نتایج جستجو

277

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

28

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

GROND S. | SABLOTZKI A.

نشریه: 

CLINICAL PHARMACOKINETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  879-923
تعامل: 
 • استنادات: 

  389
 • بازدید: 

  10972
 • دانلود: 

  16114
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10972

دانلود 16114 استناد 389 مرجع 0
نویسندگان: 

JABBARI ALI | JAHANGIRIFARD ALIREZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  6659
 • دانلود: 

  2484
کلیدواژه: 
چکیده: 

TRAMADOL is a narcotic-like pain reliever. It is a synthetic, centrally acting analgesic drug with two distinct, synergistic mechanisms of action. Usually, TRAMADOL is used to manage moderate to severe surgical pain but it has shown anti-shivering effect in some setting. TRAMADOL is a weak opioid agonist and an inhibitor of monoamine neurotransmitter reuptake. It could inhibit the reuptake of 5-hydroxy tryptamin, Norepinephrine, and Dopamine [1]. . .

آمار یکساله:  

بازدید 6659

دانلود 2484 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LABATE A. | NEWTON M.R. | VERNON G.M. | BERKOVIC S.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  182
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  42-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3072
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3072

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  7855
 • دانلود: 

  6411
چکیده: 

Background: TRAMADOL is a widely prescribed analgesic and due to its opioid-like effects, the potential for abuse of TRAMADOL is noticeable. Besides, the complications of TRAMADOL abuse have become a public health concern. This study aimed to investigate the affecting factors on the seizure, as one of the most common complications of TRAMADOL consumption. Methods: A total number of 64 patients from 315 patients who were referred to Sina Hospital, Tabriz, Iran because of TRAMADOL toxicity were included in this 9 months cross-sectional retrospective study. Results: There were 52 males and 12 females in the study. The seizure happened in 53. 1% of the subjects and the Mean± SD time between TRAMADOL consumption and seizure was 5. 9± 7. 36 hours. There was no significant association between seizure and sex, age, the dose of TRAMADOL, and previous TRAMADOL consumption history. A significant association was seen between the dose of TRAMADOL and the time of seizure. Conclusion: Seizure that happens due to TRAMADOL overdose is not dependent on sex, age, and previous history of TRAMADOL consumption. As the dose of TRAMADOL is higher, the seizure happens later. More research is needed to understand why the seizure occurs later in higher doses.

آمار یکساله:  

بازدید 7855

دانلود 6411 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  82-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24032
 • دانلود: 

  18808
چکیده: 

This study aimed to evaluate the shoulder dislocation following TRAMADOL-induced seizure and its potential difference with other shoulder dislocations. We evaluated six cases that used TRAMADOL tablets and some of them had a history of seizure. All of the cases had shoulder dislocation. According to the findings, TRAMADOL use and TRAMADOL-induced seizure may increase the risk of shoulder dislocation.

آمار یکساله:  

بازدید 24032

دانلود 18808 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  40-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  524
 • بازدید: 

  1632
 • دانلود: 

  639
چکیده: 

زمینه: ترامادول دارویی است مسکن که در سالهای اخیر مورد سوء مصرف قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی عوارض شایع و خطرناک و موارد مرگ ناشی از مسمومیت با ترامادول انجام شد. روش کار: تعداد 420 بیمار بستری در بخش مسمومیت بیمارستان لقمان تهران طی چهار ماه بصورت مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند. مشخصات بیماران و عوارض ناشی از دارو حین بستری و ویزیتهای بعدی ثبت شدند. یافته ها: تشنج در 3/31 درصد افراد دچار مسمومیت با ترامادول و آپنه در 6/2 درصد جزو خطرناکترین عوارض در بیماران بستری با تشخیص مسمومیت با ترامادول بودند. بروز آپنه با افزایش دوز مصرف دارو رابطه مستقیم داشت. بروز بقیه عوارض ناشی از مسمویت با افزایش دوز مصرفی، افزایش می یافت اما این افزایش دوز مصرفی معنی دار نبودند. نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشانگر شیوع زیاد سوء مصرف ترامادول و همچنین شیوع زیاد عوارض و خطرناک ناشی از آن در کشور ماست که نیازمند دقت همکاران پزشک و داروساز در تجویز و فروش ترامادول و هوشیاری خانواده ها در مورد مصرف خودسرانه جوانان خود می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1632

دانلود 639 استناد 524 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  58-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  798
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

مقدمه: ترامادول هیدروکلراید یک ضد درد اپیوئیدی فعال کننده مرکزی است که برای کنترل درد متوسط تا شدید به کار می رود و نسبت به اپیوئیدها مزایای بهتری و عوارض کمتری دارد.گزارش مورد: این مقاله به معرفی بیماری با وابستگی به ترامادول می پردازد که به دنبال قطع ناگهانی آن دچار روان پریشی شده بود.نتیجه گیری: با توجه به استفاده بی رویه ترامادول در تسکین دردهای مزمن موارد روز افزون از سوء مصرف و وابستگی به آن مشاهده شده است. به دلیل تاثیر ترامادول بر گیرنده های کاتکولامین و سروتونین علاوه بر گیرنده های اپیوئیدی برخی از علایم بازگیری آن مربوط به اپیوئیدها نیست و در کنار علایم طبیعی بازگیری مواردی از علایم بازگیری غیر طبیعی نیز گزارش شده است. از جمله این علایم، روان پریشی می باشد که بعد از چند روز با فروکش علایم بازگیری، روان پریشی نیز بهبود می یابد؛ بنابراین به نظر می رسد در این موارد به جای تشخیص اختلالات روان پریشی متعاقب بازگیری مواد، تشخیص ترک مواد (ترامادول) بیشتر مطرح است و باید درمان را طبق این تشخیص انجام داد.

آمار یکساله:  

بازدید 798

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  744
 • بازدید: 

  9664
 • دانلود: 

  13819
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9664

دانلود 13819 استناد 744 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  554-555
تعامل: 
 • استنادات: 

  371
 • بازدید: 

  2274
 • دانلود: 

  13760
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2274

دانلود 13760 استناد 371 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

ANESTHESIA AND ANALGESIA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  124
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  381
 • بازدید: 

  4190
 • دانلود: 

  14970
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4190

دانلود 14970 استناد 381 مرجع 0
litScript