نتایج جستجو

4375

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

438

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اندرودی الهام

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  79-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  651
 • دانلود: 

  539
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 651

دانلود 539 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6 ( ویژه نامه مهندسی معماری و شهر سازی)
 • صفحات: 

  105-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1554
 • دانلود: 

  414
چکیده: 

حضرت رسول اکرم (ص) می فرمایند: "سخنانی که از من می شنوید، ضبط و نگهداری کنید و به نسل های آینده تحویل بدهید". در این فرمایش نورانی برخی اشارات از جمله، پاسداری از ارزش و احترام به گذشته و احترام به آینده استنباط و تحصیل می شوند. جلوه های هویت در آثار گذشته، خصوصا معماری، خود، گونه ای از ارزش است و حفظ این ارزش، احترام به امروز و احترام به گذشته و احترام به آینده است و با عناصر نااندیشیده مانده اش منبعی برای تفکر و تعقل و واسطه ای برای دانستن و آگاهی می باشد. معماری ارزشمند گذشته ایران یا به عبارتی میراث فرهنگی- معماری، این تجلی اندیشه و جلوه های حقیقت می تواند وسعت دامنه آگاهی نظام آموزشی آموزش معماری را افزایش دهد. نظام آموزشی آموزش معماری باید فرصت های بهره برداری از این منظومه های آگاهی را در امر آموزش معماری فراهم نماید. لذا سامانه آموزش معماری باید در جهت تقویت پیوستگی هویت معماری با باور به آگاهی مرکب از میراث فرهنگی- معماری و با توجه به ابعاد مختلف آموزشی آموزش معماری، میراث فرهنگی- معماری را به عنوان «فرازبان معماری معاصر» شناخته و آن را سرلوحه آموزش معماری قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1554

دانلود 414 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  261
 • دانلود: 

  135
چکیده: 

برخی آثار تاریخی به دلیل داشتن ویژگی هایی استثنایی، به عنوان میراثی با ارزش جهانی محسوب می شوند. در این میان میراث صنعتی به عنوان بخشی از میراث جهانی، پدیده ای نوظهور و حاصل صنعتی شدن جهان است، که به سبب دارا بودن ارزش های مادی و معنوی نهفته در خود، وارد حوزه فرهنگ جهانی شده است، تا در جهت حفاظت از این آثار ارزشمند، اقدامات جهانی صورت گیرد. لازم به ذکر است، تنها بخشی از مفهوم فراگیر میراث صنعتی، میراث معماری صنعتی است و یکی از پیش نیازهای حفاظت آن، شناخت ارزش ها و جایگاه آن در هویت معماری منطقه است. چگونگی رویارویی و برخورد با آثار و ابنیه صنعتی، به عنوان بقایایی از دوران صنعتی، از مفاهیم جدید مطرح شده در کشورهای در حال توسعه است. در ایران نیز با توجه به پیشینه تاریخی ورود صنعت به کشور و همچنین دارا بودن بناهای صنعتی منحصربه فرد، ضرورت پژوهش در این حوزه در راستای شناخت آن، بیش از پیش احساس می شود چراکه میراث معماری صنعتی ایران، به عنوان بخشی از میراث فراموش شده در خطر از بین رفتن است ودر صورت عدم توجه، بطور قطع شاهد از دست رفتن این بقایای ارزشمند خواهیم شد. از این رو شناسایی این آثار و ارزیابی ویژگی ها و ارزش های نهفته در آن، می تواند نخستین گام در جهت حفاظت از این میراث ارزشمند باشد. با توجه به ضرورت شناخت وضعیّت موجود میراث معماری صنعتی در جهان، پژوهش حاضر با هدف مطالعه و تحلیل آثار میراث صنعتی ثبت شده در فهرست جهانی، اجرا شده است. در این راستا ضمن تبیین مفاهیم، معیارهای میراث جهانی که در ثبت بناها لحاظ شده است، مورد بررسی وتحلیل قرارگرفته است. نتایج و دستاوردهای پژوهش، در جهت آشنایی هرچه بیشتر و درکی ملموس تر از ظرفیت ها و ویژگی های تعمیم پذیر معیارهای ثبت میراث جهانی، در زمینه میراث معماری صنعتی است.

آمار یکساله:  

بازدید 261

دانلود 135 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Bianco Alessia

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (29)
 • صفحات: 

  15-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24527
 • دانلود: 

  10201
چکیده: 

The main aims of this research are the design and implementation of a multilayered and interactive geomatic map of cultural heritage of Tuscia, one of the richest and most complex cultural areas of Italy, thanks to the presence of different civilizations, from Etruscans and Romans to the Middle Age. Its cultural heritage is very rich, valuable and above all diversified, because including tangible and intangible manufacts and artifacts, placed in a peculiar natural context. For this reason the research finds to purpose a GIS (Geographic Information Systems) map able to match some of the geomatics options in the field of the cultural heritage with a double level database recording, defined according to the Midas standards. This GIS map of Tuscia was designed to be useful for two different kinds of targets: informal users, like travelers and schools, but first of all entities, institutions and organizations which protect, promote and manage that mentioned heritage.

آمار یکساله:  

بازدید 24527

دانلود 10201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2655
 • دانلود: 

  1519
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 2655

دانلود 1519 استناد 0 مرجع 9
نویسندگان: 

MORADI A.M. | TAHER TOLOUDEL M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14412
 • دانلود: 

  5370
چکیده: 

The importance of Iranian ancient as architectural heritage have to competent international prestige and respect due this is important with regard to proper conservation methods based on non-destructive evaluation methods and non-contact testing; providing enough accuracy and speed to bring performance to stabilize while correct location and age value of valuable architectural aspect of quantification. Quality and originality of these valuable cultural points of view, maintenance, protection and restoration in principle be enough and intervention measures in the field of strengthening and improvement due seismic in these important historic monuments. Thus re-assessment actions shall be effective with accuracy, speed and lack of unnecessary destruction in order to maintain these buildings may be accompanied by gentility. Therefore, we should transfer the newest technical knowledge through appropriate training and non-destructive with non-contact methods in the field of architectural restoration for ancient monumental works in these objectives will be achieved. Based on any particular monument, rules and technical measures appropriate to its historic monument need to be used. This paper tries to explain while doing it is specialized modern academic training and evaluating the existing technology in architecture, the importance of attitude in non-destructive observing methods, assessment, measurement and diagnostic engineering features of monuments. The methods of documentation, studies, classify scheme, explain the profile of engineering methods of pathology, evaluation, analysis and formulation process of expanding the structural weakness of monuments and finally race precision appropriate intervention measures, modeling, strengthening and durability of the architectural heritage of Iran through the training consideration of a new curriculum.

آمار یکساله:  

بازدید 14412

دانلود 5370 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  125-142
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

ارزش های میراث فرهنگی را می توان کلیدواژه جامعه معاصر در رابطه با مداخلات حفاظت از میراث فرهنگی نامید؛ به طوری که امروزه نقش ارزش در حوزه های مختلف میراث، بهخصوص میراث معماری، از جمله مهم ترین مسائلی است که رویکردهای حفاظت را تحت تأثیر قرار می دهد. در کنار مفهوم ارزش و در ارتباط با آن، مفهوم حفاظت مطرح است؛ مفهومی که قدمت آن به بلندای فرهنگ و تمدن بشری است. نظر به وجود تعدد و تنوع بین ارزش ها و تفاوت های بین جوامع در این رابطه، حفاظت از ارزش ها نیازمند شناخت درست و متناسب با جامعه هدف بوده و بدون توجه به این موضوع، امکان حفاظت صحیح محقق نخواهد شد. این پژوهش برای یافتن پاسخ به این سؤال که "چه رابطه ای بین ارزش های نهفته در میراث معماری ایران و شیوه های حفاظت از آن وجود دارد؟ "، انجام شده و با این فرض که رابطه ای مستحکم بین شیوههای حفاظت و ارزش های میراث معماری برقرار است، تلاش دارد نسبت به بررسی و معرفی گونه های مختلف ارزش های میراث و شیوههای حفاظت اقدام نماید. هدف اصلی پژوهش، دست یافتن به مدلی است تا بر اساس آن بتواند بر مبنای ارزش های موجود در میراث، روش یا روش های متناسب حفاظت را اتخاذ کند. این مدل که با عنوان "مدل سه بخشی ارزش محور" معرفی میشود، ضمن ایجاد شرایط لازم برای استحصال و ارزیابی و اولویت بندی ارزش های مختلف میراث، امکان کاربست ارزش ها جهت اتخاذ روش های متناسب حفاظت را نیز فراهم می کند. به جهت آزمون، این مدل در مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان به کار گرفته شده است. بهره گیری از این مدل می تواند بستر مناسبی در راستای تدوین منشور حفاظت معماری و شهرسازی در ایران فراهم آورد. نوع پژوهش حاضر، بنیادی-عملی و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و اسنادی است.

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 345 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

مدل سازی سه بعدی میراث معماری، به دلیل تعدد، پیچیدگی، گستردگی و یا محدودیت دسترسی این آثار، نیازمند به کارگیری ابزارهای توانمند و منعطف و روش هایی سریع و مقرون به صرفه در اخذ و ثبت دقیق اطلاعات است. فتوگرامتری پهپاد یکی از روش های نوینی است که با پیشرفت تکنولوژی در دهه های اخیر، به صورت منفرد یا در ترکیب با روش های دیگر، به طور گسترده ای در مدل سازی سه بعدی میراث فرهنگی غیرمنقول استفاده می شود. این پژوهش کاربردی با هدف ارزیابی توانایی فتوگرامتری پهپاد در مدل سازی سه بعدی میراث معماری انجام گرفته است. نمونه موردی پژوهش حاضر کاروانسرای دیرگچین، به عنوان یکی از آثار زنجیره ای پرونده ی ارسال شده برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو می باشد. برای انجام این پژوهش ابتدا طراحی اخذ داده صورت گرفت و طبق آن تصاویر هوایی با استفاده از پهپاد و تصاویر زمینی به طور مستقیم اخذ گردید و کنترل کیفیت داده ها انجام شد. سپس وضعیت سه بعدی تصاویر طی پردازشی فتوگرامتریک تعیین و ابرنقطه ی متراکم ایجاد شد. از اعمال بافت روی شبکه های هوایی و زمینی تولید شده، که توسط نقاط شاخص مشترک باهم یکپارچه شدند، مدل سه بعدی کاروانسرای دیرگچین با بافت واقعی و مقیاس 1: 200 بدست آمد. ارزیابی نتایج تدقیق شده توسط نقاط کنترل زمینی، بیانگر توانایی بالای فتوگرامتری پهپاد به عنوان روشی سریع در مستندنگاری و مدل سازی سه بعدی خارجی میراث معماری با دقت زمینی بهتر از دو سانتی متر است.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1326
 • دانلود: 

  544
چکیده: 

موضوع حفاظت از میراث فرهنگی در شهر سلطانیه زنجان به لحاظ قرارگیری مجموعه میراث جهانی گنبد و ارگ سلطانیه در این شهر از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است. این مقاله در صدد شناخت تعارض های اجتماعی در حفاظت از گنبد و ارگ سلطانیه است که با بهره گیری از روش پیمایش های میدانی مرتبط با موضوع انجام یافته است. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر تعمیم مباحث روان شناسی اجتماعی به موضوع حفاظت مردمی از میراث فرهنگی معماری است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل در بروز تنش و تعارض های اجتماعی در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی معماری در این شهر موثر بوده است. از جمله مهمترین عوامل عبارتند از: کمبود هم پیوندی میان اصول و مبانی میراث فرهنگی با نیازها و تقاضای مردمی، تملک یک باره حدود 10 هکتار از شهر کوچک سلطانیه به عنوان عرصه گنبد و ارگ پیرامون آن، برخوردهای ناهماهنگ و مقطعی در فرآیند اجرایی تملکات، اختلال در ساماندهی محوطه پیرامون گنبد و دیگر محدوده های تاریخی- فرهنگی شهر، تعارض گروه های اجتماعی شاغل در محدوده عرصه گنبد و ارگ با نظام اداری مربوط به حفاظت.

آمار یکساله:  

بازدید 1326

دانلود 544 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (پیاپی 9)
 • صفحات: 

  84-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1307
 • دانلود: 

  428
چکیده: 

در خلق و تداوم حیات میراث معماری وجوه متعدد فراکالبدی تاثیرگذار بوده و هست، لذا شناخت این وجوه در حفاظت آثار هر سرزمین، امری مهم و ضروری می نماید. امروزه پیوستن شتاب زده سرزمین های دارای پیشینه تاریخی به جریان حفاظت مدرن، موجبات تغییر در تعریف و فهم وجوه فراکالبدی آثار این سرزمین ها را فراهم کرده است. توجه به این امر از دو جهت ضروری می نماید: اولا تاثیری که تغییر در فهم وجوه فراکالبدی در نگرش امروز حفاظت ایران برجای می گذارد و ثانیا ضرورت انتقال وجوه فراکالبدی نهفته در آثار به نسل هایی که در آینده با آن ها مواجه می شوند.در این راستا مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا می توان از وجوه فراکالبدی مطرح شده در نگرش غربی حفاظت برای تبیین وجوه فراکالبدی آثار معماری ایران بهره جست؟ لذا با نگاهی به مفهوم فراکالبد در جریان حفاظت غرب، نسبت این نگاه را با منظر ایرانی- اسلامی مورد ارزیابی قرار می دهد. مقایسه تحلیلی نشان می دهد وجوه فراکالبدی مطرح شده در این نگرش دربرگیرنده تمامی وجوه موجود در میراث معماری ایران از منظر ایرانی- اسلامی نیست، و غایت این وجوه در دو نگرش، با یکدیگر متفاوت است که از تفاوت در جهان بینی و مبانی دو نگرش سرچشمه می گیرد. همچنین ازآنجاکه وجوه فراکالبدی حفاظت و معماری از منظر اسلامی، درهم تنیده با باور توحیدی و جهان بینی معادی انسان است، کیفیت عمل، روش حفاظت و حتی خصلت های درونی انسان حائز اهمیت می باشد و درنتیجه در این نگاه تمامی این عوامل در حفظ و انتقال وجوه فراکالبدی این میراث ایفای نقش می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 1307

دانلود 428 استناد 0 مرجع 0
litScript