نتایج جستجو

457

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

46

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

PALUSKA S.A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2003
  • دوره: 

    2
  • شماره: 

    -
  • صفحات: 

    213-219
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    6834
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6834

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SEBASTIAO A.M.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2010
  • دوره: 

    1
  • شماره: 

    -
  • صفحات: 

    3-15
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    8762
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8762

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YOUNGBERG M.R. | KARPOV I.O. | BEGLEY A.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2011
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    196-203
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    3706
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3706

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
عنوان: 
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2017
  • دوره: 

    7
  • شماره: 

    2
  • صفحات: 

    39-52
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    1704
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1704

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NUTRITION AND HEALTH

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2017
  • دوره: 

    23
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    231-238
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    1758
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1758

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KEISLER B.D. | ARMSEY T.D.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2006
  • دوره: 

    5
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    215-219
تعامل: 
  • استنادات: 

    630
  • بازدید: 

    12929
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12929

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

SPORTS MEDICINE

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2019
  • دوره: 

    49
  • شماره: 

    7
  • صفحات: 

    1007-1030
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    3816
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3816

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

خزاعی سهیلا | سلطانی عذرا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1381
  • دوره: 

    10
  • شماره: 

    37-36
  • صفحات: 

    39-43
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    7644
  • دانلود: 

    474
چکیده: 

مطالعات مختلفی تاثیر مصرف کافئین را بر روی میزان بروز سقط و وزن جنین و حتی قدرت باروری مادر نشان داده اند. در این بررسی موردی- شاهدی؛ تاثیر مصرف کافئین بر افزایش احتمال سقط خودبخودی طی سالهای 80-78 مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 562 زن به عنوان مورد شرکت داشتند که همه در هفته 12-6 بارداری سقط کرده بودند. موارد از نظر هفته بارداری با 953 زنی که سقط نکرده بودند به عنوان گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفتند. برای تطبیق از نظر استعمال دخانیات و نشانه های همراه بارداری، تحلیل با چند متغیر انجام شد. نتایج نشان داد در میان غیر سیگاری ها؛ مصرف قهوه با افزایش نسبتا خام سقط خودبخود همراه بود و در میان زنانی که حداقل 500 میلی گرم در روز کافئین خورده بودند به حدود دو برابر می رسید. در میان سیگاری ها؛ کافئین با افزایش احتمالی سقط همراه نبود. در مجموع هنگامی که کاریوتیپ جنین طبیعی یا نامعلوم است مصرف کافئین با افزایش سقط همراه می باشد ولی هنگامی که کاریوتیپ جنین غیر طبیعی است این احتمال وجود ندارد. مقدار استفاده روزانه از کافئین با میزان بروز سقط خودبخود ارتباط داشت (P<0.001). با توجه به وجود کافئین در بسیاری از خوراکی ها (قهوه؛ چای؛ شکلات؛ نوشابه های کولا و بعضی داروها) و احتمال مصرف روزانه بیش از حد مجاز؛ توجه بیشتر به این موضوع و بررسی نقش کافئین در سقط جنین ضروری به نظر می رسد تا از عوارض احتمالی استفاده از کافئین ضمن حاملگی پیشگیری بعمل آید.

آمار یکساله:  

بازدید 7644

دانلود 474 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LORINO A.J. | LLOYD L.K. | CRIXELL S.H.

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2006
  • دوره: 

    20
  • شماره: 

    4
  • صفحات: 

    851-854
تعامل: 
  • استنادات: 

    630
  • بازدید: 

    7326
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7326

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

DIXIT A. | VANEY N. | TANDON O.P.

نشریه: 

HEARING RESEARCH

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2006
  • دوره: 

    220
  • شماره: 

    1-2
  • صفحات: 

    61-66
تعامل: 
  • استنادات: 

    315
  • بازدید: 

    6277
  • دانلود: 

    9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6277

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript