نتایج جستجو

626338

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62634

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SCHMIDT F.L. | VISWESVARAN CH. | ONES D.S.

نشریه: 

PERSONNEL PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  901-912
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  21959
 • دانلود: 

  28777
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21959

دانلود 28777 استناد 459 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  609-617
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  15056
 • دانلود: 

  27847
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15056

دانلود 27847 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

TOBACCO CONTROL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  663-668
تعامل: 
 • استنادات: 

  459
 • بازدید: 

  7183
 • دانلود: 

  28870
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7183

دانلود 28870 استناد 459 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

Midwifery

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  12184
 • دانلود: 

  26833
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12184

دانلود 26833 استناد 449 مرجع 0
نویسندگان: 

FITZNER K.

نشریه: 

DIABETES EDUCATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  775-780
تعامل: 
 • استنادات: 

  1419
 • بازدید: 

  52731
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 52731

دانلود 31595 استناد 1419 مرجع 0
نویسندگان: 

عباس زاده محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (پیاپی 45)
 • صفحات: 

  19-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  21178
 • دانلود: 

  6613
چکیده: 

امروزه دنیای علم، به طور مداوم، با شتاب بالایی تغییرات عدیده ای را به خود می بیند؛ طوری که در همه زمینه ها و از جمله در حوزه روش های تحقیق نیز، این تغییرات محسوس است. با این حال، اگر مفاهیمی چون اعتبار و پایایی در حوزه روش شناسی، در دوره اثباتی با اصول و قوانین مشخص و جهان شمولی به کار برده می شدند، در دوره پسا اثباتی امروزین که توجه به تحقیقات کیفی بیشتر از گذشته نمود پیدا کرده است، این اصول، حالت جهان شمولی خود را از دست داده اند. تاکید عده ای از صاحب نظران حوزه تحقیق کیفی به کاربرد تکنیک های معمول اعتبار و پایایی حوزه کمی در پژوهش کیفی از سویی و تاکید گروهی دیگر بر تمایز این معیارهای مهم در تحقیقات کمی و کیفی از سوی دیگر، دال بر این گسست در ارائه اصول عالمگیر در حوزه های مختلف، مخصوصا حوزه روش شناختی است. بر این اساس، مقاله حاضر در نظر دارد ضمن معرفی ماهیت روش های تحقیق کیفی به ایجاز و طرح مفاهیم اعتبار و پایایی در سنت آن، کاربرد اعتبار و پایایی را در تحقیقات کیفی روشن نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 21178

دانلود 6613 استناد 4 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

LEUNG L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  324-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  450
 • بازدید: 

  32430
 • دانلود: 

  26925
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32430

دانلود 26925 استناد 450 مرجع 0
نویسندگان: 

GOLAFSHANI N.

نشریه: 

QUALITATIVE REPORT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  597-607
تعامل: 
 • استنادات: 

  1401
 • بازدید: 

  70004
 • دانلود: 

  30405
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 70004

دانلود 30405 استناد 1401 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF PSYCHOMETRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  117-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  942
 • بازدید: 

  10224
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10224

دانلود 31195 استناد 942 مرجع 0
نویسندگان: 

TAGHAVI M.R.

نشریه: 

JOURNAL OF PSYCHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  381-398
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  37886
 • دانلود: 

  31195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 37886

دانلود 31195 استناد 471 مرجع 0
litScript