته شده برای انجام آزمایش، ورق های دوجنسی آلومینیوم-کامپوزیت تقویت شده با الیاف کربنی و آلومینیوم-کامپوزیت تقویت شده با الیاف شیشه بودند که در فصل مشترک فلز-کامپوزیتی، جهت ایجاد جدایش بین لایه ای، صفحاتی از جنس کپتون با ابعاد مختلف، جاسازی شدند. الگوی جای گیری عیوب طوری طراحی شد که عیوب در لبه و مرکز ورق به طور همزمان مورد آزمایش قرار گیرند. در این پژوهش اثرات موقعیت و ابعاد عیب جدایش به روش دمانگاری پالسی شناسایی و بررسی شد. در ادامه عوامل تاثیرگذار بر دقت اندازه گیری ابعاد عیوب مورد بررسی قرار گرفتند. در تصاویر حرارتی به دست آمده تقریباً تمامی عیوب به روش دمانگاری پالسی قابل شناسایی بودند و با افزایش اندازه عیب، اختلاف حرارتی عیب با مناطق سالم افزایش پیدا کرد. مشخص شد که عیوب در زمینه فیبرکربنی، تا میانگین یک درجه سانتی گراد اختلاف حرارتی بیشتری نسبت به زمینه فیبر شیشه پیدا می کردند. با این وجود، نتایج به دست آمده نشان دادند که دقت اندازه گیری ابعاد عیوب در زمینه الیاف شیشه ای تا 2 برابر نسبت به زمینه الیاف کربنی بالاتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 183

دانلود 163 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  421
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

برش نگاری دیجیتالی روشی مبتنی بر تداخل سنجی لیزری است که در تشخیص و اندازه گیری عیوب به صورت غیر مخرب کاربرد دارد. در این پژوهش روش جدیدی برای اندازه گیری عیوب صفحه ای در قطعات به روش برش نگاری ارایه شد. به منظور صحت سنجی روش ارایه شده و مطالعه اثر عمق عیب و اندازه برش بر دقت اندازه گیری آن در مجموع 16 آزمون برش نگاری با تغییر اندازه عیب در چهار سطح و عمق عیب و اندازه برش در دو سطح صورت گرفت. اندازه عیوب در شرایط مختلف اندازه گیری شده و خطای تخمین اندازه در هر مورد به دست آمد. روش ارایه شده با دقت خوبی قادر به تخمین اندازه عیب بود و کمترین درصد خطا در آزمون برش نگاری عیب 15 میلی متر در عمق 5/0 میلی متر با اندازه برش 15 میلی متر به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که با نزدیک شدن اندازه برش به اندازه عیب درصد خطا کاهش می یابد و بیشترین دقت تخمین اندازه عیب زمانی حاصل می شود که اندازه برش برابر با اندازه عیب باشد. همچنین تغییر عمق عیب باعث تغییر خطای تخمین اندازه عیب شده و در اغلب موارد تخمین اندازه عیوب با عمق 1 میلی متر به دلیل وضوح بهتر هاله های تشکیل شده، با دقت بیشتری همراه بود.

آمار یکساله:  

بازدید 421

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  78
 • صفحات: 

  32-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  807
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

در این مقاله یک روش بازرسی غیرمخرب جدید بر اساس تکنیک های نوری برای بررسی وضعیت خطوط لوله ارائه شده است. روش های متداول بازرسی لوله (براساس سیستم های تلویزیونی مدار بسته) عملکرد نسبتا ضعیفی دارند. در این روش ها یک دوربین ویدئویی روی ربات نصب می شود و فیلم به دست آمده، توسط متخصص به صورت غیرهمزمان بررسی می شود. دو اشکال عمده چنین سیستم های بازرسی عبارتند از: 1) کیفیت پایین تصاویر به دست آمده به دلیل عدم نورپردازی مناسب در داخل لوله و 2) امکان بروز خطا در طول بازرسی غیرهمزمان که توسط اپراتورهای انسانی انجام می شود. در این مقاله، هدف شناسایی و مکانیابی خودکار عیوب و ناپیوستگی ها در سطح داخلی لوله است. سنسور مورد استفاده مونتاژی از یک دوربین CCD و دیود لیزری است که از این دیود لیزری برای تولید لیزر به شکل رینگ استفاده می شود. شناسایی و مکانیابی عیب از طریق رسم رویه سطح داخلی لوله بر اساس تکنیک های پردازش تصویر، انجام می شود. روش پیشنهادی بر روی یک لوله گاز واقعی آزمایش گردیده و نتایج ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 807

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31970
 • دانلود: 

  27202
چکیده: 

Background: Congenital heart defects (CHDs) are the most common congenital malformations at birth. Substance abuse has increased dramatically over the past two decades. It also can affect neonates of drug-abusing mothers. Objectives: This study aimed to elucidate the possible association of maternal drug abuse with CHDs in their newborn infants. Patients and Methods: In this study, 72 neonates who were born during 6 years in three teaching hospitals are studied. Echocardiography was performed by a single pediatric cardiologist using two-dimensional and color Doppler echocardiography. The data were analyzed using descriptive statistics. Results: 1) Of 72 included cases, 38 (52. 78%) had abnormal echocardiographic findings; 2) from 38 abnormal echocardiography, 35 (48. 61% of total and 92. 11% of abnormal echoes) had mild congenital heart defect (CHD), and 3 had complex CHD; 3) There was no significant difference in the prevalence of neonatal congenital heart defect with the type of misused drugs (opiates or methamphetamines). Conclusions: In our study, the prevalence of CHD in newborns of drug abuser mothers was significantly higher than the normal population of infants. Hence, echocardiographic screening of these newborns seems to be logical.

آمار یکساله:  

بازدید 31970

دانلود 27202 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  160-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4410
 • دانلود: 

  4674
چکیده: 

Purpose: To evaluate the role of topical umbilical cord serum (TUCS) therapy in treating corneal epithelial defects (CEDs) after diabetic vitrectomy. Methods: In this double-masked, randomized clinical trial, we included 80 eyes of 80 patients who were candidates for vitrectomy due to proliferative diabetic retinopathy complications. In cases of corneal edema obscuring the fundus view during surgery, the corneal epithelium was removed using a 6-mm trephine and a blade no. 15. The day after the surgery, patients were randomly divided into two groups: (1) the TUCS group that received 20% TUCS six times/day in addition to the conventional treatment of CED and (2) the control group, which was prescribed artificial tears as placebo in addition to the conventional treatment of CED. The rate of healing of CEDs was measured via two maximum linear dimensions perpendicular to each other at the start of therapy and on postoperative days 1– 5, 7, and 12. Results: Of 80 eyes, 40 were assigned to each treatment group. The mean times to complete CED healing were 2. 4 ± 0. 7 and 3. 8 ± 2. 1 days in the TUCS and control groups, respectively (P < 0. 001). Persistent CED occurred in two eyes in the control group but in no eyes in the TUCS group. Conclusion: TUCS therapy may be safe and effective in healing CEDs after vitrectomy in patients with diabetes.

آمار یکساله:  

بازدید 4410

دانلود 4674 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (نیمه اول)
 • صفحات: 

  23-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9069
 • دانلود: 

  2332
چکیده: 

نبات کریستال رشد یافته ساکارز می باشد که امکان اولیه تولید آن ایران و هندوستان ذکر شده است، در فرایند تولید نبات کریستالهای درشت ساکارز در اثر سرد نمودن محلول فوق اشباع شکر تولید می گردند. این روش سنتی تهیه نبات تا بحال متداول بوده است. طی سالهای اخیر تلاشهای فراوان در جهت بهینه سازی فرآیند تولید به عمل آمده است. فرآیند علمی تولید نبات یا بلور رشد یافته ساکارز، تحت کریستالیزاسیون در سرما بررسی می گردد و با توجه به پارامترهای موثر بر درجه فوق اشباع و هدایت کریستالیزاسیون، سعی در افزایش راندمان تولید و رشد دادن مطلوب کریستال شکر می شود. باید در نظر داشت که در این فرایند به علت راندمان پایین تولید، رشد کریستال ساکارز تا ابعاد کمتر از 3 میلیمتر در کریستالیزاتورهای تبخیری (آپارات پخت) صورت می گیرد. در این پژوهش فرایند تولید نبات در روش سنتی با انجام آزمایش های لازم در مراحل مختلف در یک نبات ریزی سنتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل با اصول علمی مقایسه و معایب آن تبیین گردید. بر اساس نتایج، برای رسیدن به درجه فوق اشباع مناسب بیش از 90 دقیقه زمان، همراه با افزایش دمای محلول تا 112 درجه سانتیگراد و تبخیر آب اضافه در محلول، ضروری به نظر رسید، بطوریکه مقدار درصد قند انورت از 0.015 در شکر اولیه به 0.571 در شیره رسید و نبات تولیدی نیز دارای درصد قند انورتی معادل 0.553 بود. pH محلول از حدود 7.3 به 5.2 کاهش پیدا کرد. شدت رنگ از حدود 70 ایکومزا در شکر اولیه به حدود 1240 ایکومزا در شیره (پساب مادری) و بیش از 250 ایکومزا در نبات تولیدی (اندازه گیری در طول موج 420 نانومتر) افزایش یافت. با توجه به شدت زیاد رنگ و قند انورت در شیره یا پساب باقیمانده استفاده از این شیره برای استفاده مجدد در فرایند مناسب نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 9069

دانلود 2332 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (مسلسل 36)
 • صفحات: 

  59-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  566
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

بیان مساله: بازسازی استخوان به منظور بازگرداندن نسوج از دست رفته به وضعیت پیشین آنها قبل از شروع تخریب انجام می شود. اهمیت این روش درمانی در زمینه درمان لثه و ایمپلنت کاملا محسوس است. در این درمانها ممکن است از مواد پیوندی استفاده شود که هر یک از این مواد دارای مزایا و معایبی هستند. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی ماهیت نسوج تشکیل شده در ارتباط با کاربرد ماده پیوندی Biostite ® و مقایسه میزان بازسازی استخوان و ضخامت و تراکم ترابکولای استخوان ساخته شد؛ همچنین بروز واکنش جسم خارجی در ارتباط با کاربرد این ماده پیوندی نیز مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: در این مطالعه تجربی تعداد 5 راس گوسفند مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های انتخاب شده با بیهوشی عمومی مورد عمل جراحی قرار گرفتند و در ناحیه بی دندانی فک پایین در سمت چپ و راست در مجموع 10 ضایعه استخوانی به ابعاد 5×5×5 میلیمتر ایجاد گردید. در پنج ضایعه به صورت تصادفی از ماده پیوندی Biostite ® استفاده شد (گروه مورد) و پنج ضایعه دیگر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. پس از گذشت شش ماه از زمان جراحی، نمونه ها کشته شدند و محل جراحی با حاشیه سالم به صورت برشهای مجزا و در فرمالین 10% قرار داده شد. مقاطع بافت شناسی از محل ضایعات تهیه و پس از رنگ آمیزی مورد بررسی های بافت شناختی و هیستومورفومتری قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون آماری Mann-Whitney U تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: میانگین درصد استخوان ساخته شده در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بیشتر و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (p<0.05). استخوان ساخته شده در هر دو گروه زنده و ترکیبی ازLamellar Bone  و Woven بود ولی ضخامت و تراکم استخوان ساخته شده در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بیشتر بود. بروز واکنش جسم خارجی در ارتباط با کاربرد ماده پیوندی Biostite ® مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به محدودیت های این مطالعه، استفاده از ماده پیوندی سنتتیک Biostite می تواند در درمانهای بازسازی استخوان سودمند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 566

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73171
 • دانلود: 

  70624
چکیده: 

Introduction: Semantic system plays a key role in all areas of language including understanding and expression of language. Based on a traditional view, the left hemisphere is dominant for processing of various linguistic information, including semantic information. It is believed that lesions in the left hemisphere impair the semantic component of language. In this study, we aim to study different types of semantic impairment in patients with aphasia; so that with early diagnosis of these sematic impairment we can identify patients who need treatment.Materials and Methods: This is a cross-sectional, descriptive-analytic study. A total of 39 subjects, comprising 13 patients with left cerebral ischemic stroke in the temporoparietal region and 26 healthy subjects, were evaluated using pyramids and palm trees test, concrete and abstract word synonym test, and Bilingual Aphasia Test (BAT).Results: In concrete and abstract word synonym test, patients with left hemisphere damage had lower performance than the normal group. Only in the verbal version of the pyramids and palm trees test, patients with left hemisphere damage obtained significantly lower scores than the normal participants. In the BAT test, patients with left hemisphere had a heterogeneous performance.Conclusion: Based on these findings, although a large part of semantic processing is performed by the dominant hemisphere of the brain, the right hemisphere has a complementary role in semantic processing.

آمار یکساله:  

بازدید 73171

دانلود 70624 استناد 0 مرجع 938
litScript