نتایج جستجو

2892

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

290

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59/1
 • صفحات: 

  145-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

هدف اصلی مقاله، ارائه دادن تصویری کلی از اوضاع کلی از اوضاع فکری- فرهنگی زمانه ماست از حیث تلقی ای که انسان کنونی از نسبت خود با حقیقت دارد. بدیهی است که دست کم یکی از راه های درک تلقی انسان کنونی از نسبت خود با حقیقت، بررسی سیر تطور این تلقی در تاریخ است. ما این بررسی را با تبارشناسی سنت کتابت، و نقشی که متن- به عنوان دستاورد سنت کتابت- در فرهنگ های کهن و جدید داشته است، به انجام می رسانیم.«متن» برای این بررسی از این لحاظ دستاویز خوبی است که به گواه تاریخ همواره مرجع حقیقت پنداشته می شده است و تا امروز نیز «کتاب»، در فیلم ها، داستان های کودکان، تابلوهای نقاشی و قطعات ادبی و شعری، نماد«دانش» یا «حقیقت» انگاشته می شود. پس این چنین می انگاریم که تلقی ای که انسان در خصوص نسبت متن و حقیقت دارد، تابعی از تلقی ای است که از نسبت خود با حقیقت دارد و پژوهش خود را بر این انگاشته پی می گیریم. بدین ترتیب ما، به ویژه به این خاطر که قصد داریم تلقی انسان«کنونی» را از نسبتش یا حقیقت بسنجیم، ناگزیر از پرداختن به بحث هرمنوتیک هستیم. اما از آنجا که علاقه ما به هرمنوتیک نه در راستای علایق زبان شناختی ما، بلکه ناشی از پرسش فلسفی ما (انسان کنونی خود را در چه نستی حقیقت می یابد؟) است، پس طبیعی است که هرمنوتیک فلسفی، از میان گرایش های دیگر ذیل این عنوان، برایمان اهمیت مضاعف بیابد. چرا که در هر هرمنوتیک فلسفی، نتایج آنچه در ضمن مباحث مربوط به متن طرح می شد، صراحتا تعمیم می یابد و بعد هستی شناختی پیدا می کند؛ و سر انجام، هایدگر، به عنوان بانی این نوع هرمنوتیک کانون توجه ما قرار می گیرد.پاسخ نهایی ما به این پرسش این است که انسان امروز شانس خود را در نیل به حقیقت به نحو مستقیم و بی واسطه، بسیار بالا ارزیابی می کند و ملاقات رو- در- رو را با شاهد حقیقت ممکن می یابد. بدیهی است، از آن جا که مدعای مقاله صرفا «شرح» اوضاع فرهنگی از این حیث، به عنوان یک امر واقع است، تمامی آنچه گفته می شود، متضمن تائید یا رد تفکر هایدگر در این جا به اصطلاح بین الهلالین نهاده شده است و نگارنده خود را در مقام داوری در باب تفکر هایدگر نپنداشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  76
 • صفحات: 

  157-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  852
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

چکیده فارسی:با اصلاح ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث برانگیز شده است. قانون گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه ادامه تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.   چکیده عربی:مع تعدیل المادة 3 من قانون تأسیس المحاکم العامة و الثورة، جری اعادة تأهیل النیابات العامة و الثورة باعتبارها جزء من النظام القضائی الایرانی. من جانب آخر فان تضمین انظمة هذه المؤسسة فی مادة واحدة، أدی الی حصول بعض الإبهامات. فی هذا الغضون فان التلخیص الذی طال تحدید مکانة وکیل النیابة، اثارت الجدل اکثر من باقی القضایا. لأن المقنن قد اکتفی فی ذکر صلاحیات و واجبات وکیل النیابة، طریقة التحقیقات، آراء وکیل النیابة، و علاقته مع باقی المسؤولین فی النیابة العامة تم تضمینها فی فقرة واحدة و ملاحظة، و أقر بأن تحضی جمیع قرارات وکیل النیابة بموافقة المدعی العام، و مع فرض ظهور أی خلاف، فان رأی المدعی العام هو المتبع. و یشمل هذا الحکم مختلف انواع القرارات الصادرة عن وکیل النیابة. کما ان طریقة تواصل التحقیق مع فرض مخالفة المدعی العام مع قرار وکیل النیابة فهو محل ابهام. و إن تقدیم جواب مناسب یستدعی وضع قواعد توضح العلاقة بین وکیل النیابة والمدعی العام بناء علی مکانة کل منها فی مؤسسة النیابة العامة. فی هذه الحالة فان ذلک الجزء من القرارات الصادرة عن وکیل النیابة التی توضح وجهة نظره حول امکانیة متابعة الموضوع فی النیابة العامة، لن تطبق إذا عارضها المدعی العام، و یتعین علی وکیل النیابة الرضوخ لرأی المدعی العام. أما إذا ارتأی وکیل النیابة التجریم او منع الملاحقة فی شکل الموضوع، فلا یمکن للمدعی العام اجبارة علی تغییر رأیه، و مع هذا الفرض، فان رأی المدعی العام سوف یطبق بواسطة قاض آخر من قضات النیابة العامة.

آمار یکساله:  

بازدید 852

دانلود 87 استناد 1 مرجع 5
عنوان: 
نویسندگان: 

سبحانی جعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  68-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  692
 • دانلود: 

  188
چکیده: 

نویسنده ابتدا دو گروه از صحابه و تابعین را شمرده که قائل به جواز و عدم جواز مسح بر کفش در سفر و حضر شده اند. سپس به بررسی ادله مخالفین جواز مسح روی کفش با استناد به کتاب و سنت، پرداخته و در ادامه، ادله قائلان به جواز مسح را با استناد به روایات اهل سنت، ذکر کرده و به نقد آنها پرداخته است.وی سپس پرسش هایی را درباره مسح روی کفش مطرح کرده تا شاید فقهایی که در عصر حاضر، آن را جایز می دانند، پاسخی برای آنها بیابند، در انتها نیز فروع اختلافی مساله مورد بحث را ذکر کرده است. 

آمار یکساله:  

بازدید 692

دانلود 188 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حائری سیدکاظم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  70-71
 • صفحات: 

  5-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  403
 • دانلود: 

  370
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 403

دانلود 370 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  4 (123 پیاپی)
 • صفحات: 

  9-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

اطمینان به درجه ای از معرفت گفته می شود که به سرحد یقین فلسفی نمی رسد و در عین حال از ظنون قوی تر است. پیگیری میزان و ملاک حجیت اطمینان به جهت اینکه اغلب معارف به حد و اندازه علم و یقین نمی رسند، بسیار اثرگذار و ضروری است. هرچند نصوص دینی عمل به غیر علم را منع می کنند، اما از آنجا که اساسا علم و یقین منطقی به ندرت حاصل می شود ما را به این مطلب رهنمون می سازد که مراد از علم در نصوص دینی اعم از اطمینان است. همچنین اطمینان در نظر عقلا معتبر شناخته شده و به عنوان حجت لازم الاتباع مورد امضای شرع واقع شده است؛ زیرا با اینکه عمل به اطمینان در منظر شارع بوده، نهیی از آن صورت نگرفته است. باتوجه به یافته های مذکور اطمینان، حجیت ذاتی ندارد ولی در عین حال جانشین انواع قطع اعلم از موضوعی و طریقی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صفری اکرم | صبوری رضا

نشریه: 

دانش انتظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 (مسلسل 42)
 • صفحات: 

  64-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  244
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

امنیت یکی از نیازهای اساسی زندگی بشر و امنیت جویی انگیزه مهمی در زندگی اوست. امروزه پلیس تامین کننده و ضامن اصلی برقراری و حفظ امنیت عمومی است. این پژوهش با هدف مشخص کردن این تاثیر تدوین شده است.روش تحقیق این پژوهش، همبستگی است و جامعه آماری آن افرادی هستند که بیش از 15 سال خدمت در بخش های مختلف ناجا را تجربه کرده اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری قشربندی نسبی به تعداد 300 نفر تعیین شد. روش گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده و برای دستیابی به هدف مورد نظر از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین با توجه به ارزش عددی داده شده به متغیرهای امنیت عمومی و اقتدار و پیوسته بودن این متغیرها و مقیاس اندازه گیری فاصله ای در آنها، از روش محاسبه همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شده است. از آنجا که ضریب همبستگی محاسبه شده (0.94) بزرگتر از مقدار بحرانی جدول در سطح 0.01 یعنی 0.181 است، همبستگی بین متغیرها معنادار، مستقیم و مثبت خواهد بود. بنابراین، فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهشی پذیرفته می شود، یعنی افزایش اقتدار ناجا بر امنیت عمومی تاثیر مستقیم دارد و با افزایش اقتدار ناجا، امنیت عمومی نیز افزایش خواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 244

دانلود 20 استناد 0 مرجع 2
strs
نویسنده: 

RAOUF J. | GOLABI S.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

LANGUAGE LEARNING STUDIES HAVE BECOME INCREASINGLY INTERESTED IN PSYCHOLOGICAL STUDIES ON LANGUAGE LEARNERS STRESSING LEARNERS’ ROLE IN THEIR OWN LEARNING PROCESS. AGENCY, AS AN EMERGENT CONCEPT IN LANGUAGE PEDAGOGY, HIGHLIGHTS THE ISSUES OF LEARNER AUTONOMY, INHIBITION OR ANXIETY AND THE POWER RELATIONS BETWEEN TEACHER AND LEARNERS TO FOSTER THE FORMER AND REDUCE THE LATTER. THIS PAPER ATTEMPTS TO CONTRIBUTE TO A FULLER UNDERSTANDING OF LEARNERS’ AGENCY AND THE ROLE OF CLASSROOM ENVIRONMENT IN FOSTERING AGENCY IN EFL MAJORING STUDENTS. AMONG FACTORS WHICH CONTRIBUTE TO LEARNER AGENCY SUCH AS SELF REGULATION, MOTIVATION, LEARNERS’ SELF CONCEPT, AND THE POWER RELATION BETWEEN TEACHER AND STUDENTS, THE FOCUS OF THIS STUDY IS ON LEARNER AUTONOMY, AND ANXIETY AND TEACHER authority IN AGENTIC PARTICIPATION OF LEARNERS AT UNIVERSITY. RELYING ON THE SOCIO-CULTURAL FRAMEWORK OR COMPLEX DYNAMIC SYSTEM AND MIXED METHOD RESEARCH, WE REPORT ON THE RESULTS OF INTERVIEW AND QUESTIONNAIRE GROUNDED INVESTIGATION OF KASHAN UNIVERSITY EFL STUDENTS ATTITUDES TOWARD AGENCY AND THE EFFECT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT ON REDUCING ANXIETY AND THE INSTRUCTORS ROLE IN FOSTERING AGENCY AND FINALLY THE RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ WILL AND CAPACITY TO ACT (I.E. AGENCY) AND THEIR SCORES.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  57-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  110
چکیده: 

هدف: شناسایی موانع به اشتراک گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین المللی (ویاف) بر مبنای داده های کتابخانه ملی ایران.روش / رویکرد پژوهش: ابتدا به روش پیمایشی با استفاده از مصاحبه با کارشناسان بخش مستندسازی اسامی در کتابخانه ملی ایران گفتگو و موانع حضور داده های مستند اسامی کتابخانه ملی در ویاف تعیین شد. سپس، به روش تحلیل محتوا، رکوردهای 699 مستند نام که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بود برای ورود به ویاف بررسی شد.یافته ها: از نظر متخصصان حوزه مستندسازی کتابخانه ملی، حضور داده های کتابخانه در ویاف ضرورت دارد؛ اما موانعی در حوزه های نیروی انسانی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، نرم افزاری و سختافزاری، و اعتبار داده ها وجود دارد. مطالعه نمونه داده های مستند اسامی نشان داد که 1) پایگاه های اطلاعاتی مستند اسامی و اطلاعات کتاب شناختی با یکدیگر پیوند ندارند؛ 2) به لحاظ رسم الخط، تفاوت هایی میان اسامی مشابه وجود دارد که ممکن است بازیابی نشوند؛ 3) ارجاعات در حدود نیمی از رکوردهای مستند اسامی تکمیل نشده است؛ 4) برای برخی اسامی که متعلق به یک پدیدآور است بیش از یک رکورد وجود دارد؛ و 5) فقط 50% اسامی مستند موجود در کتابخانه ملی ایران با مستندات کتابخانه کنگره همسان هستند.نتیجه گیری: برای ورود به ویاف، بهینه سازی و تصحیح داده های مستند اسامی کتابخانه ملی ایران امری ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 110 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  5-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

اقتدار قضایی موثرترین قدرتی است که با اجرای قانون و ایجاد اعتماد در مردم آزادی، امنیت و آسایش آنها را فراهم می کند. در هر برهه که اقتدار قضایی پر رنگ بوده، به حکومت شکوه و به جامعه و ملت امنیت و آرامش هدیه کرده است. یکی از بسترهای نقش آفرین و تاثیر گذار در تقویت اقتدار قضایی، که مقداری هم در جامعه مغفول مانده است، مکارم اخلاقی در آحاد ملت است. زیرا که ملکات نفسانی انسان و تزکیه و تهذیب نفس در پرتو اخلاق شکل می گیرد. با کمی تعمق در می یابیم که قانون و اخلاق پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارند از این رو کانت برجسته دانشمند اخلاقی بعد از رنسانس در اروپا در دستور اخلاقی خود به مردم می گوید: "به گونه ای رفتار کنید که منش کار شما مبنای قانون گذاری جهانی باشد. "در اعتبار اخلاق همین کافی که یکی از شعارهای محوری پیامبر اسلام (ع) این بوده که: "تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی بر انگیخته شده ام. " اگر فضایل اخلاقی در مردم تقویت شود آنچه در جامعه شاهد خواهیم بود شجاعت، امانتداری، رافت، مهربانی، خوش خلفی، صبر، وفای به عهد و. . . است. اینها و سایر صفات اخلاقی حسنه نقش ارزنده در اقتدار قضایی بازی خواهند کرد زیرا یکی از عوامل ارتکاب جرم که نهایتا به اقتدار قضایی پیوند می خورد رذایل اخلاقی است از قبیل زورگویی، دروغگویی، خیانت، طمع و ظلم.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 39 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

الهیات تطبیقی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  198
 • دانلود: 

  246
چکیده: 

بحث اختیار انسان و سوء استفاده وی از اختیار، یا گناه، یکی از آموزه های اصلی کتاب مقدس و همچنین اندیشمندان مسیحی بوده است. از این میان، ایرنائوس و ترتولیان- از نخستین آبای کلیسا- هر دو اختیار انسان را به منزله ضرورتی در آفرینش آدمی برای به کمال رسیدنش می دانند، اما انسان همواره اختیار خود را به درستی به کار نمی برد و چه بسا موجبات گناه خود را فراهم آورد. ایرنائوس هرچند به مفهوم بازدارنده گناه در راه کمال توجه دارد، گاه برای آن کارکرد مثبت نیز قایل است و آن را وسیله تجربه آدمی و تشخیص سره از ناسره می داند، اما بر خلاف ایرنائوس، ترتولیان به این دگردیسی مفهوم گناه قایل نبوده، گناه را همانا منتهی به مرگ و هبوط می داند، چنان که آدم و حوا هبوط کردند و از بهشت رانده شدند. برخلاف ترتولیان، ایرنائوس در اینجا نیز گناه آدم و حوا را ناشی از ناتوانی ایشان در آغاز آفرینش می داند و هبوط ایشان را محرکی برای ورود ایشان به این جهان برای به شباهت رسیدن با خداوند تفسیر می نماید، نه مانعی بر سر راه کمال. البته، در نجات شناسی ایرنائوس و ترتولیان تنها اختیار آدمی شرط کافی نیست، بلکه حضور پدر، پسر و روح القدس را نیز در فرآیند نجات و کمال انسان می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 198

دانلود 246 استناد 0 مرجع 1
litScript