نتایج جستجو

6326

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

633

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  417-424
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

مقدمه: به تازگی دو سمان جدیدWOLCA (Wollastonite calcium a aluminate) و CAA (calcium aluminate a aluminate)  با سازگاری نسجی و قابلیت سیل کنندگی مناسب معرفی شده اند، اما رادیواپسیتی این دو ماده هنوز مشخص نمی باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین حداقل میزان مورد نیاز دو نوع رادیواپسی فایر جهت افزودن به سمان های CAA و WOLCA به منظور تامین رادیواپسیتی مورد انتظار و مقایسه آن ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند بود.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، اکسید بیسموت با نسبت های 10 درصد و 20 درصد و سولفات باریم با نسبت های 10 درصد و 20 درصد به عنوان رادیواپاسی فایر به CAA و WOLCA اضافه شد و درصدهای مختلف آن با Pro-root MTA (Mineral trioxide aggregate) به عنوان استاندارد طلایی مقایسه گردید. 60 عدد حلقه تفلونی با قطر داخلی 10 میلی متر و ضخامت 1 میلی متر طبق دستورالعمل شماره 6876 سازمان جهانی استاندارد (ISO 2001) تهیه و در 12 گروه 5 تایی دسته بندی شدند. نمونه ها بر روی پلیت کاست فسفری قرار داده شدند سپس با دستگاه رادیوگرافی با شرایط 0.6s، 8mA، 63KVP رادیوگرافی تهیه شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 0.95 بررسی شدند.یافته ها: Pro-root MTA، نسبت وزنی 0.8 گرم 0.2+CAA گرم اکسید بیسموت، نسبت وزنی 0.8 گرم 0.2+WOLCA گرم اکسید بیسموت و نسبت وزنی 0.9 گرم 0.1+WOLCA گرم اکسید بیسموت به ترتیب دارای بیشترین میزان رادیواپسیتی (میلی متر آلومینیوم) بودند (0.001>p value).نتیجه گیری: برای دست یافتن به رادیواپاسیتی متناسب با استانداردهای جهانی از این مواد نسبت وزنی 0.8 گرم 0.2+CAA گرم اکسید بیسموت، نسبت وزنی 0.8 گرم 0.2+WOLCA گرم اکسید بیسموت و نسبت وزنی 0.9 گرم0.1+WOLCA  گرم اکسید بیسموت توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

شکوهی نژاد نوشین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  22
 • دانلود: 

  6
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 22

دانلود 6
نویسنده: 

لطفی نیا محمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  49
 • دانلود: 

  8
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 49

دانلود 8
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  57-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  131
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: Root MTA نوعی MTA است که در بازار ایران معرفی شده است. مطالعات اندکی در ارتباط با این ماده انجام شده است. در این مطالعه استحکام باند فشاری سمان های Root MTA و CEM cement که هر دو محصولات ایرانی هستند، مقایسه شد. مواد و روش ها: این مطالعه ی آزمایشگاهی بر روی 20 دندان کشیده شده اینسایزور فک بالا صورت گرفت. نمونه ها به دو گروه تقسیم شدند کانال گروه اول توسط Root MTA وگروه دوم توسط CEM cement پر شد. جهت بررسی استحکام باند فشاری دستگاه نیرویی را در جهت موازی محور طولی نمونه وارد کرد تا مواد مورد نظر دچار شکست شوند. هرکدام از نمونه ها در یکی از 3 نوع شکست طبقه بندی شدند که شامل adhesive (شکست در اینترفیس ماده و عاج)، cohesive (شکست در خود ماده) و یا ترکیبی از هردو بود. یافته ها: اختلاف معناداری بین میانگین فشار وارده بر دندان ها در بین دو گروه مشاهده نشد (p>0. 05). اختلاف معناداری بین فراوانی های انواع شکست در بین دو گروه مشاهده نشد (p>0. 05). فراوانی شکست cohesive در گروه CEM دو برابر گروه MTA بود (p>0. 05). نتیجه گیری: استحکام باند فشاری بین سمان CEM و سمان Root MTA از لحاظ آماری اختلاف معنی داری نداشت. ماده ی Root MTA در تست استحکام باند در مقایسه با ماده ی CEM نتیجه ی امیدوار کننده ای را نشان داد. و می تواند به عنوان جایگزین سمان CEM مد نظر قرار گیرد. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 131

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2095
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  72
 • دانلود: 

  14
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 72

دانلود 14
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (مسلسل 38)
 • صفحات: 

  139-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2073
 • دانلود: 

  200
چکیده: 

مقدمه: استئوپروز یک بیماری تهدید کننده حیات است و از مهم ترین عوامل موثر در ایجاد این بیماری ذخایر کلسیمی ناکافی استخوانی در سنین میانسالی و بالاتر است که به علت فقدان کلسیم کافی در رژیم غذایی در طول دوران زندگی به ویژه در سنین بلوغ و رشد است. بر این اساس امروزه، استفاده از نمک های کلسیمی در قالب مکمل های دارویی و غذاهای غنی شده با کلسیم به عنوان راهکار مقابله با این بیماری به ویژه در خانم ها توصیه می گردد. هدف از این مطالعه بررسی میزان جذب کلسیم از کربنات کلسیم در مقایسه با استات کلسیم بود.مواد و روش ها: طی یک کارآزمایی بالینی، 20 داوطلب مونث در محدوده سنی 25-21 سال با داشتن معیارهای ورود به مطالعه، بررسی شدند. در روز مطالعه ابتدا اولین نمونه ادرار صبحگاهی ناشتای افراد مورد مطالعه جمع آوری شد. 2 ساعت پس از مصرف یک وعده غذایی یکسان، قرص جوشان کربنات کلسیم به صورت محلول در آب به افراد داده شد و نمونه های ادراری در طول 4 ساعت پس از مصرف دارو جمع آوری شد. پس از یک دوره 10 روزه، همین آزمایش دوباره با محلول استات کلسیم تکرار شد. یافته ها با استفاده از آزمون آماری تی جفتی مورد مقایسه شدند.یافته ها: میانگین افزایش کلسیم ادرار به دنبال مصرف کربنات کلسیم 6.1±38.55 میلی گرم و به دنبال مصرف استات کلسیم 6.14±36.33 میلی گرم بود که تفاوت آماری معنی داری بین آن ها وجود نداشت.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن مزایای استات کلسیم به عنوان نمک کلسیمی محلول در آب در مقایسه با کربنات کلسیم و با توجه به یافته های حاصل از این مطالعه، به نظر می رسد بتوان از استات کلسیم به عنوان دارویی مناسب در درمان یا پیشگیری از بیماری استئوپروز بهره جست. علاوه بر این، می توان از این نمک برای غنی سازی فرآورده های غذایی به ویژه فرآورده های مایع استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2073

دانلود 200 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 65

دانلود 20 استناد 0 مرجع 888
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  54
 • دانلود: 

  12
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 54

دانلود 12
نویسندگان: 

STEADMAN E. | BENNETT C.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1534-1540
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4438
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4438

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  185-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9793
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9793

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript