نتایج جستجو

4374

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

438

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KYDD ANDREW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  325-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6694
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6694

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BANDIERA ORIANA | BARANKAY IWAN | RASUL IMRAN

نشریه: 

ECONOMICS OF TRANSITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  473-498
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9859
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9859

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ژئوپلیتیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  41-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در سده بیستم، بویژه در دوران جنگ سرد، دو ایده ملی گرایی و بین الملل گرایی رقیبان اصلی در میان مکاتب فکری گوناگون در حوزه مطالعات بین الملل بودند. اما امروزه همگرایی جهانی میان دولت ها و ملت ها از دیدگاه های اقتصادی، فرهنگی و ارتباطی، جهانی شگفت را آفریده که در آن همگرایی ها بیش از گذشته شده اند و منافع واحدهای سیاسی بیش از پیش در همکاری با یکدیگر تعریف شده است. برپایه این نظم نوین جهانی، مهمترین روندهای بین المللی، دو رویکرد منطقه گرایی و جهان گرایی به شمار می روند. پدیدار شدن رژیم های منطقه گرایی کارآمد در اروپا و نیز در جنوب شرق آسیا، در حالی که آنان همچنان همبستگی خود را با روندهای جهانی حفظ کرده اند، الگوی مناسبی را برای دیگر مناطق جهان فراهم آورده اند تا اتحادهای منطقه ای را در چارچوبی جهانی، برسازند.در این نوشتار تلاش شده است تا یکی از موضوعات مهم در منطقه سازمان همکاری شانگهای - که کاوش و ترابری و فروش انرژی در این منطقه است - در چارچوب رهیافت های منطقه گرایانه و جهان گرایانه بررسی شود. بر این پایه، چشم انداز همکاری در زمینه انرژی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و دیدگاه بازیگران توانمند در این منطقه درباره این همکاری ها، واکاوی خواهند شد. همچنین چالش ها و فرصت های پیش روی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالای استراتژیک برای رسیدن به امنیت دسترسی به انرژی در این منطقه، بررسی خواهند شد. اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SZNAJDER ARIEL PABLO

نشریه: 

JOURNAL OF IPS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4994
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4994

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

جوادی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  19-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  204
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف این مقاله بررسی و ارایه اندیشه ها و تفکرات بانیان و طراحان و تئوریسین های «دموکراسی» و تجربه تلاشگران آن در جوامع به خصوص غربی است. نگارنده با استفاده از نظریات متفاوت و گاهی متضاد در عرصه مشارکت و انتخابات و دموکراسی سعی کرده ضمن خودداری از نفی ارزش دموکراسی علیرغم عدم موفقیت آن در غرب که در اقرارات مطروحه و متن و مباحث مقاله ملاحظه می شود نوعی از دموکراسی شرقی را راه گشای تحقق آن معرفی نماید، که تحت عنوان مردم سالاری دینی مورد توجه خاص دولت و ملت ایران قرار گرفته است. در ادامه این تلاش به جامعه و اجتماع و نظریات مختلف در مورد احزاب و مشارکت و اشکالات مطروحه از زبان غربی ها پرداخته و این امید را مطرح می سازد که جامعه اسلامی ایران با انجام سالی یک انتخابات در جهت کسب تجربیات خود و نیل بسوی کمال در این راستا قرار گرفته است. به خصوص اینکه در عقاید و افکار ایرانیان انگیزه بسیار قوی حاکم است که آنها را به راحتی وادار و ترغیب می کند تا از اغراض و منافع خود به نفع دیگران بگذرند و به نتایج سالم حاصل از دموکراسی چشم بدوزند و خدا را جانشین همه آنها بدانند.

آمار یکساله:  

بازدید 204

دانلود 20 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

بیابانی غلامحسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  486
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

هدف نگارنده در این مقاله این است که همکاری در سازمان های جنایی چگونه است، آنها اعضای خود را چگونه شناسایی می کنند، چه قوانینی بر آنها حاکم است، چه عواملی باعث رویکرد مجرمان به این جرایم می شود، علل عدم موفقیت پلیس در برخورد با سازمان های جنایی چیست؟ و قدرت های سازمان های تبهکاری ناشی از چیست و ... پاسخ به این سوالات مستلزم شناخت از سازمان جنایی است. زیرا سازمان های جنایی جرم را به عنوان یک شیوه زندگی دنبال می کنند و گاهی مواقع خود را جدای از جامعه می پندارند و نسبت به هم و نسبت به گروه از صمیمیت خاصی برخوردارند. آنها بسیاری از اعمال مجرمانه خود را در ارتباط با کشورهای دیگر انجام می دهند و بدون همکاری موثر دیگرکشورها مبارزه با گروه های جنایی تقربیا غیرممکن خواهد بود. اما متاسفانه کشورهای مختلف از سیستم قضایی و قانونی متفاوتی در مبارزه با جرایم سازمان یافته برخوردارند. بنابراین، گروه های جرایم سازمان یافته از این گونه راههای گریز بهره می جویند تا از تحقیقات و بازجویی و یا دردسرهای قانونی هنگام ارتکاب جرایم فراملیتی فرار کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 486

دانلود 115 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسنده: 

Haddadi Alireza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Cognitive science is an interdisciplinary approach that claims to link the humanities such as philosophy with technical sciences such as neuroscience and artificial intelligence, and in this way, has taken a step towards human cognition and social intervention. But it is important for cognitive scientists to realize that such a connection is not easily possible, and to do so they must consider themselves the target of a discussion of the nature of language. A conversation that literature and technique will have with mathematics. Do literature and technique represent two different types of epistemological foundations and therefore represent two opposing logics and two opposing languages, or can one ask about familiarity and reconciliation between them through mathematics? The question of how the dramatic language of literature and the physical language of technique, at their core, requires interaction with the language of mathematics, and through which they can remember their unity. On the other hand, how is number expressed and mathematics can somehow be human language? Even more fundamentally, it is necessary to ask the nature of language whether man can basically have a single language in the world, or whether he always feels a rift in his language and must seek connections between its two sides. Such a decision about language and tone also has many implications for issues such as how the world is experienced. The present article tries to trace the roots of this plan by reviewing the apparent interdisciplinary differences in the current knowledge of cognitive sciences and find a way to the world by using the phenomenological research tradition and design the media as a potential way for the humanities to embrace technique.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  97-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  252
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

مقاله حاضر با هدف بررسی همکاری سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و شورای همکاری خلیج فارس و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. در شرایط کنونی، فعالیت های ناتو در منطقه با منافع ملی ایران سازگاری ندارد و نگاه رایج در ایران به سیاست های ناتو به عنوان سازمانی که تحت نفوذ کامل آمریکا قرار دارد رویکردی تقابلی است. حضور نظامی کلیه اعضای درجه اول ناتو در خلیج فارس و دریای عمان و وجود پیمان های دفاعی متعدد آنها با همسایگان جنوبی ایران و با کشورهای مستقل مشترک المنافع در شمال ایران به ویژه روابط رو به گسترش ناتو با جمهوری آذربایجان، نمونه هایی از حضور نظامی آشکار و پنهان ناتو و اعضای درجه یک آن در امتداد مرزهای ایران می باشد. این امر می تواند به عنوان تهدیدی علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران تلقی شود. حضور در پیمان های دفاعی و امنیتی منطقه را می توان به عنوان یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تهدیدات نوظهور و خنثی نمودن سیاست هایی که باعث به انزوا کشاندن و نادیده گرفتن ایران در مناسبات مختلف منطقه ارزیابی می شود، تلقی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 252

دانلود 79 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DEUTACH M.

نشریه: 

HUMAN RELATIONS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  129-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8331
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8331

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  185-210
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1593
 • دانلود: 

  1137
چکیده: 

ایران در سال 2005 به عنوان عضو ناظر به سازمان همکاری شانگهای پیوست و یک سال بعد برای عضویت کامل در این سازمان درخواست داد. این درخواست بحث های زیادی را در بین اعضای سازمان مذکور، در داخل ایران و خارج از این سازمان و در عرصه سیاست بین الملل به همراه داشت. بخش مثبت این درخواست این است که اهمیت استراتژیک و منابع عظیم انرژی ایران انگیزه زیادی به اعضای سازمان همکاری شانگهای می دهد. بعد منفی نیز این است که چالش ایران با غرب، به ویژه در مورد برنامه هسته ای، مانع پذیرش ایران توسط اعضای این سازمان می شود، از آنجا که آن ها نگران شرایطی هستند که در برابر آمریکا و غرب قرار بگیرند. این مقاله در تلاش است تا این مباحث را در چارچوبی نظریه نئورئالیسم دنبال کند و این رویدادها را به کمک تحلیل های تاریخی و بر اساس چارچوب تاریخی آن ها بررسی نماید. با در نظر گرفتن فضای بین المللی کنونی، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای دور از دسترس است و تا حد زیادی به پیشرفت مذاکرات آینده در پرونده هسته ای ایران و روابط بین این سازمان و غرب بستگی دارد. اصل مقاله بصورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 1593

دانلود 1137 استناد 0 مرجع 1916
litScript