نتایج جستجو

180

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

18

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LIN Y. | CHEN H.

نشریه: 

MACROMOLECULES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  9204-9213
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5187

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسنده: 

EBRAHIMI FAHIME | MASOOMI MOHSEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

caco3/PVC NANOCOMPOSITES WERE PREPARED USING AN INTERNAL MIXER. THEIR RHEOLOGICAL PROPERTIES WERE INVESTIGATED AND IT WAS OBSERVED THAT THE COMPLEX MODULUS, STORAGE MODULUS AND LOSS MODULUS INCREASED WITH INCREASING THE AMOUNT OF NANO CALCIUM CARBONATE AT DIFFERENT FREQUENCIES, THAT MIGHT BE DUE TO THE FORMATION OF A NETWORK STRUCTURE IN THE MOLTEN STATE.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  107
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

چرخدنده های نانوکامپوزیتی بر پایه آمیخته پلی آمید 6-پلی پروپیلن (با نسبت وزنی (PA6/PP 67.33) محتوی نانوذرات کربنات کلسیم (2.5 تا 10 قسمت وزنی) و سازگارکننده PP-g-MAH (5 قسمت وزنی) به روش قالب گیری تزریقی تولید شد. شکل شناسی نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی مطالعه شد. با استفاده از یک دستگاه آزمون دوام چرخدنده، مقدار سایش و دمای سطحی دندانه ها و همچنین عمر کاری چرخدنده ها تحت دو گشتاور خروجی 8.9 و Nm 14.8 اندازه گیری شد. در همه آزمایش ها، مقادیر دما و سایش برای چرخدنده محرک بیشتر از چرخدنده متحرک بود. به کارگیری .25 و 5 قسمت وزنی نانو ذرات، باعث کاهش دما و سایش چرخدنده ها شد. مقدار سایش در چرخدنده های حاوی 2.5 قسمت وزنی از نانو ذرات کربنات کلسیم تحت گشتاورهای 8.9 و14.8 Nm  به ترتیب حدود 60 و 83 درصد کمتر از چرخدنده های پلی آمیدی خالص مشاهده شد. حداکثر عمر تحت گشتاور 14.8 Nm (حدود 63 هزار دور)، در چرخدنده های نانوکامپوزیتی محتوی 2.5 قسمت وزنی از نانو کربنات کلسیم مشاهده شد که این مقدار تقریبا 200 درصد بیشتر از عمر چرخدنده های پلی آمیدی خالص (حدود 21 هزار دور) بود. افزایش دوام چرخدنده های پایه پلیمری در اثر وجود نانوذرات کربنات کلسیم را می توان به بهبود مقاومت خمشی، سایشی و گرمایی دنده ها نسبت داد.

آمار یکساله:  

بازدید 107

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

QIU S. | DONG J. | CHEN G.

نشریه: 

LUBRICATION SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  205-205
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7446
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7446

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Farokhzad Reza | Divandari Hossein

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  00-00
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6804
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

With the growing progress in the use of concrete, novel technologies have been introduced into the production of this building material. Self-consolidating concrete (SCC) is one of the concrete types, which has been extensively applied in building industry nowadays. SCC could be empowered in terms of durability and mechanical properties and, as a result, the service-life of SCC and efficiency of concrete structures could be increased using complementary materials such as Pozzolans and nano-materials. Considering their structures, nano-materials such as nano-silica, nano-calcium carbonate and other similar materials could be helpful in making SCC. This paper aims to investigate the effect of nano-calcium carbonate and nano-silica on the durability and mechanical characteristics of SCC. Thus, different concrete forms with the mixture designs containing 0%, 1%, 2% and 3% nano-calcium carbonate and nano-silica were developed. The samples were made in 15*15*15 cubic and cylindrical forms, depending on the experiment type, and tested at the ages of 7 and 28 days. In all the mixture designs, the rheological tests relating to fresh concrete including concrete flow, slump test, V-funnel, L-box, J-ring and U-box tests were performed. Finally, in order to examine the durability, permeability, freeze and thaw cycle, electrical resistance and pulse rate determination in concrete were employed. At the end, micro-structural properties of concrete containing nano-carbonate were tested using XRD and SEM tests. In all the samples, use of nano-calcium carbonate increased durability and resistance properties of SCC.

آمار یکساله:  

بازدید 6804

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  889
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

هدف از مقاله حاضر بررسی ساختار و میزان جذب انرژی فوم پایه فلزی Al-7%Si-3%SiC به روش متالورژی فشردان پودری، توسط دو عامل حباب زای caco3 و TiH2 به صورت مستقل است. در تولید فوم فلزی از مخلوط پوردرهای آلومینیم، سیلیسیم و کاربید سیلیسیم به عنوان فاز زمینه استفاده شد. فشرده سازی ترکیبات پودری فوق برای رسیدن به پیش ماده - چگال فوم شونده، به کمک پرس سرد و تک محوره با قالب فولادی H13 در فشار 100 MPa، انجام شد و بلافاصله عملیات اکستروژن گرم نمونه های فشرده شده، در دمای 500 درجه سلسیوس انجام گرفت و تسمه ای از پیش ماده - چگال با مقطع 12 x 14 میلیمترمربع تولید شد. در مرحله بعد به منظور اجرای عملیات فوم سازی، تکه های کوچکی از پیش ماده چگال در قالب های استوانه ای از جنس فولاد زنگ نزن 316L، با قطر 20 و ارتفاع 100 میلیمتر قرار داده شد و در دماها و زمان های مختلفی در یک کوره الکتریکی تبدیل به فوم فلزی شدند. در مرحله پایانی با برش و پولیش نمونه های فومی که دارای ساختار سلولی پایدار بودند، آزمایشهای متالوگرافی الکترونی SEM و همچنین آزمون فشار، با سرعت حرکت فک. 50 mm بر دقیقه، روی نمونه های فومی انجام گرفته و رفتار جذب انرژی آنها با توجه به ساختار فوم های کامپوزیتی مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد عامل حباب زای caco3 در مقایسه با TiH2 باعث افزایش دانسیته حفره ها و پایداری بهتر آنها شده، ولی زمان فرایند طولانی تر از عامل TiH2 است. همچنین میزان جذب انرژی فوم با عامل caco3 بیشتر از عامل TiH2 است. ولی در عوض دیواره های سلول های فومی تولید شده با عامل TiH2 دارای ضخامت نازکتر و زهکشی بهتری هستند. 

آمار یکساله:  

بازدید 889

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  321-330
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

حلالیت و پایداری عناصر سنگین در خاک نقش مهمی در نقل و انتقال آن به آب های زیرزمینی و گیاهان دارد و می تواند برای سلامت انسان تهدیدی جدی باشد. این تحقیق به منظور بررسی تغییرات زمانی میزان تثبیت کادمیوم در خاک های آلوده به فلزات سنگین تحت تاثیر انرژی حرارتی، آهک (caco3) و کود فسفاته (به منزله منبع فسفات) انجام شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی رس به روش استاندارد انجام شد. به منظور بررسی تثبیت کادمیوم، محلول آهک در سطوح صفر و 5 درصد، محلول کود فسفاته در سطوح صفر و 2.5 درصد تهیه و با خاک مخلوط شد. سپس، نمونه ها در دمای 25، 200، 400، 600، 700 و 800 درجه سانتی گراد حرارت داده شدند. پس از خنک شدن نمونه ها عصاره گیری در فاصله زمانی 7، 30 و 60 روز با نسبت 1:10 خاک به آب تهیه و تعیین غلظت شد. نتایج نشان داد خاک مورد مطالعه سبک بافت، اسیدی و کاملا شور است. همچنین، کانی های حاکم در نمونه به ترتیب کائولینیت، ایلیت و اسمکتیت تعیین شدند. تجزیه واریانس نشان داد آثار مستقل حرارت و تیمار در فاصله زمانی 7، 30 و 60 روز معنی دار (P<0.001) شدند، اما آثار متقابل فاکتورها با گذشت زمان معنی دار نشدند. دمای 400، 600 و 700 بیشترین تاثیر در رهاسازی کادمیوم را داشت. نتایج نشان داد که افزایش حرارت سبب تغییر جهت اثر فسفات در تثبیت کادمیوم و افزایش حلالیت و انتقال آن در خاک می شود. همچنین، با گذشت زمان و برقراری تعادل نسبی، تثبیت کادمیوم نیز افزایش یافت. نتایج حاصل نشان داد کاربرد آهک در خاک های اسیدی و شور به منظور تثبیت کادمیوم توصیه نمی شود و بهتر است منابع فسفاته به کار روند.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  757-765
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

سرب بعنوان یکی از خطرناک ترین فلزات سنگین سلامت انسان، گیاهان و سایر موجودات زنده را تهدید می کند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر انرژی حرارتی، آهک و فسفات در واحد زمان بر میزان تثبیت سرب در خاک های آلوده به فلزات سنگین انجام شد. نمونه خاک از منطقه آلوده معدن انگوران برداشت شد. جهت بررسی تثبیت سرب، محلول آهک در سطوح صفر و 5 درصد، محلول کود فسفاته در سطوح صفر و 5/2 درصد تهیه و با خاک مخلوط شدند و در دمای 25، 200، 400، 600، 700، 800 درجه سانتی گراد حرارت داده شد. تجزیه واریانس نشان داد که اثرات مستقل حرارت و تیمارها در طول دوره زمانی معنی دار بود بطوریکه دمای 600 و 700 درجه سانتی گراد بیشترین تاثیر در رهاسازی سرب داشت. همچنین اثرات متقابل فاکتورها در دوره زمانی اول و دوم معنی دار شدند. افزایش حرارت باعث تغییر جهت اثر فسفات بر تثبیت سرب شده و افزایش حلالیت و انتقال آن در خاک را باعث شد. به طور کلی کاربرد آهک نسبت به فسفات برای تثبیت سرب در خاک های اسیدی و شور توصیه نشده و بهتر است از منابع فسفاته و در دمای محیط برای جلوگیری از تحرک سرب استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Shokrian m.d. | SHELESH NEZHAD K. | Soudmand b.h.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  117-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16891
 • دانلود: 

  12527
چکیده: 

The tensile properties of multiscale, hybrid, thermoplastic-based nanocomposites reinforced with nano-caco3 particles and micro– short glass fibers (SGF) were predicted by a two-step, three-dimensionalmodel using ANSYS finite element (FE) software. Cylindrical and cuboid representative volume elements were generated to obtain the effective behavior of the multiscale hybrid composites. In the first step, the mechanical performance of co-polypropylene/caco3 nanocomposite was analyzed. The thickness of the interphase layer around the nanoparticles was estimated by using differential scanning calorimetry data. In the second step, the nanocomposite (co-polypropylene/caco3) was considered as an effective matrix, and then the effect of micro-SGF inclusion on the corresponding effective matrix was evaluated. The FE and experimental stress-strain curves of multiscale, hybrid composites were compared at different weight fractions of the nanoparticle. The proposed two-step method can easily predict the tensile properties of multiscale, hybrid, thermoplastic-based nanocomposites.

آمار یکساله:  

بازدید 16891

دانلود 12527 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  95-105
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  238
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

چرخدنده های نانوکامپوزیتی بر پایه آمیخته پلی آمید 6-پلی پروپیلن (با نسبت وزنی 67.33 PA 6 /PP) حاوی نانوکربنات کلسیم (2.5 تا 10 قسمت وزنی) و سازگارکننده PP-g-MAH (5 قسمت وزنی) به روش قالب گیری تزریقی تولید گردیدند. با استفاده از یک دستگاه آزمون دوام چرخدنده، مقدار سایش و دمای سطحی دندانه ها برحسب زمان و هم چنین عمر کاری چرخدنده ها تا لحظه تغییر شکل دائمی و توقف انتقال حرکت، تحت گشتاور خروجی 14.8 Nm اندازه گیری شد. حضور نانوذرات کربنات کلسیم، دمای کاری چرخدنده ها را تا 5 درجه سانتیگراد کاهش داد. حداکثر عمر چرخدنده های نانوکامپوزیتی تحت گشتاور 14.8 Nm، در آمیخته محتوی 2.5 قسمت وزنی از نانو کربنات کلسیم مشاهده شد که این مقدار تقریبا 2.5 برابر بیش تر از عمر چرخدنده های پلی آمیدی خالص است. افزایش دوام چرخدنده های پایه پلیمری در اثر وجود نانوذرات کربنات کلسیم به بهبود مقاومت خمشی و سایشی دنده ها نسبت داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 238

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
litScript