نتایج جستجو

93005

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9301

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  59-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

مقدمه: در حال حاضر عقیده بر این است که زایمان واژینال با مرگ و میر مادری کمتری نسبت به سزارین همراه است. انجام سزارین های تکراری با مخاطرات بیشتری برای مادر و نوزاد همراه بوده به طوری که در حاملگی های بعدی خطرات متعددی چون بروز پلاسنتا پرویا، پلاسنتا آکرتا و حتی نیاز به هیسترکتومی وجود خواهد داشت.در این مقاله خانمی معرفی می گردد که علی رغم سابقه انجام سزارین های متعدد، 2 بار زایمان واژینال موفق همراه با تولد نوزادانی سالم را تجربه نموده است.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 43 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  55-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8283
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8283

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1 (پیاپی 110)
 • صفحات: 

  89-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  657
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

پاراتوبرکولوزیس یک نوع التهاب گرانولوماتوز مزمن و پیشرونده غیر قابل درمان روده می باشد که توسط مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس (Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis MAP) ایجاد می گردد. پاراتوبرکولوزیس در تمام جهان در میان نشخوارکنندگان دیده می شود. نخستین گزارشات پاراتوبرکولوزیس در ایران به دهه 1960 میلادی باز می گردد زمانی که بیماری در میان دام های وارداتی گاوداری شرکت نفت آبادان شناسایی گردید. در مطالعه حاضر تعداد13 جدایه کلینیکی MAP شامل 4 جدایه گوسفندی و 3 جدایه بزی از استان اصفهان همراه با 3 جدایه گاوی از استان زنجان و 3 جدایه گاوی از استان البرز در کنار دو سویه واکسینال 316F MAP و MAP III & V توسط آزمایش های مستقل PCR-IS900، PCR-F57 به منظور تعیین هویت و PCR-Collins به منظور تعیین تیپ باکتری مورد بررسی قرار گرفتند. در نتیجه اجرای این بررسی از نظر تکنیکی امکان اجرای هر سه آزمایش با استفاده از یک پروتکل واحد PCR فراهم گردید و علاوه بر این هویت همه 15 جدایه کلینیکی و سویه واکسینال مورد بررسی به عنوان تیپ های گاوی type II) MAP) مورد تائید قرار گرفت. مشاهده انحصاری این تیپ در میان باکتری های تحت بررسی علیرغم بزرگتر بودن جمعیت گله گوسفند و بز کشور در مقایسه با گله گاو از نظر اپیدمیولوژیکی جالب توجه بنظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 657

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ATASHI H. | DADPASAND M. | ZAMIRI M.J. | ASAADI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9532
 • دانلود: 

  5589
چکیده: 

The association of birth type (single vs. double) and pregnancy type (single vs. double) with lactation per-formance and lactation curve was investigated in Holstein cows in Iran. Data of 243298 lactations on 138021 cows in 261 herds collected during January 2000 to December 2012 were used. The average twin-ning rate was 3. 64% and ranged from 1. 44% (primiparous) to 5. 41% (multiparous). Factors associated with twining were calving season, calving year, herd, and parity. The rate of twinning increased from 2. 49% in 2000 to 3. 42% in 2012. The probability of twinning was higher in multiparous cows than that in primiparous [Odds ratio (OR) (95% confidence interval (CI))= 3. 64 (3. 44-3. 84) for multiparous vs. primiparous cows]. The probability of twin pregnancy was higher in cows previously delivering twins than that in those delivering singles [OR (95% CI)= 3. 17 (3. 02-3. 34) for cows delivering twins vs. cows delivering singles]. The lacta-tion curve for cows delivering singles in previous gestation and pregnant with twins in subsequent gestation tended to be lower and flatter. The incidence of twin pregnancy was increased as the cow reached its peak yield earlier, and produced more milk at peak lactation. Primiparous cows delivering singletons in their previous gestation and having twins in their subsequent gestation produced more 100-d, 200-d and 305-d milk than those pregnant with singletons. Multiparous cows that delivered singleton in previous gestation and were pregnant with twin in the subsequent gestation, produced more milk during the first 100-d and 200-d of lactation than those pregnant with singles.

آمار یکساله:  

بازدید 9532

دانلود 5589 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

وکیلی رحیم | فریور خلیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (مسلسل 16)
 • صفحات: 

  263-265
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  609
 • دانلود: 

  181
کلیدواژه: 
چکیده: 

دیابت نوع یک، یک بیماری خودایمنی است که یک عضو خاص (پانکراس) را درگیر میکند و علایم و نشانه های آن در اثر تخریب سلولهای بتا ایجاد میشود. این بیماری چند عاملی (مولتی فاکتوریال) است و عوامل ژنتیکی و محیطی در بروز آن نقش دارند.در سالهای اخیر با توجه به شیوع دیابت توجه خاص به نقش عوامل محیطی به خصوص عفونتهای ویروسی در بروز دیابت معطوف شده است. مطالعات اخیر موید نقش عفونتهای ویروسی در شروع روند خودایمنی بیماری و تخریب سلولهای بتای پانکراس بوده است. تصور میشود که ابتلای مادر به عفونتهای انتروویروسی در زمان بارداری میتواند زمینه را برای بروز دیابت در کودکان فراهم نماید. در مطالعه های متعدد تفاوت ماه و فصل تولد کودکان دیابتی نسبت به جمعیت معمولی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، ما در یک مطالعه مقطعی ماه و فصل تولد کودکان و نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک و تفاوت آن را با جمعیت معمولی شهر مشهد بررسی کرده ایم.

آمار یکساله:  

بازدید 609

دانلود 181 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1125
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1125

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

حقیقی رامین | شکوری پویان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  90-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9
 • دانلود: 

  2
چکیده: 

مقدمه: تیروزینمی یک بیماری متابولیک مادرزادی است که طی آن، تجزیه اسید آمینه تیروزین مختل شده و مقدار آن در بدن افزایش مییابد. تجمع متابولیت های حاصل از آن ارگانهای خاصی را درگیر میکند که برحسب تظاهرات کلینیکی گوناگون به سه نوع تقسیم میشود. معرفی بیمار: این مقاله تیروزینمی نوع 1 را در کودکی 2 ساله که با شکایت ادراری و بیقراری توسط والدین مراجعه کرده بود. گزارش میکند. علیرغم فقدان ضایعه پاتولوژیک در غربالگری سونوگرافی جنین، یافته های تصویربرداری حکایت از درگیری هر دو کلیه دارد. نتیجه گیری: این بیماری نادر، ارثی و متابولیک است که با وجود چالشهای تشخیصی، درمان ساده ای دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 9

دانلود 2 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KARETA W. | KORMAN K. | CEGLA M.

نشریه: 

REPRODUCTIVE BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  73-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5601
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5601

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

KARAMIZADEH Z. | JALAEIAN H. | KASHEF M.A. | EBRAHIMI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  164-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20806
 • دانلود: 

  14230
چکیده: 

To determine the relation between birth weight and age of presentation of type 1 diabetes and assess its risk factors, a casecontrol study was done on all diabetic patients under the age of 15, who were registered in Shiraz Diabetic Center or admitted in Namazi Hospital. A case group of 87 diabetic patients were matched with a control group of 100 healthy individuals. birth weight  ³ 4kg was determined to be a risk factor for diabetes (odds ratio: 2.04). A weak association was found between birth weight £ 2.4 kg and diabetes development. 

آمار یکساله:  

بازدید 20806

دانلود 14230 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یاجم ساناز | قلمقاش جلیل

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  114
 • صفحات: 

  221-230
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  401
 • دانلود: 

  145
چکیده: 

توده های نفوذی شرق سنندج تا گلالی، واقع در شمال پهنه سنندج – سیرجان، بخشی از کوهزاد زاگرس بوده و متشکل از توده های نفوذی مرکب و چند فازی است که در حین فرورانش پوسته اقیانوسی نئوتتیس به زیر پلیت اورازایا پدید آمده اند. لوکوگرانیت های آلکالن، پتاسیم بالا و فروئن، نماینده ماگماتیسم A-type در این گستره هستند. با وجود شباهت های کانی شناسی و ایزوتوپی، لوکوگرانیت ها بر مبنای شواهد ژئوشیمی، ایزوتوپی و نتایج سن سنجی بلورهای زیرکن، دو دسته گی آشکاری به نمایش می گذارند. لوکوگرانیت قلای لان با سن تبلور 3 ± 159 میلیون سال، A1-type است. سایر لوکوگرانیت ها A2-type هستند و به فاصله زمانی حدود 20 میلیون سال بعد (Ma 149-140) متبلور شده اند. در واقع نفوذ ماگمای مافیک گوشته ای، موتور محرکه ی ذوب بخشی پی سنگ از پیش بارور و هتروژن سنندج-سیرجان بوده و سنگ های قلای لان را پدید آورده است. لوکوگرانیت های جوان تر با ماهیت A2-type، ساز و کاری متفاوت دارند. این سنگ ها حاصل ذوب بخشی پی سنگ مشابه و از پیش بارور هستند که به فاصله زمانی 20 میلیون سال پس از تکتونیک فشارشی پدید آمده اند. بالازدگی آستنوسفر در اثر کشش حاصل از عقب گرد یا افزایش شیب ورقه فرورانده پس از تکتونیک فشارشی حاکم بر منطقه، می تواند عامل ذوب پوسته و تشکیل لوکوگرانیت های آلکالن جوان باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 401

دانلود 145 استناد 0 مرجع 0
litScript