نتایج جستجو

599387

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

59939

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  119-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  317
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

مقاله حاضر به معرفی و نقد کتاب واژگان زایشی اثر جیمز پاستیوسکی می پردازد. نظریه واژگان زایشی چهارچوبی را برای نمایش و بازنمود دانش زبانی پیش می نهد که بازنمایی های معنایی واژگانی عرضه شده در آن درواقع بخشی از اطلاعات ذخیره شده در واژگان اند. در این رویکرد، تلاش بر این است تا کاربرد خلاقانه زبان شرح داده شود و با در نظرگرفتن ساختار و سطوح بازنمودی چندگانه برای انواع مختلف اطلاعات واژگانی شیوه تازه ای برای زایش معانی متعدد ازطریق فرایند ترکیب عرضه شود. در این مقاله، ابتدا مقدمه ای کوتاه در معرفی اثر ارایه می شود. سپس، در بخش دوم، نظریه واژگان زایشی معرفی می شود. در بخش سوم، ساختار و محتوای کتاب معرفی می شود و در بخش چهارم کتاب در قالب دو زیربخش الف) ارزیابی ظاهری، شکلی، و ساختاری و ب) ارزیابی محتوایی نقد می شود. در بخش پایانی مقاله، نتیجه گیری و ارزیابی نهایی اثر ارایه خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 317

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پوست و زیبایی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  210-214
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  680
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

زمینه و هدف: (consumption of THE epidermis (COE با نازک شدن اپی درم و از دست دادن رت ریج های مجاور با دسته های سلول های بدخیم ملانوسیتی مشخص می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اهمیت COE به عنوان یک معیار تشخیصی برای ملانوم بدخیم و ارزیابی ارتباط آن با یافته های clinicopathological بوده است.روش اجرا: در این پژوهش سن، جنسیت، محل ضایعه و پارامترهای آسیب شناسی مانند نوع تومور، ضخامت Breslow، وجود زخم، سطح Clark و COE در 90 مورد ملانوم مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: برخلاف دیگر مطالعات،COE  در بیماران با acral lentiginous melanoma و در نواحی آکرال شایع تر بود.نتیجه گیری: گرچه COE می تواند به عنوان یک معیار آسیب شناختی در تشخیص ملانوم بدخیم استفاده شود، اما همبستگی COE با وجود زخم و سایر عوامل پیش آگهی در ملانوم وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 680

دانلود 204 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عرب مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  283-303
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  158
چکیده: 

نیچه به عنوان یکی از محبوب ترین فلاسفه که از جایگاه نخبگان و اندیشه ورزان موثر در شکل دادن به اندیشه ی کنونی جهان برخوردار بوده، از ابعاد مختلفی مورد پژوهش قرار گرفته است. آثار بی شماری در زمینه ی زندگی، آثار و اندیشه ی او نگاشته شده و هنوز پژوهندگان بسیاری به دنبال کندوکاو در عمق تفکر او هستند. تعدد آثار و تفاوت آن ها در ارایه ی تصویر نیچه باعث بروز تردید و سردرگمی در تعیین جایگاه نیچه و درک اندیشه ی او شده است. پژوهش حاضر در راستای معرفی و ارزیابی آثار علمی و استاندارد در قلمرو نیچه، به یک اثر بزرگ، مهم و اخیر به نام راهنمای آکسفورد نیچه می پردازد. این کتاب دارای سی و دو مقاله از پژوهشگران مشهور جهانی است که در محورهای مختلفی سازمان یافته اند. این مقالات حاوی نکاتی بدیع و دقیق است که می تواند بر درک ما از فلسفه ی نیچه تاثیر بگذارد و آشنایی گسترده ای با عناصر اصلی فلسفه ی او چون ابرانسان، اراده ی قدرت و بازگشت جاودانه را نیز فراهم آورد. از این رو خلاصه ی محتوای هر مقاله نیز آمده است تا ضمن آشنایی، شوق به پیگیری مطلب و مطالعه ی کامل را در مخاطبان پدید آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 158 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

آزاد علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  33
 • صفحات: 

  1-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1142
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

ماده اولی همواره در فلسفه مطرح بوده است؛ مشائین آن را تایید کرده، اما برخی دیگر از فلاسفه آن را نپذیرفته اند. در این مقاله ادله مشائین برای اثبات ماده اولی و اشکال های منکرین آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. پس از تحلیل و نقد و بررسی مطالب، این نتیجه به دست آمده است که دو اشکالی که به برهان اول (برهان قوه و فعل) شده است، کاملاً وارد و اشکال شیخ اشراق به برهان دوم (برهان فصل و وصل) اشکال مبنائی است، اما آن برهان به وسیله دو اشکال دیگر ابطال می شود. از چهار اشکالی که به برهان سوم وارد شده است، یک اشکال در این مقاله پاسخ داده شده و سه اشکال دیگر مورد تایید قرار گرفته است. دلیل چهارم نیز در این مقاله با اشکالی بدیع و ابتکاری ثابت شده است که باطل است و به این ترتیب تمام ادله وجود ماده اولی ابطال شده است.در مورد اشکال های شیخ اشراق به وجود ماده اولی در این مقاله ثابت شده است که اشکال اول او و پاسخ علامه طباطبایی به آن، هر دو باطلند، اما پاسخ صدرا به اشکال دوم شیخ اشراق و جواب علامه طباطبایی به اشکال سوم او کاملاً صحیح اند. بنابراین چون دلیلی برای اثبات ماده اولی وجود ندارد، نمی توان آن را پذیرفت.  

آمار یکساله:  

بازدید 1142

دانلود 133 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  303-323
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  257
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

حدود نیم قرن پیش بنیان های فکری مفهوم هنر اسلامی به چالش کشیده شد. پایان دوران استعمار، ایجاد زمینه برای گسترش تفکر اسلامی، و به تبع آن برپایی موزه های هنر اسلامی در غرب، این گرایش را به ویژه پس از حادثه یازده سپتامبر 2001، به اوج رساند. همزمان، موزه شناسی نیز به دیدگاهی موثر برای مطالعه هنر سرزمین های اسلامی بدل شد و این بار موزه به مثابه تولیدکننده دانش هنر اسلامی و مفسر این حوزه ایفای نقش کرد. کتاب «هنر اسلامی و موزه؛ رویکردهایی به هنر و باستان شناسی جهان اسلام در سده 21م» نخستین منبع جامعی بود که در این حوزه در سال 2012 منتشر شد. نوشتار حاضر با هدف بازشناسی رویکردهای غالب به هنر اسلامی در موزه های اروپایی و آمریکایی، با بهره گیری از روش تحلیل محتوا، و بانگاهی موزه شناسانه، به مطالعه ساختاری و محتوایی این کتاب می پردازد. یافته های این تحلیل نشان می دهد که در کنار مزیت های کتاب که تا حد زیادی عمده چالش های کنونی را پوشش داده است، کاستی هایی نیز از منظر رویکرد بنیادینش به مقوله موزه، ارتباط میان مقاله ها و زیرعنوان برخی فصل ها، غلبه نگاه تاریخ هنری، غلبه نگاه شیءمحور، و تمرکز اکثر مطالعات بر یک یا دو حوزه جغرافیایی، در آن به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 257

دانلود 238 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  59-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  438
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

کتاب «درآمدی بر آیکونولوژی، مفاهیم انسان گرایانه در هنر رنسانس» نوشته اروین پانوفسکی چگونگی کاربست روش شناسی آیکونولوژی را در تفسیر آثار هنری نشان می دهد. هدف از نقد کتاب مذکور بیان اهمیت پژوهش های بینارشته ای و چگونگی سازماندهی روشمند مطالب در تحلیل آثار هنری است. ازین رو در این مقاله، شکل و محتوای اثر و مواضع نویسنده در تحلیل و ارجاعات به منابع بر اساس روش آیکونولوژی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. به لحاظ شکلی، کتاب موردبحث ایده محوری رابطه میان فرم و موضوع در تحلیل آثار هنری را مدنظر داشته، و چگونگی تحلیل و تفسیر آثار هنری را با توجه به زمینه تاریخی پدید آمدن آثار نشان داده است. البته مواردی چند از عدم ارجاع به تصاویر در متن کتاب و نیز فقدان ترتیب در استفاده از تصاویر در متن و عدم ارجاع به منابع معتبر به ویژه در ارجاع به منابع فلسفه اسلامی موجب برخی محدودیت ها در استفاده از کتاب مذکور شده است. علی رغم وجود این موارد، پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل بینا رشته ای مطرح شده توسط پانوفسکی، با فراروی از مطالعات فرمی، پژوهش هایی بارور در جهت فهم معنای ذاتی یا محتوا در آثار هنری خواهند داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 438

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

کشاورز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  286
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  32
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 32 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

انصارین علی اکبر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  190
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1198
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

یادگیری حرف تعریف خاص انگلیسی بوسیله زبان آموزان غیر انگلیسی زبان بخصوص فارسی زبانها بعلت عدم وجود معادل آن در زبان فارسی یکی از مشکل‎ترین موارد یادگیری زبان ‎انگلیسی می‎باشد. در این تحقیق کاربرد حرف تعریف انگلیسی به چهار دسته کلی تقسیم‎بندی شده است که عبارتند از: کاربرد متنی (Textual)، ساختاری (Structural)، موقعیتی (Situational) و فرهنگی (Cultural). زبان‎آموزان شرکت کننده در این تحقیق به چهار گروه مختلف با توانش زبانی متفاوت دسته‎بندی شدند سپس یادگیری کاربردهای مختلف حرف تعریف انگلیسی توسط این گروهها مورد بررسی قرارگرفت. در این تحقیق، دو حالت متفاوت یعنی"عدم استفاده از حرف تعریف در صورتی که نیاز به حرف تعریف وجود دارد" و " استفاده بیش از حد معمول و غیر لازم" مورد بررسی و تأکید قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که تفاوت معنی‎داری در عدم بکارگیری حرف تعریف با کاربری متنی و فرهنگی بین گروههای مختلف وجود ندارد، ولی در کاربری ساختاری و موقعیتی تفاوت معنی‎داری وجود دارد. همچنیــن در استفاده بیش از حـد معمول و غیر لازم از حرف تعریف خاص، تفاوت معنی داری بین گروههای مختلف در کاربری متنی، ساختاری و موقعیتی وجود دارد‎‏، ولی در کاربری فرهنگی تفاوت معنی‎دار نیست. نتایج تحقیق بر این نکته تأکید دارد که ترتیب یادگیری کاربردهای مختلف حرف تعریف از روند خاص پیروی می‎کند و تصور می‎شود که استفاده بیش از حد و غیر لازم حرف تعریف بواسطه احساس نیاز توسط زبان‎آموزان ناشی از عامل متنی, مشکل‎ترین کاربرد و عدم استفاده از حرف تعریف بواسطه احساس عدم نیاز ناشی از عامل فرهنگی, راحت‎ترین کاربرد استفاده از حرف تعریف در فرآیند یادگیری حالتهای مختلف آن می‎باشد. یافته‎ها همچنین بر این نکته دلالت دارد که روند پیشرفت یادگیری حرف تعریف خاص با کاربرد فرهنگی در هر دو حالت"عدم استفاده" و"استفاده بیش از حد و غیر لازم" بعلت ناکافی بودن آموزشهای کلاسی در مقایسه با دیگر کاربردها از رشد کند‎تری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 1198

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  204
چکیده: 

به منظور ارزیابی مقاومت به بیماری زنگ زرد در تعدادی از لاین های دابلد هاپلوئید و ارقام مادری آن ها در گندم بهاره هگزاپلوئید (Triticum aestivum) ، چهل لاین دابلد هاپلوئید و سه رقم مادری آن ها همراه با دو رقم بولانی (شاهد حساس) و گندم تتراپلوئید Triticum spelta var. album (شاهد مقاوم) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه نسبت به چهار نژاد زنگ زرد، برای هر نژاد به صورت جداگانه و در شرایط یکسان، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای ارزیابی مقاومت دو صفت دوره نهان (Latent period) و تیپ آلودگی (Infection type) یادداشت برداری گردید. نتایج حاصل از آزمایش ها نشان داد که در برخی لاین های دابلد هاپلوئید (علیرغم حساسیت ارقام والدینی)  نسبت به برخی از نژاد های زنگ زرد مقاومت وجود داشت. این امر به خصوص در مورد مقاومت لاین دابلد هاپلوئید DH3 (91 * GH) در برابر نژاد 134E134A+ زنگ زرد مشهود بود.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 204 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1 (پیاپی 6)
 • صفحات: 

  63-74
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  707
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری زنگ زرد گندم از بیماری های مهم گندم است که بر حسب شرایط آب و هوایی و در طی سال های مختلف جمعیت های آن دارای تنوع پاتوتایپی زیادی می باشد. هدف از این پژوهش، تعیین پاتوتایپ های قارچ عامل بیماری در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و بررسی تغییرات پاتوتایپ ها در طی دو سال متوالی می باشد.مواد و روش ها: در بهار سالهای 1387 و 1388، تعداد 29 جدایه زنگ زرد بر اساس پراکندگی و شرایط آب و هوایی از برگ های آلوده گندم از مناطق مختلف ایران جمع آوری گردید. پس از تکثیر یوریدینیوسپورها در شرایط گل خانه ای و روی رقم حساس بولانی، جدایه ها روی 29 رقم افتراقی مایه زنی شدند و بر حسب واکنش ارقام افتراقی پاتوتایپ، توان بیماری زایی و عوامل بیماری زایی هر جدایه تعیین گردیدند.یافته ها: از مجموع 29 جدایه جمع آوری شده زنگ زرد گندم، 19 پاتوتایپ شناسایی و در برخی از مناطق پاتوتایپهای مشابه 6E2A+، 6E6A+، 6E130A+ و 6E150A+ تعیین گردیدند. در سال 1387، جدایه اهواز II و جدایه قراخیل به ترتیب با داشتن فاکتور بیماریزایی برای 12 و 5 ژن مقاومت به بیماری زنگ زرد گندم به عنوان جدایه های با بالاترین و پایین ترین توان بیماریزایی شناسایی شدند. در سال 1388، بالاترین توان بیماریزایی مربوط به جدایه طرق II با داشتن فاکتور بیماریزایی برای 10 ژن مقاومت و جدایه های مربوط به بروجرد و بایع کلا II با داشتن فاکتور بیماریزایی برای 4 ژن مقاومت به عنوان جدایه هایی با پایینترین توان بیماریزایی شناخته شدند.نتیجه گیری: با توجه به عدم وجود فاکتور های بیماری زایی برای ژن های مقاومت Yr1، Yr3، Yr4 و Yr10 در برنامه های اصلاحی گندم می توان از این ژن ها در تمام مناطق ایران استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 707

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
litScript