نتایج جستجو

968

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

97

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-616
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20843
 • دانلود: 

  9909
چکیده: 

Background & Aims of the Study: This study was conducted to investigate effects of biofertilizers application and its interaction with organic manures on Scindapsus aureus performance.Materials & Methods: The experiment was performed in a randomized block design with factorial arrangement of two above mentioned factors at greenhouse of Municipality fertilizer production factory. Three different fertilizers (vermicompost, granular compost fortified with sulphur and trash compost) were applied at four levels of 5, 10, 15, and 20 percent of soil. The comparisons among means were made using the least significant difference test calculated at p-values<0.05.Results: Around leaves area index (LAI), performance of vermicompost (8.31) was better than other fertilizers. This increase can be related to more absorb nutrients, better nutrition and thus improve plant performance in the presence of vermicompost.Conclusions: Thus use of fertilizers and especially vermicompost in the Scindapsus aureus growth with 10% of soil, will achieve increase in all indicators of plant growth. Thus, the processes of biological conversion such as composting in addition to economic value also have benefits for environmental protection.

آمار یکساله:  

بازدید 20843

دانلود 9909 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1029-1037
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19852
 • دانلود: 

  10881
چکیده: 

This study was conducted to determine the effect of compost and compost tea on growth and physiological parameters of Lepidium sativum L.30-day-old Cress plants treated with compost and compost tea were harvested and different growth and physiological parameters were measured. compost tea application increased RGR, SLA, ULR and RLAGR. The contents of Chlorophyll a and Chlorophyll b in the plants significantly increased at the media supplemented with compost 25% and compost tea 75%. While total soluble sugars in leaves of the treated cress plants decreased total non-soluble sugars, proline and total protein contents increased with an increase in compost and compost tea contents in culture medium.. From among different measured macro elements, K was further observed as compost levels rose in the growing media Finally, the highest contents of micro-elements were measured at medium supplemented with 75% compost and compost tea.

آمار یکساله:  

بازدید 19852

دانلود 10881 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (مسلسل 53)
 • صفحات: 

  99-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1011
 • دانلود: 

  616
چکیده: 

امروزه مساله مواد زاید جامد شهری یا پسماند شهری یکی از مسایل و مشکلات جدی در کل شهرهای دنیا است. بررسی کمیت و کیفیت مواد زاید جامد شهری، همراه با طرح بازیافت و تفکیک مواد از مبدا و استفاده از مواد آلی زباله ها جهت تولید کود آلی، به عنوان مهم ترین مسایل در بحث مدیریت پسماندها مطرح می باشد. لذا با توجه به ملاحظات بهداشتی و اقتصادی، انگیزه انجام مطالعه ای در خصوص بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی کود حاصل از زباله های عادی شهر زاهدان ایجاد گردید، تا بتوان از این طریق کمبودهای موجود را شناسایی و جهت ارتقای کیفیت کود تولیدی، راهکارهای مدیریتی مناسب را ارایه نمود. بدین منظور جهت آنالیز کود کمپوست و بیوکمپوست حاصل از زباله های شهری زاهدان در دو مرحله در زمستان 85 و تابستان 86 به نمونه برداری اقدام شد. نتایج حاصل از بررسی های آزمایشگاهی حاکی از آن است که غلظت فلزات سنگینی چون کادمیوم و روی و درصد رطوبت در کودها به خصوص در فصل تابستان به دلیل گرمای بالای هوا و تبخیر شدید از سطح توده های کود در حد مطلوبی نمی باشد. ولی غلظت مواد مغذی همچون ازت، فسفر و پتاسیم در توده های کود در حد استاندارد می باشد. به طور کلی تغییرات کیفیت کودهای کمپوست و بیوکمپوست تولیدی سازمان بازیافت شهرداری زاهدان به صورت فصلی بوده به گونه ای که در فصل زمستان بهتر از تابستان است که شرایط جوی منطقه، تغییرات درجه حرارت و وزش بادهای فصلی عامل اصلی بروز چنین شرایطی است. همچنین کیفیت کود بیوکمپوست با توجه به درصد بالای مواد آلی که داراست، نسبت به کمپوست جهت تقویت خاک بهتر است. به طور کلی می توان با مراقبت بیشتر از توده های کود به خصوص در فصل گرما و آموزش مداوم خانوارها جهت تفکیک مناسب تر پسماندها در منازل، وضعیت کیفی کودهای آلی حاصل از پردازش زباله های شهر زاهدان را بهتر و ایده آل تر از قبل نگاه داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1011

دانلود 616 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  84-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1627
 • دانلود: 

  407
چکیده: 

امروزه در سیستم های کشاورزی ارگانیک که مبتنی بر حداقل استفاده از کودهای شیمیایی می باشند، بسیاری از عناصر غذایی از تجزیه مواد آلی تامین می شوند. ترکیب شیمیایی یا کیفیت مواد آلی، ساختار جمعیت میکروبی، رطوبت خاک، قابلیت دسترسی عناصر غذایی، شوری، بافت و ساختمان خاک از جمله عوامل مهمی هستند که بر روی تجزیه بقایای گیاهی تاثیر بسزایی دارند. در این مطالعه سرعت تجزیه مواد آلی کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست، کود دامی و کمپوست پسته در دو نوع خاک با بافت متفاوت، دو نوع علف کش و سه سطح شوری در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. درجه حرارت (28 درجه سانتی گراد) و رطوبت نمونه های خاک (50 درصد ظرفیت زراعی) در طول آزمایش ثابت نگه داشته شد. میزان دی اکسید کربن تولید شده بعنوان شاخص تجزیه مواد آلی انتخاب گردید. نتایج حاصله نشان داد که کمپوست پسته در مقایسه با کمپوست زباله شهری، ورمی کمپوست و کود دامی با سرعت بیشتری تجزیه می شود. مقادیر دی اکسید کربن متصاعد شده و سرعت لحظه ای تجزیه مواد آلی به ترتیب از فرمولها,V=-A.e(kt), y=a0+a1×e[x/a2]  پیروی کردند. نتایج آزمایش همچنین نشان داد که سرعت تجزیه مواد آلی همبستگی بسیار بالایی با مقادیر k دارد. بیشترین سرعت تجزیه بر اساس مقادیر k به ترتیب به کمپوست پسته، کود دامی، کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست تعلق داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1627

دانلود 407 استناد 3 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

CARPENTER B.

نشریه: 

BIOCYCLE MARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  61-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5708
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5708

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  165-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  297
چکیده: 

مقدمه: امروزه مسیله مواد زاید جامد شهری یا پسماند شهری یکی ازمسایل و مشکلات جدی در کل شهرهای دنیا است. کمپوست کارخانه های بازیافت از زمان تولید و رسیدن تا مرحله فروش و مصرف آن مدت زمان قابل توجهی نگهداری می شود. در این پژوهش بررسی اثر سن کمپوست بر کیفیت آن در کارخانه کمپوست سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان انجام شد. روش کار: جهت انجام این پژوهش یک توده کمپوست به وزن حدودا 300 تن از کمپوست تازه تولید شده و آماده شده برای فروش در محل خاصی از کارخانه بصورت جدا نگهداری شد و در زمان های صفر، چهار و نه هفته انجام شد. در کمپوست ها فاکتورهای آمونیاک، نیترات، آمونیوم، فسفر، پتاسیم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی، سدیم، کلسیم، منیزیم، کربن، چگالی، EC، pH، اکسیژن خواهی شیمیایی و نسبت کربن به نیتروژن در هر مقطع زمانی با سه تکرار آزمایش صورت گرفت. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد فاکتورهای آمونیاک، نیترات، آمونیوم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی، EC، pH، رطوبت، چگالی و نسبت کربن به نیتروژن در کمپوست اولیه به ترتیب 1800، 58/35، 28/2314، 14000، 2400، 11600، 145/7، 245/7، 85/6، 286 و 54/12 بود و در نهایت در هفته نهم 145/873، 325/81، 61/1122، 63/15065، 63/1215، 13850، 71/5، 35/7، 005/5، 5/279 و 04/22 شد که میزان آمونیاک، آمونیوم فسفر، نیتروژن معدنی، EC، رطوبت و چگالی با اختلاف معنی داری کاهش پیدا کرد و بقیه فاکتورها با اختلاف معنی داری افزایش یافت. نتایج فسفر نیز با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد فاکتورهای آمونیاک، آمونیوم، فسفر، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی، EC و COD در شیرابه در هفته صفر 26/244، 05/314، 73/298، 6/1153، 36/325، 2/6289، 088/37 و 24/3635 بود و در هفته نهم به ترتیب 36/110، 89/141، 43/285، 366، 98/148، 217، 728/15 و 76/5733 شد که میزان پارامترهای آمونیاک، نیترات، آمونیوم، نیتروژن کل، نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی و EC با اختلاف معنی داری کاهش یافت ولی میزان COD با اختلاف معنی داری افزایش یافت و نتایج فسفر و نیترات با یکدیگر اختلاف معنی داری نداشتند. نتیجه گیری: در نهایت می توان نتیجه گرفت که کیفیت کمپوست با گذشت زمان کاهش می یابد و هرچه از مدت زمان تولید کمپوست بگذرد به صورت کلی عناصر غذایی مورد مصرف گیاهان در کمپوست کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 297 استناد 0 مرجع 3
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3 (پی در پی 5)
 • صفحات: 

  160-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

زمینه و هدف: بیش از 70 درصد از ترکیب زباله های شهری ایران را پسماندهای مواد غذایی با درصد فسادپذیری بالا تشکیل می دهند. بر این اساس احداث کارخانه های کمپوست به منظور دفع بهداشتی و تولید کودی ارزشمند از این مواد، از الویت های اصلی مدیریت زباله های شهری در کشور به شمار می آید. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه کیفیت کمپوست تولیدی در کارخانه های کمپوست خمین و تهران است.روش بررسی: این مطالعه به مدت 9 ماه بر روی کمپوست تولیدی در کارخانه های کمپوست خمین و تهران انجام شد. به منظور تعیین خصوصیات شیمیایی کمپوست تولیدی در این دو کارخانه فاکتورهایی نظیر درصد موادآلی، کربن، ازت،  فسفر، پتاسیم و فلزات سنگین سرب، کادمیوم، جیوه و کروم مورد ارزیابی قرار گرفت. خصوصیات میکربی کمپوست تولیدی نیز با تعیین مقادیر کلیفرم، سالمونلا وتخم انگل مشخص گردید.یافته ها: فاکتورهای مورد ارزیابی در کمپوست خمین و تهران به ترتیب عبارتند از:  میانگین درصد مواد آلی (37.77, 29.80 ppm)، درصد کربن (22.14, 18.12 ppm)، درصد ازت (2.08, 1.6 ppm)، میزان سرب (96.22, 59.44 ppm)، میزان کروم (70.2, 19.75 ppm). کیفیت میکربی نمونه های کمپوست تولیدی در سطح کلاس B سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا قرارداشت.نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که درصد موادآلی در کمپوست تهران کیفیت بهتری داشته اما هر دو نمونه کیفیتی پایین تر از کمپوست درجه 2 دارند. درصد کربن، ازت و پتاسیم در نمونه ها در محدوده قابل قبول و درصد فسفر درآنها پایین تر ازحد مطلوب بود. میزان فلزات سنگین خصوصا سرب و کروم در کمپوست تهران به مراتب بیشتر بوده اما هر دو نمونه در اکثر موارد استانداردهای کمپوست را تامین می نمایند. با استناد به کیفیت میکربی به دست آمده، هر دو نمونه کمپوست قابلیت کاربرد به عنوان عامل اصلاح کننده خاک های ضعیف را دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  197-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

گل داوودی از خانواده آستراسه و بومی آسیا است، تقاضا برای تولید انواع گل بریده، باغی، گلدانی و پوششی این گیاه در سطح جهان افزایش یافته است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر درصدهای مختلفی از پسماند کمپوست قارچ و ورمی-کمپوست روی رشد و نمو، گلدهی، میزان جذب عناصر و عمرپس ازبرداشت دو رقم "چینیتا" و "وایت باکت" انجام گرفت. قلمه های ریشه دار شده در بسترهای حاوی مقادیر مختلف 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد کمپوست پسماند قارچ و مقادیر 10، 20، 30 و 40 درصد ورمی کمپوست کشت شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای مختلف تاثیر معنی داری روی شاخص های موردمطالعه دارند، علاوه براین ارقام مورد استفاده نیز واکنش متفاوتی نسبت به تیمارها از خود نشان دادند. کاربرد پسماند کمپوست قارچ و ورمی کمپوست باعث بهبود رشد گیاه (وزن خشک، تعداد برگ و ارتفاع)، بهبود جذب عناصر پرمصرف (ازت، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم)، شاخص کلروفیل برگ، بهبود کیفیت گل (طول دمگل و قطر گل) و افزایش طول عمر پس از برداشت گل شد، هرچند مقادیر بیش از 30 درصد ورمی کمپوست اثرات منفی روی رشد گیاه از خود نشان داد. لذا به نظر می رسد این ترکیبات با بهبود جذب عناصر، میزان کلروفیل وتعداد برگ باعث بهبود کیفیت گل های داوودی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  185-199
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 387 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

The production of agricultural waste has been increasing with the development of the agricultural economy in recent years. These wastes can cause problems for the environment as well as humans [1]. According to the Food and Agriculture Organization (FAO), Iran is the largest producer of pistachios in the world, and in recent years, the total pistachio by-products in Iran have increased by nearly 310 thousand tons and have caused many environmental problems [2]. Pistachio peel is one of the by-products of pistachio processing. Pistachio peel is classified as agricultural waste, and the discharge of these substances into the environment causes the release of annoying odors and the growth and reproduction of flies. Moreover, most farmers bury pistachio peel in pistachio orchards. Since pistachio peel contains unstable organic matter, it damages the roots of the plant and stops its growth [3]. Many pistachio byproducts are best used as animal feed. However, pistachio waste has a high level of polyphenolic compounds and phenolic compounds that cause the adhesion of proteins, carbohydrates, and minerals in the digestive tract of living organisms, the high consumption of these compounds is highly toxic [4]. . .

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 0 استناد 0 مرجع 0
litScript