نتایج جستجو

197

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

پژوهش نفت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  81
 • صفحات: 

  169-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  836
 • دانلود: 

  240
چکیده: 

در این تحقیق به مدل سازی حجم سیال سینی غربالی با استفاده از مدل اغتشاش k-e در بازه فاکتور ظاهری گاز 0.462 تا 1.464 و دبی مایع 6.94´10-3 تا 17.8´10-3 m3.s-1 پرداخته شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی VOF و Eulerian (نتایج تحقیق پیشین مولفان) با داده های تجربی (Solari و Bell) نشان داد که خطای شبیه سازی از 16% اولرین به 2% VOF برای ارتفاع زلال مایع کاهش می یابد، هنگامی که ارتفاع زلال مایع در فاکتورهای ظاهری مختلف گاز بررسی شود. با تغییرات دبی مایع، خطای ارتفاع زلال مایع در دیدگاه اولرین از 35% به 7% در دیدگاه VOF در مقایسه با داده های تجربی (Solari و Bell) کاهش یافت. ارتفاع سرکف هم خوانی بهتری را با رابطه Colwell نسبت به اولرین نشان داد. همچنین سطح تماس مایع و گاز از نقاط قوت دیدگاه حجم سیال است. نتایج تحقیق نشان داد که مقدار سطح تماس ازm2 0.18 بهm2 1 در برابر افزایش فاکتور ظاهری گاز از 0.462 تا 1.464، افزایش می یابد. همچنین نیم رخ فشار در روی سینی که یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی عملکرد سینی غربالی است، یکی از موارد مورد بررسی در این تحقیق بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 836

دانلود 240 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دری محمدرضا | حجازی کوروش

نشریه: 

دریافنون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  855
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

شبیه سازی عددی امواج غیرخطی در کاربردهای عملی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله جزئیات توسعه یک مدل عددی دوبعدی در قائم که در آن از روش حجم سیال تکه ای خطی برای ضبط سطح آزاد استفاده شده، ارائه شده است. در این مدل معادلات میانگین گیری شده نویر- استوکس به روش حجم محدود گسسته شده و با کمک روش پروجکشن حل می شوند. برای مدل سازی اثرات آشفتگی جریان از مدل K-e با در نظر گرفتن جملات شناوری استفاده شده است. برای صحت سنجی مدل ابتدا یک موج دامنه کوتاه ایستا در مخزن محدود شبیه سازی شده، سپس انتشار موج استوکس منظم، موج تنها و موج کوتاه غیرخطی شبیه سازی می شود. با مقایسه نتایج عددی با نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی می توان دریافت که مدل موجود توانایی بالایی برای شبیه سازی امواج غیرخطی سطحی دارد. همچنین به وضوح می توان دید که روش حجم سیالی که برای ضبط سطح آب استفاده شده دارای دقت مناسبی است.

آمار یکساله:  

بازدید 855

دانلود 230 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90446
 • دانلود: 

  30856
چکیده: 

A two-dimensional numerical model has been developed to study wave breaking on a sloping beach. The basic elements of numerical model are Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS) equations that describe the mean flow motion of a turbulent flow; a k turbulence closure model that describes the turbulent transport and dissipation process; an efficient technique (VOF- Volume Of Fluid method) for tracking the free surface motion; and a new scheme developed by Lin and Liu (1999) for wave generation. Shoaling, breaking and overturning of solitary wave on a slope of 1/16 have been studied with the main emphasis on turbulence characteristics. Turbulence characteristics i.e., turbulence kinetic energy, k; turbulence dissipation rate, ; turbulence production, pr; turbulence eddy viscosity, vt; and their spatial distribution during the breaking process have been discussed in great details. Spatial distribution of turbulence characteristics and the order of magnitude have been found to be in agreement with existing experimental and numerical studies. The main characteristic of plunging breaking waves, the shoreward advective transport of turbulence, has also been investigated and numerically proved.

آمار یکساله:  

بازدید 90446

دانلود 30856 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

خورشیدی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  62-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  613
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

حفره سازی مهمترین مشکلی است که به سبب سرعتهای بالای جریان در تخلیه کننده های زیرین سدها رخ می دهد. به علت بروز سرعتهای بیش از 30 متر بر ثانیه، و ایجاد فشارهای منفی در تخلیه کننده ی زیرین سد سفید رود، این مجرا متحمل آسیب های شدیدی در پوشش های خود گردیده است. در این تحقیق از روش حجم محدود به کار رفته در نرم افزار فلوئنت، شبیه جریان برای این مجرا انجام گرفته، که در آن از نرم افزار حجم سیال در حالت سه بعدی شامل جریان دو حالتی آب و هوا سود برده شده است. مقایسه ی بین نتایج شبیه عددی و اندازه گیریهای نمونه آزمایشگاهی به منظور تایید نرم افزار انجام گرفته است که به دست آمدن خطاهای کمتر از 20 درصد برای مقادیر سرعت و فشار، با توجه به هندسه ی پیچیده ی مجرا محدوده ا ی قابل قبول است. طی بازشدگیهای مختلف دریچه ی تنظیم جریان، مقادیر شاخص حفره سازی در نقاط بسیاری در پایاب دریچه در محدوده ی مقدار بحرانی 0.25 قرار گرفته است که استفاده از سامانه هوادهی در بعد از محل دریچه را ضروری می سازد. با هوادهی مناسب در این ناحیه، و کاهش سرعت جریان در مرزها، توزیع شاخص حفره سازی نسبت به حالت هوادهی نشده در حدود 6 تا 7 برابر افزایش یافته از مقدار بحرانی 0.25 به خوبی فاصله گرفته که در نهایت باعث بهبود وضعیت جریان از لحاظ ایجاد پدیده ی حفره سازی گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 613

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1 (پیاپی 86)
 • صفحات: 

  261-268
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  297
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

هنگامی که جت عمودی سیال به یک صفحه افقی برخورد می کند، مایع بصورت شعاعی روی صفحه پخش می گردد تا اینکه در یک شعاع خاص، جریان فوق بحرانی به جریان زیر بحرانی تبدیل می شود؛ و پدیده پرش هیدرولیکی دایروی رخ می دهد. در مطالعه حاضر، این پدیده برای اولین بار با استفاده از نرم افزار اوپن فوم و روش اصلاح شده (VOF) شبیه سازی شد. تاثیر دبی جرمی و ارتفاع پایین دست بر شعاع پرش برای سیال نیوتنی (آب) و سیال غیر نیوتنی (هرشل-بالکلی) از نظر کمی و کیفی مقایسه گردید؛ اعتبارسنجی نتایج شبیه سازی با استفاده از داده های آزمایشگاهی و نظریه اصلاح شده واتسون و حل تقریبی بور انجام گرفت. نتایج نشان می دهد که پرش های ایجاد شده در سیال هرشل-بالکلی در مقایسه با آب شعاع کمتری دارد و نسبت به تغییرات دبی و ارتفاع پایین دست حساسیت کمتری نشان می دهد. تغییرات شعاع پرش در سیال هرشل-بالکلی با افزایش دبی و ارتفاع پایین دست کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 297

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1088
 • دانلود: 

  389
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1088

دانلود 389 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  135-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  747
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

طراحی مناسب دریچه ها می تواند از بروز خسارات محتمل وارد بر این سازه ها مانند کاویتاسیون ارتعاش، نکاهد و از وقوع آن جلوگیری نماید. به همین جهت طراحی مناسب دریچه ها به اطلاعات دقیق خصوصیات هیدرولیکی جریان و تاثیر آن ها بر این تاسیسات نیاز دارد. گردآوری این اطلاعات با توجه به هزینه های سنگین در مقیاس واقعی، استفاده از مدل ریاضی مبتنی بر قوانین اساسی حاکم و یا استفاده از مدل های فیزیکی امکان پذیر است. در این تحقیق به بسط یک مدل ریاضی مناسب جهت تجزیه و تحلیل خصوصیات هیدرولیکی جریان مبادرت گردیده است و با استفاده از یک مدل هیدرولیکی که به این منظور در مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو ساخته شد، صحت نتایج مدل ریاضی، مورد بررسی قرار گرفته است. معادلات مورد استفاده در مدل ریاضی شامل معادلات ناویر استوکس و معادله رینولدز (مدل к-ε) می باشد که جهت حل آن ها به روش عددی، از روش حجم محدود از طریق الگوریتم سیمپل و به منظور ردیابی سطح آزاد آب بعد از دریچه از روش VOF استفاده شده است. اعتبار مدل ریاضی، بر اساس پارامترهای مختلف و وسیع آزمایشگاهی شامل توزیع فشار در نقاط حساس در محدوده دریچه، توزیع سرعت خروجی جریان، پروفیل ارتفاع سطح آزاد، ضریب فشردگی جریان و نیروی پایین کشنده (پسا)، صورت گرفته است. نتایج ارزیابی مدل ریاضی بر اساس نتایج مدل هیدرولیکی نشان داد که متوسط کل خطاهای ناشی از مدل ریاضی برای سرعت خروجی 10.77 درصد، برای فشارهای وارده بر اطراف دریچه 18.17 درصد، برای ارتفاع سطح آب 7.16 درصد، برای نیروی پسا 18.78 درصد و برای ضریب فشردگی 11.56 درصد می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 747

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  214-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  811
 • دانلود: 

  331
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 811

دانلود 331 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  329-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

RASHIDI I. | MOEIN H. | PASANDIDEHFARD M. | PASANDIDEHFARD M.HMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  101624
 • دانلود: 

  33069
کلیدواژه: 
چکیده: 

A computational study of partial cavitation over axisymmetric bodies is presented using two numerical methods. The first method is based on the VOF technique where transient 2D Navier-Stokes equations are solved along with an equation to track the cavity interface. Next, the steady boundary element method (BEM) based on potential flow theory is presented. The results of the two methods for a disk cavitator are compared with each other and with those of the available experiments and analytical relations. The two methods are then used to predict the partial cavity over an axisymmetric body consisting of a disk cavitator followed by a conical section and ending in a cylindrical shape. The effects of various parameters such as cone length, cone angle, cavitator radius and cylinder diameter are investigated. The results show that as the cone length increases, the cavity region covers a larger portion of the body. Reducing the cone angle increases both the length and diameter of the cavity region. For an axisymmetric body with a larger radius the cavity detachment is more likely to occur.

آمار یکساله:  

بازدید 101624

دانلود 33069 استناد 0 مرجع 0
litScript