نتایج جستجو

41495

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4150

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 22)
 • صفحات: 

  137-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1067
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

مقدمه: هزینه های بالای پرسنلی و تجهیزات آزمایشگاهی لازم جهت انجام آزمون های غربالگری سلامت خون، تعیین گروه خون و کراس مچ آن همراه با محدودیت زمان نگهداری خون، بیانگر اهمیت درخواست صحیح و مصرف مناسب خون می باشند.هدف: هدف از این مطالعه بررسی میزان خون های ذخیره شده (به صورت رزرو و کراس مچ) قبل از انجام عمل های جراحی الکتیو از ابتدای سال 1380 تا ابتدای سال 1388 در بیمارستان 22 بهمن مشهد و بررسی تاثیر ارایه راهنمای نیویورک در سال 1385 می باشد.مواد و روش ها: طی یک مطالعه گذشته نگر، پرونده 6145 بیمار که در طی سال های 1380 تا 1388 در بیمارستان 22 بهمن به صورت الکتیو تحت عمل های جراحی عمومی، ژنیکولوژی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی و نوروسرجری قرار گرفته بودند، بررسی و اطلاعات مربوط به هر یک از این گروه ها از نظر تعداد بیماران، تعداد واحدهای رزرو شده، کراس مچ شده و تزریق شده ارزیابی گردید و با راهنمای موجود در بیمارستان مقایسه گردید. تعداد خون های تزریق شده نیز ارزیابی گردید. استاندارد خون کراس مچ شده به ترانسفوزیون شده (C/T)، کمتر از 2.5 واحد در نظر گرفته شد.نتایج: 1557 واحد خون برای 772 بیمار درخواست گردیده بود. از این تعداد حدود 1305 واحد (66.47%) به صورت درخواست کراس مچ بود، در حالی که تنها 126 واحد (8.1%) از آن ها ترانسفوزیون شده بودند. عواملی که در افزایش احتمال ترانسفوزیون موثر بودند: سنین کمتر از 20 و بیشتر از 80 سال، هموگلوبین قبل از عمل ≤12، نوع عمل جراحی و نیز جراح بودند. با وجود آن که میزان کراس مچ بعد از سال 1385 (بعد از ارایه راهنما) 64.44% کاهش نشان می داد ولی متوسط تعداد واحدهای کراس مچ شده تغییر نیافته بود زیرا تعداد بیماران کراس مچ شده کاهش یافته بودند. شاخصC/T در بیمارستان از 14.1به 3.7 کاهش پیدا کرد که بر موثر بودن راهنما دلالت می نمود.نتیجه گیری: از یافته های این مطالعه می توان نتیجه گرفت رعایت اصول صحیح سفارش خون می تواند از میزان درخواست های غیرضروری، کمبود کاذب خون، فشار به مراکز انتقال خون، بالا رفتن مدت زمان نگهداری خون و افزایش ضایعات به میزان چشم گیری بکاهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1067

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  605
 • دانلود: 

  252
چکیده: 

استرس واکنش طبیعی موجود زنده در مقابل اثر محرکهای داخلی و خارجی است. واکنش سیستم ایمنی در موقعیتهای استرس زا قسمتی از توانایی ارگانیسم برای مقابله با چالش های محیط می باشد. با توجه به نظام آموزشی فعلی دانشگاه های ایران که تکیه بر امتحانات کتبی ظاهرا با سطح استرسی بالا دارند، در این تحقیق به بررسی اثر استرس امتحان بر سیستم ایمنی دانشجویان پرداختیم.این مطالعه مقطعی – تحلیلی بر روی 50 نفر دانشجو شامل 34 دانشجو دختر و 16 دانشجو پسر از بین دانشجویان دانشکده علوم پزشکی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی اراک انجام یافت. دانشجویانی که در پرسشنامه استرس امتیاز بین 46-25 داشتند، با اخذ رضایت نامه کتبی، در ابتدای ترم تحصیلی به آزمایشگاه مراجعه و 3cc خون جهت سنجش ایمونوگلوبولینهای خون شامل IgM-IgA-IgG و کمپلمانهای C3 و C4 به روش نفلومتری و  IgE به روشELFA گرفته میشد. در روز امتحان مجددا فاکتورهای فوق مورد سنجش قرار گرفت و با مقادیر اولیه مقایسه گردیدند.در مقایسه ایمونوگلوبولین ها و کمپلمانهای خون افراد مورد پژوهش در ابتدای ترم و در زمان امتحان برایIgM ،IgE و C4 اختلاف آماری معنی داری موجود بود (به ترتیب با سطح معنی داری 0.01، 0.001 و 0.03.سطوح IgE, C4 در زمان امتحان افزایش و سطح IgM نسبت به ابتدای ترم کاهش یافته است. لذا تکیه بر روش های نوین امتحانات با سطح استرس کمتر به جای امتحانات کتبی ظاهرا با سطح استرسی بالا جهت حفظ و بهبود سیستم ایمنی بدن توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 605

دانلود 252 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

SAMI M. | NAZEM M.N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  1785
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

Anti inflammatory drugs have different effects on body system and high potential to make adverse effects.Methods: In this study 10 sheep with equal age and weight were selected and divided in control and test groups. Before the start of experiment, two blood samples were taken and the mean values were considered as pretest ones. In test group 3.3mg/kg ketoprofen was injected for 3 consecutive days. blood samples were collected from the first until the third post test days. The results were analyzed with statistical test (one way ANOVA and Duncan's test).Results: In test group BUN, Cholesterol, Glucose, Sodium and Potassium were increased but BUN, Glucose and Cholesterol were significant (p<0.05). In blood picture the RBC were increased significantly by 33.8% (p<0.05). Total WBC were decrease not significantly (p>0.05).Conclusion: Because of increasing some tested factors, this drug should be used with recommended dosage in short time especially in the animal with dehydration and kidney diseases.

آمار یکساله:  

بازدید 1785

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THIS STUDY WAS CONDUCTED TO STUDY THE EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF CLOVE POWDER (CP) AND ITS ESSENTIAL OIL (CEO) OF ON PERFORMANCE AND SOME blood parameterS IN BROILER CHICKEN UNDER HEAT STRESS (32±2OC FOR 8 HOURS).THREE HUNDRED AND THIRTY SIX DAY-....

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  4 (پیاپی 66)
 • صفحات: 

  583-590
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2670
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2670

دانلود 366 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

علوم طیور

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید. لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

PU Rong | PU Meicen | XIN Qingsong | CHEN Feng

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1600-1606
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20372
 • دانلود: 

  14670
چکیده: 

Background: We aimed to evaluate the basic performance and basic parameters of a new type of blood vacu-um tube cap opening and closing machine for further application. Methods: From July 2013 to March 2018, 110, 000 cases involved in the clinical trials in Third People's Hospi-tal of Dongguan City were selected as the instrument group, and 10, 000 cases were selected as the manual op-eration group. The application demonstration and instrument performance assessment were performed by five units. Unified evaluation indicatory system and the standard of assessment were set up. The instrument as-sessments and demonstration tests were carried out by these 5 units. Finally, the basic parameters of the in-strument were analyzed and compared. Results: The new instrument had excellent performance, and thirty parameters were excellent. Five patents had been granted already. There were no differences between the instrument groups in different units, and among different units. However, there were some differences in the manual operation group between different units. The average cap opening time was 21 "04 in the instrument group, and 152" 48 in the manual operation group (P<0. 05); the cap closing time was 18 "56 in the instrument group, and 104"24 in the manual operation group (P<0. 05). The instrument group outperformed the manual operation group in cap closing time, pollu-tion rate, spill rate and failure rate (P<0. 01). The design of the instrument was original. Conclusion: This blood vacuum tube cap opening and closing machine can perform a wide variety of func-tions, and it is stable, intelligent and superior to manual operation. More efforts need to be made for the indus-trialization of this instrument.

آمار یکساله:  

بازدید 20372

دانلود 14670 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  17
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 17 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  53-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 18

دانلود 13 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  405-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15084
 • دانلود: 

  13049
چکیده: 

The purpose of this study was to investigate the therapeutic effects of natural products like propolis on biochemical and hematologic parameters in carp (Cyprinus carpio, Linnaeus 1758) exposed to arsenic. In this study fish were exposed to 0.01 mg/L arsenic and 10 mg/L propolis for seven days. Our results indicated that triglyceride, urea, total cholesterol, cobalt, ALT (alanine amino transferase), AST (aspartate amino transferase), LDH (lactate dehydrogenase) values increased when exposed to arsenic (P<0.05) but reduced by combination of arsenic and propolis (P<0.05). Granulocyte, erythrocyte, hemoglobin, hematocrit values were decreased by use of arsenic in comparison to control group. These parameters increased in arsenic+propolis group (P<0.05). In addition levels of leucocyte, agranulocyte, MCV (mean corpuscular volume), MCH (mean corpuscular hemoglobin) and MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) increased in the arsenic group (P<0.05) and decreased in arsenic+propolis group (P<0.05). We can say that propolis can improve biochemical and hematologic functions of common carp blood, after being exposed to arsenic.

آمار یکساله:  

بازدید 15084

دانلود 13049 استناد 0 مرجع 0
litScript