نتایج جستجو

36841

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3685

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  52
چکیده: 

اگر چه تماس با دام و فرآورده های آلوده به باکتری بروسلا به عنوان مهمترین عوامل ابتلا به بروسلوز شناخته شده اند. ولی شرایط اقلیمی و نوع دامداری، فرهنگ دامپروری، و رفتار غذایی مردم هر منطقه در شیوه استفاده از فراورده های دامی و همچنین گونه و بایوتیپ های شایع عامل پاتوژن در هر ناحیه جغرافیایی، عواملی هستند که الگوی بروز بیماری را در جوامع مختلف، متفاوت نشان می دهد، مطالعه حاضر که بمنظور تعیین عوامل خطر ابتلا به این بیماری و گونه و بایوتیپ باکتری بروسلا در استان چهار محال بختیاری انجام شده است. به روش مورد – شاهد (case – control) روی تعداد 100 بیمار 101 نفر شاهد از افراد مراجعه کننده به مراکز درمانی استان در سال 1378 انجام شده است. از تمام بیماران کشت خون در محیط دی فاز یک کاستانیدا به عمل آمده و افراد گروه شاهد نیز به روش Frequency Matching از لحاظ متغیرهای جنس و سن، با بیماران جور شدند. از کشت خون 34 نفر از بیماران باکتری بروسلا ملی تنسیس بایوتیپ یک جدا گردید و پس از برآورد خطر نسبی (Odds Ratio) متغیر های مستقل تحت مطالعه و استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مشخص گردید که سابقه (Odd ratio=2.32, 95% CI=1.03-5.23) تماس با جنین سقط شده دام (Odd ratio=3.82, 95% CI= 1.79-8.12) و مصرف حداقل یکی از فراورده های لبنی غیر پاستوریزه (Odd ratio=2.96, 95% CI= 1.33 -6.58) ارتباط معنی داری با ابتلا به بیماری دارند. تماس شغلی در این مطالعه ارتباط معنی داری را نشان نداد ولی در مقایسه افراد کشت مثبت با گروه شاهد به عنوان یک عامل موثر مطرح می شود (Odd ratio=2.65, 95% CI=1.15-6.1) از طرف دیگر پیدا کردن نقش کره در ابتلا به بروسلوز در این استان، به دلیل افزودن خامه محلی به دوغ، از جمله یافته های قابل توجه این مطالعه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 52 استناد 5 مرجع 1
نویسندگان: 

SHAHBAZI GAHROUEI D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27470
 • دانلود: 

  17901
چکیده: 

Background: Measurement of background radiation is very important from different points of view especially for human health. The aim of this survey was focused on determining the current background radiation in one of the highest altitude regions ( Zagros Mountains ), chaharmahal and bakhtiari province, in the south west of Iran . Materials and Methods: The outdoors-environmental monitoring exposure rate of radiation was measured in 200 randomly chosen regions using portable Geiger-Muller and Scintillation detectors. Eight measurements were made for each region and an average value was used to calculate the exposure rate from natural background radiation. Results: The exposure dose rate was found to be 28.4 m Rh-1 and the annual average effective equivalent dose was found to be 0.49 mSv. An overall population weighted average outdoor dose rate was calculated to be 49 nGyh-1, which is higher than the world-wide mean value of 44 nGyh-1 and is comparable to the annual effective equivalent dose of 0.38 mSv. Conclusion: A good correlation between the altitude and the exposure rate was observed, as the higher altitude regions have higher natural background radiation levels

آمار یکساله:  

بازدید 27470

دانلود 17901 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  21-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

مقدمه: بررسی تحولات جمعیتی در کشور نشان از افزایش پیوسته جمعیت دارد که این رشد به احتمال زیاد تا ربع قرن آینده ادامه خواهد داشت. به علاوه، بسیاری از سکونتگاهها در مناطق با آسیب پذیری بالا واقع شده اند. در این پژوهش، استان چهارمحال و بختیاری به لحاظ تحلیل دو عامل کلیدی در سال های اخیر مورد بررسی قرار می گیرد: آسیب پذیری لرزه ای سکونتگاهها و راه های ارتباطی.روش ها: در این پژوهش برای ارزیابی وضعیت سکونتگاهها و راه ها ابتدا با کمک روش وزن دهی عکس فاصله، از قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از داده های لرزه ای استان به حوزه بندی خطر زلزله پرداخته شد. پس از آن، وضعیت استقرار عوارض مورد بررسی در ارتباط با گسل ها و حوزه های ایجاد شده با استفاده از توابع همسایگی سنجیده شد. رویکرد کلی حاکم بر پژوهش روش تحلیلی-توصیفی است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که با در نظر گرفتن پتانسیل بالای گسل های فعال در استان، تعیین حریم امن در مجاورت گسل ها ضروری به نظر می رسد. این خطوط راهنما در اجتناب از خطرات گسیختگی مستقیم گسل ها در برنامه ریزی شهری، مدیریت بحران، و علوم زمین بسیار کاربردی است. بر مبنای فاصله آسیب پذیر در اطراف گسلها، مجموعا 7 شهر و 58 روستا با خطر مستقیم گسیختگی ساختگاه مواجه هستند و در مجموع در حدود 1072590 کیلومتر از راه های موجود در استان، آسیب پذیری بسیار بالایی را نسبت به گسیختگی گسل نشان می دهند.نتیجه گیری: نتیجه به دست آمده بیانگر آن است که در نواحی غربی و شمال غربی با تراکم بیشتر سکونتگاههای روستایی و راه های ارتباطی مواجه هستیم؛ در صورتی که سکونتگاههای شرقی بزرگتر، پراکندگی آنها بیشتر و فراوانی آنها کمتر است. توسعه فزاینده سکونتگاهها و راه های ارتباطی بر روی این نواحی پتانسیل خطر خیزی لرزه ای استان را به طور فزاینده ای افزایش داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

کبیری فرانک

نشریه: 

گلجام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  51-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

نگارنده در حین جمع آوری اطلاعات در زمینه گلیم بافی «استان چهارمحال و بختیاری» با این نکته رو به رو شده که آنچه با نام عمومی «خورجین» شناخته می شود از لحاظ ابعاد و کاربرد به سه دسته کوچک، معمولی و بزرگ تقسیم می شود و عبارت است از: خورجین های کوچک در ابعاد50´25  سانتی متر که در هر دو قسمت «چهارمحال» و «بختیاری» و برای نگهداری اشیا و وسایل قیمتی، اسناد و مدارک و وسایل شخصی بانوان بافته می شوند. خورجین های معمولی در ابعاد 100´50 سانتی متر که برای حمل خوراک، وسایل و ابزار معمولی یا مرتبط به شغل اشخاص، بیشتر توسط اهالی شهرستان های شهرکرد و بروجن که در حوزه «چهارمحال» واقع هستند تولید می شوند. لازم به ذکر است که بافت این نوع خورجین در شهرستان بروجن بیشتر توسط «قشقایی» ها انجام می پذیرد. خورجین های بزرگ معمولا در ابعاد150´100  سانتی متر بافته می شوند و برای جابه جایی بارهای زیاد، لباس ها و رختخواب های کم حجم مورد استفاده قرار می گیرند و تولید آنها در انحصار بختیاری هاست. این دستبافته ها بیشتر با شیوه گلیم باف ساده ایجاد شده اند ولی در بافت برخی از آنها از شیوه های پرزبافی و نوع خاصی پیچ بافی مخصوص این استان که به «رندی» یا «سوزنی» موسوم است نیز استفاده شده که حائز اهمیت است. این تولیدات زیبا از لحاظ نقش اندازی نیز دارای نقوشی هستند که بیشتر یا برگرفته از عقاید و آداب و رسوم هستند، یا با تاثیرپذیری از محیط اطراف بافنده خوش ذوق و یا با به کارگیری نقوش هندسی ایجاد شده اند. اما آنچه حائز اهمیت است جدای از مساله مالکیت و حفاظت از مال و اموال و تولید وسایلی که چنین احتیاجاتی را برطرف می سازند، رنگ بندی زیبا و نقوش خارق العاده این محصولات است که هر بیننده صاحب اندیشه های را به تفکر و تحسین وا می دارد. مساله مهم هنر، سلیقه، فرهنگ و دید عمیق و زیباشناسانه هنرمندان گمنامی است که وسایل کاربردی روزمره را با ذوق خاص و وسعت نظرشان، تبدیل به کالاهای ارزشمند گنجینه ای کرده اند. مطالب این مقاله به شیوه میدانی و کتابخانه ای جمع آوری و به شیوه توصیفی – تحلیلی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  31-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  39139
 • دانلود: 

  32751
چکیده: 

Hydatid cyst is the larval stage of the cestode worm Echinococcus granulosus, which causes echinococcosis in human and some other mammalian. Iran is located in endemic zone of this disease and chaharmahal va bakhtiari province, due to existence of sheep husbandry jobs, has a potential for high prevalence of the disease, Therefore, this investigation was carried out of study seroepidemiology of hydatic cyst in human in this area. In this descriptive study, 1000 serum samples from blood donors and 1524 from patients referred to clinical laboratories of the province, were subjected to immunoelectrophoresis to derect seropositive cased for hydrated cyst. The prevalence of hydrated cyst in sample population (2524) were 4.8 percent. The infection rate of the disease among males and females was 4.4% and 5.1% respectively. Lord Egan city has the highest rate of the infection while Ardal city had the lowest one . Blood donors had a lower infection rate compared eith patients referred to clinical laboratories. The results of this investigation revealed that there was a major difference between the prevalence of hydatid cyst in Chaharmabal va bakhtiari and that of some other parts of the world.

آمار یکساله:  

بازدید 39139

دانلود 32751 استناد 910 مرجع 2220
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  3 (پیاپی 71)
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  594
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف کلی از پژوهش حاضر، ارزیابی پتانسیل انرژی باد در استان چهارمحال و بختیاری و شناسایی منطقة روستایی مستعد برمبنای آن است. به منظور دسترسی به این هدف نخست سنجش پتانسیل کل گسترة جغرافیایی استان (تعداد 7 ایستگاه موجود در استان در دورة 8ساله از سال 1387 تا 1394) بررسی و سپس منطقة روستایی مستعد انرژی شناسایی شد. به لحاظ روش شناسی در بخش پتانسیل سنجی از توزیع ویبول و در بخش درون یابی از روش کریجینگ استفاده و پارامترها با استفاده از روش گشتاورها و کد نوشته شده در محیط نرم افزار Maple تخمین زده شد. در این مطالعه نخست پارامترهای توزیع ویبول در ارتفاعات مختلف و سپس مقادیر ماهیانه و سالیانة چگالی توان باد و چگالی انرژی باد با بهره گیری از داده های 3 ساعت یک بار بادی در همة ایستگاه های سینوپتیک استان محاسبه و در ادامه پتانسیل بادی همة ایستگاه های سینوپتیک به تفکیک ماه و سال ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد فقط منطقة سامان برای دستیابی به انرژی از منابع بادی مناسب است و بقیة ایستگاه ها و مناطق (شهری و روستایی) سطح پذیرفته ای در این زمینه ندارند. نقشه های درون یابی پتانسیل بادی در گسترة استان با پراکندگی نقاط روستایی و بدون پراکندگی این نقاط به تفکیک از دیگر نتایج پژوهش است.

آمار یکساله:  

بازدید 594

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

احمدی علی | خدیوی رضا

نشریه: 

طب جنوب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  40-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  872
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

زمینه: آپاندیسیت شایع ترین بیماری و علت شکم درد منجر به جراحی است. آنچه ما را بر آن داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم فراوانی غیر منتظره موارد مظنون به آپاندیسیت به صورت خوشه ای (گروهی) و تعیین علل آن در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.مواد و روش ها: در یک مطالعه تحلیلی گذشته نگر از نوع مورد- شاهدی مبتنی بر جمعیت از 11 روستای بخش بازفت شهرستان کوهرنگ واقع در استان چهارمحال و بختیاری، 54 نفر به عنوان گروه مورد انتخاب و با 54 نفر به عنوان گروه شاهد، مورد مقایسه قرار گرفتند. برای هر دو گروه مورد و شاهد، یادآمد خوراکی آنها پرسش گردید.یافته ها: میزان بروز آپاندیسیت در یازده روستای مورد بررسی 57/1 درصد و در روستایی با جمعیت 275 نفر که کانون تلقی گردید، 12 درصد بود. میزان صحت آپاندیسیت بر اساس پاتولوژی 1/57 درصد به دست آمد. با مقایسه سوابق مواجهه در گروه های مورد بررسی، علل اصلی درد شکم در افراد مظنون به آپاندیسیت، مصرف سبزیجات وحشی (کوهی) به نام های کنگر، کرفس، تره، لوه و مچه به تنهایی با OR=7.75 و (21/87 – 8/ 95%CI: (2یا مخلوط با ماست محلی و مصرف ترکیبی به نام تلیکه با OR=6.25 و 95CI: (2/4–16/1)% بوده است.نتیجه گیری: در معاینات پزشکی افراد مظنون به آپاندیسیت گروهی و کاندید آپاندکتومی، توجه به تاریخچه مصرف مواد غذایی، مخصوصا سبزیجات کوهی (وحشی) و محلی ضروری و مهم به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 872

دانلود 196 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  60-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  295
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

مشاهده متن مطالعه تنوع زیستی گیاهی در زاگرس مرکزی از جنبه های مختلف دارای اهمیت بوده و در کانون توجه قرار گرفته است. در تحقیق حاضر، فلور کوه شیت واقع در حد فاصل شهرستان شهرکرد و شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری، با وسعت 1100 هکتار و ارتفاع 2110 تا 2660 متر مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که پوشش گیاهی این منطقه شامل: 204 گونه، 143 جنس و 35 تیره است. مهم ترین تیره ها از نظر تعداد گونه، Asteraceae  (31 گونه، 15.1 درصد)،Brassicaceae  (30 گونه، 14.7 درصد)،Poaceea  (19 گونه، 9.3 درصد) وFabaceae  (18 گونه، 8.8 درصد) و بزرگترین جنس ها از نظر تعداد گونه، به ترتیب:Astragalus  (13 گونه)، Euphorbia  (8 گونه)،Centaurea  (7 گونه) و Scorzonera و Salvia (هر یک با 4 گونه) هستند. بررسی فراوانی شکل های رویشی رانکایر در فلور منطقه نشان داد که 51 درصد گونه ها (104 گونه) همی کریپتوفیت، 28 درصد (57 گونه) تروفیت، 15 درصد (30 گونه) کریپتوفیت، 5 درصد (11 گونه) کامه فیت و یک درصد (2 گونه) فانروفیت هستند. همچنین، 150 گونه (74 درصد) متعلق به ناحیه رویشی ایرانی-تورانی، 19 گونه (9 درصد) به نواحی یورو-سیبری/مدیترانه ای/ایرانی-تورانی، 17 گونه (8 درصد) به نواحی یورو-سیبری/ایرانی-تورانی و 17 گونه (8 درصد) به نواحی مدیترانه ای/ ایرانی-تورانی تعلق داشتند. بر اساس منابع موجود، 30 گونه از نظر وضعیت حفاظت در طبقه ریسک کم (low risk) و یک گونه در طبقه تهدید شده (vulnerable) و 173 گونه در طبقه data deficit قرار دارند. در بررسی مقایسه ای فلور منطقه با 16 فلور مطالعه شده همجوار دیگر، حضور 17 گونه گزارش نشده در فلور منطقه نشان داده شد و تحلیل چندمتغیره حضور و غیاب گونه ها، جایگاه این فلور را در میان فلورهای منطقه نشان داد و فلورهای بررسی شده را در دو خوشه مجزا طبقه بندی نمود. نتایج این تحقیق، همچنین کاربرد تحلیل های چندمتغیره را در مطالعات فلوریستیک نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 295

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  65
 • صفحات: 

  44-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل و تبیین خط فقر نسبی بر اساس روش 50 و 66 درصد میانه ی مخارج خانوارهای شهری و روستایی در استان چهارمحال وبختیاری با شاخص های اصابت فقر و شدت فقر در طی سال های 1390 تا سال 1395 است. روش تحقیق مقاله «توصیفی – تحلیلی» است. بر اساس بررسی های صورت گرفته توزیع درآمد در آخرین سال مطالعه(1395)، ده درصد از ثروتمند ترین جمعیت نسبت به ده درصد از فقیر ترین جمعیت در مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری به ترتیب 68/6 و 24/8 می باشد. این ارقام در سطح کشور به ترتیب 7 و 53/8 درصد است. ارقام نشان می دهد که توزیع درآمد در جامعه ی شهری استان چهارمحال و بختیاری نسبت به جامعه شهری کشور و جامعه روستایی استان از وضعیت بهتر برخوردار است. برای محاسبات خط فقر نسبی بر اساس روش 50 و 66 درصد میانه ی مخارج از شاخص های اصابت فقر و شکاف و شدت فقر استفاده شده است، با مقایسه ی اصابت فقر و شدت فقر مشخص می شود که اگر چه اصابت فقر (درصد افراد زیر خط فقر) تغییر چندانی نکرده است ولی با توجه به افزایش شدت فقر که برای نقاط شهری از سال 1390 تا 1395 به روش 66 درصد میانه ی مخارج از 1288/ به 3523/ یعنی 72/2 برابر افزایش پیدا کرده است و برای نقاط روستایی از سال 1390 تا 1395 به روش 66 درصد میانه مخارج از 1013/ به 2788/ یعنی 75/2 برابر افزایش پیدا کرده است.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1186
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

زمینه و هدف: برنامه ریزی برای ارایه خدمات اساسی بهداشت روان به افراد جامعه، نیازمند آگاهی از وضعیت موجود بیماری روانی در جامعه است. این مطالعه با هدف بررسی همه گیری شناسی اختلالات روانی در افراد 18 سال به بالاتر مناطق شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری انجام گرفت. روش مطالعه: نمونه های مورد مطالعه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و سیستماتیک از بین خانوارهای موجود استان چهارمحال و بختیاری انتخاب گردیدند و از طریق تکمیل پرسشنامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا (Schedale Affective Disorders Schizophrenia= SADS) توسط کارشناسان روانشناسی در استان، جمعا 305 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند. تشخیص گذاری اختلالات بر اساس معیارهای طبقه بندی DSM-IV است.نتایج: نتایج این بررسی نشان داد شیوع انواع اختلالات روانی در استان 42/16% می باشد که این شیوع در زنان 20% و در مردان 14/13 % است. اختلالات اضطرابی و عصبی شناختی به ترتیب با 52/9 و 28/3%، شایع ترین اختلالات روانی در استان بودند. شیوع اختلالات پسیکوتیک در این مطالعه 33/0%، اختلالات خلقی 63/2% و اختلالات تجزیه ای 66/0% بود. در گروه اختلالات خلقی، افسردگی اساسی با 30/2% و در گروه اختلالات اضطرابی، اختلال فوبی با 62/2% شیوع بیشتری داشتند. شیوع اختلالات روانی در استان در افراد گروه سنی 65-56 سال با 30%، افراد همسر فوت شده با 25%، افراد ساکن در مناطق شهری با 53/15%، افراد بی سواد با 12.66% و افراد بیکار با 74/21% بیش از گروه های دیگر بود.نتیجه گیری: در این مطالعه 49/10% افراد مورد مطالعه دچار حداقل یک اختلال روانی بودند. لذا نتایج این تحقیق مسوولیت سیاستگذاران و برنامه ریزان بهداشتی استان چهارمحال و بختیاری و کشور در رابطه با تدوین برنامه های عملی و اجرایی بهداشت روان را بیش از پیش روشن می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1186

دانلود 213 استناد 2 مرجع 7
litScript