نتایج جستجو

12919

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1292

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  241
 • صفحات: 

  867-875
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  492
 • دانلود: 

  138
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 492

دانلود 138 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

کی منش عباس

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  45-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2091
 • دانلود: 

  628
چکیده: 

موضوع مطروحه تعلیمی فوق ماخوذ است از کلام انسان ساز پیغمبر اکرم (ص)، آنگاه که از جنگ کفار بازگشت و فرمود که «ما از جهاد اصغر به جهاد اکبر می رویم». کلام آن حضرت را سنایی غزنوی در بیتی در دیوان بدین صورت به نظم کشیده است:بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی                  که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از مامراد از «مرگ پیش از مرگ» کشتن نفس اماره است که سنایی بعد از تغییر احوال در دوران آشفتگی و سیر و سلوک بدان اعتقاد یافته است.پیشوای پرهیزگاران عالم اسلام - علی (ع) - آنگاه که فرق مبارکش شکافته شد فرمود: «فزت و رب الکعبه، سوگند به خدای کعبه که رستگار شدم». و عرفای اسلامی نیز تحت تاثیر پیشوای خود غالبا جهاد با نفس را برگزیده اند.نگارنده این سطور آنچه را که درباره مرگ اضطراری و انواع مرگ اختیاری در برخی از کتب عرفانی دستیاب خود در مطالعه آورده با عنوان «مرگ پیش از مرگ» در این گفتار مطرح نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 2091

دانلود 628 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

قائمی معصومه | عباسی بابک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  81-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2285
 • دانلود: 

  520
چکیده: 

فریدریش نیچه فیلسوفی است که به دفعات از معنای مرگ سخن می گوید و در آثارش مشخصا به «مرگ خودخواسته» می پردازد. هم چنین می توان از برخی جملات او دعوت مستقیم انسان به مرگ را استنباط کرد؛ این دعوت نه از سر انکار خواست زندگی (به نحوی که شوپنهاور مطرح می کند) بلکه در نتیجه آمیختن آن با ایده های نوظهور دیگری نظیر «خواست قدرت» و یا «ابرانسان» مطرح می شود. ابرانسان نور امیدی است که بر انسانیت مورد عنایت نیچه می تابد و از این رو نمونه عالی خواست قدرت و پذیرنده نظریه «بازگشت ابدی» اوست. در این مقاله ابتدا از ابرانسان و رابطه آن با مرگ خودخواسته سخن می گوییم تا در مقابل بتوانیم انتقاد نیچه از باورهایی که نشانگر نفی ارزش زندگی هستند را درک کنیم. به عقیده نیچه اگر اندیشیدن در باب مرگ با تفکر هستی محور در هماهنگی کامل باشد ارزشمند خواهد بود در حالی که «واعظان مرگ» فیلسوفانی هستند که تنها به یک بعد زندگی (رنج) توجه می کنند؛ اگرچه در پایان خواهیم دید که وی نتوانسته است راهی مشخص و کاربردی را در راستای این هماهنگی ترسیم کند و بنابراین پس از نیچه نیز تفکر در خصوص بی معنایی زندگی و خودکشی به عنوان نتیجه منطقی تجربه پوچی ادامه می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 2285

دانلود 520 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

CHILD DEVELOPMENT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  91
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  491-511
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2752
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2752

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MCCLATCHEY I.S. | KING S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  343-361
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8147
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8147

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  7-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2559
 • دانلود: 

  8368
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2559

دانلود 8368 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

THOMAS H. | OUGHAM H.J. | WAGSTAFF C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1127-1132
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3492
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3492

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

VOUSDEN K.H.

نشریه: 

CELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  691-694
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5112
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5112

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

NIKOO -

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

CARDIOVASCULAR SYSTEM DISEASE IS FIRST OR SECOND RANKING IN MORTALITY IN MOST POPULATIONS. DESPITE GREAT IMPROVEMENT IN DIAGNOSIS AND THERAPY OF THEM SUDDEN CARDIAC death REMAIN A DILEMMA....

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
litScript