نتایج جستجو

1942

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

195

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

DWORKIN G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  14362
 • دانلود: 

  13701
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14362

دانلود 13701 استناد 371 مرجع 0
نویسندگان: 

AKBARI RAMIN | EGHTESADI AHMAD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24004
 • دانلود: 

  10339
چکیده: 

burnout is one of the potential threats to teachers which can negatively influence their performance and bring about many side effects such as poor health conditions, depression, absenteeism, etc. It has, however, been found teachers who use effective coping strategies to deal with stressful job conditions can resist burnout. This qualitative design study aimed to investigate the coping strategies of 15 Iranian high school EFL teachers who did not show burnout on Maslach burnout Inventory (MBI). The participants were interviewed and observed in classrooms and they were asked to keep journals for 8 sessions. The data were content analyzed and results show that establishment of rapport with students, discussing problems with principals and colleagues, class management, reflection, ongoing learning, adherence to moral principles and adopting a traditional teaching style are among the coping strategies these teachers used. The low frequency of these strategies, however, implies that EFL teachers, even those who resist burnout, need to be trained on different burnout coping strategies.

آمار یکساله:  

بازدید 24004

دانلود 10339 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LEE H.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  733-737
تعامل: 
 • استنادات: 

  374
 • بازدید: 

  13880
 • دانلود: 

  14059
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13880

دانلود 14059 استناد 374 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  961-968
تعامل: 
 • استنادات: 

  95
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  7275
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 7275 استناد 95 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  107
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  7761
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 7761 استناد 107 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

STRESS AND HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  457-468
تعامل: 
 • استنادات: 

  121
 • بازدید: 

  659
 • دانلود: 

  8517
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 659

دانلود 8517 استناد 121 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AKHAVAN ANVARI M.R. | SEYED KALALI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  22570
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22570

دانلود 15944 استناد 388 مرجع 0
نویسندگان: 

SALMELA ARO K. | SAVOLAINEN H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  27-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  19830
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19830

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  154-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20645
 • دانلود: 

  26430
چکیده: 

Introduction: Job burnout can significantly affect nurses’ physical and mental health and the quality of the care services they provide. Yet, there is no clear definition for job burnout in nursing. This study aimed to analyze the concept of nurses’ occupational burnout. Methods: This concept analysis was conducted, using the three-phase hybrid model. In the theoretical phase, online databases, namely Iranmedex, Scientific Information Database (SID), Science Direct, MagIran, ProQuest, Web of Sciences, Scopus, and PubMed were searched to retrieve studies published from 2007 to 2018. In the fieldwork phase, twelve semi-structured interviews were conducted with nurses and head-nurses selected from teaching hospitals in Isfahan, Iran. The interviews were transcribed and analyzed through thematic analysis. In the final analytic phase, the findings of the first and the second phases were combined. Results: Based on the findings of the theoretical and the fieldwork phases, job burnout can be defined as, “ a state of physical, mental, emotional, and social exhaustion resulting from the negative effects of unmanaged occupational stress and inadequate managerial and social support, which reduces interest in and motivation for work, affects care quality, and results in negative attitudes and behavior towards self, clients, and the work” . Conclusion: This study provides an in-depth understanding of the concept of job burnout in the nursing context of Iran. Managers need to develop strategies for job burnout prevention and management based on its contributing factors.

آمار یکساله:  

بازدید 20645

دانلود 26430 استناد 0 مرجع 3501
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  443-453
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3508
 • دانلود: 

  2389
چکیده: 

The aim of this study was to examine the effect of academic burnout components on academic achievement among agricultural students at Ramin Agriculture and Natural Resources University (RANRU), Khuzestan province, Iran. The statistical population consisted of all senior agricultural students at RANRU (N=390) of whom 200 were selected by the stratified random sampling method (n=200). The main research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts, average variance extracted, and discriminant validity, and its reliability was established by Cronbach's alpha coefficient and composite reliability. Data were analyzed by SPSSWin23 and SmartPLS3 software. Results of structural equation modeling revealed that academic burnout components (emotional exhaustion, academic cynicism, and academic inefficacy) had significant and negative effects on academic achievement among agricultural students at RANRU. The study may be useful to teachers, counselors, managers, policy‐ makers, and parents who may be able to assist students to reduce burnout. It is recommended that programs be developed to create awareness and encourage students in order to reduce academic burnout.

آمار یکساله:  

بازدید 3508

دانلود 2389 استناد 0 مرجع 0
litScript